Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

ARTICOLUL 682

Se infiinteaza Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, denumita in continuare SNSPMS, institutie publica, persoana juridica romana cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, coordonata de Ministerul Sanatatii Publice, prin reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, care se desfiinteaza.

ARTICOLUL 683

(1) SNSPMS are urmatoarele obiecte de activitate:
a) organizarea si desfasurarea de cursuri in domeniul administratiei si managementului sanitar, pentru pregatirea si perfectionarea personalului cu studii superioare, precum si a celui cu studii medii si postliceale cu precadere din domeniul sanitar;
b) desfasurarea de activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sanatatii publice si private si al managementului in sanatate;
c) acordarea asistentei tehnice in domeniul sanatatii publice si private si al managementului serviciilor de sanatate;
d) alte activitati specifice din domeniul sanatatii publice si managementului sanitar, precum promovarea sanatatii, efectuarea de studii si aplicatii pentru evaluarea si eficientizarea performantelor sistemului de sanatate sau alte documentari, analize si proiecte pentru sprijinirea procesului de reforma in contextul integrarii europene.

(2) SNSPMS va organiza si va desfasura cursuri de atestat, cursuri de scurta durata si alte tipuri de cursuri specifice in domeniul managementului sanitar, cu precadere pentru personalul ce lucreaza in domeniul sanitar, inclusiv in administratia publica sanitara, avand dreptul de a elibera certificate de absolvire si diplome, fiind responsabil national pentru atestatele de pregatire complementara in managementul serviciilor de sanatate, economie sanitara si management financiar si in managementul cabinetului medical si promovarea sanatatii.

(3) SNSPMS va organiza si va desfasura cursuri universitare de masterat, inclusiv in parteneriat cu institutii de profil nationale si internationale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) SNSPMS este institutie specializata care asigura formarea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul sanitar si al asigurarilor de sanatate, conform obligatiei prevazute in legislatia aplicabila functionarilor publici, fiind abilitata si recunoscuta in acest sens.

(5) Certificatele si diplomele eliberate de SNSPMS sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii si sunt opozabile tertilor.

(6) Eliberarea certificatelor si diplomelor se va realiza in baza unui ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei si cercetarii.

(7) Organizarea si desfasurarea programelor de pregatire teoretica si practica prevazute la alin. (1) lit. a) si alin. (2) si eliberarea certificatelor si diplomelor se vor face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(8) Consiliul de administratie al SNSPMS poate aproba intrarea in consortii universitare, potrivit legii.

ARTICOLUL 684

(1) Conducerea SNSPMS este asigurata de Consiliul de administratie, care are in componenta sapte membri: doi reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, doi reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii, doi reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si directorul general.

(2) Presedintele Consiliului de administratie este ales prin vot secret de catre membrii Consiliului de administratie.

(3) Membrii Consiliului de administratie al SNSPMS sunt numiti prin ordin comun al ministrului sanatatii publice, ministrului educatiei si cercetarii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru un mandat de trei ani; mandatul inceteaza prin revocarea celor care i-au numit, expirare a mandatului, demisie, deces.

(4) Pentru activitatea desfasurata in calitate de membri ai Consiliului de administratie, acestia au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita de Consiliul de administratie, care nu poate fi mai mare de 20% din salariul de baza al directorului general al SNSPMS.

(5) Directorul general este numit prin ordin comun al ministrului sanatatii publice, ministrului educatiei si cercetarii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru o perioada de trei ani, prin concurs organizat de Consiliul de administratie, potrivit conditiilor stabilite in regulamentul de organizare si functionare.

(6) Conducerea executiva a SNSPMS este asigurata de directorul general, care este ordonator de credite si membru in Consiliul de administratie.

(7) Salariul de baza al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, potrivit reglementarilor legale.

ARTICOLUL 685

In structura SNSPMS va functiona un Consiliu stiintific si pedagogic care coordoneaza activitatile de invatamant si cercetare-dezvoltare desfasurate de SNSPMS. Presedintele Consiliului stiintific si pedagogic este unul dintre reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii din Consiliul de administratie. Numarul membrilor si conditiile necesare pentru a face parte din Consiliul stiintific si pedagogic vor fi prevazute in statutul aprobat de Consiliul de administratie, care va aproba si componenta nominala a Consiliului stiintific si pedagogic.

ARTICOLUL 686

Regulamentul de organizare si functionare, statutul, organigrama, statul de functii si structura de personal ale SNSPMS vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice, ministrului educatiei si cercetarii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la propunerea Consiliului de administratie al SNSPMS, in 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.

ARTICOLUL 687

SNSPMS are urmatoarele principale structuri functionale:
a) Centrul de formare postuniversitara in domeniul sanatatii publice, administratiei si managementului serviciilor de sanatate;
b) Centrul de management al serviciilor de sanatate;
c) Centrul de cercetare si evaluare a serviciilor de sanatate;
d) Centrul national de promovare a sanatatii;
e) Departamentul de sanatate publica si management al serviciilor de sanatate pentru persoane cu studii medii si postliceale din domeniul sanatatii publice si private.

ARTICOLUL 688

(1) SNSPMS are normate zece posturi de personal didactic sau cu grad stiintific echivalent, pentru primii doi ani de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, iar ulterior, in functie de necesitati, numarul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii. Posturile de personal didactic vor fi ocupate conform legislatiei in vigoare. Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate este preluat de SNSPMS cu toate drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.

(2) Pentru nevoile de formare interdisciplinare se va putea recurge la resurse umane existente in cadrul institutiilor universitare si organizatiilor interne si internationale cu activitate in domeniu.

(3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform contractului colectiv de munca, in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte prevederi legale in vigoare, in limita fondului total destinat platii salariilor prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.

ARTICOLUL 689

Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu ministerele de profil vor lua masurile corespunzatoare pentru asigurarea sediilor si a bazei materiale necesare SNSPMS.

ARTICOLUL 690

(1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti se transfera la SNSPMS si se va prelua pe baza de protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2005, actualizat potrivit prevederilor legale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.

(2) Imobilul compus din constructiile, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, in care a functionat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, trec in administrarea SNSPMS.

(3) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de catre SNSPMS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.

(4) SNSPMS preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, potrivit reglementarilor legale si contractuale.

ARTICOLUL 691

(1) Infiintarea SNSPMS ca institutie de invatamant superior organizatoare de studii universitare de masterat se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiv cu parcurgerea etapei de evaluare academica si de acreditare.

(2) SNSPMS este autorizata provizoriu pe o perioada de 5 ani, perioada in care se vor face demersurile necesare acreditarii, conform normelor Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare.

ARTICOLUL 692

(1) Finantarea SNSPMS se realizeaza din venituri proprii, precum si din donatii, sponsorizari si din alte surse, in conditiile legii.

(2) SNSPMS poate desfasura activitati aferente programelor nationale de sanatate, finantate de la bugetul Ministerului Sanatatii Publice, si activitati de analiza, evaluare si monitorizare a serviciilor de sanatate decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Activitatile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin negociere directa, pe baza de contracte incheiate cu Ministerul Sanatatii Publice si, respectiv, cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

ARTICOLUL 693

Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.329/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 4 decembrie 2002.

ARTICOLUL 694

Orice alte dispozitii contrare prezentului titlu se abroga.


Citeste si despre:

Marcam pentru prima data si in Romania Ziua Mondiala a Epilepsiei - Purple Day Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si alte masuri financiar-bugetare Educatia medicala continua Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006 PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer 580 de specialisti au fost formati in tehnici de recuperare a persoanelor cu autism Testul de paternitate Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii