Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.


Avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. ………………. in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Se aproba Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cuprins in anexele 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Specialitatile obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele in curs de derulare raman valabile.

ARTICOLUL 3

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitara, publicate, in specialitatile create sau care au asimilat specialitati sub incidenta normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atat medicii care si-au pastrat vechea specialitate, cat si cei care au optat pentru specialitatea creata prin asimilare sau scindare.

ARTICOLUL 4

(1) Denumirea specialitatii Chirurgie cardiaca si a vaselor mari se modifica in Chirurgie cardiovasculara.

(2) Medicii confirmati rezidenti in specialitatea Chirurgie cardiaca si a vaselor mari, aflati in pregatire la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, sustin examen de medic specialist si se confirma specialisti in specialitatea Chirurgie cardiovasculara.

ARTICOLUL 5

Medicii specialisti si primari, confirmati in specialitatile a caror denumire s-a modificat, isi pot pastra vechea denumire a specialitatii sau pot solicita schimbarea acesteia conform prevederilor prezentului ordin.

ARTICOLUL 6

Specialitatea Ortopedie si traumatologie si specialitatea Sanatate publica si management asimileaza specialitati medicale atestate prin certificate de medic specialist, dupa cum urmeaza:
a) specialitatea Ortopedie si traumatologie asimileaza specialitatea Ortopedie pediatrica;
b) specialitatea Sanatate publica si management asimileaza specialitatea Igiena.

ARTICOLUL 7

(1) Prin efectul prezentului ordin, incepand cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare in specialitatile asimilate se sisteaza.

(2) De la data intrarii in pregatirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti in urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea in specialitatea Ortopedie si traumatologie si specialitatea Sanatate publica si management cuprind si domenii din specialitatea inclusa, in proportia care sa garanteze insusirea adecvata a cunostintelor teoretice si practice necesare desfasurarii asistentei medicale de specialitate in aceste domenii.

(3) Durata de pregatire in specialitatile de asimilare nu se modifica.

(4) Certificatul de medic specialist in una dintre specialitatile de asimilare, eliberat la finele formarii prevazute la alin. (2), abiliteaza detinatorul sa exercite activitatile specialitatii de asimilare, precum si activitatile specifice specialitatii asimilate.

ARTICOLUL 8

(1) Medicii rezidenti in curs de specializare in una dintre specialitatile asimilate pot opta pentru reprofilarea in specialitatea de asimilare incepand cu data intrarii in pregatirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti in urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006.

(2) Formarea in specialitatea de asimilare a medicilor rezidenti reprofilati respecta conditia de durata prevazuta de prezentul ordin pentru aceasta specialitate si se face prin parcurgerea diferentelor de curriculum si de durata de pregatire, rezultate ca urmare a aplicarii procedurii de recunoastere a stagiilor comune, in specialitatea de asimilare.

ARTICOLUL 9

Prin exceptie de la prevederile ARTICOLUL 8, medicii rezidenti confirmati in una dintre specialitatile asimilate, care, la data prevazuta la alin. (1) al aceluiasi articol, se afla in ultimul an de pregatire, isi continua formarea si sustin examen de medic specialist in specialitatea in care au fost confirmati medici rezidenti.

ARTICOLUL 10

Medicii confirmati specialisti si primari in specialitatile Igiena si Ortopedie pediatrica isi pastreaza drepturile castigate care decurg din titlul si gradul profesional dobandit. Acestia au acces cu prioritate la formare in specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fara concurs de rezidentiat, in conditiile prevazute de normele in vigoare.

ARTICOLUL 11

Ministerul Sanatatii Publice va organiza programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate in domeniul specialitatilor pentru care, conform prezentului ordin, se sisteaza accesul la formare.

ARTICOLUL 12

(1) Pana la data confirmarii ca specialisti in specialitatile Ortopedie si traumatologie, respectiv Sanatate publica si management a medicilor confirmati rezidenti in urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, unitatile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante in specialitatile asimilate carora li se aplica procedura prevazuta la ARTICOLUL 6.

(2) Ulterior datei prevazute la alin. (1), pentru structurile care asigura asistenta medicala de specialitate in domeniul unei specialitati asimilate, unitatile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante in specialitatea care a inclus specialitatea medicala respectiva.

ARTICOLUL 13

(1) Pentru specialitatea Chirurgie orala si maxilo-faciala, la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sanatatii Publice in sesiunile 2006 - 2008 se pot prezenta cei care au dobandit diploma de medic, precum si cei care au dobandit diploma de medic stomatolog. In cazul specialitatii Chirurgie orala si maxilo-faciala, concursul de rezidentiat organizat in aceste sesiuni se va sustine pe locuri stabilite separat pentru absolventii facultatilor de medicina si pentru absolventii facultatilor de medicina dentara, pe baza tematicilor prevazute pentru specialitatile chirurgicale si, respectiv, pentru specialitatile medico-dentare.

(2) Acordarea dreptului de exercitare a activitatilor de medic specialist chirurgie orala si maxilo-faciala candidatilor confirmati rezidenti in aceasta specialitate in urma concursurilor de rezidentiat organizate in sesiunile 2006 - 2008 se va face numai dupa obtinerea celei de a doua licente, dupa caz, medicina, respectiv, medicina dentara.

(3) Incepand cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat in specialitatea Chirurgie orala si maxilo-faciala vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, in medicina si in medicina dentara.

ARTICOLUL 14

Rezidentii in specialitatile stomatologie generala si farmacie generala isi continua pregatirea si sustin examenul de specialist in specialitatile in care au fost confirmati.

ARTICOLUL 15

(1) Incepand cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare in specialitatea Industrie farmaceutica si cosmetica se sisteaza.

