Cresterile salariale ce se vor acorda personalului din invatamant

Actualizat: 10 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 11.11.2008

Prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant au fost stabilite cresterile salariale ce se acorda in anul 2008 personalului din invatamant. Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat urmau sa beneficieze, in perioada octombrie-decembrie 2008, de o crestere salariala de 9%.
Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit urmatoarele cresteri salariale:
- 55% profesorii universitari;
-37% personalul didactic din invatamantul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din invatamantul preuniversitar.

Avand in vedere faptul ca efortul financiar al maririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi sustinut, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 a fost amanata aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.
Constienti de necesitatea cresterilor salariale pentru personalul din invatamant si din dorinta de a atrage in sistem personal calificat si valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitarile sindicatelor din invatamant si de la pozitia adoptata de Senatul Romaniei in cadrul sedintei de plen din data de 10 noiembrie 2008, in sensul mentinerii respectivelor cresteri salariale, si luand in considerare, totodata, faptul ca aplicarea cresterilor salariale prevazute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepante foarte mari intre diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor cresteri diferentiate pentru cadrele didactice, astfel incat personalul din invatamant cu salarii mici sa beneficieze de cresteri semnificativ mai importante decat cele ale personalului cu salarii mari.

Tinand seama de faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative directe, in sensul amplificarii nemultumirilor reale, pe fondul acutizarii discrepantelor existente intre categoriile de cadre didactice, si avand in vedere presiunea sociala care se exercita in prezent pe acest subiect,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL I.

Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008
si in anul 2009 personalului din invatamant"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) In cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, cu modificarile ulterioare, se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majoreaza cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului sunt prevazute in anexele nr. 4 si 5."

3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) In cursul anului 2009 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului pentru anul 2009 sunt cele prevazute in anexele nr. 4 si 5."

4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, respectiv in anexele nr. 1.1a, 1.2a si 2a si in anexele nr. 1.1b, 1.2b si 2b, este cuprins in coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic de predare incadrat pe functii didactice cu transe de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la implinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15. Daca prin impartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de baza avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de baza in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de baza."

5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, stabilit in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, respectiv in anexele nr. 1.1a, 1.2a si 2a si in anexele nr. 1.1b, 1.2b si 2b, este cuprins in coeficientii de multiplicare, corespunzator tuturor transelor de vechime recunoscute in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 3, 3a si 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functiile didactice auxiliare se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a si din anexele nr. 1.1b si 1.2b, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In coeficientii de multiplicare cuprinsi in anexele nr. 2, 2a si in anexele nr. 1.1b si 1.2b, prevazuti la ultimele 3 transe de vechime recunoscuta de 30-35 ani, 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - La institutiile publice si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 si 11 se pot acorda in limita sumelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din invatamant, salarizat intre limitele corespunzatoare functiei, si acordarea salariilor de baza conform evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2008, respectiv pana la finele lunii mai 2009.
(2) Promovarea personalului din invatamant incadrat pe functia de debutant, precum si a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior in domeniul in care isi desfasoara activitatea, in conditiile existentei unor lucrari de complexitate care sa necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este incadrat intr-un post de nivel superior. Absolventii studiilor superioare de lunga durata, a studiilor superioare cu licenta sistem Bologna si a studiilor superioare de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut in conformitate cu necesitatea activitatilor desfasurate in institutie.
(3) Promovarea personalului din invatamant si stabilirea salariului de baza in urma evaluarii performantelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesionala imediat superioara, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*), 3*), 4*) si 5*), anexele nr. 1.1a*), 1.2a*), 2a*), 3a*), precum si anexele 1.1b*), 1.2b*), 2b*) si 3b*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
10. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 si 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 si 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
11. Dupa anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a si 3b la prezenta ordonanta de urgenta.
___________

*) Anexele nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b 4 si 5 sunt reproduse in facsimil.

ARTICOLUL II.

Prevederile art. 4, 8 si ale anexelor nr. 4 si 5 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta se aplica in continuare pe intreg parcursul anului 2009.

ARTICOLUL III.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Anton Anton
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Mariana Campeanu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 10 noiembrie 2008.

ANEXA Nr. 1.1

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 230,247 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 244,061 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare
pentru personalul didactic din invatamantul universitar

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | | Vechime in invatamant |

| | | Nivelul +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Nr. | Functia*) |studiilor/| pana la 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste |

|crt.| | Moneda | 3 ani 40 ani |

| | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | |min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.|

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1 | Profesor | S | - - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257 |

| |universitar| | - - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1.1 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - februarie 2009 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare
pentru personalul didactic din invatamantul universitar

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | | Vechime in invatamant |

| | | Nivelul +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Nr. | Functia*) |studiilor/| pana la 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste |

|crt.| | Moneda | 3 ani 40 ani |

| | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | |min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.|

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1 | Profesor | S | - - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257 |

| |universitar| | - - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379 |

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1.1 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare
pentru personalul didactic din invatamantul universitar

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | | Vechime in invatamant |

| | | Nivelul +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Nr. | Functia*) |studiilor/| pana la 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste |

|crt.| | Moneda | 3 ani 40 ani |

| | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | | |min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.|

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 1 | Profesor | S | - - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257 |

| |universitar| | - - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379 |

+----+-----------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1.1

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 230,247 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 244,061 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare
pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant:
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
3 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1. Profesor universitar S
- - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257
- - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1.1 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - februarie 2009 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare

pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
3ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Profesor universitar S
- - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257
- - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1.1 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 266,026 lei

Coeficientii de multiplicare

pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
3 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Profesor universitar S
- - - 10,965 11,678 12,311 13,073 14,066 15,127 16,257
- - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

ANEXA Nr. 1.2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare

pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
3 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Conferentiar universitar S
- - 5,591 6,753 7,253 7,529 7,945 8,193 8,691 8,857
- - 9,717 11,471 11,501 11,611 11,718 12,125 12,555 13,004

2 Sef lucrari (lector universitar) S
- 5,203 5,286 5,868 5,978 6,034 6,161 6,576 6,854 -
- 7,848 7,992 8,920 9,017 9,047 9,086 9,494 9,966 -

3 Asistent universitar S
4,716 4,788 4,871 5,453 5,480 5,507 5,536 5,563 5,591 -
6,185 6,231 6,240 6,954 7,047 7,088 7,179 7,477 7,792 -

