Obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

Publicat: 21 Octombrie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordin nr. 1303/2008


pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 25/07/2008

Ministerul Sanatatii Publice

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 7.513/2008, in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 66 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevazute in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 2

Se aproba Lista specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevazuta in anexa nr. 2.
ARTICOLUL 3

Se aproba modelul certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari, prevazut in anexa nr. 3.

ARTICOLUL 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 5

(1) Unitatile sanitare publice si private au obligatia sa asigure participarea la cursurile de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie incadrati in una dintre specializarile prevazute in anexa nr. 2, alta decat cea prevazuta de diploma.
(2) Pana la finele trimestrului III al fiecarui an, unitatile sanitare publice si private transmit Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti listele nominale ale solicitantilor la programul de pregatire. Prin exceptie, termenul pentru anul 2008 este de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

ARTICOLUL 6

Pentru participarea la programele de pregatire in vederea obtinerii de specializari se stabilesc taxe de instruire, conform legii. Taxele de instruire pentru personalul incadrat se suporta de angajator.

ARTICOLUL 7

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sanatatii Publice elaboreaza si aproba prin ordin metodologia de examen pentru obtinerea certificatului de absolvire.

ARTICOLUL 8

Directia generala organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si celelalte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 9

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1


Norma privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie


ARTICOLUL 1


(1) Specializarile constituie modalitati de pregatire a asistentilor medicali in domenii complementare specialitatii de baza.
(2) Scopul programelor de pregatire este obtinerea de specializari si a competentelor aferente specializarilor respective.

ARTICOLUL 2

Titularii certificatelor de absolvire in specializarile prevazute in anexa nr. 2 la ordin se incadreaza si li se elibereaza autorizatia de libera practica in specializarea respectiva.

ARTICOLUL 3

(1) Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii Publice si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti elaboreaza proiectul de curriculum de pregatire, care se trimite spre avizare Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si se aproba de Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Curriculumul national cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea specializarii;
b) rezumatul programului de pregatire;
c) durata programului;
d) centrele unde se desfasoara pregatirea;
e) lectorii din fiecare centru de pregatire, dintre care unul este numit responsabil al programului de pregatire respectiv.

ARTICOLUL 4

Programele de specializare se organizeaza la nivel national de Ministerul Sanatatii Publice, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

ARTICOLUL 5

Activitatea de invatamant din cadrul programului de pregatire se desfasoara sub forma unimodulara sau plurimodulara, pe parcursul a minimum un an, numai in centrele de pregatire cuprinse in curriculumul aprobat de Ministerul Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 6


(1) Desfasurarea programelor de pregatire se realizeaza in baza unei conventii incheiate intre Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si responsabilul de program din centrul de pregatire. Modelul conventiei se elaboreaza de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se aproba de directorul general al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare din Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Bugetul aferent programului de pregatire se elaboreaza de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul de pregatire, si este parte integranta a conventiei.
(3) Taxa de instruire pentru participanti se stabileste in concordanta cu bugetul aferent programului de pregatire, iar plata acesteia se face in contul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
(4) Pentru managementul programului la nivel national, Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti ii revine o cota de 20% din sumele incasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestatia didactica, precum si a cheltuielilor materiale, in care se include, de regula, inchirierea spatiilor de invatamant, a mijloacelor si/sau a obiectelor de inventar din centrele de pregatire, se face in limita a 80% din totalul taxelor de instruire.

ARTICOLUL 7


(1) Responsabilitatea asupra tuturor activitatilor desfasurate atat de catre cursanti, cat si de catre lectori, a calitatii instruirii si a evaluarii acesteia este asumata prin conventie si revine responsabilului de program din centrul de pregatire.
(2) Inscrierea la examenul pentru obtinerea certificatului de absolvire a unei specializari se face in baza adeverintei care atesta finalizarea programului, eliberata de responsabilul de program din centrul de pregatire.
(3) Certificatul de absolvire a programului de pregatire se elibereaza de Ministerul Sanatatii Publice, prin Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in urma promovarii examenului, conform anexei nr. 3 la ordin.