(2) Rezidentii in specialitatea industrie farmaceutica si cosmetica isi continua pregatirea si sustin examenul de specialist in specialitatea in care au fost confirmati.

ARTICOLUL 16

Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, insusita in unul dintre statele enumerate, in domeniul uneia dintre specialitatile farmaceutice cuprinse in anexa 1 pot fi recunoscuti ca specialisti.

ARTICOLUL 17

(1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii primari isi pastreaza drepturile castigate care decurg din gradul profesional dobandit.

(2) Dovezile care atesta un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, medicilor, medicilor dentisti sau farmacistilor cetateni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 18

Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti si primari pot obtine a doua specialitate si pot efectua pregatire in vederea dobandirii de atestate de studii complementare, in conditiile prevazute de lege.

ARTICOLUL 19

Directia generala organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ARTICOLUL 20

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin, se abroga Ordinul ministrului sanatatii publice nr.1044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.743 din 31 august 2006.

ARTICOLUL 21

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

ANEXE

ANEXA 1 – NOMENCLATORUL specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

1. SPECIALITATI MEDICALE

A. Specialitati clinice

a) Grupa medicala

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

1. Alergologie si imunologie clinica 5 ani
2. Anestezie si terapie intensiva 5 ani
3. Boli infectioase 5 ani
4. Cardiologie 6 ani
5. Dermatovenerologie 5 ani
6. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 5 ani
7. Endocrinologie 5 ani
8. Expertiza medicala a capacitatii de munca 4 ani
9. Farmacologie clinica 4 ani
10. Gastroenterologie 5 ani
11. Genetica medicala 5 ani
12. Geriatrie si gerontologie 5 ani
13. Hematologie 5 ani
14. Medicina de familie 3 ani
15. Medicina de urgenta 5 ani
16. Medicina interna 5 ani
17. Medicina muncii 4 ani
18. Medicina sportiva 5 ani
19. Nefrologie 5 ani
20. Neonatologie 5 ani
21. Neurologie 5 ani
22. Neurologie pediatrica 5 ani
23. Oncologie medicala 5 ani
24. Pediatrie 5 ani
25. Pneumologie 5 ani
26. Psihiatrie 5 ani
27. Psihiatrie pediatrica 5 ani
28. Radioterapie 5 ani
29. Recuperare, medicina fizica si balneologie 5 ani
30. Reumatologie 5 ani

b) Grupa chirurgicala

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

31. Chirurgie cardiovasculara 7 ani
32. Chirurgie generala 6 ani
33. Chirurgie orala si maxilo-faciala 5 ani
34. Chirurgie pediatrica 6 ani
35. Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva 6 ani
36. Chirurgie toracica 6 ani
37. Chirurgie vasculara 5 ani
38. Neurochirurgie 7 ani
39. Obstetrica-ginecologie 5 ani
40. Oftalmologie 5 ani
41. Ortopedie pediatrica (*) 6 ani
42. Ortopedie si traumatologie 6 ani
43. Otorinolaringologie 5 ani
44. Urologie 5 ani

2’. Specialitate chirurgicala cu conditii de acces in curs de armonizare la normele Uniunii Europene

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

37. Chirurgie orala si maxilo-faciala (**) 5 ani

B. Specialitati paraclinice

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

1. Anatomie patologica 5 ani
2. Epidemiologie 4 ani
3. Igiena (*) 4 ani
4. Medicina de laborator 5 ani
5. Medicina legala 5 ani
6. Medicina nucleara 4 ani
7. Radiologie-imagistica medicala 5 ani
8. Sanatate publica si management 4 ani

2. SPECIALITATI MEDICO-DENTARE

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

1. Chirurgie dento-alveolara 3 ani
2. Ortodontie si ortopedie dento-faciala 3 ani

3. SPECIALITATI FARMACEUTICE

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

1. Farmacie clinica 3 ani
2. Industrie farmaceutica si cosmetica (***) 3 ani
3. Laborator farmaceutic 3 ani

NOTA:
1. La specializarile prevazute la pct. A. 1, 2 si B au acces absolventii licentiati ai facultatilor de medicina.

2. (*) specialitati care se asimileaza;
(**) Pentru specialitatea Chirurgie orala si maxilo-faciala la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sanatatii Publice in sesiunile 2006 - 2008 se pot prezenta detinatorii diplomei de medic, precum si detinatorii diplomei de medic stomatolog. Incepand cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat in specialitatea Chirurgie orala si maxilo-faciala vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, in medicina si in medicina dentara.
(***) Incepand cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare in specialitatea Industrie farmaceutica si cosmetica se sisteaza

ANEXA 2 – LISTA specialitatilor pentru care formarea se face la solicitarea unitatilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)

Nr. Denumirea specialitatii Durata de
crt. pregatire

1. Epidemiologie 4 ani
2. Expertiza medicala a capacitatii de munca 4 ani
3. Genetica medicala 5 ani
4. Medicina sportiva 5 ani
5. Neonatologie 5 ani
6. Neurologie pediatrica 5 ani
7. Oncologie medicala 5 ani

ANEXA 3 – LISTA Specialitatilor care asimileaza specialitati in care se sisteaza accesul la formare

Nr. Denumirea specialitatii Denumirea specialitatii
crt. de asimilare asimilate

1. Ortopedie si traumatologie - Ortopedie pediatrica
2. Sanatate publica si management - Igiena


Citeste si despre:

Norme de prescriere a retetelor medicale Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului Metodologia pentru aplicarea OG nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Contract cadru 2009 menoTEST, evaluarea personala pentru menopauza Programul national de diabet zaharat Organizarea si functionarea Centrului National de Sanatate Mintala Legea invatamantului Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii Asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor