Regulament General Concursuri

Actualizat: 10 Noiembrie 2016
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „______________”


Perioada concursului: _________ – __________

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „________________” este ............................... S.R.L/S.A. cu sediul in ________________________, avand cod unic de inregistrare ________________, inmatriculata la registrul comertului sub nr. _____________________ (denumita in continuare “Organizatorul”).

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil pe toata durata desfasurarii concursului pe site-ul _______.ro, administrat de Active Soft S.R.L.. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament, in orice moment, anuntand publicul despre aceste modificari, prin intermediul site-ului mai sus-menionat.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe internet prin intermediul site-ului www.__________.ro (denumit in continuare “Site-ul”).

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada ________________ – _________________.

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul „____________________” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de ________________, rezidenti in Romania. in cazul in care castigatorul premiului este o persoana incapabila din punct de vedere juridic aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc.), fiind necesara dovedirea de catre acesta a calitatii sale de reprezentant, printr-un document ce urmeaza a fi prezentat Organizatorului.

La acest concurs nu pot participa angajatii Organizatorului si nici ai celorlalte companii implicate in organizarea concursului, precum nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

In cazul participarii la concurs se considera ca Utilizatorii cunosc si accepta prezentul Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Ce trebuie sa faci:

1. Daca nu esti membru inregistrat al site-ului www._____________.ro, inregistreaza-te ca sa poti participa la concursul ...........
2. Pentru a te inscrie in concurs, utilizatorii trebuie sa raspunda corect la intrebarea din pagina de prezentare a concursului.
3. O persoana poate castiga doar o singura data, indiferent de durata concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTUI CONCURS

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestui concurs si nici schimbarea premiilor intre castigatori.

Nr.
Categorie premiu

Modul de acordare
Nr. premiilor Tipul premiului
Valoarea premiului
in ___ cu TVA inclus
1.
2.


Premiile includ transportul ...., dar nu includ .....

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acorda in urma tragerii la sorti. Tragerea la sorti, publicarea si anuntarea castigatorilor vor avea loc in termen de 72 ore de la incheierea concursului. Castigatorii vor primi un mesaj de instiintare pe adresa de e-mail indicata la inregistrare pe site. Castigatorilor li se vor acorda premiile doar daca trimit un e-mail de confirmare in termen de 3 (trei) zile de la primirea e-mailul de anuntare a castigatorului, la adresa de la care au primit mailul de informare, care sa cuprinda urmatoarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site si numarul de telefon. Aceste date trebuie sa coincida cu datele indicate la inregistrare pe Site de catre castigator, iar in caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

In cazul in care Active Soft nu primeste e-mailul de confirmare de la castigator in termen de 3 (trei) zile de la anuntarea castigatorului prin e-mail trimis catre castigator, va fi efectuata o alta tragere la sorti pentru premiul respectiv.

Castigatorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acestia trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

Castigatorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani, sau in alte obiecte care are o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.


SECTIUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SORTI

Procedura tragerii la sorti se va desfasura automat, in fata unei comisii formate din reprezentantii Active Soft.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATE

Active Soft si Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Participantii la concurs sunt de acord ca datele personale sa le fie utilizate atat pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte plati sau obligatii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca Active Soft poate utiliza datele cu caracter peronal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament.

Participantii la concurs sunt de acord ca Active Soft sa transmita datele catigatorilor catre Organizatorul concursului in vederea contactarii si transmiterii premiilor catre acestia.

Participantii, incluzand si castigatorii, accepta prin prezentul regulament ca numele, fotografiile si materialele filmate cu ei sa fie facute publice si utilizate in scop publicitar, fara alte obligatii.

Participantii la concurs se obliga sa participe doar in nume propriu.

Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de creatie intelectuala ale Organizatorului si ale Active Soft asupra tuturor materialelor puse la dispozitie de catre acestia pe site pentru desfasurarea concursului, incluzand dar fara a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt continut. Participantii la concurs se obliga sa nu fraudeze sau atace prin orice metode si in orice masura sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfasurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata catre Active Soft, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea cad in sarcina castigatorilor.

Organizatorul si Active Soft nu isi asuma nici o obligatie pentru transmiterea si primirea mesajelor de confirmare privind castigarea concursului sau orice alte mesaje in legatura cu desfasuarea concursului sau privind concursul, si nici pentru eventualele erori de transmitere si primire a acestor mesaje.

Organizatorul si Active Soft isi rezerva dreptul de a lua orice fel de masuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz impotriva concursului sau a desfasurarii acestuia.

Participantii sunt de acord ca in cazurile de forta majora Organizatorul i Active Soft si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organizatorul i Active Soft nu pot fi trai la raspundere pentru nicio alta situatie asupra careia nu detine controlul.
In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Organizatorul i Active Soft sunt absolvii de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
Participantii sunt de acord si accepta ca toate facilitatile concursului precum si premiile le sunt oferite „asa cum sunt”, „asa cum sunt diponibile” si le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul i nici Active Soft nu pot fi trai la raspundere in nicio masura cu privire la premiile, sau utilizarea acestora si orice efecte juridice / economice derivand din utilizarea acestora.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si/sau Active Soft si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Active Soft.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va intrerupe doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului ori a Active Soft. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundatia, incendiul, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Site-ului.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.sfatulmedicului.ro pe toata durata acestuia.
Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului regulament.


Citeste si despre:

Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior Educatia medicala continua Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006 Preventie pentru infarctul miocardic acut. In luna august, la ARES pacientii beneficiaza gratuit de diagnosticul minim invaziv al arterelor inimii, in baza biletului de trimitere Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar Metodologia pentru aplicarea OG nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Metodologia de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar