Lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Actualizat: 01 Noiembrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

H.G. nr. 720 din 09.07.2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand DCI corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 232 si 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1.

(1) Se aproba Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Lista cuprinzand denumirile comune internationale prevazuta la alin. (1) este alcatuita din sublistele A, B si C. Sublista C are in componenta sectiunile C 1, C 2 si C 3.

ARTICOLUL 2.

(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublista A este de 90% din pretul de referinta, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referinta, iar al celor din sublista C este de 100% din pretul de referinta pentru sectiunile C 1 si C 3.

(2) Medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sectiunea C 2 din sublista C, care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis in cadrul programelor nationale de sanatate, se suporta la nivelul pretului de decontare.

(3) Medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sectiunea C 2 din sublista C, care se utilizeaza in unitati sanitare cu paturi, pe perioada spitalizarii pentru tratamentul specific al bolnavilor, precum si pentru bolnavii cuprinsi in programele nationale de sanatate se suporta la un pret care nu poate depasi pretul de decontare.

ARTICOLUL 3.

(1) Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublistele A, B si sectiunile C 1 si C 3 din sublista C se realizeaza in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sectiunea C 2 din sublista C se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor tehnice de realizare a acestora.

ARTICOLUL 4.

In aplicarea prezentei hotarari, Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aproba prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale cuprinse in lista prevazuta la ARTICOLUL 1 alin. (1) si norme metodologice privind implementarea acestora.

ARTICOLUL 5.

Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internationale cuprinse in sublista C sectiunea C 2, care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si pretul de decontare al acestora se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice, care va intra in vigoare la data de 15 iulie 2008.

ARTICOLUL 6.

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 15 iulie 2008, data la care se abroga Hotararea Guvernului nr.1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bucuresti, 9 iulie 2008.

ANEXA - SUBLISTA A

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 90% din pretul de referinta

-------------------------------------------------
Nr. DCI COD ATC
------------------------------------------------

1 Ranitidinum A 02 BA 02
2 Famotidinum A 02 BA 03
3 Nizatidinum A 02 BA 04
4 Omeprazolum A 02 BC 01
5 Lansoprazolum A 02 BC 03

6 Mebeverinum A 03 AA 04
7 Trimebutinum A 03 AA 05
8 Papaverini hydrochloridum A 03 AD 01
9 Metoclopramidum A 03 FA 01
10 Domperidonum A 03 FA 03

11 Acidum ursodeoxycholicum* A 05 AA 02
12 Lactulosum A 06 AD 11
13 Nystatinum A 07 AA 02
14 Sulfasalazinum A 07 EC 01
15 Mesalazinum** A 07 EC 02

16 Acenocoumarolum B 01 AA 07
17 Ticlopidinum (indice 1) B 01 AC 05
18 Phytomenadionum B 02 BA 01
19 Ferrosi sulfas B 03 AA 07
20 Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat B 03 AB 05

21 Combinatii (ferrosi sulfas+acidum ascorbicum) B 03 AEN 1
22 Acidum folicum B 03 BB 01
23 Digoxinum C 01 AA 05
24 Chinidini sulfas C 01 BA 01
25 Propafenonum C 01 BC 03

26 Amiodaronum C 01 BD 01
27 Nitroglycerinum C 01 DA 02
28 Isosorbidi dinitras C 01 DA 08
29 Isosorbidi mononitras C 01 DA 14
30 Alprostadilum (concentratie 20 mcg***) C 01 EA 01

31 Trimetazidinum C 01 EB 15
32 Methyldopum C 02 AB 01
33 Clonidinum C 02 AC 01
34 Doxazosinum C 02 CA 04
35 Hydrochlorothiazidum C 03 AA 03

36 Indapamidum C 03 BA 11
37 Furosemidum C 03 CA 01
38 Spironolactonum C 03 DA 01
39 Combinatii (spironolactonum+furosemidum) C 03 EB 01
40 Pentoxifyllinum (concentratie greaterequal 400 mg) C 04 AD 03

41 Propranololum C 07 AA 05
42 Sotalolum C 07 AA 07
43 Metoprololum C 07 AB 02
44 Atenololum C 07 AB 03
45 Betaxololum C 07 AB 05

46 Bisoprololum C 07 AB 07
47 Carvedilolum C 07 AG 02
48 Amlodipinum C 08 CA 01
49 Felodipinum C 08 CA 02
50 Nifedipinum (forma retard) C 08 CA 05

51 Verapamilum C 08 DA 01
52 Diltiazemum C 08 DB 01
53 Captoprilum C 09 AA 01
54 Enalaprilum C 09 AA 02
55 Lisinoprilum C 09 AA 03

56 Ramiprilum C 09 AA 05
57 Quinaprilum C 09 AA 06
58 Fosinoprilum C 09 AA 09
59 Combinatii (enalaprilum+hydrochlorothiazidum) C 09 BA 02
60 Combinatii (ramiprilum+hydrochlorothiazidum) C 09 BA 05

61 Losartanum C 09 CA 01
62 Simvastatinum C 10 AA 01
63 Lovastatinum C 10 AA 02
64 Pravastatinum C 10 AA 03
65 Fenofibratum C 10 AB 05

66 Miconazolum D 01 AC 02
67 Bifonazolum D 01 AC 10
68 Aciclovirum D 06 BB 03
69 Hydrocortisonum D 07 AA 02
70 Betamethasonum D 07 AC 01

71 Miconazolum G 01 AF 04
72 Ergometrinum G 02 AB 03
73 Testosteronum* G 03 BA 03
74 Estradiolum* G 03 CA 03
75 Doxazosinum G 04 CAN 1

