Organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Decizie nr. 11 din 2007 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti


Publicat in M.Of., Partea I nr. 26 din 14/01/2008

In temeiul ARTICOLUL 510 si al ARTICOLUL 525 lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

ARTICOLUL 1

(1) Medicii dentisti cu drept de libera practica sunt obligati ca, in mod continuu si pe parcursul intregii perioade de activitate profesionala, sa urmeze forme de educatie medicala continua si sa cumuleze numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Nerealizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua implica, conform legii, suspendarea dreptului de libera practica pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 2

Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezinta totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si practica desfasurate de medicii dentisti in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii si performantei activitatii in domeniul medico-dentar.

ARTICOLUL 3

(1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite in continuare credite de EMC.

(2) In sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activitati unitare de pregatire in domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciaza, in medie, cantitatea si calitatea pregatirii profesionale, sub toate aspectele ei.

(3) Creditele de EMC se acorda pentru fiecare activitate unitara de pregatire profesionala prin raportare la complexitatea si calitatea continutului profesional si la durata activitatii respective.

ARTICOLUL 4

Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist in urma participarii sau realizarii activitatilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist.

ARTICOLUL 5

Punctajul profesional minim pe care trebuie sa il realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

ARTICOLUL 6

Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, sunt obligate sa intocmeasca, sa actualizeze si sa pastreze dosarul profesional al fiecarui medic dentist inregistrat in acel colegiu. In cazul mutarii medicului dentist, dosarul profesional se transmite catre colegiul in evidenta caruia s-a transferat medicul. O copie se va pastra la colegiul medicilor dentisti judetean de origine.

ARTICOLUL 7

(1) Dosarul profesional va contine:
a) documentele care au stat la baza eliberarii certificatului de membru al CMDR;
b) copia certificatului de membru al CMDR;
c) titlurile privind specialitatile, calificarile, specializarile ori alte competente dobandite in domeniul medical, in copie;
d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;
e) fisa de evidenta a EMC sau, dupa caz, dovezile corespunzatoare.

(2) Dosarul profesional va fi tinut si in format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicata si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicata de indata in format electronic si CMDR.

ARTICOLUL 8

(1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de catre colegiul judetean la care acesta este inregistrat, cu ocazia reavizarii calitatii de membru al CMDR, si se inregistreaza in dosar.

(2) Verificarea punctajului profesional se face in baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.

ARTICOLUL 9

(1) Stabilirea si acordarea numarului de credite pentru fiecare activitate de pregatire profesionala se fac, conform Regulamentului de educatie medicala continua, de catre Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, cu minimum o luna inaintea evenimentului.

(2) Se supun evaluarii si acreditarii numai activitatile de pregatire teoretica si practica desfasurate de furnizori acreditati de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, potrivit regulamentului prevazut la alin. (1).

ARTICOLUL 10

(1) Consiliul national al CMDR aproba anual un program national de EMC inaintat de catre furnizorii de EMC acreditati.

(2) Programul national de EMC se aproba pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs si se afiseaza pe site-ul CMDR.

(3) Programul national de EMC se realizeaza de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditati.

(4) Furnizorii de EMC sunt obligati sa aiba si avizul comisiei de EMC judetene.

ARTICOLUL 11

Furnizorii de EMC sunt obligati sa achite taxa stabilita de Consiliul national al CMDR pentru acreditarea dosarelor.

ARTICOLUL 12

Prin prezenta decizie se aproba:
a) Regulamentul de educatie medicala continua al CMDR, prevazut in anexa nr. 1;
b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevazut in anexa nr. 2;
c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevazuta in anexa nr. 3;
d) modelul certificatului de atestare a participarii la o forma de activitate ce constituie EMC, prevazut in anexa nr. 4;
e) Cererea-tip pentru acreditarea publicatiei de specialitate, prevazuta in anexa nr. 5;
f) modelul fisei profesionale, prevazut in anexa nr. 6.

ARTICOLUL 13

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta decizie.

ARTICOLUL 14

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 15

La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 11/2006 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007.

ANEXA Nr. 1

Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

Sectiunea I - Generalitati

ARTICOLUL 1

(1) Principalele forme de educatie medicala continua, denumita in continuare EMC, constau in:
a) participarea la cursuri postuniversitare;
b) participarea la manifestari stiintifice;
c) publicarea de materiale stiintifice medicale;
d) participarea la cursuri EMC teoretice si/sau practice;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR;
f) dezbateri pe teme specifice medicinei dentare.

(2) Comisia de EMC a CMDR poate aproba si credita ca EMC si alte manifestari ori activitati ce corespund definitiei date EMC.

