Legislatie medicala

Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti

Incepand cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile...

Legislatia familiei
Indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament Indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Guvernul Romaniei adopta prezenta...

Legislatia familiei
Majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii Majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

Incepand cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 42 lei, cu exceptia alocatiei de stat acordate copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3...

Legislatia familiei
Organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta Organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta

Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene organizeaza si desfasoara programe de pregatire cu specialistii compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de...

Legislatia familiei
Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

In toate unitatile sanitare activitatile legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale fac parte din obligatiile profesionale si vor fi inscrise in fisa postului fiecarui...

Legislatia medicului
Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 500.000 lei: a) nesolicitarea, de la Inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, a avizului sanitar...

Legislatia familiei
Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului

Unitatile sanitare de orice fel, denumite in continuare unitati, care acorda ingrijiri de sanatate sau ingrijiri terminale si in care sunt efectuate interventii medicale, au obligatia de a furniza...

Legislatia pacientului
Decizie privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania Decizie privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania

Membrii Colegiului Medicilor din Romania care exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de medic au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 30 de...

Legislatia medicului
Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2008 Suma lunara indexata care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2008

Pentru semestrul II 2008, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele...

Legislatia familiei
Modificarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Modificarea metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Alineatul (5) al articolului 11 din Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Ordinul ministrului...

Legislatia medicului
Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari

Specialitatile medicale, medico-dentare si farmaceutice in care pot solicita confirmarea in rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau...

Legislatia medicului
Modificarea legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Modificarea legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale...

Legislatia muncii
Ordonanta de Guvern pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Ordonanta de Guvern pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei...

Legislatia muncii
Preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 Preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009. Termenul-limita de predare a carnetelor de...

Legislatia muncii
Modificarea Legii privind asistenta sociala a persoanelor varstnice Modificarea Legii privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

Autoritatea tutelara sau, dupa caz, consilierii juridici angajati ai consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica au obligatia de a acorda, la solicitarea aesteia,...

Legislatia familiei
Pag 3 din 10