4 Preparator universitar S
4,328 4,405**) 4,483**) - - - - - - -
6,085 6,190**) 6,243**) - - - - - - -

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 1.2 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - februarie 2009 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare
pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
3 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Conferentiar universitar S
- - 5,591 6,753 7,253 7,529 7,945 8,193 8,691 8,857
- - 9,717 11,471 11,501 11,611 11,718 12,125 12,555 13,004

2 Sef lucrari (lector universitar) S
- 5,203 5,286 5,868 5,978 6,034 6,161 6,576 6,854 -
- 7,848 7,992 8,920 9,017 9,047 9,086 9,494 9,966 -

3 Asistent universitar S
4,716 4,788 4,871 5,453 5,480 5,507 5,536 5,563 5,591 -
6,185 6,231 6,240 6,954 7,047 7,088 7,179 7,477 7,792 -

4 Preparator universitar S
4,328 4,405**) 4,483**) - - - - - - -
6,085 6,190**) 6,243**) - - - - - - -

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 1.2 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare

pentru personalul didactic din invatamantul universitar

Nr. Crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 peste 40

3 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Conferentiar universitar S
- - 5,668 6,832 7,253 7,529 7,945 8,193 8,691 8,857
- - 9,717 11,471 11,501 11,611 11,718 12,125 12,555 13,004

2 Sef lucrari (lector universitar) S
- 5,334 5,418 6,000 6,018 6,034 6,161 6,576 6,854 -
- 7,848 7,992 8,920 9,017 9,047 9,086 9,494 9,966 -

3 Asistent universitar S
5,151 5,301 5,434 5,453 5,480 5,507 5,536 5,563 5,591 -
6,185 6,231 6,24 6,954 7,047 7,088 7,179 7,477 7,792 -

4 Preparator universitar S
5,000 5,041**) 5,084**) - - - - - - -
6,085 6,190**) 6,243**) - - - - - - -

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic
din invatamantul preuniversitar

Nr. Crt. FUNCTIA*)
Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-40 peste 40
2 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani

1 Profesor S
- cu grad didactic I
- - 4,722 5,373 5,593 5,718 6,031 6,308 6,620 6,965 7,315
- cu grad didactic II
- 3,965 4,043 4,610 4,703 4,891 5,146 5,407 5,601 5,852 6,097
- definitiv
- 3,808 3,855 4,374 4,437 4,562 4,912 5,057 5,314 5,553 5,789
- debutant
3,782 - - - - - - - - - -

2 Profesor SSD
- cu grad didactic I
- - 4,043 4,510 4,682 4,808 5,063 5,376 5,595 5,877 6,190
- cu grad didactic II
- 3,636 3,709 4,173 4,361 4,456 4,758 4,985 5,238 5,489 5,716
- definitiv
- 3,625 3,652 4,017 4,079 4,173 4,298 4,466 4,659 4,857 5,170
- debutant
3,600 - - - - - - - - - -

3 Institutor I S
- cu grad didactic I
- - 3,965 4,431 4,604 4,730 4,985 5,298 5,517 5,799 6,112
- cu grad didactic II
- 3,568 3,604 4,064 4,127 4,315 4,502 4,732 4,956 5,207 5,431
- definitiv
- 3,401 3,443 3,939 4,001 4,095 4,315 4,387 4,568 4,813 5,063
- debutant
3,338 - - - - - - - - - -

4 Institutor II SSD
- cu grad didactic I
- - 3,840 4,291 4,416 4,578 4,859 5,141 5,424 5,643 5,955
- cu grad didactic II
- 3,459 3,526 3,939 4,001 4,127 4,315 4,544 4,732 5,019 5,243
- definitiv
- 3,355 3,380 3,876 3,939 4,001 4,220 4,262 4,456 4,654 4,873
- debutant
3,235 - - - - - - - - - -

5 Invatator, educatoare, educator, maistru-instructor M
- cu grad didactic I
- - 3,714 4,103 4,291 4,385 4,688 4,954 5,236 5,485 5,705
- cu grad didactic II
- 3,396 3,505 3,891 3,939 4,022 4,127 4,382 4,565 4,783 5,055
- definitiv
- 3,281 3,307 3,782 3,829 3,923 4,064 4,121 4,287 4,528 4,743
- debutant
3,229 - - - - - - - - - -

6 Profesor, invatator, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fara pregatire de specialitate*) M
2,242 2,321 2,373 2,817 2,869 2,921 2,973 3,026 3,078 3,182 3,350

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 2 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - februarie 2009 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic

din invatamantul preuniversitar

Nr. crt. FUNCTIA*) Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-40 peste
2 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 40 ani

1 Profesor S
- cu grad didactic I
- - 4,722 5,373 5,593 5,718 6,031 6,308 6,620 6,965 7,315
- cu grad didactic II
- 3,965 4,043 4,610 4,703 4,891 5,146 5,407 5,601 5,852 6,097
- definitiv
- 3,808 3,855 4,374 4,437 4,562 4,912 5,057 5,314 5,553 5,789
- debutant
3,782 - - - - - - - - - -

2 Profesor SSD
- cu grad didactic I
- - 4,043 4,510 4,682 4,808 5,063 5,376 5,595 5,877 6,190
- cu grad didactic II
- 3,636 3,709 4,173 4,361 4,456 4,758 4,985 5,238 5,489 5,716
- definitiv
- 3,625 3,652 4,017 4,079 4,173 4,298 4,466 4,659 4,857 5,170
- debutant
3,600 - - - - - - - - - -

3 Institutor I S
- cu grad didactic I
- - 3,965 4,431 4,604 4,730 4,985 5,298 5,517 5,799 6,112
- cu grad didactic II
- 3,568 3,604 4,064 4,127 4,315 4,502 4,732 4,956 5,207 5,431
- definitiv
- 3,401 3,443 3,939 4,001 4,095 4,315 4,387 4,568 4,813 5,063
- debutant
3,338 - - - - - - - - - -

4 Institutor II SSD
- cu grad didactic I
- - 3,840 4,291 4,416 4,578 4,859 5,141 5,424 5,643 5,955
- cu grad didactic II
- 3,459 3,526 3,939 4,001 4,127 4,315 4,544 4,732 5,019 5,243
- definitiv
- 3,355 3,380 3,876 3,939 4,001 4,220 4,262 4,456 4,654 4,873
- debutant
3,235 - - - - - - - - - -