ARTICOLUL 2

(1) CMDR, prin Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC, acrediteaza furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Colegiul medicilor dentisti judetean, denumit in continuare CMDJ, verifica respectarea programului si a continutului manifestarii EMC aprobate. Nerespectarea programului si a continutului anuntat in cererea de creditare atrage sanctionarea furnizorului de catre CMDJ.

ARTICOLUL 3

(1) Manifestarile stiintifice pot fi organizate de catre urmatoarele institutii: facultatile de medicina dentara, CMDR, prin structurile teritoriale acreditate, societatile stiintifice medicale acreditate si asociatiile profesionale nationale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:
a) facultatile de medicina dentara - un simpozion pe an;
b) societatile stiintifice de profil organizeaza:
- un congres la 2 ani;
- un simpozion sau o conferinta alternativ cu congresul o data pe an;
c) asociatiile profesionale nationale acreditate organizeaza:
- un congres anual (national sau international);
- cursuri EMC de una-doua zile;
- un simpozion sau o conferinta locala de una-doua zile, o data pe an.
d) in cadrul congreselor, simpozioanelor, conferintelor sau expozitiilor nu se vor desfasura cursuri EMC sau ele nu vor fi creditate.

(2) EMC este sustinuta de cadre didactice universitare (conferentiari sau profesori) ori medici recunoscuti pe plan intern sau international, cu competenta in domeniu si acreditati anterior de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica ale CMDR, pe baza de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate.

(3) Lectorii din strainatate invitati de organizatorii manifestarilor EMC trebuie sa fie atestati si recomandati de societatile stiintifice de profil din tara de origine, conform legislatiei in vigoare.

(4) Nu se crediteaza cu ore de EMC manifestarile profesionale organizate de societatile comerciale.

(5) Certificatele eliberate de societatile comerciale nu reprezinta competenta in domeniu.

ARTICOLUL 4

Acreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC se va efectua anual de catre Comisia de EMC si Comisia profesionalstiintifica a CMDR pana la sfarsitul lunii decembrie pentru anul urmator.

ARTICOLUL 5

Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sau de educatie medicala continua. Medicul dentist poate participa la orice manifestare stiintifica in functie de interesul sau profesional, creditata sau nu de catre CMDR. Punctajul se inscrie de catre CMDJ pe certificatul de membru si se vizeaza o data la 5 ani, conform legii.

ARTICOLUL 6

Medicii dentisti care solicita intreruperea activitatii (femei gravide, bolnavi sau plecati din tara) pot solicita printr-o cerere depusa la colegiul medicilor dentisti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioada determinata, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.

ARTICOLUL 7

(1) Creditarea manifestarilor stiintifice se va face de catre Comisia de EMC a CMDR.

(2) Cererea de creditare va fi vizata de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentisti teritorial si va fi depusa la CMDR cu cel putin o luna inainte de desfasurarea efectiva a manifestarii EMC, insotita de programul manifestarii, pe zile, ore, de lista lectorilor si CV-ul fiecaruia. Congresele, conferintele si simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica a CMDR.

(3) Pentru congrese, conferinte si simpozioane internationale, se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzand lista invitatilor.

(4) Pentru ca manifestarea stiintifica sa fie clasificata drept internationala este necesar ca din numarul total de comunicatori o treime sa fie din afara tarii, iar din numarul total de lectori minimum 2 sa fie din strainatate.

(5) Manifestarile internationale vor fi creditate cu de 1,5 ori numarul orelor de EMC efective.

ARTICOLUL 8

(1) In cazul atestatelor de studii complementare, se crediteaza numai atestatul ca atare, obtinut in urma promovarii unui examen organizat de Ministerul Sanatatii Publice, denumit in continuare MSP.

(2) Comisia de EMC a CMDR detine Registrul national de EMC, in care sunt inscrise toate manifestarile creditate de fiecare din cele 42 de colegii judetene.

(3) Registrul national de EMC se pastreaza in forma scrisa si electronica in cadrul programului Medisoft la CMDR.

ARTICOLUL 9

Registrul national de EMC contine:
a) acreditarea asociatiilor profesionale si societatilor stiintifice, facultatilor de medicina dentara si colegiilor judetene, ca furnizoare de ore de EMC;
b) titlul manifestarii;
c) avizul de acordare a creditelor EMC;
d) publicatiile acreditate.

ARTICOLUL 10

Comisia de EMC la nivel judetean detine un registru judetean de EMC, in care sunt inscrise manifestarile ce au avut loc pe teritoriul judetului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti si numarul de ordine pentru eliberarea de diplome de catre organizator, precum si modelul diplomei.

ARTICOLUL 11

Consiliul National si consiliile teritoriale ale CMDR pot efectua actiuni de control al programelor de EMC.

ARTICOLUL 12

Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC a CMDR nu recunosc activitatile de EMC care nu respecta exigentele prezentului regulament.

ARTICOLUL 13

Data de referinta pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberarii certificatului de membru al CMDR.

ARTICOLUL 14

(1) Fiecare ora de EMC inseamna echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numarul de ore-credit pentru fiecare activitate.

(2) Regulile de creditare sunt:
a) numarul maxim de ore EMC creditate pe zi va fi de 8 pentru cursuri, congrese si simpozioane;
b) doua sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi manifestare se crediteaza o singura data.

Sectiunea II - Creditarea cursurilor

ARTICOLUL 15

(1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire.

(2) Demonstratiile practice vor fi creditate cu 1,25 x durata efectiva.

(3) Participarea la cursuri si congrese internationale cu valoare recunoscuta creditate de o societate stiintifica internationala se va credita cu un numar de credite echivalent cu al unui curs/congres international organizat in Romania.

(4) Lectorii care sustin cursuri de EMC vor fi creditati cu de doua ori numarul de ore efectiv predate in cadrul unui curs.

(5) Numarul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 75.

Sectiunea III - Creditarea manifestarilor stiintifice

ARTICOLUL 16

(1) Pentru comunicatori se calculeaza in plus jumatate din numarul de credite al manifestarii pentru primul autor si o patrime pentru coautori.

(2) Pentru postere se calculeaza o patrime din numarul de credite corespunzator manifestarii.

(3) Un participant nu poate avea mai mult de doua lucrari ca prim autor.

ARTICOLUL 17

(1) Toate manifestarile stiintifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR in Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro.

(2) CMDR va intocmi anual un calendar al manifestarilor creditate.

Sectiunea IV - Creditarea publicatiilor medicale

ARTICOLUL 18

(1) Articolele publicate in reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel:
a) 20 de credite de articol pentru primul autor;
b) 10 credite pentru coautori.

(2) Creditele acordate articolelor medicale aparute in reviste straine si acreditate si cartile publicate la edituri internationale consacrate se vor inmulti cu 3.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupa cum urmeaza:
a) pentru revistele nationale, 0,5 credite/numar, minimum 2 credite/an/abonament;
b) pentru revistele internationale citate in Index Medicus, 5 credite/abonament anual.

ARTICOLUL 19

Criteriile de includere in nomenclatorul publicatiilor acreditate de CMDR sunt:

a) revista trebuie sa aiba cel putin 4 numere pe an;

b) tirajul minim trebuie sa fie de cel putin 700 de reviste pe numar;

c) pentru specialitatile cu numar mai mic de medici la nivel national (ortodontie, chirurgie dento-alveolara si chirurgie oro-maxilo-faciala), tirajul minim trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de medici din specialitatea respectiva;

d) continutul trebuie sa cuprinda cel putin doua treimi din numarul de pagini de continut medical (exceptand paginile de publicitate): articole originale, editoriale sau recenzii, prezentari de cazuri, traduceri si politica profesionala;

e) revista trebuie sa fie editata de o universitate, societate stiintifica, asociatie profesionala, iar colectivul stiintific de redactie trebuie sa aiba in componenta cel putin doua treimi cadre didactice universitare de predare.

Sectiunea IV - Dispozitii finale

ARTICOLUL 20

(1) Finalizarea anumitor forme de invatamant postuniversitar se va credita astfel:
a) obtinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;
b) obtinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;
c) obtinerea titlului de medic primar - 100 de credite;
d) obtinerea titlului de doctor in medicina - 100 de credite;
e) obtinerea titlului de masterat - 50 de credite.

(2) Aceste credite se vor acorda numai o data, cu ocazia obtinerii diplomei.

ARTICOLUL 21

Toti medicii dentisti trebuie sa depuna anual la comisia profesionala judeteana copii dupa diplomele de EMC acumulate.

ARTICOLUL 22

Dosarul in vederea acreditarii unei manifestari stiintifice va cuprinde (anexa nr. 2):
a) numele organizatorului, al lectorilor;
b) data, locul si durata acestei activitati, precum si dotarea tehnica in scopul prezentarii manifestarii;
c) un rezumat al activitatilor prevazute;
d) sponsori si materiale publicitare.

ARTICOLUL 23

Taxele se vor plati de toti furnizorii de EMC acreditati catre CMDR:
a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1-2 zile - 30 lei, din care 10 lei se vireaza catre CMDR si 20 lei se vireaza catre CMDJ respectiv;
b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferinta, simpozion - 10 lei, care se vireaza CMDR;
c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare numar/an, care se vireaza CMDR.

ANEXA Nr. 2

DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

I. Informatii generale despre institutie
1. Denumirea furnizorului de EMC
.............................................................................
.............................................................................
2. Coordonatorul de program de EMC
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ..........................., fax ...................................,
e-mail ...............................
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ............................., fax .................................,
e-mail ...............................

II. Personalul acreditat sa desfasoare activitati de EMC (de mentionat titlul profesional-stiintific)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data ................................

Semnatura .............................

ANEXA Nr. 3

CERERE-TIP DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

I. Informatii generale despre furnizorul de EMC
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational
.............................................................................
2. Coordonator de program de EMC
Numele ............................. prenumele ..............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ...................., fax ....................., e-mail .............
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ........................... si prenumele .............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ................., fax ................, e-mail .....................

II. Informatii privind evenimentul educational propus creditarii
1. Tipul de activitate propusa
[ ] Curs;
[ ] Congres local;
[ ] Congres national;
[ ] Congres international;
[ ] Conferinta locala;
[ ] Conferinta nationala;
[ ] Conferinta internationala;
[ ] Simpozion local;
[ ] Simpozion national;
[ ] Simpozion international;
[ ] Atelier/Masa rotunda;
[ ] Altele/Sectiune/Postere.
2. Titlul ...................................................................
3. Perioada de desfasurare ..................................................
4. Locul de desfasurare: ....................................................
5. Grupul-tinta (de mentionat specialitatea medicilor carora li se adreseaza) ................................................................................
6. Numarul scontat de participanti ..........................................
7. Programul stiintific exact (poate fi atasat ca anexa) ....................

N.B. Organizatorul se obliga sa anunte Comisia profesional-stiintifica, invatamant si EMC a CMDR privind orice modificari ulterioare survenite in programul educational
Declar pe propria raspundere ca voi organiza evenimentul educational de mai sus conform programului national de educatie medicala continua. Declar lipsa oricaror interese comerciale directe fata de evenimentul educational propus pentru creditare.

Data .........................

Semnatura ............................

ANEXA Nr. 4

Nr. de inregistrare .......................

CERTIFICAT DE ATESTARE A PARTICIPARII LA O FORMA EMC

Catre organizator ..................................
In evidenta CMD teritorial ............................

Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-stiintific si de EMC,
Biroul executiv al CMDR decide:

Se acorda un numar de ........... credite pentru EM urmatorului ...........:
- titlul: "................................................................";
- perioada: ................................................................;
- locul de desfasurare: ....................................................;
- lectori: .................................................................

Va rugam sa inscrieti pe certificatele de participare urmatoarele date:
- rezultatul testului final, cu formula "admis/respins", pentru curs, conferinta, simpozion, congres, care sa se inscrie pe diploma de absolvire;
- numarul de ordine al cursantilor, conform listei de participare la manifestare;
- siglele organizatorilor;
- semnaturile organizatorilor.

De asemenea, va rugam sa comunicati lista participantilor la CMDJ, pentru a primi din Registrul de EMC-uri numerele de ordine si sa trimiteti la CMDR lista participantilor.
Manifestarea se inscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o luna inaintea datei programate in anexa.
Certificatele care nu respecta metodologia nu vor fi luate in considerare in cadrul "Punctajului medicului dentist".
Pentru creditarea manifestarii, organizatorul are de platit catre CMDR suma de ..................... lei.

Cu stima,
Presedintele CMDR, Presedintele Comisiei profesional-stiintifice,
......................... ..............................................

ANEXA Nr. 5

CERERE-TIP
pentru acreditarea publicatiei de specialitate

ISSN: Cod:

Titlul publicatiei:

Editor stiintific (societatea, organizatia)

Nr. aparitii/an:

Debut publicistic (anul):

Tiraj: Pe nr.: Pe an:

Redactor-sef:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:
Secretar de redactie:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:
Persoana de legatura cu CMDR:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:

Evaluarea calitatii stiintifice si editoriale:

Consiliul (Comitetul) editorial:

Redactor-sef,
...................

ANEXA Nr. 6

FISA PROFESIONALA

- model -

Nume: ..............................................................................
Prenume: ...........................................................................
Nr. R.U.: ..........................................................................
Pregatire profesionala (titluri, grade, specializari, competente): .................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Numarul de credite obtinute in fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:
I II III IV V

Copii ale diplomelor obtinute in urma manifestarilor EMC sau altor forme de pregatire profesionala. Copii ale certificatelor de status profesional curent.
Declaratie pe propria raspundere in situatia in care medicul nu are efectuate orele de educatie medicala continua in cadrul unui ciclu, conform ARTICOLUL 508 lit. c) si ARTICOLUL 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizie nr. 11 din 2007 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti

Publicat in M.Of., Partea I nr. 26 din 14/01/2008

In temeiul ARTICOLUL 510 si al ARTICOLUL 525 lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

ARTICOLUL 1

(1) Medicii dentisti cu drept de libera practica sunt obligati ca, in mod continuu si pe parcursul intregii perioade de activitate profesionala, sa urmeze forme de educatie medicala continua si sa cumuleze numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

(2) Nerealizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua implica, conform legii, suspendarea dreptului de libera practica pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 2

Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezinta totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si practica desfasurate de medicii dentisti in vederea imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii si performantei activitatii in domeniul medico-dentar.

ARTICOLUL 3

(1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite in continuare credite de EMC.

(2) In sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activitati unitare de pregatire in domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciaza, in medie, cantitatea si calitatea pregatirii profesionale, sub toate aspectele ei.

(3) Creditele de EMC se acorda pentru fiecare activitate unitara de pregatire profesionala prin raportare la complexitatea si calitatea continutului profesional si la durata activitatii respective.

ARTICOLUL 4

Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist in urma participarii sau realizarii activitatilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist

ARTICOLUL 5

Punctajul profesional minim pe care trebuie sa il realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

ARTICOLUL 6

Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, sunt obligate sa intocmeasca, sa actualizeze si sa pastreze dosarul profesional al fiecarui medic dentist inregistrat in acel colegiu. In cazul mutarii medicului dentist, dosarul profesional se transmite catre colegiul in evidenta caruia s-a transferat medicul. O copie se va pastra la colegiul medicilor dentisti judetean de origine.

ARTICOLUL 7

(1) Dosarul profesional va contine:
a) documentele care au stat la baza eliberarii certificatului de membru al CMDR;
b) copia certificatului de membru al CMDR;
c) titlurile privind specialitatile, calificarile, specializarile ori alte competente dobandite in domeniul medical, in copie;
d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;
e) fisa de evidenta a EMC sau, dupa caz, dovezile corespunzatoare.

(2) Dosarul profesional va fi tinut si in format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicata si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicata de indata in format electronic si CMDR.

ARTICOLUL 8

(1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de catre colegiul judetean la care acesta este inregistrat, cu ocazia reavizarii calitatii de membru al CMDR, si se inregistreaza in dosar.

(2) Verificarea punctajului profesional se face in baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.

ARTICOLUL 9

(1) Stabilirea si acordarea numarului de credite pentru fiecare activitate de pregatire profesionala se fac, conform Regulamentului de educatie medicala continua, de catre Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, cu minimum o luna inaintea evenimentului.

(2) Se supun evaluarii si acreditarii numai activitatile de pregatire teoretica si practica desfasurate de furnizori acreditati de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, potrivit regulamentului prevazut la alin. (1).

ARTICOLUL 10

(1) Consiliul national al CMDR aproba anual un program national de EMC inaintat de catre furnizorii de EMC acreditati.

(2) Programul national de EMC se aproba pana cel mai tarziu in luna decembrie a anului in curs si se afiseaza pe site-ul CMDR.

(3) Programul national de EMC se realizeaza de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditati.

(4) Furnizorii de EMC sunt obligati sa aiba si avizul comisiei de EMC judetene.

ARTICOLUL 11

Furnizorii de EMC sunt obligati sa achite taxa stabilita de Consiliul national al CMDR pentru acreditarea dosarelor.

ARTICOLUL 12

Prin prezenta decizie se aproba:

a) Regulamentul de educatie medicala continua al CMDR, prevazut in anexa nr. 1;

b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevazut in anexa nr. 2;

c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevazuta in anexa nr. 3;

d) modelul certificatului de atestare a participarii la o forma de activitate ce constituie EMC, prevazut in anexa nr. 4;

e) Cererea-tip pentru acreditarea publicatiei de specialitate, prevazuta in anexa nr. 5;

f) modelul fisei profesionale, prevazut in anexa nr. 6.

ARTICOLUL 13

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta decizie.

ARTICOLUL 14

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 15

La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 11/2006 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007.

ANEXA Nr. 1

Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

Sectiunea I - Generalitati

ARTICOLUL 1

(1) Principalele forme de educatie medicala continua, denumita in continuare EMC, constau in:
a) participarea la cursuri postuniversitare;
b) participarea la manifestari stiintifice;
c) publicarea de materiale stiintifice medicale;
d) participarea la cursuri EMC teoretice si/sau practice;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR;
f) dezbateri pe teme specifice medicinei dentare.

(2) Comisia de EMC a CMDR poate aproba si credita ca EMC si alte manifestari ori activitati ce corespund definitiei date EMC.

ARTICOLUL 2

(1) CMDR, prin Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC, acrediteaza furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Colegiul medicilor dentisti judetean, denumit in continuare CMDJ, verifica respectarea programului si a continutului manifestarii EMC aprobate. Nerespectarea programului si a continutului anuntat in cererea de creditare atrage sanctionarea furnizorului de catre CMDJ.

