Legislatie medicala

Sustinerea invatamantului prescolar Sustinerea invatamantului prescolar

Societatile comerciale cu un numar minim de 200 de angajati pot infiinta in cadrul lor gradinite de copii. Societatile comerciale care infiinteaza in cadrul lor gradinite de copii dispun de...

Legislatia familiei
Modificari aduse Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2008 Modificari aduse Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2008

Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind...

Legislatia medicului
Modificarea OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala Modificarea OUG nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale, daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la salariul minim net pe economie. Cuantumul alocatiei de sustinere...

Legislatia familiei
Modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - Legea nr. 218/2008 Modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - Legea nr. 218/2008

Recalcularea pensiilor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se efectueaza, din oficiu, de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si se acorda...

Legislatia familiei
Indemnizatia pentru cresterea copilului Indemnizatia pentru cresterea copilului

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit...

Legislatia familiei
Modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta Modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

Centrele de permanenta sunt forme de organizare a activitatii medicale in sistemul sanitar, fixe sau mobile, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al...

Legislatia familiei
Transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica Transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica

Incepand cu anul scolar 2008-2009 unitatile de invatamant preuniversitar care ofera programe de formare profesionala initiala organizate prin invatamantul profesional si tehnic, finalizate cu...

Legislatia familiei
Conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active Conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active

In sensul prezentei hotarari, este dispozitiv medical - orice instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat singur sau in combinatie, impreuna cu orice accesoriu, inclusiv...

Legislatia medicului
Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea...

Legislatia medicului
Zilele de sarbatoare legala - Lege pentru modificarea Codului muncii Zilele de sarbatoare legala - Lege pentru modificarea Codului muncii

(1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima si a...

Legislatia muncii
Realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului privind evaluarea starii de sanatate a populatiei Realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului privind evaluarea starii de sanatate a populatiei

Termenul de valabilitate a contractelor incheiate este pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 31...

Legislatia medicului
Obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie Obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

Unitatile sanitare publice si private au obligatia sa asigure participarea la cursurile de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie incadrati in una...

Legislatia medicului
Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, a orientarii si a reorientarii la efort fizic, efectuarea examinarilor medicale la...

Legislatia medicului
Publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun Publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Prezenta lege stabileste masuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum si cu privire la promovarea acestora in presa si in alte publicatii tiparite, in emisiuni radiodifuzate, prin...

Legislatia familiei
Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

Unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, denumite in continuare spitale, sunt obligate sa isi asigure serviciul de paza, conform prevederilor Legii nr....

Legislatia pacientului
Pag 4 din 10