Educatia medicala continua

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Decizie nr. 67 din 09/12/2005 - privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua


- Pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

In temeiul ARTICOLUL 31, 33 si ARTICOLUL 58 lit. f) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania decide:

ARTICOLUL 1.

Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de medici in vederea dobandirii sau imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si atitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii actului medical si nivelului de performanta in domeniul respectiv.

ARTICOLUL 2.

Managementul activitatilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din Romania prin Programul national de educatie medicala continua.

ARTICOLUL 3.

(1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite credite EMC.

(2) Creditele EMC se acorda prin raportare la orele efective de activitate de EMC. Pentru o ora efectiva de activitate de EMC se acorda un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectiva se acorda maximum 6 credite EMC. Echivalenta cu sistemele de creditare anterioara este: un credit EMC este egal cu o ora de EMC.

(3) Creditele obtinute de medici in urma participarii la activitatile de EMC contribuie la alcatuirea punctajului profesional al medicului.

(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval de 5 ani.

(5) Prin exceptie, pentru medicii care au implinit varsta legala de pensionare prevazuta de lege, procedura evaluarii se face anual, in baza cererii de prelungire a activitatii.

ARTICOLUL 4.

(1) Numarul minim de credite EMC pe care un medic trebuie sa le acumuleze in vederea evaluarii profesionale periodice este de 200 de credite EMC la 5 ani. Pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (5), numarul minim este de 40 de credite EMC anual.

(2) Participarea la activitatile de EMC trebuie sa fie preponderenta in domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim sa fie reprezentata prin activitati educationale din alte domenii medicale decat specialitatea de baza.

(3) In mod obligatoriu, cel putin o treime din creditele EMC necesare trebuie sa fie reprezentata de participari la cursuri.

ARTICOLUL 5.

(1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din Romania are obligatia de a participa la programul de EMC si de a cumula numarul minim de credite EMC stabilit.

(2) In cazul in care nu realizeaza numarul minim de credite EMC in termenul prevazut la ARTICOLUL 3 alin. (4), dreptul de libera practica al medicului se suspenda, conform legii.

ARTICOLUL 6.

(1) Membrii Colegiului Medicilor din Romania au obligatia de a tine evidenta propriului punctaj profesional.

(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea si verificarea respectarii obligatiilor impuse de

ARTICOLUL 4 si 5

In urmatoarele situatii:

a) la acordarea avizului pentru obtinerea autorizatiei de libera practica;

b) la implinirea intervalului de 5 ani de la data ultimei evaluari;

c) cu ocazia judecarii abaterilor disciplinare;

d) la implinirea varstei de pensionare, daca se solicita avizul anual pentru prelungirea activitatii;

e) la cerere.

ARTICOLUL 7.

Acreditarea furnizorilor si creditarea formelor de EMC organizate de acestia se fac de catre Colegiul Medicilor din Romania, la nivel national.

ARTICOLUL 8.

(1) Criteriile de creditare a formelor de EMC si Normele de acreditare a furnizorilor de EMC vor constitui baza de elaborare si aplicare a Programului national de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor din Romania si sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum si fisa publicatiei pentru inscrierea furnizorilor in Nomenclatorul de publicatii medicale al Colegiului Medicilor din Romania sunt prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.

(3) Modelul-tip de certificat de absolvire si modelul-tip de certificat de participare sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7.

ARTICOLUL 9.

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta decizie.

ARTICOLUL 10.

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Mircea Cinteza

Criteriu din 09/12/2005 de creditare a formelor de educatie medicala continua

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

ARTICOLUL 1.

Colegiul Medicilor din Romania crediteaza ca forme de educatie medicala continua, denumite in continuare forme de EMC, formele de invatamant postuniversitar medical uman, formele de educatie permanenta medicala, precum si manifestari si activitati cu caracter stiintific.

ARTICOLUL 2.

Formele de invatamant postuniversitar medical uman cuprind:

a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de invatamant postuniversitar si de cursurile de invatamant postuniversitar la distanta;

b) alte forme de invatamant postuniversitar, creditate ca titluri profesionale ce se adauga la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: rezidentiat, specializarea in domeniul unei alte specialitati fata de cea de baza, dobandirea de atestate de studii complementare, masterat si doctorat.

ARTICOLUL 3.

Formele de educatie permanenta medicala sunt reprezentate de cursurile de educatie permanenta sau formare continua medicala, ateliere de formare profesionala continua si stagii practice de perfectionare profesionala sau de adaptare ori readaptare profesionala.

ARTICOLUL 4.

Manifestarile si activitatile cu caracter stiintific creditate de Colegiul Medicilor din Romania cuprind:

a) manifestari stiintifice, reprezentate de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni stiintifice, seminarii;

b) publicarea de materiale stiintifice medicale, respectiv articole, in reviste medicale, capitole de carte, carti, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicala.

ARTICOLUL 5.

Criteriile generale de creditare a cursurilor si manifestarilor stiintifice sunt:

a) numarul maxim de credite acordate pentru un program este de 60 de credite EMC;

b) durata maxima a unei singure prelegeri este de doua ore. Durata discutiilor nu poate depasi un sfert din durata sesiunii si este necesara o pauza de minimum 15 minute la fiecare doua ore de program;

c) cursurile postuniversitare in cadrul unei manifestari stiintifice se pot credita separat numai daca nu se suprapun cu programul in plen si daca sunt organizate cu avizul sau in colaborare cu furnizori acreditati de Colegiul Medicilor din Romania pentru organizarea de cursuri;

d) simpozioanele satelit nu se crediteaza separat;

e) sesiunile paralele de comunicari se crediteaza o singura data, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputand fi in acelasi timp in doua locatii;

f) numarul de credite acordate pentru orice forma de EMC va fi exprimat in numere intregi, rotunjirea facandu-se la 50 de sutimi;

g) nu pot fi introduse in calcul creditarile obtinute pentru participarea la programe de EMC desfasurate in aceeasi perioada de timp.

ARTICOLUL 6.

(1) Orice forma de EMC se crediteaza in baza cererii de creditare tip, prezentata in anexa nr. 3, completata de furnizorul de EMC, insotita de programul detaliat pe ore al cursului sau manifestarii stiintifice.

(2) Cererea de creditare a manifestarilor nationale se depune la Colegiul Medicilor din Romania, iar cererea de creditare a manifestarilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii programului.

(3) Dupa terminarea programului, organizatorii au obligatia de a trimite Colegiului Medicilor din Romania, respectiv colegiilor teritoriale, lista participantilor atat in forma tiparita, cat si in format electronic, care trebuie sa cuprinda urmatoarele rubrici: numele si prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional si locul de munca.

ARTICOLUL 7.

Creditarea cursurilor de invatamant postuniversitar si de educatie permanenta se face in functie de urmatoarele criterii:

a) durata efectiva a programului;

b) existenta unui stagiu practic asociat programului.

ARTICOLUL 8.

Normele de creditare pentru formele precizate la ARTICOLUL 6 sunt:

a) creditarea pregatirii teoretice se face in functie de numarul de ore efective, incluzand si demonstratiile practice facute de cadrul didactic sau formator;

b) metodele de dinamica de grup, de tip Balint, se crediteaza cu 75% din durata efectiva;

c) cursurile ce demonstreaza existenta unui stagiu practic asociat se crediteaza cu 125% fata de durata efectiva a cursului teoretic;

d) programele care contin peste 75% activitate practica se crediteaza in functie de orele efective de activitate;

e) formatorii atestati care sustin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din Romania vor fi creditati cu numarul de ore efective prestate inmultit cu 2;

f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, stagii programate si organizate pentru studenti in medicina, stagiari, rezidenti sau medici, inclusiv pentru stagiile de readaptare profesionala in cazul intreruperii activitatii mai mult de 5 ani, se acorda un numar de 50 de credite EMC pe an, in baza unei dovezi de activitate de cel putin doua luni pe an;

g) participarea la cursuri si stagii practice in strainatate, creditate de o societate sau organism profesional european, american ori international, este creditata cu numarul de credite europene (sau internationale) conferite de organismul european (international);

h) participarea la un curs in strainatate, care nu are creditare internationala inscrisa pe certificatul de absolvire, se crediteaza cu de 6 ori numarul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe curs;

i) stagiile practice si schimburile de experienta efectuate in strainatate, care nu au creditare internationala, nu se crediteaza.

ARTICOLUL 9.

Creditarea cursurilor de EMC la distanta, denumite in continuare EMCD, se face pentru urmatoarele tipuri de programe:

a) programe de EMCD prin posta, caracterizate prin punerea in posesia cursantului a suportului educational sub forma tiparita, CD sau e-mail personalizat, suport ce asigura integral baza pentru procesul de autoinvatare, cu asigurarea evaluarii finale prin testare in sesiune directa, fata in fata, prin chestionar tiparit trimis prin corespondenta postala sau prin Internet, in situatia revistelor in format electronic;

b) programe de EMCD prin Internet, on-line, interactive fie prin suportul informational oferit, cu link-uri si portaluri specifice, fie prin consultanta cu tutori de program acreditati, cu asigurarea unei testari finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau testare scrisa in sala.

ARTICOLUL 10.

Criteriile de creditare a EMCD sunt:

a) durata parcurgerii programului si invatarii efective a acestuia in scopul atingerii obiectivelor de invatare, care se apreciaza prin testare pe lot-pilot organizata de furnizor, in limitele a cel mult 18 ore pe program;

b) pentru articole de revista se admit 5-8 pagini tiparite, cu cel mult doua figuri sau tabele incluse pe pagina, corespunzator la doua ore efective de asimilare;

c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revista va contine minimum 10 intrebari, cu prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din intrebari;

d) pentru programe pe Internet se considera 3-5 pagini web cu 400 de caractere pe pagina si cu trimitere la maximum doua figuri sau tabele, corespunzatoare la o ora de invatare efectiva, respectiv 1 credit de EMC;

e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin Internet va permite un acces pentru maximum doua incercari, va contine un numar minim de 10 intrebari pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din intrebari.

ARTICOLUL 11.

Normele de creditare stabilite pentru EMCD sunt:

a) pentru EMCD prin articole de revista se acorda maximum doua credite EMC pe numar;

b) programele de EMCD prin Internet se crediteaza in functie de durata apreciata de invatare efectiva, maximum 18 ore pe program, corespunzatoare la 18 credite EMC;

c) intervalul minim acceptat intre doua participari la programe de EMCD este de 30 de zile; in cazul participarii in aceeasi perioada la doua programe de EMCD prin Internet, se iau in calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;

d) participarea la cursuri de EMCD organizate si creditate de o universitate sau un organism profesional european ori international este creditata cu numarul de credite europene sau internationale conferite de organismul respectiv;

e) coordonatorii, autorii si tutorii de programe de EMCD vor fi creditati fiecare cu de 3 ori numarul de credite acordat programului respectiv.

ARTICOLUL 12.

(1) Solicitarea creditarii pentru EMCD se face de catre furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din Romania, utilizandu-se aceeasi cerere de creditare tip prezentata in anexa nr. 3, formulata si depusa cu cel putin 60 de zile inaintea inceperii programului.

(2) Cererea va fi insotita de un dosar tehnic si pedagogic al programului educational care sa cuprinda:
a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de functionare globala a programului, existenta unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru continutul de material stiintific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenta utilizatorilor, o echipa tehnica de productie alcatuita din medici si informaticieni, o schema cu structura bazelor de date si utilizatori, precum si o modalitate concreta in care intregul proces sa poata fi auditat, cu pastrarea log-urilor de accesare si compararea cu intrarile din baza de date;
b) un proiect sau program de management al cursului, continand referiri la: identificarea si analiza cerintelor, studiu de fiabilitate, obiective educationale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunostintelor, evaluarea proiectului.

(3) Organizatorii au obligatia sa trimita, dupa terminarea programului respectiv, lista participantilor, incluzand CNP al medicului, in format electronic.

ARTICOLUL 13.

Creditarea manifestarilor stiintifice se face in functie de criteriile legate de:

a) nivelul de desfasurare a manifestarii: local/regional, national sau international;

b) durata efectiva a programului stiintific.

ARTICOLUL 14.

Normele de creditare pentru manifestarile stiintifice sunt:

a) manifestarile locale/regionale vor primi un numar de credite EMC egal cu 75% din durata efectiva;

b) manifestarile nationale vor primi un numar de credite egal cu durata efectiva; un furnizor nu poate organiza decat cel mult doua asemenea manifestari pe an. Manifestarile organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind nationale si creditate ca atare;

c) pentru conferentiere la o manifestare stiintifica se acorda de doua ori numarul de credite corespunzator manifestarii;

d) pentru participarea cu una, pana la maximum 3 lucrari, poster sau comunicari orale se adauga, pentru primul autor, jumatate din numarul de credite corespunzator manifestarii pentru fiecare lucrare si un sfert din numarul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;

e) participarea la manifestari stiintifice internationale creditate de o societate sau organism profesional european, american, international este creditata de Colegiul Medicilor din Romania cu un numar de credite egal cu numarul de credite europene ori internationale conferite de organismul european sau international;

f) participarea la o conferinta sau congres in strainatate, care nu are creditare internationala inscrisa pe certificatul de participare, se crediteaza cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fara a putea depasi 18 credite pe manifestare.

