Legislatie medicala Legislatia muncii

Modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:(2) Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,15 si 0,85 %, aplicata asupra bazei lunare de calcul,...

Masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare Masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare

Drepturile salariale ale lunii decembrie 2008 si cele aferente trimestrului I al anului 2009 pentru personalul care acorda asistenta medicala preventiva in cabinetele medicale organizate conform...

Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

Pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in...

Modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu Modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

Pensionarii pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din...

Modificarea legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Modificarea legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale...

Ordonanta de Guvern pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Ordonanta de Guvern pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei...

Preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 Preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009. Termenul-limita de predare a carnetelor de...

Zilele de sarbatoare legala - Lege pentru modificarea Codului muncii Zilele de sarbatoare legala - Lege pentru modificarea Codului muncii

(1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima si a...

Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de protectie a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran. Prevederile...

HOTARARE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca HOTARARE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prezenta Hotarare de Guvern aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative: H.G. nr. 1.875/2005 privind riscurile datorate expunerii la azbest, H.G. nr. 1.876/2005 privind expunerea...

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, asa cum este definit la art. 4. Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: mijloacelor de transport...

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile. Prezenta hotarare nu se aplica activitatilor de foraj si extractie din...

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

In sensul prezentei hotarari, prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor...

Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna,...

Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al...

Pag 1 din 2