76 Methylprednisolonum (forma injectabila)* H 02 AB 04
77 Prednisonum H 02 AB 07
78 Hydrocortisonum* H 02 AB 09
79 Doxycyclinum J 01 AA 02
80 Amoxicillinum J 01 CA 04

81 Phenoxymethylpenicillinum J 01 CE 02
82 Benzathini benzylpenicillinum J 01 CE 08
83 Oxacillinum J 01 CF 04
84 Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orala) J 01 CR 02
85 Cefalexinum J 01 DB 01

86 Cefadroxilum J 01 DB 05
87 Cefuroximum (forma orala) J 01 DC 02
88 Cefaclorum J 01 DC 04
89 Cefiximum J 01 DD 08
90 Sulfamethoxazolum+trimethoprimum J 01 EE 01

91 Erythromycinum J 01 FA 01
92 Clarithromycinum J 01 FA 09
93 Ofloxacinum (forma orala) J 01 MA 01
94 Ciprofloxacinum (forma orala) J 01 MA 02
95 Pefloxacinum (forma orala) J 01 MA 03

96 Norfloxacinum J 01 MA 06
97 Acidum nalidixicum J 01 MB 02
98 Metronidazolum J 01 XD 01
99 Tinidazolum J 01 XD 02
100 Ketoconazolum J 02 AB 02

101 Fluconazolum J 02 AC 01
102 Aciclovirum J 05 AB 01
103 Aminoglutethimidum L 02 BG 01
104 Indometacinum M 01 AB 01
105 Diclofenacum M 01 AB 05

106 Ketorolacum tromethamin M 01 AB 15
107 Aceclofenacum M 01 AB 16
108 Tenoxicamum M 01 AC 02
109 Meloxicamum M 01 AC 06
110 Ketoprofenum M 01 AE 03

111 Tetrazepamum M 03 BX 07
112 Allopurinolum* M 04 AA 01
113 Colchicinum M 04 AC 01
114 Pentazocinum N 02 AD 01
115 Tramadolum N 02 AX 02

116 Sumatriptanum* N 02 CC 01
117 Carbamazepinum N 03 AF 01
118 Gabapentinum N 03 AX 12
119 Haloperidolum N 05 AD 01
120 Diazepamum N 05 BA 01

121 Medazepamum* N 05 BA 03
122 Lorazepamum* N 05 BA 06
123 Bromazepamum* N 05 BA 08
124 Alprazolamum* N 05 BA 12
125 Nitrazepamum N 05 CD 02

126 Zopiclonum* N 05 CF 01
127 Zolpidemum* N 05 CF 02
128 Clomipraminum* N 06 AA 04
129 Amitriptylinum* N 06 AA 09
130 Doxepinum* N 06 AA 12

131 Fluoxetinum* N 06 AB 03
132 Citalopramum** N 06 AB 04
133 Paroxetinum* N 06 AB 05
134 Sertralinum* N 06 AB 06
135 Fluvoxaminum* N 06 AB 08

136 Mianserinum* N 06 AX 03
137 Mirtazapinum* N 06 AX 11
138 Venlafaxinum** N 06 AX 16
139 Neostigmini bromidum N 07 AA 01
140 Metronidazolum P 01 AB 01

141 Tinidazolum P 01 AB 02
142 Albendazolum P 02 CA 03
143 Levamisolum P 02 CE 01
144 Salbutamolum R 03 AC 02
145 Beclometasonum* R 03 BA 01

146 Budesonidum* R 03 BA 02
147 Ipratropii bromidum* R 03 BB 01
148 Salbutamolum R 03 CC 02
149 Theophyllinum (forma retard) R 03 DA 04
150 Codeinum R 05 DA 04

151 Chlorphenaminum R 06 AB 04
152 Cetirizinum R 06 AE 07
153 Ketotifenum R 06 AX 17
154 Ciprofloxacinum S 01 AX 13
155 Diclofenacum S 01 BC 03
156 Combinatii (cloramphenicolum+bethametasonum) S 01 CA 05
------------------------------------------------------------------------------

NOTA:

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (*) se initiaza de catre medicul de specialitate in limita competentei si poate fi prescris in continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (***) se efectueaza pe baza pro

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (indice 1) se efectueaza pentru pacientii cu intoleranta la acidum acetylsalicylicum.

ANEXA - SUBLISTA B

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 50% din pretul de referinta

--------------------------------------
Nr. DCI COD ATC
--------------------------------------
1 Pantoprazolum A 02 BC 02
2 Esomeprazolum A 02 BC 05
3 Sucralfatum A 02 BX 02
4 Bismuthi subcitras A 02 BX 05
5 Otilonium bromidum A 03 AB 06

6 Macrogolum* ( indice 2) A 06 AD 15
7 Rifaximinum A 07 AA 11
8 Budesonidum** A 07 EA 06
9 Racecadotrilum A 07 XA 04
10 Sibutraminum**** A 08 AA 10

11 Orlistatum**** A 08 AB 01
12 Rimonabantum**** A 08 AX 01
13 Alfacalcidolum A 11 CC 03
14 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**# A 16 AX 01
15 Dalteparinum**# B 01 AB 04

16 Enoxaparinum**# B 01 AB 05
17 Nadroparinum**# B 01 AB 06
18 Reviparinum**# B 01 AB 08
19 Tinzaparinum**# B 01 AB 10
20 Sulodexidum** B 01 AB 11