ARTICOLUL 15.

(1) Invitatiile de participare la manifestarile stiintifice vor avea antetul organizatorilor si semnatura reprezentantilor acestuia. Ele vor contine denumirea formei de EMC si cel putin un sumar al programului acesteia.

(2) Invitatia poate contine denumirea sponsorului, dar nu antetul sau semnatura acestuia.

ARTICOLUL 16.

(1) Programul va preciza in mod clar organizatorii si sponsorii si va contine toate detaliile de desfasurare: orele, locul, numele si titlul stiintific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicarii ori conferintei. Se vor da date exacte privind manifestarile satelit, daca acestea exista.

(2) Titlul comunicarii sau conferintei nu va contine denumiri comerciale ale produselor medicamentoase, ci numai Denumirea Comuna Internationala.

(3) Programul va mentiona numarul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din Romania. El poate contine reclame ale sponsorilor.

ARTICOLUL 17.

(1) Este interzisa deschiderea sau inchiderea formei de EMC de catre reprezentantii sponsorului. Acesta poate face doar anunturi legate de organizarea nestiintifica, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului, altor festivitati.

(2) Incalcarea regulilor prevazute la alin. (1) determina sanctionarea organizatorului sau furnizorului.

ARTICOLUL 18.

(1) In timpul desfasurarii formelor de EMC, este interzisa folosirea exclusiva a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie sa fie dublata intotdeauna de Denumirea Comuna Internationala.

(2) Sunt permise afisarea in sala de panouri publicitare ale sponsorului, precum si distribuirea de materiale promotionale participantilor.

ARTICOLUL 19.

Creditarea publicatiilor medicale se face numai pentru revistele incluse in Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din Romania.

ARTICOLUL 20.

Incepand cu 1 ianuarie 2007 se vor acorda credite numai pentru cartile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse in Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din Romania. In acest scop, pe parcursul anului 2006 se va solicita editurilor ce publica exclusiv sau inclusiv carte medicala sa se acrediteze la Colegiul Medicilor din Romania ca furnizor de EMC.

ARTICOLUL 21.

Criteriile de includere in Nomenclatorul publicatiilor medicale si in Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din Romania sunt urmatoarele:

a) periodicitatea aparitiei; pentru reviste, demonstrarea editarii a cel putin 4 numere pe an;

b) obligativitatea inscrierii in publicatie a ISSN sau ISBN;

c) acreditarea CNCSIS asigura din oficiu acceptarea de catre Colegiul Medicilor din Romania a publicatiei;

d) continut stiintific obligatoriu;

e) sa asigure in structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara;

f) adresabilitatea medicala: generala sau pe specialitati, inclusiv medicina de familie;

g) sa aiba girul stiintific al unei societati stiintifice, universitati de medicina etc.;

h) consiliul editorial sau colectivul redactional sa includa si cadre universitare cu rol de predare.

ARTICOLUL 22.

Inscrierea in Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din Romania si in Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din Romania se face in baza unei cereri-tip prevazute in anexa nr. 4, la care se anexeaza, dupa completare, fisa publicatiei prezentata in anexa nr. 5.

ARTICOLUL 23.

Normele de creditare stabilite pentru publicatiile medicale sunt:

a) articole stiintifice in reviste de specialitate catalogate ISI: 200 credite/articol;

b) articole stiintifice in reviste de specialitate internationale sau romanesti Med-Line: 75 credite/articol;

c) articole stiintifice in reviste de specialitate clasificate CNCSIS grupa A: 75 credite/articol; grupa B: 30 credite/articol; grupa C: 25 credite/articol; grupa D: 20 credite/articol;

d) articole in reviste medicale electronice: 20 credite/articol;

e) articole stiintifice in alte reviste medicale sau de jurnalistica medicala acreditate de Colegiul Medicilor din Romania: 15 credite/articol;

f) clasificarea CNCSIS a publicatiilor respective se mentioneaza in Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din Romania;

g) capitole de carti in tratate de medicina: 100 credite/capitol sub 100 pagini si 150 credite/capitol peste 100 pagini, ca unic autor;

h) carte sau monografii medicale: 200 credite/carte, ca unic autor;

i) traduceri de carte medicala: 50 credite/carte, ca unic autor;

j) existenta a 2 sau mai multi autori pentru un capitol ori carte publicata duce la impartirea procentuala a creditelor acordate la numarul de autori mentionati pentru capitolul sau cartea respectiva;

