Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Publicat: 27 Octombrie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

ARTICOLUL I.

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale. Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75% sau mai putin din numarul de personal normat pe locuri de munca in unitatea sanitara respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti. Pentru celelalte unitati din judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75% sau mai putin din numarul de personal normat pe locuri de munca din localitatea respectiva, stabilit pentru medici, medici dentisti sau farmacisti."

2. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), rezidentiatul pe post pentru specialitatea medicina de urgenta se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice, cu incadrarea in normativul de personal."

3. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmatorul cuprins:
"(51) Preparatorii universitari medici, medici dentisti si farmacisti, confirmati in rezidentiat, efectueaza pregatirea in rezidentiat in afara normei de baza didactice si fara a fi salarizati ca rezidenti.
(52) Incepand cu anul 2008, medicii, medicii dentisti si farmacistii, care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari in institutii de invatamant superior medical, medico-dentar sau farmaceutic, se confirma in rezidentiat in specialitatea disciplinei. Confirmarea in rezidentiat a celor care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari la disciplinele fara corespondent in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se face in una dintre specialitatile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. Confirmarea in rezidentiat se face pe baza punctajului de promovare obtinut la concursul de rezidentiat organizat de Ministerul Sanatatii Publice. Rezidentii care promoveaza prin concurs in posturi de preparatori sau asistenti universitari isi pot continua pregatirea in specialitatea obtinuta prin concurs, dupa obtinerea specialitatii corespondente disciplinei in care au obtinut postul didactic.
(53) Pierderea calitatii didactice anuleaza drepturile obtinute in baza prevederilor alin. (52)."

4. La articolul 6, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Specialistii formati in urma promovarii concursului de rezidentiat pe post incheie un contract individual de munca cu unitatea sanitara in care se gaseste postul respectiv, inaintea inceperii pregatirii de rezidentiat. Prin acest contract se prevad:
a) posibilitatea ca rezidentul sa fie retribuit suplimentar fata de salariul de rezident de catre unitatea sanitara respectiva, pe perioada pregatirii in rezidentiat;
b) obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat contractul individual de munca cel putin un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat;
c) negocierea conditiilor salariale pe care unitatea le va asigura medicului pentru perioada prevazuta in contract."

5. La articolul 6, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(71) Obligatia prevazuta la alin. (7) lit. b) se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca, in temeiul prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat, precum si la restituirea primei de instalare, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita, conform actului aditional la contractul individual de munca."

6. La articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Pregatirea in rezidentiat se desfasoara in mod descentralizat, la nivelul centrelor universitare cu facultati de medicina generala, medicina dentara si de farmacie acreditate si evaluate cu grad ridicat de incredere.
(2) Evaluarea facultatilor de medicina generala, medicina dentara si de farmacie trebuie realizata in termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(3) Numai institutiile de invatamant superior medical, medico-dentar sau farmaceutic acreditate si evaluate cu grad ridicat de incredere au dreptul la pregatire in rezidentiat si doctorat in specialitati medicale si propun Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, pentru rezidentiat, coordonatorii, directorii de programe, precum si responsabilii de formare, dupa caz, pe specialitatile in care se efectueaza pregatirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Plata unei indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, pentru directorul de program de rezidentiat medicina de urgenta si pentru responsabilul de formare in rezidentiat medicina de urgenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se face numai in cazul in care acestia nu detin functii didactice. Unitatile nou-infiintate vor fi evaluate conform legii."

7. La articolul 12, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Rezidentii pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda.
(4) Incepand cu anul III de pregatire, rezidentii care efectueaza garzi in afara programului normal de lucru sunt salarizati pentru aceasta activitate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, de catre unitatea sanitara unde efectueaza garda."

8. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Rezidentii au dreptul sa examineze pacientii, sa aplice solutii terapeutice sub stricta supraveghere a indrumatorului sau a responsabilului, utilizand abilitatile dobandite in conformitate cu nivelul lor de pregatire."

9. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Incepand cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati in rezidentiat, pot efectua 3 ani de practica supravegheata/asistata.
(2) In perioada in care medicii efectueaza practica supravegheata/asistata beneficiaza de contract individual de munca pe durata determinata, care se incheie cu unitati sanitare publice, la solicitarea acestor unitati, cu exceptia serviciilor de ambulanta. Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.
(3) Medicii care au incheiat contract individual de munca pe perioada determinata cu unitati sanitare publice vor efectua practica supravegheata/asistata atat in structurile unitatilor sanitare publice, inclusiv cabinete de medicina scolara si cabinete de planing familial, cat si in cabinete de medicina de familie, la solicitarea cabinetelor de medicina de familie, cu aprobarea unitatii sanitare angajatoare.
(4) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobandesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist."

10. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - (1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii cetateni ai unui alt stat decat statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene pot efectua specializare prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu respectarea prevederilor legale, in una dintre specialitatile prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Specializarea se face cu respectarea duratei si curriculei de pregatire prevazute pentru rezidentiatul in specialitatea respectiva in Romania.
(3) Examenul de specialist se organizeaza de Ministerul Sanatatii Publice la sfarsitul specializarii, cu respectarea conditiilor prevazute pentru finalizarea rezidentiatului."

ARTICOLUL II.

Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romanie, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI
Eugen Nicolicea Nicolae Vacaroiu

Citeste si despre:

PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat, sesiunea 9 noiembrie 2008 Contractul cadru 2008 Contract cadru 2009 Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate Idei de gustari sanatoase pentru calatorii, aprobate de nutritionisti Rezultate vizibile asupra celulitei cu o noua combinatie de uleiuri, 100% naturale Cum protejam intestinul de agresiuni, in timpul tratamentului cu antibiotice Stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a legislatiei privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate Piata farmaceutica din Romania in continua evolutie E timpul sa ii ascultam pe parinti! – Studiu al GSK Romania despre impactul otitei medii asupra copiilor, precum si efectele asupra parintilor Protocol de practica in artrita idiopatica juvenila