Organizarea sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

Actualizat: 24 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Vazand Referatul de aprobare al Centrului operativ pentru situatii de urgenta si al Directiei generale pentru sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. I.B. 1.954/2009, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Articolul I
Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 11. - UPU au urmatoarele spatii functionale, organizate si dotate in conformitate cu anexa nr. 1:

1. spatiul de primire/triaj a/al pacientilor;

2. biroul de informare/documentare al UPU;

3. camera de resuscitare;

4. spatiul pentru evaluare si tratament imediat;

5. spatiul pentru evaluarea si tratamentul urgentelor minore care nu necesita monitorizare;

6. spatiul pentru ghipsare/pregatirea atelelor ghipsate;

7. spatii de consultatii specifice;

8. salon de observatie;

9. spatii de izolare;

10. spatii de depozitare;

11. spatii de asteptare;

12. spatiul de prelucrari sanitare/deparazitare;

13. spatiul de decontaminare;

14. spatii destinate investigatiilor paraclinice si radiologice;

15. spatii administrative;

16. spatiul destinat intalnirilor colective ale personalului UPU, precum si instruirii personalului si, dupa caz, a rezidentilor din cadrul UPU."

2. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:"Art. 40. - CPU au urmatoarele spatii minime functionale organizate si dotate in conformitate cu dispozitiile prevazute in anexa nr. 1:
1. spatiul de primire/triaj a/al pacientilor;
2. biroul de informare/documentare al CPU;
3. camera de resuscitare;
4. spatiul pentru evaluare si tratament imediat;
5. salon de observatie;
6. spatiul pentru ghipsare/pregatirea atelelor ghipsate;
7. spatii de depozitare;
8. spatii de asteptare;
9. spatiul de igienizare/deparazitare;
10. spatii administrative.

3. La articolul 69, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) In conditiile indeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevazute la art. 68, medicul de garda din UPU sau CPU are dreptul de a interna pacientul intr-o sectie de specialitate a spitalului, in urmatoarele situatii exceptionale:

a) medicul de garda din UPU sau CPU apreciaza ca trimiterea pacientului la domiciliu sau internarea acestuia intr-un salon de observatie din cadrul UPU sau CPU este in detrimentul starii de sanatate a pacientului;

b) medicul de garda din sectia de specialitate a spitalului nu se prezinta la consultul de specialitate solicitat de catre medicul de garda din UPU sau CPU, in conditiile prevazute in prezentul ordin;

c) starea pacientului necesita o abordare multidisciplinara si niciunul dintre medicii de garda din sectiile de specialitate ale spitalului nu doreste internarea acestuia in sectia respectiva;

d) orice alta situatie bine justificata in care medicul de garda din UPU sau CPU considera necesara internarea pacientului, cu acordul medicului sef al UPU sau CPU si cu informarea conducerii spitalului.

(6) In situatiile prevazute la alin. (5), in cazul lipsei temporare de locuri in sectia de specialitate a spitalului in care medicul de garda din UPU sau CPU considera necesara internarea pacientului, acesta poate fi internat intr-o sectie cu profil inrudit, urmand a fi transferat in sectia de specialitate corespunzatoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. In aceste situatii, internarea se face cu informarea medicului de garda din specialitatea in care se considera necesara internarea pacientului."

4. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 72. - (1) Pacientii aflati in stare critica, necesitand monitorizare si ventilatie, vor fi preluati de sectiile de ATI in urma stabilizarii si investigarii lor.

(2) Internarea pacientilor politraumatizati in primele 24 de ore se realizeaza, dupa caz, la sectiile de chirurgie generala sau la sectiile de ATI, prin sectiile de chirurgie generala."

5. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 89. - (1) Colaborarea dintre UPU si CPU si sectiile din spitalul din care fac parte se realizeaza in conditii de egalitate intre structurile respective, UPU si CPU nefiind subordonate altor sectii din spital.

(2) Spitalele care au in structura lor UPU sau CPU au obligatia de a asigura un procent de 5-10% din numarul total de paturi ale spitalului pentru internarea in regim de urgenta a pacientilor proveniti din UPU sau CPU. La stabilirea numarului de paturi necesar internarii pacientilor proveniti din UPU sau CPU se are in vedere media internarilor zilnice in regim de urgenta pe o perioada de cel putin 6 luni. Responsabilitatea asigurarii paturilor libere revine sefilor de sectie.

(3) In situatia in care sectiile de specialitate ale spitalului nu pot asigura numarul de paturi libere prevazut la alin. (2), se reconsidera programul de internare a pacientilor planificati.

(4) In cazul in care sectiile de ATI nu pot asigura numarul de paturi libere pentru internarea in regim de urgenta a pacientilor proveniti din UPU sau CPU, in cadrul spitalului se va lua in considerare replanificarea operatiilor elective pentru care au fost rezervate paturi in aceste sectii; sectiile de terapie intensiva au obligatia de a prelua in mod prioritar pacientii ventilati aflati in UPU sau CPU.

(5) Internarea pacientilor pe paturile prevazute la alin. (2) se face doar prin UPU sau CPU.

(6) Lista paturilor libere care se asigura pentru internarea in regim de urgenta a pacientilor proveniti din UPU sau CPU se preda conducerii UPU sau CPU, zilnic, inclusiv in zilele de sambata si duminica, precum si de sarbatori legale, pana cel tarziu la ora 12,00.

(7) Lista paturilor libere prevazuta la alin. (6) include si paturile de terapie intensiva cu capacitate de ventilatie.

(8) Spitalele de specialitate sau spitalele generale, precum si spitalele pavilionare care nu au in structura organizatorica UPU sau CPU, dar care prin activitatea lor participa la acordarea asistentei medicale de urgenta, au obligatia de a asigura un procent variabil din numarul total de paturi ale spitalului pentru internarea in regim de urgenta a pacientilor proveniti din UPU sau CPU, dupa cum urmeaza:

a) 5-10% din numarul total de paturi ale spitalului, in situatia in care spitalul respectiv este singura unitate sanitara cu paturi de profil din localitate. La stabilirea numarului de paturi necesar internarii pacientilor proveniti din UPU sau CPU se are in vedere media internarilor zilnice in regim de urgenta pe o perioada de cel putin 6 luni;

b) 5-10% din numarul total de paturi ale spitalului, daca in localitatea respectiva exista si alte unitati sanitare cu paturi de acelasi profil. In aceasta situatie, pentru stabilirea numarului de paturi necesar internarii pacientilor proveniti din UPU sau CPU se are in vedere media internarilor de urgenta prin UPU sau CPU in ultimele 6 luni pentru toate sectiile cu acelasi profil, fiecare sectie de specialitate din cadrul fiecarui spital urmand sa asigure un procent din numarul paturilor necesare, procent care nu se va stabili sub 5% din numarul total al paturilor din sectia respectiva.

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile si in situatiile prevazute la alin. (8)."

Articolul II. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin se infiinteaza dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din UPU sau CPU. Locatia amplasarii dispeceratului unic, modalitatea de organizare si functionare a acestuia, precum si termenul de operationalizare se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Articolul III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii, Ion Bazac


Citeste si despre:

Legea invatamantului Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii Raportarea cazurilor si a evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice Recuperarea unghiei: abordari moderne in gestionarea onicomicozei Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar Sanatatea publica Terorismul si alte amenintari asupra sanatatii publice Programele nationale de sanatate