5 Invatator, educatoare, educator, maistru-instructor M
- cu grad didactic I
- - 3,714 4,103 4,291 4,385 4,688 4,954 5,236 5,485 5,705
- cu grad didactic II
- 3,396 3,505 3,891 3,939 4,022 4,127 4,382 4,565 4,783 5,055
- definitiv
- 3,281 3,307 3,782 3,829 3,923 4,064 4,121 4,287 4,528 4,743
- debutant
3,229 - - - - - - - - - -

6 Profesor, invatator, maistru-instructor, cu studii de nivel liceal, fara pregatire de specialitate*) M
2,242 2,321 2,373 2,817 2,869 2,921 2,973 3,026 3,078 3,182 3,350

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 2 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933 lei

Coeficientii de multiplicare

pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar

Nr. Crt. FUNCTIA*)
Nivelul studiilor
Vechimea in invatamant
pana la 2-6 6-10 10-4 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-40 peste 2
ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 40 ani

1 Profesor S
- cu grad didactic I
- - 5,334 6,001 6,134 6,251 6,401 6,641 6,954 7,301 7,651
- cu grad didactic II
- 4,684 4,751 5,334 5,434 5,534 5,634 5,707 5,901 6,154 6,398
- definitiv
- 4,677 4,701 5,267 5,271 5,297 5,381 5,557 5,627 5,854 6,091
- debutant
4,667 - - - - - - - - - -

2 Profesor SSD
- cu grad didactic I
- - 4,701 5,217 5,267 5,317 5,501 5,677 5,897 6,178 6,491
- cu grad didactic II
- 4,267 4,284 4,734 4,767 4,867 5,067 5,287 5,541 5,791 6,018
- definitiv
- 4,234 4,267 4,617 4,634 4,661 4,701 4,734 4,927 5,124 5,437
- debutant
4,200 - - - - - - - - - -

3 Institutor I S
- cu grad didactic I
- - 4,601 5,101 5,134 5,231 5,454 5,601 5,817 6,101 6,414
- cu grad didactic II
- 4,167 4,200 4,701 4,734 4,817 4,971 5,034 5,257 5,507 5,731
- definitiv
- 4,034 4,067 4,617 4,634 4,651 4,667 4,687 4,871 5,114 5,364
- debutant
4,000 - - - - - - - - - -

4 Institutor II SSD
- cu grad didactic I
- - 4,467 4,951 5,004 5,067 5,294 5,474 5,757 5,978 6,291
- cu grad didactic II
- 4,034 4,067 4,501 4,551 4,661 4,751 4,844 5,034 5,321 5,544
- definitiv
- 3,900 3,934 4,467 4,484 4,501 4,534 4,564 4,757 4,954 5,174
- debutant
3,867 - - - - - - - - - -

5 Invatator, educatoare, educator, maistru-instructor M

- cu grad didactic I

- - 4,300 4,734 4,827 4,887 5,124 5,287 5,571 5,821 6,041
- cu grad didactic II
- 4,000 4,040 4,434 4,467 4,534 4,617 4,684 4,867 5,084 5,357
- definitiv
- 3,884 3,934 4,467 4,501 4,534 4,567 4,617 4,667 4,864 5,077
- debutant
3,834 - - - - - - - - - -

6 Profesor, invatator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fara pregatire de specialitate*) M
2,877 2,923 2,940 3,317 3,370 3,424 3,440 3,494 3,514 3,584 3,717

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 3

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 lei

Coeficienti de multiplicare

pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)

