Legislatie medicala Legislatia medicului

Ordinul Ministerului Sanatatii privind aprobarea nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru 2009 Ordinul Ministerului Sanatatii privind aprobarea nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru 2009

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 287/2009 privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2009 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 16.03.2009.

Modificarea deciziei din 4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare Modificarea deciziei din 4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare

Decizia Colegiului Medicilor din Romania nr. 3/2009 pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste...

Modificarea Normelor de aplicare a Contractului-cadru pe 2008 Modificarea Normelor de aplicare a Contractului-cadru pe 2008

Decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate se face pe baza urmatoarelor acte in original: factura, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu inscrierea...

Procedura de notificare a schemelor de testare a competentei pentru laboratoarele de analize medicale Procedura de notificare a schemelor de testare a competentei pentru laboratoarele de analize medicale

Schemele de testare a competentei pentru laboratoarele de analize medicale desfasurate pe teritoriul Romaniei cu scop educational si de mentinere si imbunatatire a calitatii actului medical in...

Modificari al legislatiei privind dispozitivele medicale Modificari al legislatiei privind dispozitivele medicale

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la...

Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

Sunt supuse avizarii ministerului, in ceea ce priveste pretul, medicamentele care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, a caror punere pe piata este autorizata de Agentia Nationala a...

Regulamentul pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare Regulamentul pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare

Uniformele si echipamentul de protectie sunt unice si obligatorii pentru personalul medical, paramedical si civil care face parte din structura serviciilor mobile de urgenta, reanimare si...

LEGE pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale LEGE pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

Prezenta lege stabileste cadrul legal si institutional pentru controlul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro puse...

Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

In toate unitatile sanitare activitatile legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale fac parte din obligatiile profesionale si vor fi inscrise in fisa postului fiecarui...

Decizie privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania Decizie privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Membrii Colegiului Medicilor din Romania care exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de medic au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 30 de...

Modificarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Modificarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Alineatul (5) al articolului 11 din Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Ordinul ministrului...

Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari

Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau...

Modificari aduse Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2008 Modificari aduse Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2008

Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind...

Conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active Conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

In sensul prezentei hotarari, este dispozitiv medical - orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat singur sau in combinatie, impreuna cu orice accesoriu, inclusiv...

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea...

Pag 1 din 3