21 Clopidogrelum** B 01 AC 04
22 Triflusal B 01 AC 18
23 Combinatii (acidum acetylsalicylicum++dipyridamolum)** B 01 AC 30
24 Fondaparinux sodium**# B 01 AX 05
25 Complex de hidroxid de fier (III) sucroza B 03 AC 02

26 Mexiletinum C 01 BB 02
27 Ivabradinum** C 01 EB 17
28 Moxonidinum C 02 AC 05
29 Rilmenidinum C 02 AC 06
30 Prazosinum C 02 CA 01

31 Eplerenonum*# C 03 DA 04
32 Nicergolinum C 04 AE 02
33 Vincaminum C 04 AX 07
34 Ginkgo Biloba** C 04 AXN 1
35 Diosminum (combinatii)** C 05 CA 53

36 Nebivololum C 07 AB 12
37 Combinatii (bisoprololum+hydrochlorothiazidum) C 07 BB 07
38 Combinatii (metoprololum+felodipinum) C 07 EBN 1
39 Lacidipinum C 08 CA 09
40 Lercanidipinum C 08 CA 13

41 Perindoprilum C 09 AA 04
42 Benazeprilum C 09 AA 07
43 Trandolaprilum C 09 AA 10
44 Zofenoprilum C 09 AA 15
45 Combinatii (perindoprilum+indapamidum) C 09 BA 04

46 Combinatii (quinaprilum+hydrochlorotiazidum) C 09 BA 06
47 Combinatii (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum) C 09 BA 09
48 Combinatii (nitrendipinum+enalaprilum) C 09 BB 02
49 Combinatii (verapamilum+trandolaprilum) C 09 BB 10
50 Valsartanum C 09 CA 03

51 Irbesartanum C 09 CA 04
52 Candesartanum cilexetil C 09 CA 06
53 Telmisartanum C 09 CA 07
54 Combinatii (losartanum+hydrochlorothiazidum) C 09 DA 01
55 Combinatii (valsartanum+hydrochlorothiazidum) C 09 DA 03

56 Combinatii (irbersartanum+hydrochlorothiazidum) C 09 DA 04
57 Combinatii (telmisartanum+hydrochlorothiazidum) C 09 DA 07
58 Combinatii (valsartanum+amlodipinum) C 09 DB 01
59 Fluvastatinum C 10 AA 04
60 Atorvastatinum C 10 AA 05

61 Rosuvastatinum C 10 AA 07
62 Bezafibratum C 10 AB 02
63 Ciprofibratum C 10 AB 08
64 Acid omega-3-esteri etilici 90** C 10 AX 06
65 Ezetimibum C 10 AX 09

66 Combinatii (ezetimibum+simvastatinum) C 10 BA 02
67 Combinatii (atorvastatinum+amlodipinum) C 10 BX 03
68 Natamycinum D 01 AA 02
69 Terbinafinum D 01 BA 02
70 Calcipotriolum* D 05 AX 02

71 Combinatii (calcipotriolum+betamethasonum)* D 05 AX 52
72 Acitretinum** D 05 BB 02
73 Acidum fusidicum D 06 AX 01
74 Combinatii D 06 AXN 1
75 Sulfadiazinum D 06 BA 01

76 Podophyllotoxinum* D 06 BB 04
77 Imiquimodum* D 06 BB 10
78 Hydrocortisonum butyratum D 07 AB 02
79 Mometasonum D 07 AC 13
80 Methylprednisolonum aceponat D 07 AC 14

81 Fluticasonum D 07 AC 17
82 Clobetasolum* D 07 AD 01
83 Combinatii (acidum fusidicum+hydrocortisonum) D 07 CA 01
84 Combinatii (acidum fusidicum+betamethasonum) D 07 CC 01
85 Combinatii (mometasonum+acidum salicilicum) D 07 XC 03

86 Combinatii (isotretinoinum+eritromicinum) D 10 AD 54
87 Acidum azelaicum D 10 AX 03
88 Isotretinoinum** D 10 BA 01
89 Natamycinum G 01 AA 02
90 Combinatii G 01 AA 51

91 Fenticonazolum G 01 AF 12
92 Butoconazolum G 01 AF 15
93 Combinatii (metronidazolum+clotrimazolum) G 01 AF 20
94 Nifuratelum G 01 AX 05
95 Cabergolinum* G 02 CB 03

96 Lynestrenolum* G 03 AC 02
97 Levonorgestrelum***# G 03 AC 03
98 Estriolum* G 03 CA 04
99 Promestrienum* G 03 CA 09
100 Progesteronum* G 03 DA 04

101 Dydrogesteronum* G 03 DB 01
102 Lynestrenolum* G 03 DC 03
103 Tibolonum** G 03 DC 05
104 Combinatii** G 03 FA 01
105 Combinatii** G 03 FA 14

106 Estradiolumvalerat+dienogest** G 03 FA 15
107 Combinatii** G 03 FA 17
108 Combinatii** G 03 FB 01
109 Combinatii** G 03 FB 05
110 Combinatii** G 03 FB 08

111 Follitropinum alfa****# G 03 GA 05
112 Follitropinum beta****# G 03 GA 06
113 Lutropina alfa****# G 03 GA 07
114 Clomifenum G 03 GB 02
115 Raloxifenum G 03 XC 01

116 Oxybutyninum G 04 BD 04
117 Tolterodinum**# G 04 BD 07
118 Solifenacinum succinate**# G 04 BD 08
119 Trospium G 04 BD 09
120 Alfuzosinum G 04 CA 01