Nr. crt. Functia Nivelul studiilor**)minim maxim

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327

2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172

3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967

4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820

5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368

6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488

7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029

8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533

9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332

10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467

11 Informatician gradul I S 3,440 5,310

12 Informatician gradul II S 3,004 5,058

13 Informatician gradul III S 2,531 3,928

14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557

15 Informatician debutant S 2,368

16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488

17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029

18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533

19 Informatician debutant SSD 2,332

20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780

21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275

22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995

23 Instructor-animator debutant S 2,368

24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478

25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025

26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644

27 Instructor-animator debutant SSD 2,332

28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082

29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427

30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043

31 Asistent social debutant S 2,368

32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416

33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955

34 Asistent social debutant SSD 2,322

35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780

36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275

37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995

38 Corepetitor debutant S 2,368

39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478

40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025

41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762

42 Corepetitor debutant SSD 2,332

43 Secretar IA****) S 3,716 5,467

44 Secretar I******) S 3,337 5,310

45 Secretar II******) S 2,849 5,058

46 Secretar III******) S 2,531 3,928

47 Secretar IV******) S 2,415 3,557

48 Secretar debutant******) S 2,368

49 Secretar I******) SSD 2,637 4,609

50 Secretar II******) SSD 2,495 4,121

51 Secretar III******) SSD 2,414 3,601

52 Secretar IV******) SSD 2,368 2,938

53 Secretar debutant******) SSD 2,322

54 Secretar IA******) M 2,388 3,954

55 Secretar I******) M 2,347 3,603

56 Secretar II******) M 2,305 3,192

57 Secretar III******) M 2,262 2,860

58 Secretar debutant******) M 2,217

59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851

60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506

61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105

62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217

63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954

64 Informatician I PL/M 2,347 3,603

65 Informatician II PL/M 2,305 3,192

66 Informatician III PL/M 2,262 2,860

67 Informatician debutant PL/M 2,217

68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996

69 Instructor-animator I M 2,283 2,599

70 Instructor-animator II M 2,241 2,358

71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000

72 Instructor de educatie extrascolara IA M 2,388 3,077

73 Instructor de educatie extrascolara I M 2,347 2,822

74 Instructor de educatie extrascolara II M 2,305 2,475

75 Instructor de educatie extrascolara III M 2,262 2,351

76 Instructor de educatie extrascolara debutant M 2,217

77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445

78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943

79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504

80 Asistent social debutant PL/M 2,217

81 Corepetitor I M 2,325 2,645

82 Corepetitor II M 2,283 2,402

83 Corepetitor III M 2,241 2,329

84 Corepetitor debutant M 2,217

85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628

86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463

87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144

88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927

89 Tehnician debutant*****) M 2,217

90 Laborant IA S 3,465 4,704

91 Laborant I S 3,104 4,235

92 Laborant II S 2,592 3,892

93 Laborant I SSD 2,349 4,166

94 Laborant II SSD 2,337 3,834

95 Laborant III SSD 2,322 3,395

96 Laborant I PL/M 2,262 3,235

97 Laborant II PL/M 2,220 2,871

98 Laborant debutant PL/M 2,197

99 Pedagog scolar IA S 3,465 4,704

100 Pedagog scolar I S 3,104 4,235

101 Pedagog scolar II S 2,592 3,892

102 Pedagog scolar I SSD 2,349 4,166

103 Pedagog scolar II SSD 2,337 3,834

104 Pedagog scolar III SSD 2,322 3,395

105 Pedagog scolar IA M 2,262 3,028

106 Pedagog scolar I M 2,220 2,711

107 Pedagog scolar II M 2,197

108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959

109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644

110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940

111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247

112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779

113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368

114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954

115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603

116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192

117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860

118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217

119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666

120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250

121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913

122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589

123 Operator, controlor date; debutant M 2,217

124 Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; I S 3,026 6,053

125 Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; II S 2,522 5,043

126 Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; III S 2,368 4,284

127 Comandant S 2,439 5,661

128 Sef mecanic S 2,316 4,576

129 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 2,316 3,644

130 Capitan M 2,168 3,394

131 Sef mecanic M 2,168 3,320

132 Ofiter punte M 2,168 3,094

133 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2,168 3,017

134 Sef echipaj M 2,168 3,169

135 Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic M 2,168 2,205

136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934

137 Inginer gradul l S 2,495 4,628

138 Inginer gradul II S 2,461 4,243

139 Inginer gradul III S 2,415 3,848

140 Inginer gradul debutant S 2,368

141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241

142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924

143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463

144 Subinginer debutant SSD 2,322

145 Medic primar S 3,080 6,163

146 Medic specialist S 2,967 5,657

147 Medic S 2,659 5,320

148 Medic stagiar S 2,368

149 Farmacist primar S 3,080 6,163

150 Farmacist specialist S 2,686 5,374

151 Farmacist S 2,415 4,480

152 Farmacist stagiar S 2,368

153 Dentist principal SSD 2,349 4,166

154 Oculist SSD 2,337 3,834

155 Dentist debutant SSD 2,322

156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746

157 Tehnician dentar M 2,220 3,410

158 Tehnician dentar debutant M 2,197

159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163

160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374

161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480

162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368

163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277

164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695

165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368

166 Cercetator stiintific principal I S 3,080 6,163

167 Cercetator stiintific principal II S 2,967 5,657

168 Cercetator stiintific principal III S 2,659 5,320

169 Cercetator stiintific S 2,413 4,665

170 Asistent de cercetare stiintifica S 2,372 4,401

171 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2,326

172 Asistent I M 2,325 3,851

173 Asistent II M 2,283 3,506

174 Asistent III M 2,241 3,105

175 Asistent stagiar M 2,217

176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 3,245 6,493

177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 3,117 5,942

178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2,759 5,522

179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,531 4,893

180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 2,415 4,129

181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,368

182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 3,047 5,808

183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496

184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851

185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129

186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368

187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,207 3,319

188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 2,186 2,872

189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 2,165 2,554

190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 2,054

191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,580 5,162

192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,439 4,414

193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,415 4,129

194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,368

195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,325 3,851

196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,283 3,506

197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,241 3,105

198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,217

199 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2,580 5,162

200 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 2,439 4,525

201 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 2,415 4,371

202 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 2,368

203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241

204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924

205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463

206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322

207 Secretar de redactie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851

208 Secretar de redactie, tehnoredactor I M 2,283 3,506

209 Secretar de redactie, tehnoredactor II M 2,241 3,105

210 Secretar de redactie, tehnoredactor debutant M 2,217

211 Regizor scena (culise) I M 2,325 3,851

212 Regizor scena (culise) II M 2,283 3,506

213 Regizor scena (culise) III M 2,241 3,105

214 Regizor scena (culise) debutant M 2,217

215 Capitan secund, sef electrician, sef mecanic secund S 2,372 4,293

216 Ofiter aspirant S 2,326

217 Sef statie RTG M 2,168 3,590

218 Ofiter RTG I M 2,290 3,133

219 Ofiter RTG II M 2,262 2,860

220 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant M 2,168

221 Medic veterinar I S 2,966 5,656

222 Medic veterinar II S 2,487 4,808

223 Medic veterinar III S 2,415 4,129

224 Medic veterinar debutant S 2,368

225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805

226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205

227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129

228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368

229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163

230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821

231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371

232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368

233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241

234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924

235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463

236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322

237 Conservator, restaurator, custode sala I M 2,325 3,851

238 Conservator, restaurator, custode sala II M 2,283 3,506

239 Conservator, restaurator, custode sala III M 2,241 3,105

240 Conservator, restaurator, custode sala debutant M 2,217

241 Manuitor carte M/G 2,168 2,422

242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387

243 Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 5,460 10,775

244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310

245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966

246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368

247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241

248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924

249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463

250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322

251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628

252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463

253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862

254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) M 2,217

255 Antrenor categoria I 2,695 5,388

256 Antrenor categoria II 2,410 4,532

257 Antrenor categoria III 2,368 4,281

258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889

259 Antrenor categoria V 2,282 3,402

260 Antrenor debutant 2,238

261 Sef atelier-scoala I M 2,477 2,871

262 Sef atelier-scoala II M 2,442 2,767

263 Sef atelier-scoala III M 2,432 2,582

264 Instructor I M 2,476 2,688

265 Instructor II M 2,454 2,550

266 Model I M 2,476 2,582

267 Model II M 2,454 2,550

268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467

269 Medic primar invatamant special S 3,600 7,096

270 Medic specialist invatamant special S 2,967 5,657

271 Medic invatamant special S 2,659 5,320

272 Medic stagiar invatamant special S 2,368

273 Asistent medical principal invatamant special SSD 2,523 4,127

274 Asistent medical invatamant special SSD 2,337 3,694

275 Asistent medical debutant invatamant special SSD 2,322

276 Asistent medical I invatamant special PL/M 2,545 4,070

277 Asistent medical II invatamant special PL/M 2,283 3,636

278 Asistent medical debutant invatamant special PL/M 2,217

279 Infirmiera invatamant special G 2,168 2,422

280 Mediator scolar I M/G 2,241 2,422

281 Mediator scolar II M/G 2,217 2,351

282 Mediator scolar debutant M/G 2,168

___________
*) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Le utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate.
*****) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoala.
******) Se utilizeaza si pentru functia de secretar prevazuta in H.G. nr. 1.251/2005.
*******) Se utilizeza si pentru functiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevazute in H.G. nr. 1.251/2005.

Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa.

ANEXA Nr. 3 a

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - februarie 2009 = 299,933 lei

Coeficienti de multiplicare
pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)

Nr. crt. Functia Nivelul minim maxim studiilor**)

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327

2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172

3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967

4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820

5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368

6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488

7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029

S Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533

9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332

10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467

11 Informatician gradul I S 3,440 5,310

12 Informatician gradul II S 3,004 5,058

13 Informatician gradul III S 2,531 3,928

14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557

15 Informatician debutant S 2,368

16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488

17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029

18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533

19 Informatician debutant SSD 2,332

20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780

21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275

22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995

23 Instructor-animator debutant S 2,368

24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478

25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025

26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644

27 Instructor-animator debutant SSD 2,332

2S Asistent social gradul I S 3,023 4,082

29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427

30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043

31 Asistent social debutant S 2,368

32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416

33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955

34 Asistent social debutant SSD 2,322

35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780

36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275

37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995

38 Corepetitor debutant S 2,368

39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478

40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025

41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762

42 Corepetitor debutant SSD 2,332

43 Secretar IA****) S 3,716 5,467

44 Secretar I******) S 3,337 5,310

45 Secretar II******) S 2,849 5,058

46 Secretar III******) S 2,531 3,928

47 Secretar IV******) S 2,415 3,557

48 Secretar debutant******) S 2,368

40 Secretar I******) SSD 2,637 4,609

50 Secretar II******) SSD 2,495 4,121

51 Secretar III******) SSD 2,414 3,601

52 Secretar IV******) SSD 2,368 2,938

53 Secretar debutant******) SSD 2,322

54 Secretar IA******) M 2,388 3,954

55 Secretar I******) M 2,347 3,603

56 Secretar II******) M 2,305 3,192

57 Secretar III******) M 2,262 2,860

58 Secretar debutant******) M 2,217

59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851

60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506

61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105

62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217

63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954

64 Informatician I PL/M 2,347 3,603

65 Informatician II PL/M 2,305 3,192

66 Informatician III PL/M 2,262 2,860

67 Informatician debutant PL/M 2,217

68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996

69 Instructor-animator I M 2,283 2,599

70 Instructor-animator II M 2,241 2,358

71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000

72 Instructor de educatie extrascolara IA M 2,388 3,077

73 Instructor de educatie extrascolara I M 2,347 2,822

74 Instructor de educatie extrascolara II M 2,305 2,475

75 Instructor de educatie extrascolara III M 2,262 2,351

76 Instructor de educatie extrascolara debutant M 2,217

77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445

78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943

79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504

80 Asistent social debutant PL/M 2,217

81 Corepetitor I M 2,325 2,645

82 Corepetitor II M 2,283 2,402

83 Corepetitor III M 2,241 2,329

84 Corepetitor debutant M 2,217

85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628

86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463

87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144

88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927

89 Tehnician debutant*****) M 2,217

90 Laborant IA S 3,465 4,704

91 Laborant I S 3,104 4,235

92 Laborant II S 2,592 3,892

93 Laborant I SSD 2,349 4,166

94 Laborant II SSD 2,337 3,834

95 Laborant III SSD 2,322 3,395

96 Laborant I PL/M 2,262 3,235

97 Laborant II PL/M 2,220 2,871

98 Laborant debutant PL/M 2,197

99 Pedagog scolar IA S 3,465 4,704

100 Pedagog scolar I S 3,104 4,235

101 Pedagog scolar II S 2,592 3,892

102 Pedagog scolar I SSD 2,349 4,166

103 Pedagog scolar II SSD 2,337 3,834

104 Pedagog scolar III SSD 2,322 3,395

105 Pedagog scolar IA M 2,262 3,028

106 Pedagog scolar I M 2,220 2,711

107 Pedagog scolar II M 2,197

108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959

109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644

110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940

111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247

112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779

113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368

114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954

115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603

116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192

117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860

118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217

119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666

120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250

121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913

122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589

123 Operator, controlor date; debutant M 2,217

124 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 3,026 6,053

125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2,522 5,043

126 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 2,368 4,284

127 Comandant S 2,439 5,661

128 Sef mecanic S 2,316 4,576

129 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 2,316 3,644

130 Capitan M 2,168 3,394

131 Sef mecanic M 2,168 3,320

132 Ofiter punte M 2,168 3,094

133 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2,168 3,017

134 Sef echipaj M 2,168 3,169

135 Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic M 2,168 2,205

136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934

137 Inginer gradul I S 2,495 4,628

138 Inginer gradul II S 2,461 4,243

139 Inginer gradul III S 2,415 3,848

140 Inginer gradul debutant S 2,368

141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241

142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924

143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463

144 Subinginer debutant SSD 2,322

145 Medic primar S 3,080 6,163

146 Medic specialist S 2,967 5,657

147 Medic S 2,659 5,320

148 Medic stagiar S 2,368

149 Farmacist primar S 3,080 6,163

150 Farmacist specialist S 2,686 5,374

151 Farmacist S 2,415 4,480

152 Farmacist stagiar S 2,368

153 Dentist principal SSD 2,349 4,166

154 Dentist SSD 2,337 3,834

155 Dentist debutant SSD 2,322

156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746

157 Tehnician dentar M 2,220 3,410

