Legislatie medicala

Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant

Siguranta in unitatile de invatamant se realizeaza sub coordonarea prefectului si este in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, a inspectoratelor scolare, a inspectoratelor...

Legislatia familiei
Lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti Lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti

Se aproba lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor prevazuta in anexa nr. 1. In incinta unitatilor de invatamant este interzisa comercializarea produselor care se incadreaza in...

Legislatia familiei
Manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului Manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activitati didactice si stiintifice revine serviciilor de anatomie patologica si de prosectura ale spitalelor si institutiilor de...

Legislatia medicului
Verificarea periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare Verificarea periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare

Prezentul ordin stabileste urmatoarele:tipurile de dispozitive medicale puse in functiune si aflate in utilizare, care se supun obligatoriu controlului prin verificare periodica prevazut la...

Legislatia medicului
Sesizarea abuzului sau neglijarii la copil Sesizarea abuzului sau neglijarii la copil

Personalul medical care, in exercitarea profesiei sale, are motive sa suspecteze orice forma de violenta, vatamare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenta, de rele tratamente sau de...

Legislatia medicului
Regulament de sporuri la salariile de baza Regulament de sporuri la salariile de baza

Prezentul regulament stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de...

Legislatia medicului
Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Salariile de baza individuale ale personalului contractual de executie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de baza la limita minima ierarhizate potrivit prevederilor...

Legislatia medicului
Structurile de control in sistemul de asigurari sociale de sanatate Structurile de control in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate. Scopul prezentelor norme metodologice este de a...

Legislatia medicului
Structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara Structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara

In vederea functionarii, cabinetele medicale si de medicina dentara, infiintate si organizate in conditiile legii, trebuie sa obtina autorizatia sanitara de functionare. Autorizatia sanitara de...

Legislatia medicului
Formularele de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala Formularele de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

Se aproba modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala, cuprins in anexa nr. 1. Casa Nationala de...

Legislatia medicului
Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al...

Legislatia muncii
Amanarea inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani Amanarea inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani

Se aproba Baremul medical cu afectiunile care pot constitui cauze de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Baremul...

Legislatia familiei
Asigurarea asistentei medicale persoanelor inchise Asigurarea asistentei medicale persoanelor inchise

Dreptul la asistenta medicala al persoanelor private de libertate este garantat. Persoanele private de libertate beneficiaza In mod gratuit de asistenta medicala si medicamente. Serviciile de...

Legislatia pacientului
Reguli de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare Reguli de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare

In vederea finantarii cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua in anul 2008, se aproba Regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si Metodologia de...

Legislatia medicului
Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Statul roman asigura, in conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in strainatate. Cetatenii romani care lucreaza in...

Legislatia muncii
Pag 6 din 10