121 Tamsulosinum G 04 CA 02
122 Finasteridum* G 04 CB 01
123 Dutasteridum* G 04 CB 02
124 Tetracosactidum H 01 AA 02
125 Somatropinum***# H 01 AC 01

126 Ganirelixum***# H 01 CC 01
127 Cetrorelixum***# H 01 CC 02
128 Fludrocortisonum H 02 AA 02
129 Betamethasonum H 02 AB 01
130 Prednisolonum H 02 AB 06

131 Carbimazolum H 03 BB 01
132 Thiamazolum H 03 BB 02
133 Calcitoninum (somon) H 05 BA 01
134 Ampicillinum + sulbactam J 01 CR 01
135 Sultamicillinum J 01 CR 04

136 Cefprozilum J 01 DC 10
137 Ceftibutenum J 01 DD 14
138 Spiramycinum J 01 FA 02
139 Azithromycinum J 01 FA 10
140 Clindamycinum (forma orala) J 01 FF 01

141 Levofloxacinum (forma orala) J 01 MA 14
143 Itraconazolum* J 02 AC 02
144 Valacyclovirum* J 05 AB 11
145 Brivudinum*# J 05 ABN 1

146 Cyclophosphamidum (forma orala)* L 01 AA 01
147 Leuprorelinum***# L 02 AE 02
148 Goserelinum***# L 02 AE 03
149 Triptorelinum***# L 02 AE 04
150 Azathioprinum* L 04 AX 01

151 Piroxicamum M 01 AC 01
152 Lornoxicamum M 01 AC 05
153 Dexketoprofenum M 01 AE 17
154 Celecoxibum M 01 AH 01
155 Etoricoxibum M 01 AH 05

156 Glucosaminum M 01 AX 05
157 Nimesulidum M 01 AX 17
158 Baclofenum M 03 BX 01
159 Acidum alendronicum* M 05 BA 04
160 Acidum ibandronicum* M 05 BA 06

161 Acidum risedronicum* M 05 BA 07
162 Combinatii (acidum alendronicum + colecalciferolum)* MO 5 BB 03
163 Strontium ranelatum* M 05 BX 03
164 Oxycodonum*# N 02 AA 05
165 Dihydrocodeinum* N 02 AA 08

166 Combinatii (tramadolum + paracetamolum) N 02 AX 52
167 Clonazepamum N 03 AE 01
168 Pregabalinum**# N 03 AX 16
169 Biperidenum N 04 AA 02
170 Pramipexolum* N 04 BC 05

171 Piribedilum** N 04 BC 08
172 Tiapridum N 05 AL 03
173 Buspironum N 05 BE 01
174 Maprotilinum* N 06 AA 21
175 Escitalopramum** N 06 AB 10

176 Trazodonum** N 06 AX 05
177 Tianeptinum** N 06 AX 14
178 Milnacipranum** N 06 AX 17
179 Duloxetinum** N 06 AX 21
180 Bupropionum**# N 06 AXN 1

181 Pramiracetamum**# N 06 BX 16
182 Vinpocetinum N 06 BX 18
183 Betahistinum N 07 CA 01
184 Combinatii (cinarizina + dimenhidrinatum) N 07 CA 52
185 Hidrolizat din creier de porcina** N 07 XN 01

186 Hydroxychloroquinum P 01 BA 02
187 Fenoterolum R 03 AC 04
188 Budesonidum (spray nazal)* R 01 AD 05
189 Fluticasonum (spray nazal)* R 01 AD 08
190 Mometasonum (spray nazal)* R 01 AD 09

191 Combinatii (fenoterolum + ipratropium)* R 03 AK 03
192 Combinatii (salmeterolum + fluticasonum)* R 03 AK 06
193 Combinatii (budesonidum + formoterolum)* R 03 AK 07
194 Fluticasonum* R 03 BA 05
195 Mometasonum* R 03 BA 07

196 Ciclesonidum * R 03 BA 08
197 Tiotropium * R 03 BB 04
198 Aminophyllinum R 03 DA 05
199 Montelukastum* R 03 DC 03
200 Fenspiridum R 03 DX 03

201 Erdosteinum R 05 CB 15
202 Dextromethorphanum R 05 DA 09
203 Levocetirizinum R 06 AE 09
204 Fexofenadinum R 06 AX 26
205 Desloratadinum R 06 AX 27

206 Gentamicinum S 01 AA 11
207 Tobramycinum S 01 AA 12
208 Netilmicinum S 01 AA 23
209 Ofloxacinum S 01 AX 11
210 Dexamethasonum S 01 BA 01

211 Betamethasonum S 01 BA 06
212 Combinatii (netilmicinum + dexamethasonum) S 01 CA 01
213 Combinatii (tobramycinum + dexametazonum) S 01 CA 01
214 Combinatii (chloramphenicolum+ dexamethasonum) S 01 CA 01
215 Olopatadinum S 01 GX 09
216 Retinolum S 01 XA 02
------------------------------------------------------------------------------

NOTA:

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (*) se initiaza de medicul de specialitate in limita competentei si poate fi prescris in continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (***) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judetene de asigurari de sanatate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (****) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu ( indice 2) se prescrie numai in etapa pregatitoare pentru colonoscopie.
Pentru medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.