158 Tehnician dentar debutant M 2,197

159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163

160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374

161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480

162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368

163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277

164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695

165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368

166 Cercetator stiintific principal I S 3,080 6,163

167 Cercetator stiintific principal II S 2,967 5,657

168 Cercetator stiintific principal III S 2,659 5,320

169 Cercetator stiintific S 2,413 4,665

170 Asistent de cercetare stiintifica S 2,372 4,401

171 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2,326

172 Asistent I M 2,325 3,851

173 Asistent II M 2,283 3,506

174 Asistent III M 2,241 3,105

175 Asistent stagiar M 2,217

176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 3,245 6,493

177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 3,117 5,942

178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2,759 5,522

179 Regizor artistic, pictor, scenograf coregraf consultant artistic IV S 2,531 4,893

180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 2,415 4,129

181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,368

182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808

183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496

184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851

185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129

186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368

187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,207 3,319

188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 2,186 2,872

189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 2,165 2,554

190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 2,054

191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,580 5,162

192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,439 4,414

193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,415 4,129

194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,368

195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,325 3,851

196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,283 3,506

197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,241 3,105

198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,217

199 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2,580 5,162

200 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 2,439 4,525

201 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 2,415 4,371

202 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 2,368

203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241

204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924

205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463

206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322

207 Secretar de redactie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851

208 Secretar de redactie, tehnoredactor I M 2,283 3,506

209 Secretar de redactie, tehnoredactor II M 2,241 3,105

210 Secretar de redactie, tehnoredactor debutant M 2,217

211 Regizor scena (culise) I M 2,325 3,851

212 Regizor scena (culise) II M 2,283 3,506

213 Regizor scena (culise) III M 2,241 3,105

214 Regizor scena (culise) debutant M 2,217

215 Capitan secund, sef electrician, sef mecanic secund S 2,372 4,293

216 Ofiter aspirant S 2,326

217 Sef statie RTG M 2,168 3,590

218 Ofiter RTG I M 2,290 3,133

219 Ofiter RTG II M 2,262 2,860

220 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter dragor; aspirant M 2,168

221 Medic veterinar I S 2,966 5,656

222 Medic veterinar II S 2,487 4,808

223 Medic veterinar III S 2,415 4,129

224 Medic veterinar debutant S 2,368

225 Inginer agronom, zootehnist. pedolog I S 2,486 4,805

226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205

227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129

228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368

229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163

230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821

231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371

232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368

233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241

234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924

235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463

236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322

237 Conservator, restaurator, custode sala I M 2,325 3,851

238 Conservator, restaurator, custode sala II M 2,283 3,506

239 Conservator, restaurator, custode sala III M 2,241 3,105

240 Conservator, restaurator, custode sala debutant M 2,217

241 Manuitor carte M/G 2,168 2,422

242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387

243 Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 5,460 10,775

244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310

245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966

246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368

247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241

248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924

249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463

250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322

251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628

252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463

253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862

254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) M 2,217

255 Antrenor categoria I 2,695 5,388

256 Antrenor categoria II 2,410 4,532

257 Antrenor categoria III 2,368 4,281

258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889

259 Antrenor categoria V 2,282 3,402

260 Antrenor debutant 2,238

261 Sef atelier-scoala I M 2,477 2,871

262 Sef atelier-scoala II M 2,442 2,767

263 Sef atelier-scoala III M 2,432 2,582

264 Instructor I M 2,476 2,688

265 Instructor II M 2,454 2,550

266 Model I M 2,476 2,582

267 Model II M 2,454 2,550

268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467

269 Medic primar invatamant special S 3,600 7,096

270 Medic specialist invatamant special S 2,967 5,657

271 Medic invatamant special S 2,659 5,320

272 Medic stagiar invatamant special S 2,368

273 Asistent medical principal invatamant special SSD 2,523 4,127

274 Asistent medical invatamant special SSD 2,337 3,694

275 Asistent medical debutant invatamant special SSD 2,322

276 Asistent medical I invatamant special PL/M 2,545 4,070

277 Asistent medical II invatamant special PL/M 2,283 3,636

278 Asistent medical debutant invatamant special PL/M 2,217

279 Infirmiera invatamant special G 2,168 2,422

280 Mediator scolar I M/G 2,241 2,422

281 Mediator scolar II M/G 2,217 2,351

282 Mediator scolar debutant M/G 2,168

*) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritati Sociale si Familiei, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare. **) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate.
*****) Se poale utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor - scoala.
******) Se utilizcza si pentru functia de secretar prevazuta in H.G. nr. 1.251/2005
*******) Se utiliza si pentru functiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevazute in H.G. nr. 1251/2005
Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa.

ANEXA Nr. 3 b

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 septembrie - decembrie 2009 = 299,933

Coeficienti de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)

Nr. Crt. Functia Nivelul studiilor**) minim maxim
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,914 5,594