ARTICOLUL 8

Programele de pregatire in vederea obtinerii de specializari se finalizeaza prin examen organizat de Ministerul Sanatatii Publice in sesiuni anuale sau bianuale, in functie de necesitati. Conditiile si taxele de inscriere la examen se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice si se afiseaza pe site-ul Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, la adresa perfmed.ro

ARTICOLUL 9

Absolventii programelor de pregatire care au obtinut certificatul de absolvire au obligatia de a mentine raporturile de munca cu unitatea angajatoare cel putin 3 ani de la absolvire. In caz contrar, acestia vor suporta contravaloarea cheltuielilor aferente programului de pregatire.

ARTICOLUL 10

Cursul de specializare se crediteaza de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, potrivit legii.

ARTICOLUL 11

(1) Unitatile sanitare care nu au personal de specialitate incadrat in serviciile cu specialitati deficitare prevazute in anexa nr. 2 la ordin si fac dovada ca la concursurile pentru ocuparea acestor posturi nu s-au prezentat absolventi in specialitatile respective vor solicita, prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, aprobarea Ministerului Sanatatii Publice pentru incadrarea asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie. Dovada lipsei personalului specializat se face prin publicarea postului vacant intr-un ziar local si in "Viata medicala".
(2) Asistentii medicali incadrati in conditiile alin. (1) au obligatia ca in termen de 6 luni sa se inscrie la cursurile pentru obtinerea specializarii.
(3) Incadrarea in specializarea obtinuta se face numai dupa eliberarea certificatului de absolvire a cursului de specializare, cu toate drepturile conferite de acesta.
(4) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti tin evidenta specializarilor obtinute in conformitate cu prevederile prezentului ordin intr-un registru special, in cadrul Compartimentului asistenta comunitara, inregistrare si evaluare asistenti medicali.

ANEXA Nr. 2


LISTA SPECIALIZARILOR pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

Nr. crt. Specialitatea Specializarea

1. Asistent medical generalist
- radiologie, imagistica medicala
- laborator
- nutritie si dietetica
- balneo-fizioterapie
- igiena si sanatate publica

2. Asistent medical de pediatrie
- radiologie, imagistica medicala
- laborator
- nutritie si dietetica
- balneo-fizioterapie
- igiena si sanatate publica.

ANEXA Nr. 3


fata

ROMANIA
MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti

Seria ........ nr. ...............
T.S.
AVIZAT
MINISTERUL SANATATII PUBLICE


CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Domnul/Doamna, ............................................., asistent medical generalist/de pediatrie, nascut/nascuta in anul ............., luna ..................., ziua .............., in localitatea ................................., judetul ...................................., CNP ............................................, a urmat cursurile programului de pregatire cu durata de ..................., in specializarea .............................................., si a promovat examenul de absolvire in sesiunea ............................................. .
Competentele obtinute in urma acestui program de pregatire sunt cele mentionate pe verso.
Director general, Sef serviciu,
........................... .............................

L.S.
Nr. .............................1)
Data eliberarii ....................................
___________
1) Se completeaza numarul curent din registrul de evidenta a formularelor actelor de studii.
verso

SITUATIA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Sesiunea ....................
Centrul de pregatire din localitatea ......................, judetul ..........................
Seria ........................
Probele de examen Nota
- proba practica .............................................................. ...........
- proba scrisa ................................................................ ...........
- lucrare de diploma .......................................................... ...........
Media de absolvire ............................................................................
Competentele profesionale certificate in specializarea ........................................
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
etc. ..........................................................................................


Citeste si despre:

Cum sa va alegeti medicul cardiolog Programul de reabilitare cardiaca Psoriazisul - evolutie si complicatii Top 10 mituri despre sexul protejat si sanatatea sexuala Examinarea pelvina Prim ajutor in caz de luxatie a cotului Copilul este bolnav. Se poate duce la scoala sau nu? Vacante sanatoase – unde sa mergi? Cum evitam infectiile urinare vara? Tatuajele cosmetice (buze, sprancene, contur al ochilor) Urticariile Relatia pacient - kinetoterapeut Transferul embrionar – Fertilizarea in vitro 10 beneficii ale dusului rece asupra sanatatii Depistarea primelor semne ale accidentului vascular cerebral Iritatiile pielii - cele mai frecvente afectiuni si cauzele lor