Formularul E 112 - emitere si conditii de emitere

Actualizat: 07 Aprilie 2010
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Precizari privind Formularul E 112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala - maternitate

Formularul E 112 se emite in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.


Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:


I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea la sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;

II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.


Conditii de emitere prevazute de regulamente:A.
Pentru situatia transferului de resedinta - Eliberarea E 112 in aceasta situatie se realizeaza de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective nu i-ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.

In cadrul procesului de eliberare a formularului E 112 in aceasta situatie, casele de asigurari de sanatate si persoanele asigurate solicitante vor respecta urmatoarea procedura:

1. Persoana care solicita formularul E 112 va depune o cerere scrisa la casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta ca persoana asigurata. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) o copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, dupa caz.
b) dosarul medical care va contine ca elemente de ordin general inscrisuri medicale din care sa rezulte diagnosticul, precum si tratamentul medical aflat in derulare la o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. De asemenea in cadrul acestor inscrisuri medicale trebuie precizat in mod explicit si argumentat daca deplasarea persoanei solicitante prejudiciaza sau nu starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
Dosarul medical trebuie intocmit de un medic sau o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. Toate aceste documente trebuie sa fie semnate si stampilate. c) o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.

2. Cererea se inregistreaza la registratura casei de asigurari de sanatate.

3. Dupa efectuarea inregistrarii casa de asigurari de sanatate procedeaza la analiza cererii. Procesul de analiza cuprinde urmatoarele etape generale:

a) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante. In situatia in care in urma verificarilor se constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului.
b) daca se constata ca persoana solicitata este asigurata se trece la analiza dosarului medical pentru a se verifica indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.
c) daca se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se va elibera formularul E 112. Formularul se elibereaza in doua exemplare din care unul se pastreaza la nivelul institutiei, iar celalalt se comunica persoanei solicitante. In situatia in care persoana solicitanta se va deplasa pentru tratament in Marea Britanie, formularul se va elibera in trei exemplare, un exemplar se pastreaza la nivelul institutiei, un exemplar se comunica persoanei solicitante, iar un exemplar se comunica de casa de asigurari de sanatate catre Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationali Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.

Regula generala este ca acest formular se elibereaza inainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat. Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

B. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie indeplinite doua conditii cumulative:

B1. Tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

B2. Acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Daca cele doua conditii sunt indeplinite casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

In cadrul procesului de eliberare a formularului E 112 pentru aceasta situatie, casele de asigurari de sanatate si persoanele asigurate solicitante vor respecta urmatoarea procedura:

1. Persoana care solicita formularul E 112 va depune o cerere scrisa la casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta ca persoana asigurata. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) o copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, dupa caz.
b) un referat sau raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului in strainatate, precum si dosarul medical care va contine ca elemente de ordin general inscrisuri din care sa rezulte diagnosticul. Din cadrul acestor inscrisuri trebuie sa rezulte ca serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, precum si faptul ca acesta nu poate fi efectuat intr-un interval de timp normal in nici una din unitatile sanitare din Romania luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii. De asemenea trebuie precizat in mod explicit si argumentat motivul pentru care acest serviciu medical nu poate fi acordat intr-un interval de timp normal intr-o unitate sanitara din Romania. Dosarul medical trebuie intocmit de un medic sau o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. Toate aceste documente trebuie sa fie semnate si stampilate.
c) o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare in statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.

2. Cererea se inregistreaza la registratura casei de asigurari de sanatate.

3. Dupa efectuarea inregistrarii casa de asigurari de sanatate procedeaza la analiza cererii. Procesul de analiza cuprinde urmatoarele etape generale: a) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitate. In situatia in care in urma verificarilor se constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului.
b) daca se constata ca persoana solicitanta este asigurata se trece la analiza dosarului medical pentru a se verifica indeplinirea celor doua conditii prevazute de art. 22 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.
c) daca se constata indeplinirea celor doua conditii se va elibera formularul E 112. Formularul se elibereaza in doua exemplare, din care unul se pastreaza la nivelul institutiei, iar celalalt se comunica persoanei solicitante.

In situatia in care persoana solicitanta se deplaseaza in Marea Britanie, formularul va fi eliberat in trei exemplare, un exemplar se pastreaza la nivelul institutiei, un exemplar se comunica persoanei solicitante si un exemplar se comunica de casa de asigurari de sanatate catre Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.

In ambele situatii, regula generala este ca formularul E 112 sa fie eliberat inainte de plecarea persoanei beneficiare la tratament. Acesta poate fi emis si dupa plecarea persoanei beneficiare daca, din motive de forta majora, nu a putut fi eliberat anticipat si daca nu a fost achitata contravaloarea serviciilor medicale. In acest caz, casa de asigurari intocmeste un referat prin care se argumenteaza si justifica situatia de forta majora, document care va sta la baza eliberarii formularului E 112.

Prestatiile cordate in baza formularului E 112 se deconteaza numai intre institutii pe baza de facturi (formularul E125).


Formularul E 112 este util doar in originar. Descarca PDF
Informatii suplimentare necesare se gasesc pe www.cnas.ro!


Citeste si despre:

Formularul E112 - documente necesare Intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor Modelul unic al formularului de scrisoare medicala utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate Evaluarea conditiei fizice generale Formularul E 104 Imbunatatirea conditiei fizice generale Fitness (exercitii pentru o conditie fizica buna) Mituri si dezinformari privind igiena Cum ajuta acidul hialuronic in tratarea bolilor respiratorii 8 tipuri de alergari pentru o conditie fizica de invidiat Conditiile psihologice ale ingrasarii Fructe si legume de iarna. Conditii de depozitare si moduri de preparare Pastrarea conditiei fizice prin miscare Alimentatia adecvata pentru o lactatie normala Tot ce trebuie stiut despre scintigrafia de golire gastrica Masuri in caz de urgenta radiologica sau nucleara