Legislatie medicala

Modificari al legislatiei privind dispozitivele medicale Modificari al legislatiei privind dispozitivele medicale

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la...

Legislatia medicului
Modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:(2) Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,15 si 0,85 %, aplicata asupra bazei lunare de calcul,...

Legislatia muncii
Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

Sunt supuse avizarii ministerului, in ceea ce priveste pretul, medicamentele care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, a caror punere pe piata este autorizata de Agentia Nationala a...

Legislatia medicului
Regulamentul pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare Regulamentul pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare

Uniformele si echipamentul de protectie sunt unice si obligatorii pentru personalul medical, paramedical si civil care face parte din structura serviciilor mobile de urgenta, reanimare si...

Legislatia medicului
Masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare Masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare

Drepturile salariale ale lunii decembrie 2008 si cele aferente trimestrului I al anului 2009 pentru personalul care acorda asistenta medicala preventiva in cabinetele medicale organizate conform...

Legislatia muncii
Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar Masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

Pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in...

Legislatia muncii
Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2009 Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2009

Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si pct. 6.3 din Normele...

Legislatia familiei
Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la...

Legislatia familiei
LEGE pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale LEGE pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

Prezenta lege stabileste cadrul legal si institutional pentru controlul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro puse...

Legislatia medicului
Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Incepand cu luna ianuarie 2009, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate in ultimele 12...

Legislatia familiei
Organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare,...

Legislatia familiei
Modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu Modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu

Pensionarii pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din...

Legislatia muncii
Masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare Masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

Pana la data de 31 decembrie 2009 se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv a posturilor scoase la...

Legislatia familiei
Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in cadrul unor sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, in scopul evaluarii solvabilitatii, al reducerii riscului la creditare si al...

Legislatia familiei
Regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate Regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

(1) Tipurile de documente de calatorie pe baza carora cetatenii romani pot calatori in strainatate, eliberate in conditiile prezentei legi, sunt urmatoarele: a) pasaport diplomatic; b) pasaport de...

Legislatia familiei
Pag 2 din 10