2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,511 5,433

3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,940 5,216

4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,831 4,050

5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,726

6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,329 4,716

7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,890 4,273

8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,828 3,746

9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,614

10 Informatician gradul IA S 4,130 5,687

11 Informatician gradul I S 3,716 5,577

12 Informatician gradul II S 3,274 5,314

13 Informatician gradul III S 2,787 4,167

14 Informatician gradul IV S 2,726 3,771

15 Informatician debutant S 2,726

16 Informatician gradul I SSD 3,165 4,716

17 Informatician gradul II SSD 2,936 4,273

18 Informatician gradul III SSD 2,648 3,746

19 Informatician debutant SSD 2,614

20 Instructor-animator gradul 1 S 3,024 4,008

21 Instructor-animator gradul II S 2,736 3,507

22 Instructor-animator gradul III S 2,726 3,237

23 Instructor-animator debutant S 2,726

24 Instructor-animator gradul I SSD 2,864 3,690

25 Instructor-animator gradul II SSD 2,677 3,239

26 Instructor-animator gradul III SSD 2,619 2,886

27 Instructor-animator debutant SSD 2,614

28 Asistent social gradul I S 3,296 4,329

29 Asistent social gradul II S 2,776 3,633

30 Asistent social gradul III S 2,726 3,257

31 Asistent social debutant S 2,726

32 Asistent social gradul I SSD 2,776 3,622

33 Asistent social gradul II SSD 2,603 3,194

34 Asistent social debutant SSD 2,603

35 Corepetitor gradul I S 3,024 4,008

36 Corepetitor gradul II S 2,736 3,507

37 Corepetitor gradul III S 2,726 3,237

38 Corepetitor debutant S 2,726

39 Corepetitor gradul I SSD 2,864 3,690

40 Corepetitor gradul II SSD 2,677 3,239

41 Corepetitor gradul III SSD 2,619 2,985

42 Corepetitor debutant SSD 2,614

43 Secretar IA ****) S 4,015 5,687

44 Secretar I******) S 3,604 5,577

45 Secretar II******) S 3,107 5,314

46 Secretar III******) S 2,787 4,167

47 Secretar IV******) S 2,726 3,771

48 Secretar debutant******) S 2,726

49 Secretar I******) SSD 2,901 4,842

50 Secretar II******) SSD 2,747 4,372

51 Secretar III******) SSD 2,659 3,820

52 Secretar IV******) SSD 2,608 3,176

53 Secretar debutant******) SSD 2,603

54 Secretar IA******) M 2,630 4,191

55 Secretar I******) M 2,605 3,820

56 Secretar II******) M 2,561 3,418

57 Secretar III******) M 2,513 3,089

58 Secretar debutant******) M 2,483

59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,583 4,085

60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,535 3,718

61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,491 3,325

62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,483

63 Informatician IA PL/M 2,630 4,191

64 Informatician I PL/M 2,605 3,820

65 Informatician II PL/M 2,561 3,418

66 Informatician III PL/M 2,513 3,089

67 Informatician debutant PL/M 2,483

68 Instructor-animator IA M 2,583 3,237

69 Instructor-animator I M 2,535 2,835

70 Instructor-animator II M 2,491 2,573

71 Instructor-animator debutant M 2,483

72 Instructor de educatie extrascolara IA M 2,630 3,293

73 Instructor de educatie extrascolara I M 2,605 3,050

74 Instructor de educatie extrascolara II M 2,561 2,700

75 Instructor de educatie extrascolara III M 2,513 2,566

76 Instructor de educatie extrascolara debutant M 2,483

77 Asistent social I PL/M 2,802 3,654

78 Asistent social II PL/M 2,535 3,180

79 Asistent social III PL/M 2,491 2,733

80 Asistent social debutant PL/M 2,483

81 Corepetitor I M 2,583 2,886

82 Corepetitor II M 2,535 2,620

83 Corepetitor III M 2,491 2,540

84 Corepetitor debutant M 2,483

85 Tehnician IA*****) M 2,630 3,849

86 Tehnician I*****) M 2,605 3,672

87 Tehnician II*****) M 2,561 3,364

88 Tehnician III*****) M 2,513 3,162

89 Tehnician debutant*****) M 2,483

90 Laborant IA S 3,745 4,940

91 Laborant I S 3,352 4,492

92 Laborant II S 2,853 4,128

93 Laborant I SSD 2,609 4,418

91 Laborant II SSD 2,594 4,064

95 Laborant III SSD 2,579 3,601

96 Laborant I PL/M 2,513 3,464

97 Laborant II PL/M 2,465 3,104

98 Laborant debutant PL/M 2,461

99 Pedagog scolar IA S 3,745 4,940

100 Pedagog scolar I S 3,352 4,492

101 Pedagog scolar II S 2,853 4,128

102 Pedagog scolar I SSD 2,609 4,418

103 Pedagog scolar II SSD 2,594 4,064

104 Pedagog scolar III SSD 2,579 3,601

105 Pedagog scolar IA M 2,513 3,243

106 Pedagog scolar I M 2,465 2,931

107 Pedagog scolar II M 2,461

108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,378 6,200

109 Analist, programator, inginer sistem; I S 3,074 5,870

110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,813 5,188

111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,732 4,502

112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,726 4,008

113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,726

114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,630 4,191

115 Analist (programator) ajutor; I M 2,605 3,820

116 Analist (programator) ajutor; II M 2,561 3,418

117 Analist (programator) ajutor; III M 2,513 3,089

118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,483

119 Operator, controlor date; I M 2,630 3,888

120 Operator, controlor date; II M 2,605 3,478

121 Operator, controlor date; III M 2,561 3,147

122 Operator, controlor date; IV M 2,513 2,824

123 Operator, controlor date; debutant M 2,483

124 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 3,300 6,297

125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2,776 5,297

126 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 2,608 4,499

127 Comandant S 2,685 5,888

128 Sef mecanic S 2,572 4,807

129 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 2,572 3,863

130 Capitan M 2,409 3,598

131 Sef mecanic M 2,409 3,553

132 Ofiter punte M 2,409 3,411

133 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 2,409 3,329

134 Sef echipaj M 2,409 3,293

135 Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic M 2,409 3,283

136 Inginer gradul IA S 2,809 5,181

137 Inginer gradul I S 2,747 4,863

138 Inginer gradul II S 2,732 4,499

139 Inginer gradul III S 2,726 4,082

140 Inginer gradul debutant S 2,726

141 Subinginer gradul I SSD 2,644 4,499

142 Subinginer gradul II SSD 2,633 4,160

143 Subinginer gradul III SSD 2,608 3,672

144 Subinginer debutant SSD 2,603

145 Medic primar S 3,327 6,411

146 Medic specialist S 3,234 5,884

147 Medic S 2,900 5,587

148 Medic stagiar S 2,726

149 Farmacist primar S 3,327 6,411

150 Farmacist specialist S 2,929 5,643

151 Farmacist S 2,726 4,705

152 Farmacist stagiar S 2,726

153 Dentist principal SSD 2,609 4,418

154 Dentist SSD 2,603 4,064

155 Dentist debutant SSD 2,603

156 Tehnician dentar principal M 2,513 3,972

157 Tehnician dentar M 2,465 3,615

158 Tehnician dentar debutant M 2,461

159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,327 6,411

160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,929 5,643

161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,726 4,705

162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,726

163 Psiholog, sociolog principal S 2,901 5,542

164 Psiholog, sociolog S 2,726 4,933

165 Psiholog, sociolog debutant S 2,726

166 Cercetator stiintific principal I S 3,327 6,411

167 Cercetator stiintific principal II S 3,234 5,884

168 Cercetator stiintific principal III S 2,900 5,587

169 Cercetator stiintific S 2,655 4,901

170 Asistent de cercetare stiintifica S 2,676 4,625

171 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 2,676

172 Asistent I M 2,583 4,085

173 Asistent II M 2,535 3,718

174 Asistent III M 2,491 3,325

175 Asistent stagiar M 2,483

176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 3,507 6,755

177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 3,367 6,182

178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 3,009 5,746

179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,787 5,139

180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,726 4,379

181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,726

182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 3,322 6,044

183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 2,995 5,718

184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 2,762 5,094

185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 2,726 4,379

186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 2,726

187 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,450 3,553

188 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 2,428 3,104

189 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 2,406 2,787

190 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 2,283

191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,839 5,423

192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,787 4,635

193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,732 4,379

194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,726

