Legislatie medicala

Lista localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care se afla unitati sanitare Lista localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care se afla unitati sanitare

Se aproba Lista localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care se afla unitati sanitare, prevazuta in anexa care face parte integranta din...

Legislatia medicului
Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran Cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de protectie a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran. Prevederile...

Legislatia muncii
HOTARARE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca HOTARARE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prezenta Hotarare de Guvern aduce modificari si completari urmatoarelor acte normative: H.G. nr. 1.875/2005 privind riscurile datorate expunerii la azbest, H.G. nr. 1.876/2005 privind expunerea...

Legislatia muncii
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, asa cum este definit la art. 4. Prevederile prezentei hotarari nu se aplica: mijloacelor de transport...

Legislatia muncii
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile. Prezenta hotarare nu se aplica activitatilor de foraj si extractie din...

Legislatia muncii
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

In sensul prezentei hotarari, prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor...

Legislatia muncii
Ordinul privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca jucariile magnetice includ avertisment asupra riscurilor pentru sanatate si siguranta Ordinul privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca jucariile magnetice includ avertisment asupra riscurilor pentru sanatate si siguranta

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, vor fi puse pe piata sau puse la dispozitie pe piata doar jucariile magnetice ce vor avea afisat un avertisment. Avertismentul trebuie sa...

Legislatia familiei
Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara Stabilirea salariului de baza minim brut pe tara

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna,...

Legislatia muncii
Criteriile de repartizare a locuintelor construite de ANL pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate Criteriile de repartizare a locuintelor construite de ANL pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate

Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie...

Legislatia medicului
Proiect de Lege privind serviciile de ingrijire a copiilor pe timpul zilei Proiect de Lege privind serviciile de ingrijire a copiilor pe timpul zilei

Prezenta lege reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de ingrijire pe timpul zilei, pentru toti copiii, pana la absolvirea clasei a 4-a primare si are ca obiectiv...

Legislatia familiei
Legea privind protectia animalelor Legea privind protectia animalelor

Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator. Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul...

Legislatia familiei
Legea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie - Legea 217/2003 Legea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie - Legea 217/2003

Ocrotirea si sprijinirea familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata pe prietenie, afectiune si intrajutorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie un...

Legislatia familiei
Criteriile pe baza carora se stabileste procentul concret de majorare sau, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor din unitatile sanitare publice cu paturi Criteriile pe baza carora se stabileste procentul concret de majorare sau, dupa caz, de diminuare a salariilor de baza individuale ale medicilor din unitatile sanitare publice cu paturi

Serviciile medicale spitalicesti contractate cu casa de asigurari de sanatate, indicatorii specifici de performanta asumati de seful de sectie, laborator sau serviciu medical prin contractul de...

Legislatia medicului
Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si  Tineretului Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. Ministerul Educatiei, Cercetarii...

Legislatia familiei
Organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

Prezenta hotarare reglementeaza principiile de baza privind organizarea si desfasurarea ciclului de studii universitare de doctorat, ciclu denumit in continuare doctorat. Doctoratul constituie...

Legislatia familiei
Pag 5 din 10