Legislatie medicala Legislatia familiei

HOTARARE nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 HOTARARE nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999

Titularul dreptului la concediu paternal, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucratoare, este tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia,...

LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul I 2009 Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul I 2009

Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii...

Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2009 Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2009

Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si pct. 6.3 din Normele...

Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la...

Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Incepand cu luna ianuarie 2009, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate in ultimele 12...

Organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare,...

Masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare Masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

Pana la data de 31 decembrie 2009 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv a posturilor scoase la...

Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in cadrul unor sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, in scopul evaluarii solvabilitatii, al reducerii riscului la creditare si al...

Regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate Regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

(1) Tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate, eliberate in conditiile prezentei legi, sunt urmatoarele: a) pasaport diplomatic; b) pasaport de...

Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti

Incepand cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile...

Indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament Indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Guvernul Romaniei adopta prezenta...

Majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii Majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

Incepand cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 42 lei, cu exceptia alocatiei de stat acordate copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3...

Organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta Organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta

Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene organizeaza si desfasoara programe de pregatire cu specialistii compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de...

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei: a) nesolicitarea, de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a avizului sanitar...

Pag 1 din 4