Modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Actualizat: 18 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 17.12.2008.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptata in temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"11. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

(5) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de baza se stabileste la limita minima prevazuta pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care nu sunt incadrati in spital, dar efectueaza garzi intr-o unitate sanitara beneficiaza de aceleasi drepturi salariale ca si medicii din spital cu acelasi grad profesional."

2. La articolul I punctul 12, literele c) si e) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare, de neurologie si neurochirurgie si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;
......................................................................................

e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, personalul sanitar de la camerele de garda din spitalele de urgenta, personalul incadrat in blocul operator, precum si medicii de specialitate chirurgicala, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopie interventionala, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor - UPU-SMURD, UPU si CPU -, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paleative, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza.

Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli."

3. La articolul I, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"13. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiaza de un spor lunar de preventie, in cuantum de 11% din salariul de baza, care se acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

(6) Personalul din unitatile sanitare, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar contractual si functionarii publici din cadrul autoritatilor de sanatate publica, beneficiaza de un spor lunar de preventie, in cuantum de 11% din salariul de baza."

4. La articolul I punctul 18, articolul 412 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 412. - Pentru asigurarea stabilitatii, personalul din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrul al II-lea si trimestrul al IV-lea ale fiecarui an calendaristic de cate o prima de stabilitate, ale carei cuantum si mod de acordare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

5. La anexa nr. I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR din urmatoarele unitati sanitare:
Spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale
Spitale clinice de specialitate de urgenta
Spitale clinice, spitale de urgenta
Spitale de specialitate
Institute si centre medicale
Institute si centre de sanatate publica
Institute de medicina legala
Servicii de ambulanta
Centre de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti".

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU ILIE SARBU

Bucuresti, 3 decembrie 2008.


Facilitati de tratament

Clinici si cabinete medicale

CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Tel: 0756788218
Craiova, Str.Batranilor Nr.4, Bl.21-25,in Apropiere De Gara Craiova, Langa...

Medici

dr AURA FLORINCESCU-GHEORGHE
Alergologie si imunologie clinica - CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Craiova, 0756788218

Citeste si despre:

Modificarea Legii privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat Alocatia de stat pentru copii - Modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 Modificarea isi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei Modificarea aspectului alunitelor Respiratia urat mirositoare sau modificata 10 moduri prin care puteti renunta la unele obiceiuri daunatoare Cum protejam intestinul de agresiuni, in timpul tratamentului cu antibiotice Preventie pentru infarctul miocardic acut. In luna august, la ARES pacientii beneficiaza gratuit de diagnosticul minim invaziv al arterelor inimii, in baza biletului de trimitere Corectia nasului (rinoplastia) O digestie mai buna in mod natural Obiceiurile daunatoare dezvoltarii normale a maxilarelor Menopauza si sexualitatea Ortodontia - indreptarea si corectarea pozitiei dintilor Completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - OUG nr. 100/2008