Legislatie medicala Legislatia pacientului

Diagnosticele pentru care a fost solicitat formularul E 112 Diagnosticele pentru care a fost solicitat formularul E 112

Conform legislatiei in vigoare eliberarea formularului E 112 se face de catre institutiile competente in urma analizei documentatiei depuse de asiguratul solicitant care trebuie sa contina dosarul...

Dovada calitatii de asigurat Dovada calitatii de asigurat

Documente privind persoana asigurata, respectiv, adeverinta de salariat, conform Ord. nr. 903/2007, publicat in M.O. nr. 827/04.12.2007 anexa 1/talon pensie + copie decizie pensionare + declaratia...

Formularul E 112 - emitere si conditii de emitere Formularul E 112 - emitere si conditii de emitere

Formularul E 112 se emite in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii...

Informatii privind eliberarea formularului E112 Informatii privind eliberarea formularului E112

Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aiba la baza si un raport medical care sa ateste starea de sanatate a solicitantului. Regula generala este ca acest formular se elibereaza inainte de...

Formularul E 112 Formularul E 112

Formularul se gaseste la casa de asigurari si poate fi accesat de orice persoana care are nevoie de ingrijire medicala in strainatate. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Romania este stat membru...

Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor

Se aproba Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600...

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor

In scopul cresterii accesului la medicamentele acordate in ambulatoriu pensionarilor, incepand cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din pretul de referinta al medicamentelor, in...

Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului

Unitatile sanitare de orice fel, denumite in continuare unitati, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale si in care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza...

Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

Unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, denumite in continuare spitale, sunt obligate sa isi asigure serviciul de paza, conform prevederilor Legii nr....

Asigurarea asistentei medicale persoanelor inchise Asigurarea asistentei medicale persoanelor inchise

Dreptul la asistenta medicala al persoanelor private de libertate este garantat. Persoanele private de libertate beneficiaza In mod gratuit de asistenta medicala si medicamente. Serviciile de...

Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Prezenta lege stabileste regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea,...

Ordin nr. 1108 privind bolile cronice Ordin nr. 1108 privind bolile cronice

Supravegherea medicala activa are ca scop prevenirea evolutiei nefavorabile a bolilor cronice (recidive, complicatii, stadii ireversibile si invaliditate). Aceasta se realizeaza prin depistarea...

Stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat Stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat

Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului...

Legislatia privind transfuzia de sange, donarea de organe si componente sanguine de origine umana Legislatia privind transfuzia de sange, donarea de organe si componente sanguine de origine umana

Prezenta lege stabileste cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana. Prezenta lege reglementeaza normele care sa asigure...

Organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa Organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa

In sensul prezentei legi, medicina complementara si/sau alternativa cuprinde acele practici de ingrijiri de sanatate care nu sunt integrate in sistemul principal al serviciilor medicale de sanatate...

Pag 1 din 3