ANEXA - SUBLISTA C

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in regim de compensare 100%

SECTIUNEA C 1

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli in regim de compensare 100% din pretul de referinta
-----------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
-----------------------------------------------------
G 1 Insuficienta cardiaca cronica (clasa III sau IV NYHA)
-------------------------------------------------------
1 Acenocoumarolum B 01 AA 072 Digoxinum C 01 AA 05
3 Hydrochlorothiazidum C 03 AA 03
4 Furosemidum C 03 CA 01
5 Spironolactonum C 03 DA 01

6 Metoprololum C 07 AB 02
7 Bisoprololum C 07 AB 07
8 Nebivololum** C 07 AB 12
9 Carvedilolum C 07 AG 02
10 Captoprilum C 09 AA 01

11 Enalaprilum C 09 AA 02
12 Lisinoprilum C 09 AA 03
13 Ramiprilum C 09 AA 05
14 Valsartanum** C 09 CA 03
15 Candesartanum cilexetil** C 09 CA 06
------------------------------------------------------------------------------
G 2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare
------------------------------------------------------------------------------
1 Acenocoumarolum* B 01 AA 07
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea cardiologie si chirurgie cardiaca si a vaselor mari.

------------------------------------------------------------------------------
G 3 Bolnavi cu proceduri interventionale percutane, numai dupa implantarea unei proteze endovasculare (stent)
------------------------------------------------------------------------------
1 Clopidogrelum (cel mult 9 luni)*** B 01 AC 04
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea cardiologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 4 Hepatite cronice de etiologie virala B, C si D
------------------------------------------------------------------------------
1 Epoetinum alfa** B 03 XA 01
2 Epoetinum beta** B 03 XA 01
3 Ribavirinum**** J 05 AB 04
4 Lamivudinum**** J 05 AF 05
5 Adefovirum dipivoxilum**** J 05 AF 08

6 Entecavirum**** J 05 AF 10

7 Filgrastimum (G-CSF)** L 03 AA 02
8 Interferonum alfa-2 a**** L 03 AB 04
9 Interferonum alfa-2 b**** L 03 AB 05
10 Peginterferon alfa-2 b**** L 03 AB 10
11 Peginterferon alfa-2 a**** L 03 AB 11
12 Amantadinum** N 04 BB 01
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea gastroenterologie/boli infectioase si nefrologie (doar pentru pacientii cu afectare renala consecutiva infectiei cu virusuri hepatitice).
------------------------------------------------------------------------------
G 5 Hepatita autoimuna
------------------------------------------------------------------------------

1 Methylprednisolonum H 02 AB 04
2 Prednisolonum H 02 AB 06
3 Azathioprinum * L 04 AX 01
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea gastroenterologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 6 Ciroza biliara primara, colangita sclerozanta primitiva, hepatita cronica si ciroze de alte etiologii cu colestaza
------------------------------------------------------------------------------
1 Acidum ursodeoxycholicum A 05 AA 02
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea gastroenterologie.
------------------------------------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
G 7 Ciroza hepatica
------------------------------------------------------------------------------
1 Lactulosum* A 06 AD 11
2 Rifaximinum* A 07 AA 11
3 Epoetinum alfa** B 03 XA 01
4 Epoetinum beta** B 03 XA 01
5 Furosemidum C 03 CA 01

6 Spironolactonum C 03 DA 01
7 Prednisolonum H 02 AB 06
8 Ribavirinum**** J 05 AB 04
9 Lamivudinum**** J 05 AF 05
10 Adefovirum dipivoxilum**** J 05 AF 08

11 Entecavirum**** J 05 AF 10
12 Filgrastimum (G-CSF)** L 03 AA 02
13 Interferonum alfa-2 a**** L 03 AB 04
14 Interferonum alfa-2 b**** L 03 AB 05

15 Peginterferon alfa-2 b**** L 03 AB 10
16 Peginterferon alfa-2 a**** L 03 AB 11
17 Amantadinum** N 04 BB 01
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea gastroenterologie sau boli infectioase.

------------------------------------------------------------------------------
G 10 Leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne, sindroame mielodisplazice
------------------------------------------------------------------------------
1 Ondansetronum** A 04 AA 01
2 Granisetronum** A 04 AA 02
3 Palonosetronum** A 04 AA 05
4 Epoetinum alfa*** B 03 XA 01
5 Epoetinum beta*** B 03 XA 01

6 Darbepoetinum alfa*** B 03 XA 02
7 Cyproteronum** G 03 HA 01
8 Dexamethasonum H 02 AB 02
9 Itraconazolum J 02 AC 02
10 Voriconazolum** J 02 AC 03

11 Posaconazolum** J 02 AC 04
12 Caspofunginum** J 02 AX 04
13 Anagrelidum*** L 01 XX 35
14 Ciclosporinum* L 04 AA 01
15 Morphynum N 02 AA 01

16 Oxycodonum N 02 AA 05
17 Dihydrocodeinum N 02 AA 08
18 Pethidinum N 02 AB 02
19 Fentanylum (patch)** N 02 AB 03
20 Tramadolum N 02 AX 02

21 Methadonum N 07 BC 02
22 Codeinum R 05 DA 04
23 Deferoxaminum** (indice 3) V 03 AC 01
24 Deferasiroxum*** V 03 AC 03
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea oncologie sau hematologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 11 Epilepsie
------------------------------------------------------------------------------
1 Phenobarbitalum N 03 AA 02
2 Phenytoinum N 03 AB 02
3 Clonazepamum N 03 AE 01
4 Carbamazepinum N 03 AF 01
5 Oxcarbazepinum N 03 AF 02

6 Acidum valproicum + saruri N 03 AG 01
7 Lamotriginum** N 03 AX 09
8 Topiramatum** N 03 AX 11
9 Gabapentinum*** N 03 AX 12
10 Levetiracetamum (forma orala)** N 03 AX 14
11 Pregabalinum*** N 03 AX 16
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea neurologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 12 Boala Parkinson
------------------------------------------------------------------------------
1 Trihexyphenidylum N 04 AA 01
2 Biperidenum N 04 AA 02
3 Combinatii (levodopum + carbidopum)** N 04 BA 02
4 Combinatii (levodopum+benserazidum)** N 04 BA 02
5 Combinatii
(levodopum+carbidopum+entacaponum)*** N 04 BA 03

6 Amantadinum** N 04 BB 01
7 Bromocriptinum N 04 BC 01
8 Ropinirolum** N 04 BC 04
9 Pramipexolum** N 04 BC 05
10 Rotigotinum*** N 04 BC 09

11 Selegilinum N 04 BD 01
12 Rasagilinum*** N 04 BD 02
13 Entacaponum*** N 04 BX 02
14 Clozapinum** N 05 AH 02
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea neurologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 13 Miastenia Gravis
------------------------------------------------------------------------------
1 Prednisonum H 02 AB 07
2 Methotrexatum (forma orala) (indice 4) L 01 BA 01

3 Azathioprinum L 04 AX 01
4 Neostigmini bromidum N 07 AA 01
5 Pyridostigmini bromidum N 07 AA 02
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea neurologie.

------------------------------------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
G 14 Scleroza multipla
------------------------------------------------------------------------------
1 Methylprednisolonum H 02 AB 04
2 Prednisonum H 02 AB 07
3 Methotrexatum (forma orala) (indice 4) L 01 BA 01

4 Mitoxantronum*** L 01 DB 07
5 Azathioprinum L 04 AX 01
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea neurologie.

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacientii inclusi in Programul national de boli neurologice (Subprogramul de tratament al sclerozei multiple).

------------------------------------------------------------------------------
G 15 Boli psihice (schizofrenie, tulburari schizotipale si delirante, tulburari afective majore, tulburari psihotice acute si boli psihice copii, autism)
------------------------------------------------------------------------------
1 Acidum valproicum + saruri N 03 AG 01
2 Lamotriginum** N 03 AX 09
3 Trihexyphenidylum N 04 AA 01
4 Haloperidolum N 05 AD 01
5 Sertindol** N 05 AE 03

6 Ziprasidonum** N 05 AE 04
7 Flupentixolum** N 05 AF 01
8 Zuclopenthixolum** N 05 AF 05
9 Clozapinum** N 05 AH 02
10 Olanzapinum** N 05 AH 03

11 Quetiapinum** N 05 AH 04
12 Sulpiridum N 05 AL 01
13 Amisulpridum** N 05 AL 05
14 Risperidonum** N 05 AX 08
15 Aripiprazolum** N 05 AX 12

16 Citalopramum** N 06 AB 04
17 Escitalopramum** N 06 AB 10
18 Trazodonum** N 06 AX 05
19 Tianeptinum** N 06 AX 14

20 Venlafaxinum** N 06 AX 16
21 Milnacipranum** N 06 AX 17
22 Duloxetinum** N 06 AX 21
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea psihiatrie.

------------------------------------------------------------------------------
G 16 Demente (degenerative, vasculare, mixte)
------------------------------------------------------------------------------
1 Donepezilum*** N 06 DA 02
2 Rivastigminum*** N 06 DA 03

3 Galantaminum*** N 06 DA 04
4 Memantinum*** N 06 DX 01
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.

------------------------------------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
G 17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozita,vasculite sistemice)
------------------------------------------------------------------------------

1 Methylprednisolonum (forma orala) (indice 5) H 02 AB 04
2 Cyclophosphamidum* L 01 AA 01

3 Azathioprinum* L 04 AX 01
4 Hydroxychloroquinum P 01 BA 02
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie, nefrologie si boli infectioase.

------------------------------------------------------------------------------
G 18 Poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica si artrita juvenila
------------------------------------------------------------------------------
1 Sulfasalazinum A 07 EC 01
2 Betamethasonum
(forma injectabila pentru administrare locala) H 02 AB 01
3 Methylprednisolonum (forma orala) (indice 5) H 02 AB 04
4 Methotrexatum (forma orala) (indice 4) L 01 BA 01
5 Ciclosporinum* L 04 AA 01

6 Leflunomidum** L 04 AA 13
7 Azathioprinum* L 04 AX 01
8 Diclofenacum M 01 AB 05
9 Hydroxychloroquinum P 01 BA 02
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie, nefrologie, medicina interna sau recuperare medicina fizica balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice pentru specialitatea recuperare medicina fizica balneofizioterapie).

------------------------------------------------------------------------------
G 19 Spondilita ankilozanta
------------------------------------------------------------------------------

1 Sulfasalazinum A 07 EC 01
2 Betamethasonum (forma injectabila, pentru administrarea locala) H 02 AB 01
3 Diclofenacum M 01 AB 05
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie saurecuperare medicina fizica balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice pentru specialitatea recuperare medicina fizica balneofizioterapie).

------------------------------------------------------------------------------
G 22 Boli endocrine (gusa endemica, insuficienta suprarenala cronica, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine)
------------------------------------------------------------------------------
1 Bromocriptinum G 02 CB 01
2 Cabergolinum** G 02 CB 03
3 Pegvisomantum**** H 01 AX 01
4 Desmopressinum H 01 BA 02
5 Octreotidum**** H 01 CB 02
6 Lanreotidum**** H 01 CB 03

7 Fludrocortisonum H 02 AA 02
8 Prednisolonum H 02 AB 06
9 Prednisonum H 02 AB 07
10 Hydrocortisonum H 02 AB 09
11 Levothyroxinum H 03 AA 01
12 Kalii iodidum H 03 CA 01
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea endocrinologie sau oncologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 23 Boala Wilson

1 Penicillaminum** (indice 4) M 01 CC 01
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea endocrinologie sau neurologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 25 Boala cronica de rinichi - faza predializa
------------------------------------------------------------------------------
1 Paricalcitolum** A 11 CC 07
2 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza** B 03 AC 02
3 Epoetinum alfa** B 03 XA 01
4 Epoetinum beta** B 03 XA 01
5 Darbepoetinum alfa** B 03 XA 02
6 Irbesartanum** C 09 CA 04
7 Prednisonum H 02 AB 07

8 Cyclophosphamidum (forma orala) L 01 AA 01
9 Ciclosporinum* L 04 AA 01
10 Azathioprinum* L 04 AX 01
11 Aminoacizi, inclusiv combinatii
cu polipeptide** V 06 DDN 1
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea nefrologie. Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacientii inclusi in Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica.

------------------------------------------------------------------------------
G 26 Glaucom
------------------------------------------------------------------------------
1 Dorzolamidum S 01 EC 03
2 Brinzolamidum S 01 EC 04
3 Timololum S 01 ED 01
4 Betaxololum S 01 ED 02
5 Carteololum S 01 ED 05
6 Combinatii (bimatoprostum + timololum) S 01 ED 51

7 Combinatii (dorzolamidum+timololum) S 01 ED 51
8 Combinatii (latanoprostum+timololum) S 01 ED 51
9 Combinatii (travoprostum + timololum) S 01 ED 51
10 Latanoprostum S 01 EE 01
11 Bimatoprostum S 01 EE 03
12 Travoprostum S 01 EE 04
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea oftalmologie.

------------------------------------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
G 27 Pemfigus
------------------------------------------------------------------------------
1 Dexamethasonum H 02 AB 02
2 Methylprednisolonum H 02 AB 04
3 Prednisonum H 02 AB 07
4 Dapsonum (indice 4) J 04 BA 02

5 Cyclophosphamidum L 01 AA 01
6 Methotrexatum (forma orala) (indice 4) L 01 BA 01
7 Ciclosporinum* L 04 AA 01
8 Azathioprinum* L 04 AX 01
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea dermatologie.

------------------------------------------------------------------------------
G 29 Boala Gaucher
------------------------------------------------------------------------------
1 Imiglucerasum**** A 16 AB 02
2 Miglustatum**** A 16 AX 06
------------------------------------------------------------------------------

Dupa precizarea diagnosticului de catre laboratoarele de specialitate, va putea fi prescris de catre medicul in specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie si pediatrie.

------------------------------------------------------------------------------
G 30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infectia cu Chlamidia)
------------------------------------------------------------------------------
1 Doxycyclinum J 01 AA 02
2 Tetracyclinum J 01 AA 07
3 Benzylpenicillinum J 01 CE 01
4 Phenoxymethylpenicillinum J 01 CE 02
5 Benzathini benzylpenicillinum J 01 CE 08

6 Cefiximum J 01 DD 08
7 Erythromycinum J 01 FA 01
8 Azithromycinum J 01 FA 10
9 Ciprofloxacinum J 01 MA 02
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se initiaza de catre medicul in specialitatea dermatologie si obstetrica-ginecologie (pentru gonoree si infectia cu Chlamidia).

------------------------------------------------------------------------------
G 31 Imunosupresoare selective
------------------------------------------------------------------------------
G 31 a Boala cronica inflamatorie intestinala
------------------------------------------------------------------------------
1 Infliximabum**** L 04 AA 12
2 Adalimumabum**** L 04 AA 17
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea gastro-enterologie si medicina interna (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice),

------------------------------------------------------------------------------
G 31 b Poliartrita reumatoida
------------------------------------------------------------------------------
1 Rituximabum**** L 01 XC 02
2 Etanerceptum**** L 04 AA 11

3 Infliximabum**** L 04 AA 12
4 Adalimumabum**** L 04 AA 17
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie, medicina interna, nefrologie (pentru pacientii cu afectare renala), medicina interna sau recuperare medicina fizica si balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice).

------------------------------------------------------------------------------
COD G DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
G 31 c Artropatia psoriazica
------------------------------------------------------------------------------
1 Etanerceptum**** L 04 AA 11
2 Infliximabum**** L 04 AA 12
3 Adalimumabum**** L 04 AA 17
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie si recuperare medicina fizica si balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice).

------------------------------------------------------------------------------
G 31 d Spondilita ankilozanta
------------------------------------------------------------------------------
1 Etanerceptum**** L 04 AA 11
2 Infliximabum**** L 04 AA 12
3 Adalimumabum**** L 04 AA 17
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie, medicina interna sau recuperare medicina fizica si balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice).

------------------------------------------------------------------------------
G 31 e Artrita juvenila
------------------------------------------------------------------------------
1 Etanerceptum**** L 04 AA 11
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea reumatologie si recuperare medicina fizica si balneofizioterapie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice).

------------------------------------------------------------------------------
G 31 f Psoriazis cronic sever (placi)
------------------------------------------------------------------------------
1 Etanerceptum**** L 04 AA 11
2 Infliximabum**** L 04 AA 12

3 Adalimumabum**** L 04 AA 17
4 Efalizumabum**** L 04 AA 21
------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul se prescrie si se monitorizeaza de catre medicul in specialitatea dermatologie (unitati sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii Publice).

