Legea privind produsele cosmetice

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Capitolul I - Dispozitii generale


Legea nr 178/2000 privind produsele cosmetice

ARTICOLUL 1

Prezenta lege reglementeaza conditiile care trebuie sa fie respectate la fabricarea si punerea pe piata a produselor cosmetice de uz uman.

ARTICOLUL 2

Pentru aplicarea prezentei legi termenii si sintagmele de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) produs cosmetic - orice substanta sau preparat care urmeaza sa fie pus in contact cu diverse parti externe ale corpului uman, precum piele, par, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dintii si mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul si/sau a le corecta mirosurile corporale si/sau a le proteja ori a le mentine in buna stare;

b) ingredient cosmetic - orice substanta sau preparat de origine sintetica ori naturala folosit in compozitia unui produs cosmetic, cu exceptia impuritatilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite in prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente in acesta, si a materialelor folosite in cantitati strict necesare ca solventi sau purtatori de parfum ori compozitii aromatice;

c) coloranti cosmetici - substante care se adauga in produse cosmetice in scopul colorarii produsului si/sau a unor parti ale corpului uman;

d) conservanti - substante care se adauga in produsele cosmetice, in scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor in aceste produse;

e) filtre ultraviolete - substante care se adauga in produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, in scopul protejarii pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii;

f) lot de fabricatie - o cantitate definita in materie prima, material de ambalare sau produs finit, fabricata in conditii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel incat sa poata fi considerata omogena;

g) numar de lot de fabricatie - o combinatie distinctiva de numere si/sau de litere, care in mod specific identifica un lot;

h) data de minima durabilitate - data pana la care un produs, depozitat in conditii corespunzatoare, continua sa isi indeplineasca functiunile initiale si respecta prevederile ARTICOLUL 5;

i) notificare - demersul administrativ care consta in transmiterea in forma scrisa catre Ministerul Sanatatii a intentiei de punere pe piata a unui produs cosmetic;

j) principii de buna practica de fabricatie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupeaza principii generale, proceduri, actiuni si verificari ce se exercita asupra procesului de fabricatie a produselor cosmetice;

k) eticheta - orice material scris care contine elemente de identificare a produsului si, dupa caz, instructiuni de utilizare pentru consumator;

l) ambalaj primar - material care vine in contact direct cu produsul cosmetic, folosit la mentinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toata perioada de valabilitate;

m) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar;

n) produs cosmetic finit - produsul cosmetic in formula sa finala, asa cum este introdus pe piata si oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia;

o) prototip - primul model sau design al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat in loturi si de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat;

p) perioada dupa deschidere - perioada de timp in care un produs cosmetic finit poate fi folosit in siguranta, calculata din momentul primei deschideri a ambalajului primar si inceperii utilizarii produsului.

ARTICOLUL 3

Lista cuprinzand categoriile de produse cosmetice, asa cum sunt definite in cuprinsul ARTICOLUL 2 lit. a), este prevazuta in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 4

Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea nationala competenta pentru reglementarea comercializarii produselor cosmetice, notificarea acestora in intocmirea si administrarea bazei de date, inspectia si controlul pe piata, informarea populatiei, inregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea catre Comisia Europeana.

Capitolul II - Conditii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor

ARTICOLUL 5

Produsele cosmetice puse pe piata nu trebuie sa pericliteze sanatatea umana atunci cand sunt folosite in conditii normale sau rational previzibile de folosire, tinandu-se seama, in special, de prezentarea produsului, etichetarea, instructiunile privind utilizarea si indepartarea acestuia, precum si de orice alta indicatie prevazuta de producator, de reprezentantul sau autorizat sau de orice alta persoana responsabila pentru introducerea pe piata a produsului. Aceste indicatii nu vor scuti nici o persoana, in nici o circumstanta, de a se conforma cu alte dispozitii ale prezentei legi.

ARTICOLUL 6

(1) Se interzice punerea pe piata a produselor cosmetice in a caror compozitie se gasesc:
a) substante interzise de Ministerul Sanatatii pentru a fi utilizate in compozitia produselor cosmetice;
b) substante in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sanatatii;
c) agenti de colorare, altii decat cei stabiliti de Ministerul Sanatatii, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului;
d) agenti de colorare folositi in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sanatatii, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului;
e) conservanti, altii decat cei stabiliti de Ministerul Sanatatii;
f) conservanti, in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sanatatii, cu exceptia cazului in care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului;
g) filtre UV, altele decat cele stabilite de Ministerul Sanatatii;
h) filtre UV, folosite in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sanatatii.

(2) Prezenta urmelor unor substante dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) este permisa numai daca, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata in conditiile unei bune practici de fabricatie si se respecta prevederile ARTICOLUL 5.

ARTICOLUL 7

(1) Fara a se prejudicia indeplinirea obligatiilor ce deriva din ARTICOLUL 5, se interzice:
a) introducerea pe piata a produselor cosmetice in legatura cu formula finala, cat si a celor continand ingrediente sau combinatii de ingrediente care, pentru a indeplini cerintele prezentei legi, au fost testate pe animale, folosindu-se o metoda, alta decat cea alternativa, dupa data la care aceasta din urma a fost validata si adoptata la nivelul Uniunii Europene, tinandu-se seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
b) testarea pe animale a produselor cosmetice finite, pentru a indeplini cerintele prezentei legi;
c) testarea pe animale a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, pentru a indeplini cerintele prezentei legi, incepand cu data la care aceste teste trebuie sa fie inlocuite de metodele alternative validate sau stabilite de Comisia Europeana. Metodele alternative sunt prevazute in anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002.

(2) Ministerul Sanatatii asigura, prin ordin al ministrului, preluarea noilor metode alternative, in acord cu progresul realizat in validarea si adoptarea acestora de catre Comisia Europeana, in conformitate cu urmatoarele termene-limita: 11 martie 2009, pentru testarea ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, si 11 martie 2013, pentru testele de toxicitate cu doza repetata, toxicitate reproductiva si toxicocinetica.

(3) In situatii exceptionale, atunci cand exista un motiv intemeiat in ceea ce priveste siguranta unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sanatatii poate solicita Comisiei Europene sa acorde o derogare de la prevederile alin. (1). Cererea de derogare trebuie sa contina o evaluare a situatiei si sa indice masurile necesare. Pe baza cererii si dupa consultarea Comitetului Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare, Comisia Europeana poate autoriza derogarea prin decizie motivata. Aceasta autorizare trebuie sa contina conditiile in care s-a acordat derogarea, obiectivul specific, durata si raportarea rezultatelor.

(4) Derogarea poate fi acordata numai daca:
a) ingredientul se foloseste in mod frecvent si nu poate fi inlocuit de un alt ingredient cu functie similara;
b) problema de sanatate umana specifica este fundamentata si nevoia de a recurge la testari pe animale este justificata si sustinuta de un protocol de cercetare detaliat, propus ca baza de evaluare.

ARTICOLUL 8

(1) Este interzisa folosirea in produsele cosmetice a substantelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagenice sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 si 3, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) O substanta clasificata in categoria 3 poate fi folosita in produsele cosmetice numai daca a fost evaluata de Comitetul Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare al Comisiei Europene si a fost acceptata pentru a fi folosita in produse cosmetice.

ARTICOLUL 9

(1) Listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si cuprind:
a) substantele utilizate in limite de admisibilitate si in conditiile impuse de Ministerul Sanatatii;
b) agentii de colorare, cu exceptia celor care urmeaza sa fie folositi numai la colorarea parului, conservantii care pot fi folositi numai in anumite conditii si limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai in anumite conditii si limite admisibile;
c) conservantii;
d) filtrele UV.

(2) Listele cuprinzand substantele interzise, precum si substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Listele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi actualizate in functie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sanatatii.

ARTICOLUL 10

(1) Prin derogare de la prevederile ARTICOLUL 6 si fara a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite in produsele cosmetice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, Ministerul Sanatatii poate autoriza folosirea pe teritoriul Romaniei a substantelor care nu sunt prevazute in lista de substante permise pentru anumite produse cosmetice, in urmatoarele conditii:
a) autorizarea trebuie sa se limiteze la o perioada maxima de 3 ani;
b) sa se efectueze o verificare oficiala a produselor cosmetice care contin substanta sau preparatul a carui utilizare a fost autorizata;
c) produsul cosmetic astfel fabricat trebuie sa poarte o indicatie distincta, care va fi precizata in autorizatie.

(2) Ministerul Sanatatii trebuie sa informeze Comisia Europeana si statele membre despre decizia de autorizare luata conform alin. (1), in decurs de doua luni de la data intrarii in vigoare a autorizatiei.

(3) Inainte de expirarea termenului de 3 ani, prevazut la alin. (1) lit. a), Ministerul Sanatatii poate inainta Comisiei Europene o cerere pentru includerea pe lista substantelor permise a substantei care a primit autorizarea nationala, conform alin. (1). Concomitent va comunica documentatia pe care se intemeiaza aceasta cerere si va indica utilizarile carora le este destinata substanta.

ARTICOLUL 11

Produsele cosmetice pot fi puse pe piata pe teritoriul Romaniei numai daca producatorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricarii produsului cosmetic sau persoana responsabila pentru punerea pe piata a produsului cosmetic importat este inregistrata legal in Romania si a notificat Ministerului Sanatatii intentia de punere in circulatie a produselor cosmetice.

ARTICOLUL 12

Notificarea consta in transmiterea, in forma scrisa si/sau electronica, a urmatoarelor date:
a) numele/denumirea producatorului, a reprezentantului sau autorizat, a beneficiarului fabricarii produsului cosmetic si numarul de inregistrare la registrul comertului a producatorului, respectiv a reprezentantului sau autorizat;
b) sediul in Romania al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat;
c) tara de origine pentru produsul cosmetic fabricat in afara teritoriului Romaniei;
d) denumirea comerciala a produsului cosmetic;
e) functia de produs cosmetic;
f) declaratia de conformitate prin care producatorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricarii produsului cosmetic sau persoana responsabila pentru punerea pe piata a produsului cosmetic importat isi asuma responsabilitatea conformarii produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.

ARTICOLUL 13

(1) Notificarea unui produs cosmetic care se introduce pe piata pe teritoriul Romaniei se face la Ministerul Sanatatii, prin transmiterea in forma scrisa si/sau electronica a formularului de notificare. Ministerul Sanatatii inregistreaza notificarea, comunica celui care a transmis-o numarul notificarii si face publica lista produselor cosmetice notificate.

(2) Notificarea devine efectiva din momentul transmiterii datelor prevazute la ARTICOLUL 12.

(3) Orice modificare a informatiilor transmise Ministerului Sanatatii, conform prevederilor ARTICOLUL 12, va fi adusa la cunostinta acestuia in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii.

ARTICOLUL 14

(1) In scopul exercitarii controlului de catre autoritatile competente producatorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricarii produsului cosmetic sau persoana responsabila pentru punerea pe piata a unui produs cosmetic importat trebuie sa detina la adresa specificata pe eticheta urmatoarele date:

a) compozitia calitativa si cantitativa a produsului; informatiile privind compozitia parfumata si parfumurile sunt limitate la numele si la numarul de cod ale compozitiei, precum si la identitatea furnizorului;

b) specificatiile fizico-chimice si microbiologice pentru materiile prime si produsul finit si criteriile de control de puritate si microbiologie pentru produsul cosmetic;

c) metoda de fabricare conform normelor de buna practica de fabricatie a produselor cosmetice in vigoare;

d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima data al unui produs cosmetic in Uniunea Europeana; persoana responsabila trebuie sa posede un nivel adecvat de calificare profesionala sau experienta, in conformitate cu legislatia si practica statului membru al Uniunii Europene unde sunt fabricate sau unde sunt prima data importate produsele cosmetice;

e) evaluarea riscului pentru sanatatea umana al produsului cosmetic. Pentru aceasta fabricantul va tine seama de profilul toxicologic general al ingredientelor folosite, de structura lor chimica si de nivelul de expunere, in special de caracteristicile de expunere specifice zonei in care produsul va fi aplicat sau de populatia careia ii este destinat; pentru produsele destinate copiilor sub 3 ani, precum si pentru cele destinate exclusiv igienei intime externe trebuie sa existe o evaluare specifica a securitatii pentru sanatatea umana. In cazul in care produsul se fabrica in diferite localitati pe teritoriul Romaniei sau al statelor membre ale Uniunii Europene, producatorul poate sa aleaga o singura locatie/loc, unde informatiile privind produsul sunt disponibile. In acest sens, la solicitarea autoritatilor competente pentru monitorizarea produsului sau a altor autoritati cu competente de control, producatorul este obligat sa precizeze adresa la care informatiile sunt rapid accesibile;

f) numele si adresa persoanelor calificate responsabile care au evaluat produsul din punctul de vedere al sigurantei pentru sanatatea umana; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie sa aiba diploma de studii superioare in specialitatile: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicina sau o specialitate similara, asa cum este definita in cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania;

g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sanatatea umana, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizarii;

h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, in cazul in care natura acestuia o justifica;

i) informatii privind orice testari pe animale, efectuate de producator, agentii sau furnizorii sai, legate de dezvoltarea produsului sau de evaluarea sigurantei produsului cosmetic ori a ingredientelor sale, inclusiv orice testare pe animale, efectuata in scopul respectarii unor reglementari nationale din tarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

(2) In cazul in care pe eticheta sunt indicate mai multe adrese ale fabricantului, respectiv importatorului, se va sublinia adresa la care se afla dosarul privind produsul cosmetic.

(3) Fara a se aduce prejudicii protejarii secretului comercial si proprietatii intelectuale, producatorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricarii produsului cosmetic sau persoana responsabila cu introducerea pe piata a unui produs cosmetic importat va asigura ca informatia prevazuta la alin. (1) lit. a) si g) sa fie accesibila publicului in orice format, inclusiv electronic; informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), care vor fi accesibile publicului, vor fi limitate la informatiile cantitative ale substantelor periculoase reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001.

(4) Evaluarea sigurantei pentru sanatatea umana, asa cum este prevazuta la ARTICOLUL 14 alin. (1) lit. e), va fi efectuata in conformitate cu principiile de buna practica de laborator prevazute de Hotararea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora in cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice.

ARTICOLUL 15

Datele prevazute la ARTICOLUL 14 vor fi prezentate in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala.

ARTICOLUL 16

In urma efectuarii actiunii de verificare intreprinse de reprezentantii imputerniciti ai organelor de control abilitate, producatorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricarii produsului cosmetic sau persoana responsabila pentru punerea pe piata a unui produs cosmetic importat, dupa caz, este obligat sa asigure accesul acestora la datele prevazute la ARTICOLUL 14, in cel mult 72 de ore de la solicitare.

ARTICOLUL 17

(1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piata numai daca pe recipient si pe ambalaj informatiile urmatoare sunt inscriptionate vizibil, lizibil si cu caractere care nu se sterg usor; in ceea ce priveste informatiile prevazute la lit. i), acestea pot fi inscriptionate doar pe ambalaj. Se vor indica urmatoarele date:

a) numele sau denumirea producatorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piata stabilite in Uniunea Europeana sau abrevierea, daca aceasta permite identificarea persoanelor respective;

b) sediul sau adresa din statul membru al Uniunii Europene a producatorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piata in Uniunea Europeana a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atat timp cat aceasta este posibil de identificat;

c) tara de origine pentru produsele fabricate in afara statelor membre ale Uniunii Europene;

d) continutul nominal in momentul ambalarii produsului, indicat in greutate sau in volum, exceptand ambalajele ce contin mai putin de 5 grame sau mai putin de 5 mililitri, esantioanele gratuite si dozele unice. In ceea ce priveste ambalajele in care se comercializeaza produse intr-un ansamblu de bucati si pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativa, continutul poate sa nu fie indicat, dar se va mentiona pe ambalaj numarul de bucati; aceasta mentiune nu este necesara atunci cand numarul de piese este usor de determinat din exterior sau daca produsul este comercializat in mod uzual ca unitate;

e) data de minima durabilitate indicata prin sintagma "A se folosi preferabil inainte de ...", urmata de data sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se afla inscriptionata aceasta data. Data trebuie clar mentionata, indicandu-se, in ordine si cu cifre arabe, fie luna si anul, fie ziua, luna si anul. Daca este necesar, aceasta informatie va fi suplimentata de o indicare a conditiilor care trebuie indeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a caror durabilitate minima depaseste 30 de luni. Pentru acestea mentiunile se completeaza cu indicarea perioadei, dupa deschiderea produsului cosmetic, in care poate fi folosit in siguranta de catre consumatori. Aceasta informatie va fi redata prin simbolul prevazut in anexa nr. 2, urmat de perioada de utilizare exprimata in luni si/sau ani;

f) precautiunile speciale la utilizare, in special cele referitoare la ingredientele mentionate in listele prevazute la ARTICOLUL 9 alin. (1) si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si care trebuie inscriptionate pe ambalaj, precum si informatiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, in special cele pentru coafura. In situatia in care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi alaturat un prospect, o banderola ori un cartonas care va contine informatiile necesare consumatorilor, fie abreviat, fie prin utilizarea simbolului prevazut in anexa nr. 3, care trebuie sa figureze pe recipient si pe ambalaj;

g) functia produsului cosmetic, exceptand cazul in care aceasta rezulta din prezentarea produsului;

h) numarul lotului de fabricatie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, dupa caz, ori o indicatie care sa permita identificarea produsului;

i) lista cuprinzand ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, in ordinea descrescatoare a greutatii in momentul incorporarii lor; aceasta lista este precedata de cuvantul "ingrediente". In cazul in care, din motive practice legate de spatiu, acest lucru nu este posibil, va fi alaturat un prospect, o banderola ori un cartonas ce trebuie sa contina informatia necesara consumatorului si va fi inscriptionata pe recipient ori pe ambalaj informatia abreviata ori simbolul prevazut prin ordin al ministrului sanatatii. Se vor mentiona ingredientele in concentratie mai mica de 1%, fara o ordine anume, dupa cele a caror concentratie este mai mare de 1%. Colorantii se pot mentiona dupa celelalte ingrediente. Pentru produsele cosmetice decorative comercializate in mai multe culori/nuante se mentioneaza toti agentii de colorare folositi, precedati de sintagma "poate contine" sau de simbolul "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare si materiile lor prime vor fi mentionate prin cuvantul "parfum", respectiv "aroma". Substantele cuprinse in listele prezentate la ARTICOLUL 9 alin. (1) lit. a) si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, pentru care exista mentiunea de a fi inscriptionate pe amabalaj, vor fi incluse pe lista ingredientelor, indiferent de functiunea pe care o au in produsul cosmetic.

(2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informatiilor prevazute la alin. (1) lit. f) si i), acestea se inscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este alaturat produsului. In cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici, unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, sa fie scrise informatiile prevazute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informatii vor fi scrise pe un pliant pus in imediata vecinatate a recipientului in care produsul cosmetic este expus spre vanzare.

(3) Pentru produsele cosmetice care nu sunt preambalate si care sunt ambalate la punctul de vanzare la cererea cumparatorului ori care sunt preambalate pentru imediata vanzare, regulile detaliate pentru modul de indicare a informatiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului Sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 18

Informatiile prevazute la ARTICOLUL 17 alin. (1) lit. d)-f) si h) trebuie sa fie scrise in limba romana, cu exceptia listei cuprinzand ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul international pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numarului din Indexul culorilor - Colour Index.

ARTICOLUL 19

(1) Ministerul Sanatatii nu poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata a produselor cosmetice care indeplinesc cerintele prevazute de prezenta lege.

(2) In vederea asigurarii unui tratament medical prompt si adecvat in cazul unor situatii cu risc pentru sanatate, la solicitarea Ministerului Sanatatii, producatorul, importatorul sau persoana responsabila cu introducerea pe piata trebuie sa asigure furnizarea informatiilor necesare si adecvate privind substantele folosite in produsele cosmetice.

(3) Ministerul Sanatatii este autoritatea nationala competenta care asigura transmiterea informatiilor prevazute la alin. (2) catre oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, la solicitarea acestora, luand masurile necesare pentru ca informatia sa fie transmisa doar in scopul aplicarii unui tratament medical adecvat.

ARTICOLUL 20

(1) In etichetare, prezentarea spre vanzare sau promovarea produsului se interzice intrebuintarea textelor, denumirilor, marcilor, imaginilor sau a altor insemne care atribuie produselor caracteristici pe care acestea nu le au.

(2) Producatorul ori persoana responsabila cu introducerea pe piata a produsului poate mentiona, pe ambalaj sau pe orice alt document, nota, eticheta, banderola ce insoteste ori care se refera la produs, ca produsul nu a fost testat pe animale, numai daca producatorul sau furnizorul sau de materii prime nu a efectuat testari pe animale pentru produsul final ori pentru prototip sau nu a folosit nici un ingredient testat pe animale de catre terte persoane, in scopul formularii de produse cosmetice noi.

Capitolul III - Sanctiuni

ARTICOLUL 21

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

ARTICOLUL 22

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 14, 15 si 18, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 16, 17 si 20, cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 5, 6, 7, 8, 11, ARTICOLUL 19 alin. (2) si ARTICOLUL 24, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

ARTICOLUL 23

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 22 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai Ministerului Sanatatii.

(2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporara sau definitiva a fabricarii si/sau a punerii pe piata a produselor cosmetice care nu corespund cerintelor prezentei legi si care pot afecta viata sau sanatatea consumatorilor.

(3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le considera necesare, in vederea efectuarii de analize.

ARTICOLUL 24

In cazul in care Ministerul Sanatatii constata, pe baza unor dovezi intemeiate, ca un produs cosmetic, desi respecta cerintele prezentei legi, reprezinta un pericol pentru sanatate, poate interzice provizoriu comercializarea acelui produs sau poate impune conditii speciale pentru comercializarea acestuia pe teritoriul Romaniei. In acest caz, va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene asupra acestei decizii si asupra motivelor care au fundamentat aceasta decizie.

ARTICOLUL 25

Reprezentantii imputerniciti ai organelor de control sunt obligati sa respecte caracterul secret al informatiilor continute in documentele prevazute la ARTICOLUL 12 si 14 sau de care au luat cunostinta in timpul actiunilor de control.

ARTICOLUL 26

(1) Ministerul Sanatatii este autoritatea nationala competenta, care transmite informatii Comisiei Europene referitoare la dispozitiile ARTICOLUL 12 si 14, in scopul publicarii in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

(2) Ministerul Sanatatii asigura cooperarea cu autoritatile competente ale statelor membre, pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

ARTICOLUL 27

In cazul in care Ministerul Sanatatii a decis, potrivit ARTICOLUL 24, interzicerea provizorie sau restrictionarea comercializarii unui produs cosmetic, acesta informeaza in scris, in termen de 72 de ore, partea interesata/implicata despre aceasta masura, indicand motivele deciziei si masurile de remediere recomandate, in conformitate cu reglementarile legale existente, precum si data limita pana la care acestea pot fi aplicate.

ARTICOLUL 28

Prevederile ARTICOLUL 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul IV - Dispozitii finale

ARTICOLUL 29

Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sanatatii anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, este valabil pana la data de 31 decembrie 2002 numai in cazul in care informatiile comunicate cu ocazia obtinerii avizului nu au fost modificate.

ARTICOLUL 30

Ministerul Sanatatii va stabili, pana la data de 31 decembrie 2006, procedura prin care unele substante si preparate chimice pot fi autorizate temporar, pentru a fi utilizate in produsele cosmetice, mecanismul de acces la informatiile despre substantele folosite in fabricarea produselor cosmetice necesare pentru asigurarea tratamentelor medicale adecvate in cazul unor situatii cu risc pentru sanatate, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentei legi nu se aplica produselor care contin substante prevazute in anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 32

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) pct. 21 si 22 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispozitiile referitoare la inregistrarea produselor cosmetice cuprinse in ARTICOLUL 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001;
d) orice alte dispozitii contrare.

ARTICOLUL 33

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

ANEXA Nr. 1 - Lista cuprinzand categoriile de produse cosmetice

-Creme, emulsii, lotiuni, geluri si uleiuri pentru piele (maini, fata, picioare etc.)
-Masti pentru fata (cu exceptia produselor care actioneaza ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimica)
-Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)
-Pudre de machiaj, pudre dupa baie, pudre igienice etc.
-Sapunuri de toaleta, sapunuri deodorante etc.
-Parfumuri, ape de toaleta, ape de colonie etc.
-Preparate pentru baie si dus (saruri, spume, uleiuri, geluri etc.)
-Depilatoare
-Deodorante si antiperspirante
-Produse pentru ingrijirea parului:
nuantatoare si decolorante;
produse pentru ondulare, indreptare si fixare;
produse pentru aranjare (decorare);
produse pentru curatare (lotiuni, pudre, sampoane etc.);
produse de conditionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.);
produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)
-Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)
-Produse pentru machiaj si indepartarea acestuia de pe fata si ochi
-Produse destinate aplicarii pe buze
-Produse pentru ingrijirea dintilor si a gurii
-Produse pentru ingrijirea unghiilor si decorarea lor
-Produse pentru igiena intima externa
-Produse pentru bai de soare (plaja)
-Produse pentru bronzare fara soare
-Produse de albire a pielii
-Produse antirid.


Citeste si despre:

Sanatatea publica Sfaturi utile pentru calatorii…exotice! Locuri cu risc de contactare a bolilor hepatice Stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala Proceduri cosmetice : Alegerea produselor de ingrijire a tenului Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! 13 produse de care nu aveti nevoie Produsele organice sunt mai sanatoase Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Alergiile la produsele cosmetice Proceduri cosmetice: alegerea produselor de ingrijire a pielii - cunoasterea ingredientelor lor