195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,583 4,085

196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,535 3,718

197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,491 3,325

198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,483

199 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 2,839 5,423

200 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 2,787 4,754

201 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 2,732 4,593

202 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 2,726

203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,644 4,499

204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,633 4,160

205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,608 3,672

206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,603

207 Secretar de redactie, tehnoredactor IA M 2,583 4,085

208 Secretar de redactie, tehnoredactor I M 2,535 3,718

209 Secretar de redactie, tehnoredactor II M 2,491 3,325

210 Secretar de redactie, tehnoredactor debutant M 2,483

211 Regizor scena, (culise) I M 2,583 4,085

212 Regizor scena, (culise) II M 2,535 3,718

213 Regizor scena, (culise) III M 2,491 3,325

214 Regizor scena, (culise) debutant M 2,483

215 Capitan secund, sef electrician, sef mecanic secund S 2,676 4,509

216 Ofiter aspirant S 2,676

217 Sef statie RTG M 2,409 3,806

218 Ofiter RTG I M 2,542 3,353

219 Ofiter RTG II M 2,513 3,089

220 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant M 2,431

221 Medic veterinar I S 3,234 5,884

222 Medic veterinar II S 2,736 5,052

223 Medic veterinar III S 2,726 4,379

224 Medic veterinar debutant S 2,726

225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,839 5,048

226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,787 4,460

227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,732 4,379

228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,726

229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,327 6,411

230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,736 5,062

231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,726 4,593

232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,726

233 Conservator, restaurator I SSD 2,663 4,499

234 Conservator, restaurator II SSD 2,633 4,160

235 Conservator, restaurator III SSD 2,608 3,672

236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,603

237 Conservator, restaurator, custode sala I M 2,583 4,085

238 Conservator, restaurator, custode sala II M 2,535 3,718

239 Conservator, restaurator, custode sala III M 2,491 3,325

240 Conservator, restaurator, custode sala debutant M 2,483

241 Manuitor carte M/G 2,409 2,642

242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,976 5,657

243 Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 5,789 10,776

244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,925 4,527

245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,868 4,206

246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,726

247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,663 4,499

248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,633 4,160

249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,608 3,672

250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,603

251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,872 3,849

252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,769 3,672

253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,670 3,093

254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) M 2,483

255 Antrenor categoria I 2,940 5,661

256 Antrenor categoria II 2,652 4,761

257 Antrenor categoria III 2,608 4,499

258 Antrenor categoria IV 2,583 4,124

259 Antrenor categoria V 2,535 3,608

260 Antrenor debutant 2,509

261 Sef atelier-scoala I M 2,725 3,104

262 Sef atelier-scoala II M 2,688 2,989

263 Sef atelier-scoala III M 2,677 2,816

264 Instructor I M 2,725 2,906

265 Instructor II M 2,703 2,780

266 Model I M 2,725 2,816

267 Model II M 2,703 2,780

268 Supraveghetor noapte G 2,615 2,689

269 Medic primar invatamant special S 3,889 7,382

270 Medic specialist invatamant special S 3,234 5,884

271 Medic invatamant special S 2,900 5,587

272 Medic stagiar invatamant special S 2,726

273 Asistent medical principal invatamant special SSD 2,776 4,375

274 Asistent medical invatamant special SSD 2,603 3,916

275 Asistent medical debutant invatamant special SSD 2,603

276 Asistent medical I invatamant special PL/M 2,802 4,315

277 Asistent medical II invatamant special PL/M 2,535 3,856

278 Asistent medical debutant invatamant special PL/M 2,483

279 Infirmiera invatamant special G 2,409 2,642

280 Mediator scolar I M/G 2,491 2,642

281 Mediator scolar II M/G 2,461 2,566

282 Mediator scolar debutant M/G 2,431

*) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate
*****) Se poale utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor - scoala.
******) Se utilizeaza si pentru functia de secretar prevazuta in H.G. nr. 1251/2005
*******) Se utilizeaza si pentru functiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevazute in H.G. nr. 1251/2005

Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa.

ANEXA Nr. 4

Indemnizatii de conducere specifice

1. Functiile didactice din invatamantul superior*)
Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Nr. crt.
Functia - % -
minim maxim

1. Rector 35 45

2. Prorector 25 30

3. Director general administrativ al universitatii 25 30

4. Decan 20 30

5. Secretar stiintific al senatului universitar 20 25

6. Prodecan 15 20

7. Administrator Sef al facultatii 15 20

8. Secretar stiintific al consiliului facultatii 10 15

9. Director de departament 20 25

10. Sef de catedra 20 25

*) Indemnizatia se calculeaza conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Functiile didactice din invatamantul gimnazial, profesional, liceal, de maistri si alte unitati*)

Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Nr. crt.
Functia - % -
minim maxim

1. Director de scoala sau de liceu 25 35

2. Director adjunct de scoala sau de liceu 20 25

3. Director (educatoare, invatator sau institutor) 15 25

4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35

*) Se calculeaza la salariul de baza al functiei didactice.
**) Se calculeaza la salariul de baza al functiei didactice si se aplica inclusiv la judetele pilot.

3. Functiile didactice din unitatile de invatamant ale judetelor pilot*)
Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Nr. crt.
Functia - % -
minim maxim

1. Director al unitatii de invatamant pana la 50

2. Director adjunct al unitatii de invatamant pana la 40

*) Indemnizatia se calculeaza conform prevederilor art. 51 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Salariul de baza stabilit conform art. 51 alin (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Alte functii specifice din institutiile de invatamant
Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Nr. crt.
Functia - % -
minim maxim

1. Secretar-sef institutie invatamant superior 30

2. Secretar-sef facultate 25

3. Secretar-sef *) 20

*) Se utilizeaza la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

ANEXA Nr. 5

Indemnizatii si sporuri
pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului

1. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza didactice de predare, care fac parte din salariul de baza, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri

Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Nr. crt.
Functia - % -
minim maxim
limita maxima

1. Diriginte, invatator, institutor si educatoare*)
10% din salariul de baza al functiei didactice detinute

*) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 43 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Indemnizatii si sporuri pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din salariul de baza.

1. Indemnizatiile pentru activitatea presedintilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fara a depasi salariul de baza al functiei didactice (grila).
Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care detine titlul stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul didactic I

2. Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica
- un spor de 10-25% din salariul de baza lunar al functiei didactice in care este incadrat calculat in raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti.


Citeste si despre:

Rutina, esentiala in cresterea gemenilor Metode naturale pentru a creste in inaltime Cresterea si dezvoltarea normala a copilului Hormonii de crestere din carnea de pui - riscuri pentru sanatate Cum putem renunta la fumat fara a creste in greutate? Recuperarea unghiei: abordari moderne in gestionarea onicomicozei Cresterea si educarea copiilor Vitamine si substante nutritive pentru cresterea parului Trombocitoza - cresterea trombocitelor Top 3 vitamine pentru cresterea fertilitatii la barbati Cresterea fertilitatii: Metode pentru a ramane mai usor insarcinata