ARTICOLUL 3

(1) Manifestarile stiintifice pot fi organizate de catre urmatoarele institutii: facultatile de medicina dentara, CMDR, prin structurile teritoriale acreditate, societatile stiintifice medicale acreditate si asociatiile profesionale nationale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:
a) facultatile de medicina dentara - un simpozion pe an;
b) societatile stiintifice de profil organizeaza:
- un congres la 2 ani;
- un simpozion sau o conferinta alternativ cu congresul o data pe an;
c) asociatiile profesionale nationale acreditate organizeaza:
- un congres anual (national sau international);
- cursuri EMC de una-doua zile;
- un simpozion sau o conferinta locala de una-doua zile, o data pe an.
d) in cadrul congreselor, simpozioanelor, conferintelor sau expozitiilor nu se vor desfasura cursuri EMC sau ele nu vor fi creditate.

(2) EMC este sustinuta de cadre didactice universitare (conferentiari sau profesori) ori medici recunoscuti pe plan intern sau international, cu competenta in domeniu si acreditati anterior de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica ale CMDR, pe baza de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate.

(3) Lectorii din strainatate invitati de organizatorii manifestarilor EMC trebuie sa fie atestati si recomandati de societatile stiintifice de profil din tara de origine, conform legislatiei in vigoare.

(4) Nu se crediteaza cu ore de EMC manifestarile profesionale organizate de societatile comerciale.

(5) Certificatele eliberate de societatile comerciale nu reprezinta competenta in domeniu.

ARTICOLUL 4

Acreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC se va efectua anual de catre Comisia de EMC si Comisia profesionalstiintifica a CMDR pana la sfarsitul lunii decembrie pentru anul urmator.

ARTICOLUL 5

Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sau de educatie medicala continua. Medicul dentist poate participa la orice manifestare stiintifica in functie de interesul sau profesional, creditata sau nu de catre CMDR. Punctajul se inscrie de catre CMDJ pe certificatul de membru si se vizeaza o data la 5 ani, conform legii.

ARTICOLUL 6

Medicii dentisti care solicita intreruperea activitatii (femei gravide, bolnavi sau plecati din tara) pot solicita printr-o cerere depusa la colegiul medicilor dentisti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioada determinata, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.

ARTICOLUL 7

(1) Creditarea manifestarilor stiintifice se va face de catre Comisia de EMC a CMDR.

(2) Cererea de creditare va fi vizata de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentisti teritorial si va fi depusa la CMDR cu cel putin o luna inainte de desfasurarea efectiva a manifestarii EMC, insotita de programul manifestarii, pe zile, ore, de lista lectorilor si CV-ul fiecaruia. Congresele, conferintele si simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifica a CMDR.

(3) Pentru congrese, conferinte si simpozioane internationale, se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzand lista invitatilor.

(4) Pentru ca manifestarea stiintifica sa fie clasificata drept internationala este necesar ca din numarul total de comunicatori o treime sa fie din afara tarii, iar din numarul total de lectori minimum 2 sa fie din strainatate.

(5) Manifestarile internationale vor fi creditate cu de 1,5 ori numarul orelor de EMC efective.

ARTICOLUL 8

(1) In cazul atestatelor de studii complementare, se crediteaza numai atestatul ca atare, obtinut in urma promovarii unui examen organizat de Ministerul Sanatatii Publice, denumit in continuare MSP.

(2) Comisia de EMC a CMDR detine Registrul national de EMC, in care sunt inscrise toate manifestarile creditate de fiecare din cele 42 de colegii judetene.

(3) Registrul national de EMC se pastreaza in forma scrisa si electronica in cadrul programului Medisoft la CMDR.

ARTICOLUL 9

Registrul national de EMC contine:
a) acreditarea asociatiilor profesionale si societatilor stiintifice, facultatilor de medicina dentara si colegiilor judetene, ca furnizoare de ore de EMC;
b) titlul manifestarii;
c) avizul de acordare a creditelor EMC;
d) publicatiile acreditate.

ARTICOLUL 10

Comisia de EMC la nivel judetean detine un registru judetean de EMC, in care sunt inscrise manifestarile ce au avut loc pe teritoriul judetului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti si numarul de ordine pentru eliberarea de diplome de catre organizator, precum si modelul diplomei.

ARTICOLUL 11

Consiliul National si consiliile teritoriale ale CMDR pot efectua actiuni de control al programelor de EMC.

ARTICOLUL 12

Comisia profesional-stiintifica, invatamant si Comisia de EMC a CMDR nu recunosc activitatile de EMC care nu respecta exigentele prezentului regulament.

ARTICOLUL 13

Data de referinta pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberarii certificatului de membru al CMDR.

ARTICOLUL 14

(1) Fiecare ora de EMC inseamna echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numarul de ore-credit pentru fiecare activitate.

(2) Regulile de creditare sunt:
a) numarul maxim de ore EMC creditate pe zi va fi de 8 pentru cursuri, congrese si simpozioane;
b) doua sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi manifestare se crediteaza o singura data.

Sectiunea II - Creditarea cursurilor

ARTICOLUL 15

(1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire.
(2) Demonstratiile practice vor fi creditate cu 1,25 x durata efectiva.
(3) Participarea la cursuri si congrese internationale cu valoare recunoscuta creditate de o societate stiintifica internationala se va credita cu un numar de credite echivalent cu al unui curs/congres international organizat in Romania.
(4) Lectorii care sustin cursuri de EMC vor fi creditati cu de doua ori numarul de ore efectiv predate in cadrul unui curs.
(5) Numarul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 75.

Sectiunea III - Creditarea manifestarilor stiintifice

ARTICOLUL 16

(1) Pentru comunicatori se calculeaza in plus jumatate din numarul de credite al manifestarii pentru primul autor si o patrime pentru coautori.

(2) Pentru postere se calculeaza o patrime din numarul de credite corespunzator manifestarii.

(3) Un participant nu poate avea mai mult de doua lucrari ca prim autor.

ARTICOLUL 17

(1) Toate manifestarile stiintifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR in Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro.

(2) CMDR va intocmi anual un calendar al manifestarilor creditate.

Sectiunea IV - Creditarea publicatiilor medicale

ARTICOLUL 18

(1) Articolele publicate in reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel:
a) 20 de credite de articol pentru primul autor;
b) 10 credite pentru coautori.

(2) Creditele acordate articolelor medicale aparute in reviste straine si acreditate si cartile publicate la edituri internationale consacrate se vor inmulti cu 3.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupa cum urmeaza:
a) pentru revistele nationale, 0,5 credite/numar, minimum 2 credite/an/abonament;
b) pentru revistele internationale citate in Index Medicus, 5 credite/abonament anual.

ARTICOLUL 19

Criteriile de includere in nomenclatorul publicatiilor acreditate de CMDR sunt:

a) revista trebuie sa aiba cel putin 4 numere pe an;

b) tirajul minim trebuie sa fie de cel putin 700 de reviste pe numar;

c) pentru specialitatile cu numar mai mic de medici la nivel national (ortodontie, chirurgie dento-alveolara si chirurgie oro-maxilo-faciala), tirajul minim trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de medici din specialitatea respectiva;

d) continutul trebuie sa cuprinda cel putin doua treimi din numarul de pagini de continut medical (exceptand paginile de publicitate): articole originale, editoriale sau recenzii, prezentari de cazuri, traduceri si politica profesionala;

e) revista trebuie sa fie editata de o universitate, societate stiintifica, asociatie profesionala, iar colectivul stiintific de redactie trebuie sa aiba in componenta cel putin doua treimi cadre didactice universitare de predare.

Sectiunea IV - Dispozitii finale

ARTICOLUL 20

(1) Finalizarea anumitor forme de invatamant postuniversitar se va credita astfel:
a) obtinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;
b) obtinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;
c) obtinerea titlului de medic primar - 100 de credite;
d) obtinerea titlului de doctor in medicina - 100 de credite;
e) obtinerea titlului de masterat - 50 de credite.

(2) Aceste credite se vor acorda numai o data, cu ocazia obtinerii diplomei.

ARTICOLUL 21

Toti medicii dentisti trebuie sa depuna anual la comisia profesionala judeteana copii dupa diplomele de EMC acumulate.

ARTICOLUL 22

Dosarul in vederea acreditarii unei manifestari stiintifice va cuprinde (anexa nr. 2):
a) numele organizatorului, al lectorilor;
b) data, locul si durata acestei activitati, precum si dotarea tehnica in scopul prezentarii manifestarii;
c) un rezumat al activitatilor prevazute;
d) sponsori si materiale publicitare.

ARTICOLUL 23

Taxele se vor plati de toti furnizorii de EMC acreditati catre CMDR:
a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1-2 zile - 30 lei, din care 10 lei se vireaza catre CMDR si 20 lei se vireaza catre CMDJ respectiv;
b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferinta, simpozion - 10 lei, care se vireaza CMDR;
c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare numar/an, care se vireaza CMDR.

ANEXA Nr. 2

DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

I. Informatii generale despre institutie
1. Denumirea furnizorului de EMC
.............................................................................
.............................................................................
2. Coordonatorul de program de EMC
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ..........................., fax ...................................,
e-mail ...............................
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ................................ si prenumele ........................
Titlul .............................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
telefon ............................., fax .................................,
e-mail ...............................

II. Personalul acreditat sa desfasoare activitati de EMC (de mentionat titlul profesional-stiintific)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data ................................

Semnatura .............................

ANEXA Nr. 3

CERERE-TIP DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

I. Informatii generale despre furnizorul de EMC
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational
.............................................................................
2. Coordonator de program de EMC
Numele ............................. prenumele ..............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ...................., fax ....................., e-mail .............
3. Persoana de contact desemnata de institutie (daca este diferita de coordonatorul de program de EMC)
Numele ........................... si prenumele .............................
Titlul .......................................
Adresa ......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
telefon ................., fax ................, e-mail .....................

II. Informatii privind evenimentul educational propus creditarii
1. Tipul de activitate propusa
[ ] Curs;
[ ] Congres local;
[ ] Congres national;
[ ] Congres international;
[ ] Conferinta locala;
[ ] Conferinta nationala;
[ ] Conferinta internationala;
[ ] Simpozion local;
[ ] Simpozion national;
[ ] Simpozion international;
[ ] Atelier/Masa rotunda;
[ ] Altele/Sectiune/Postere.
2. Titlul ...................................................................
3. Perioada de desfasurare ..................................................
4. Locul de desfasurare: ....................................................
5. Grupul-tinta (de mentionat specialitatea medicilor carora li se adreseaza) ................................................................................
6. Numarul scontat de participanti ..........................................
7. Programul stiintific exact (poate fi atasat ca anexa) ....................

N.B. Organizatorul se obliga sa anunte Comisia profesional-stiintifica, invatamant si EMC a CMDR privind orice modificari ulterioare survenite in programul educational
Declar pe propria raspundere ca voi organiza evenimentul educational de mai sus conform programului national de educatie medicala continua. Declar lipsa oricaror interese comerciale directe fata de evenimentul educational propus pentru creditare.

Data .........................

Semnatura ............................

ANEXA Nr. 4

Nr. de inregistrare .......................

CERTIFICAT DE ATESTARE A PARTICIPARII LA O FORMA EMC

Catre organizator ..................................
In evidenta CMD teritorial ............................

Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-stiintific si de EMC,
Biroul executiv al CMDR decide:
Se acorda un numar de ........... credite pentru EM urmatorului ...........:
- titlul: "................................................................";
- perioada: ................................................................;
- locul de desfasurare: ....................................................;
- lectori: .................................................................

Va rugam sa inscrieti pe certificatele de participare urmatoarele date:
- rezultatul testului final, cu formula "admis/respins", pentru curs, conferinta, simpozion, congres, care sa se inscrie pe diploma de absolvire;
- numarul de ordine al cursantilor, conform listei de participare la manifestare;
- siglele organizatorilor;
- semnaturile organizatorilor.

De asemenea, va rugam sa comunicati lista participantilor la CMDJ, pentru a primi din Registrul de EMC-uri numerele de ordine si sa trimiteti la CMDR lista participantilor.
Manifestarea se inscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o luna inaintea datei programate in anexa.
Certificatele care nu respecta metodologia nu vor fi luate in considerare in cadrul "Punctajului medicului dentist".
Pentru creditarea manifestarii, organizatorul are de platit catre CMDR suma de ..................... lei.

Cu stima,
Presedintele CMDR, Presedintele Comisiei profesional-stiintifice,
......................... ..............................................

ANEXA Nr. 5

CERERE-TIP
pentru acreditarea publicatiei de specialitate

ISSN: Cod:

Titlul publicatiei:

Editor stiintific (societatea, organizatia)

Nr. aparitii/an:

Debut publicistic (anul):

Tiraj: Pe nr.: Pe an:

Redactor-sef:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:
Secretar de redactie:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:
Persoana de legatura cu CMDR:

Adresa de la serviciu: Telefon:
Fax:
Mobil:

Evaluarea calitatii stiintifice si editoriale:

Consiliul (Comitetul) editorial:

Redactor-sef,
...................

ANEXA Nr. 6

FISA PROFESIONALA

- model -

Nume: ..............................................................................
Prenume: ...........................................................................
Nr. R.U.: ..........................................................................
Pregatire profesionala (titluri, grade, specializari, competente): .................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Numarul de credite obtinute in fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:
I II III IV V

Copii ale diplomelor obtinute in urma manifestarilor EMC sau altor forme de pregatire profesionala. Copii ale certificatelor de status profesional curent.
Declaratie pe propria raspundere in situatia in care medicul nu are efectuate orele de educatie medicala continua in cadrul unui ciclu, conform ARTICOLUL 508 lit. c) si ARTICOLUL 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Citeste si despre:

A XV- A CONFERINTA NATIONALA DE MEDICINA DE URGENTA 'Medicina de Urgenta: Summum de specializari sau supraspecializare?' A XVI- A Conferinta Nationala de Medicina de Urgenta Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Pacienta cu hemoragie cerebrala si episoade halucinatorii este recuperata de #SuperMedici Asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor Educatia pacientului cu diabet zaharat Recuperarea medicala pentru durerile lombare Campania Nationala Zilele V – Protejeaza-ti feminitatea! Catalogul national de programe de studii complementare