k) editor de carte sau revista medicala ori redactor-sef: 200 credite;

l) un articol publicat in mai multe reviste se puncteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat;

m) publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestari stiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata;

n) comunicarea studiilor de farmacovigilenta confirmate si comunicate de Agentia Nationala a Medicamentului: 10 credite/comunicare;

o) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele nationale cuprinse in Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din Romania se acorda 5 credite/abonament anual, iar la reviste din strainatate, indexate Med-Line: 10 credite/abonament anual;

p) pentru abonamentele la revistele medicale din strainatate editate si traduse partial sau total in Romania, creditarea se face ca la revistele nationale. Pentru publicarea de articole in aceste reviste, se calculeaza credite ca pentru revistele din strainatate doar la cele cu traducere integrala, ce sunt editate si recenzate de editura-mama.

ARTICOLUL 24.

Calcularea punctajului medicului pentru evaluarea profesionala a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obtinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adauga, daca au fost obtinute in intervalul de 5 ani calculat, credite pentru titluri profesionale, dupa cum urmeaza:

a) obtinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sanatatii, prin promovarea concursului de rezidentiat: 50 de credite EMC;

b) obtinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobandirea unei alte specialitati: 200 de credite EMC;

c) obtinerea unui atestat de studii complementare: 75 de credite EMC;

d) obtinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate: 250 de credite EMC;

e) obtinerea titlului de doctor in medicina: 300 de credite EMC;

f) obtinerea titlului de master: 150 de credite EMC;

g) obtinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sanatatii: 75 de credite EMC;

h) obtinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sanatatii: 100 de credite EMC;

i) statutul de cadru didactic universitar cu functie de predare, mai precis sef lucrari, conferentiar, profesor, cu activitate confirmata de institutia universitara: 40 de credite EMC pe an.

ARTICOLUL 25.

Certificarea formelor de EMC creditate se face de colegiile teritoriale, in functie de locul de desfasurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alaturi de furnizorul sau furnizorii de EMC acreditat si implicat, respectiv acreditati si implicati, purtand obligatoriu stampila Colegiului Medicilor din Romania si a furnizorului principal, in functie de caz, precum si semnatura presedintelui sau a vicepresedintelui departamentului profesional-stiintific alaturi de cea a coordonatorului sau responsabilului de program.

ARTICOLUL 26.

Certificarea se face contra unei taxe echivalente in RON de minimum 50 si maximum 100 euro pentru fiecare manifestare creditata, stabilita de colegiile teritoriale, si respectiv contra unei taxe echivalente in RON de 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant, in cazul in care tiparirea se face de Colegiul Medicilor din Romania.

ARTICOLUL 27.

(1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prezentate in anexele nr. 6 si 7.

(2) Pentru cursurile creditate se elibereaza un certificat de absolvire conform modelului prezentat in anexa nr. 6. Acesta va mentiona obligatoriu promovarea evaluarii finale stabilite de organizator. Institutiile de invatamant superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu inscriptionarea inclusiv a siglei Colegiului Medicilor din Romania alaturi de numarul de credite EMC acordate.

(3) Pentru manifestari stiintifice se elibereaza un certificat de participare conform modelului prezentat in anexa nr. 7, cu inscriptionarea inclusiv a siglei Colegiului Medicilor din Romania alaturi de numarul de credite EMC acordate.

ARTICOLUL 28.

(1) Pana la sfarsitul anului 2006 numarul de inregistrare al certificatului va fi cel din lista de cursanti sau participanti ce va fi transmisa la Colegiul Medicilor din Romania la terminarea programului, cu exceptia institutiilor de invatamant superior si a Centrului National de Politici de Sanatate, care au un regim propriu de inregistrare si care trimit listele la Colegiul Medicilor din Romania, insotite si de numarul certificatului eliberat.

(2) Dupa implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, la nivelul Colegiului Medicilor din Romania se va constitui un registru electronic de evidenta a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de inregistrare vor fi unice, oferite in momentul creditarii formei respective de EMC de catre Colegiul Medicilor din Romania.

Norma din 09/12/2005 de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006

ARTICOLUL 1.

Furnizorul de educatie medicala continua, denumit in continuare furnizor de EMC, este o institutie sau o organizatie cu specific educational medical ce asigura managementul formelor de educatie medicala continua.

ARTICOLUL 2.

(1) Tipurile de furnizori de EMC acreditati de Colegiul Medicilor din Romania sunt:

a) furnizorii de invatamant postuniversitar reprezentati de institutii de invatamant superior medical, respectiv de universitati sau facultati de medicina legal acreditate;

b) furnizorii de educatie permanenta sau formare continua, reprezentati de institutiile de invatamant superior medical mentionati la lit. a), de institutii cu rol de invatamant, de colegiile teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de formare continua medicala, precum si de alte organizatii recunoscute de Colegiul Medicilor din Romania, in colaborare cu institutiile de mai sus;

c) furnizorii de EMC la distanta, reprezentati de institutiile de invatamant superior medical mentionate la lit. a) si de alte centre cu rol de formare la distanta, numai in colaborare cu o universitate sau facultate de medicina acreditata;

d) furnizorii de manifestari stiintifice reprezentati de colegiile medicilor, societatile si asociatiile medicale profesionale, institutiile de invatamant superior medical mentionate la lit. a), Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia de Stiinte Medicale, institutele de cercetari medicale, directiile de sanatate publica, precum si alti furnizori de EMC acreditati de Colegiul Medicilor din Romania;

e) editurile de carte medicala recunoscute de Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Procesul de acreditare a editurilor de carte medicala de catre Colegiul Medicilor din Romania va incepe la data de 1 ianuarie 2007.

ARTICOLUL 3.

In vederea acreditarii de catre Colegiul Medicilor din Romania ca furnizori de EMC, institutiile sau organizatiile ce au prevazut in statutul lor un astfel de rol trebuie sa depuna un dosar de acreditare care sa cuprinda o cerere-tip, prezentata in anexa nr. 4, hotararea judecatoreasca de infiintare, actul constitutiv, statutul sau regulamentul de functionare, daca exista, sau actul normativ prin care au fost infiintate.

ARTICOLUL 4.

Toti furnizorii de EMC se reacrediteaza anual.

ARTICOLUL 5.

(1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC reprezinta echivalentul in RON a 300 euro pentru acreditarea initiala si a 100 euro pentru reacreditarea anuala.

(2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale si recunosc functionarea teritoriala autonoma a acestora se percepe o taxa suplimentara egala cu jumatate din valorile mentionate la alin. (1), pentru fiecare filiala acreditata.

ARTICOLUL 6.

Criteriile de acreditare ca furnizor de EMC sunt urmatoarele:

a) sa aiba statut de persoana juridica, cu exceptia filialelor fara personalitate juridica, pentru care gireaza furnizorul de EMC de care depind;

b) sa fie o institutie sau organizatie medicala cu rol, functii si atributiuni prevazute in statut, fie de invatamant ori de educatie permanenta in domeniul medical, pentru formele de educatie medicala formala, fie profesional-stiintifice medicale, pentru formele de educatie medicala informala;

c) fac exceptie de la prevederile lit. b) institutiile universitare si de formare continua nemedicale legal acreditate, editurile si organizatiile sau firmele ce acorda servicii educationale traditionale ori la distanta in folosul profesiei medicale;

d) sa aiba preocupari si sa promoveze domenii medicale stiintific acceptate in lumea medicala moderna;

e) sa respecte regulile de activitate non-profit si de neimplicare in promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori;

f) sa demonstreze accesul la dotare tehnica pentru desfasurarea unor activitati educationale;

g) sa poata dovedi calificarea si competenta profesionala si educationala a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzator formei de EMC pe care o organizeaza.

ARTICOLUL 7.

Firmele producatoare de medicamente sau echipamente medicale nu pot fi organizatori in cadrul programului national de EMC.

ARTICOLUL 8.

Furnizorii formelor de EMC care nu se supun regulilor Programului national de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor din Romania pot pierde aceasta calitate prin decizie a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.

Decizie nr. 22 din 31/08/2007

pentru completarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 03/10/2007

In temeiul ARTICOLUL 406, 414, 431 si 452 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

ARTICOLUL I.

Dupa articolul 8 al anexei nr. 2 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 15 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 9, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9. - Sunt scutite de plata taxelor de acreditare ca furnizor de EMC, taxe prevazute la ARTICOLUL 5, asociatiile studentesti, precum si cele ale medicilor rezidenti legal infiintate."

ARTICOLUL II.

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Mircea Cinteza


Citeste si despre:

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor Educatia pacientului cu diabet zaharat Recuperarea medicala pentru durerile lombare Campania Nationala Zilele V – Protejeaza-ti feminitatea! menoTEST, evaluarea personala pentru menopauza Catalogul national de programe de studii complementare Educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta Eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti Educatia sexuala Vaccinarea este ca educatia, adica indispensabila