NOTA:

Pentru medicamentele corespunzatoare acestei sectiuni initierea tratamentului se face de catre medicul de specialitate, altul decat medicul de familie, exceptie facand medicamentele din G 1 - Insuficienta cardiaca cronica (clasa III sau IV Nyha) pozitiile 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 9, pentru care initierea tratamentului poate fi efectuata si de catre medicul de familie.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (*) se initiaza de medicul de specialitate in limita competentei si poate fi prescris in continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (***) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judetene de asigurari de sanatate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (****) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Medicamentul corespunzator DCI-ului notat cu ( indice 3) se livreaza impreuna cu solventul.

Medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu ( indice 4) se importa cu avizul Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu ( indice 5) se utilizeaza numai pentru cazurile fara raspuns terapeutic la prednisonum.

Medicamentele din aceasta sublista se elibereaza prin farmacii cu circuit deschis, pe baza de prescriptie medicala cu retinere in farmacie (P-RF).

SECTIUNEA C 2

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc

------------------------------------------------------------------------------
Nr. DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
P 1: Programul national de boli transmisibile
A. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentulpostexpunere
------------------------------------------------------------------------------
Medicatie specifica antiretrovirala
------------------------------------------------------------------------------
1 Saquinavirum J 05 AE 01
2 Indinavirum J 05 AE 02
3 Ritonavirum** J 05 AE 03
4 Nelfinavirum J 05 AE 04
5 Lopinavirum + ritonavirum** J 05 AE 06

6 Fosamprenavirum** J 05 AE 07
7 Atazanavirum J 05 AE 08
8 Tipranavirum** J 05 AE 09
9 Darunavirum** J 05 AE 10
10 Zidovudinum J 05 AF 01
11 Didanosinum J 05 AF 02
12 Stavudinum J 05 AF 04

13 Lamivudinum J 05 AF 05
14 Abacavirum J 05 AF 06
15 Tenofovirum disoproxil fumarate J 05 AF 07
16 Emtricitabinum J 05 AF 09
17 Nevirapinum J 05 AG 01
18 Efavirenzum J 05 AG 03

19 Zidovudinum + lamivudinum** J 05 AR 01
20 Abacavirum+lamivudinum** J 05 AR 02
21 Combinatii (abacavirum + lamivudinum ++ zidovudinum)** J 05 AR 04
22 Enfuvirtidum** J 05 AX 07
------------------------------------------------------------------------------
Medicatie antiinfectioasa pentru tratamentul infectiilor asociate
------------------------------------------------------------------------------
23 Rifaximinum A 07 AA 11
24 Miconazolum D 01 AC 02
25 Aciclovirum D 06 BB 03
26 Miconazolum G 01 AF 04
27 Oxacillinum J 01 CF 04
28 Ampicillinum + sulbactam J 01 CR 01
29 Amoxicillinum + acidum clavulanicum J 01 CR 02
30 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05

31 Combinatii (cefoperazonum + sulbactam) J 01 CR 50
32 Ceftriaxonum J 01 DD 04
33 Cefiximum J 01 DD 08
34 Cefoperazonum J 01 DD 12
35 Cefpiromum J 01 DE 02
36 Meropenemum J 01 DH 02
37 Imipenenmum+cilastatinum J 01 DH 51
38 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum J 01 EE 01
39 Spiramycinum J 01 FA 02
40 Roxithromycinum J 01 FA 06

41 Clarithromycinum J 01 FA 09
42 Azithromycinum J 01 FA 10
43 Gentamicinum J 01 GB 03
44 Amikacinum J 01 GB 06
45 Netilmicinum J 01 GB 07
46 Ofloxacinum J 01 MA 01
47 Ciprofloxacinum J 01 MA 02
48 Pefloxacinum J 01 MA 03
49 Norfloxacinum J 01 MA 06
50 Levofloxacinum J 01 MA 12

51 Moxifloxacinum J 01 MA 14
52 Vancomycinum J 01 XA 01
53 Teicoplaninum J 01 XA 02
54 Colistinum J 01 XB 01
55 Metronidazolum J 01 XD 01
56 Linezolidum J 01 XX 08
57 Ketoconazolum J 02 AB 02
58 Fluconazolum J 02 AC 01
59 Itraconazolum J 02 AC 02
60 Voriconazolum ** J 02 AC 03

61 Posaconazolum** J 02 AC 04
62 Caspofunginum** J 02 AX 04
63 Rifabutinum J 04 AB 04
64 Isoniazidum J 04 AC 01
65 Pyrazinamidum J 04 AK 01
66 Ethambutolum J 04 AK 02
67 Combinatii (rifampicinum + isoniazidum) J 04 AM 02
68 Aciclovirum J 05 AB 01
69 Ribavirinum J 05 AB 04
70 Ganciclovirum J 05 AB 06

71 Valacyclovirum J 05 AB 11
72 Valganciclovirum** J 05 AB 14
73 Brivudinum J 05 ABN 1
74 Imunoglobulina normala
pentru administrare intravasculara** J 06 BA 02
75 Palivizumabum** J 06 BB 16
76 Filgrastimum (G-CSF)** L 03 AA 02
77 Netilmicinum S 01 AA 23
78 Lomefloxacinum S 01 AX 17
79 Norfloxacinum S 03 AAN 2
80 Dexamethasonum S 01 BA 01

81 Amphotericinum B liposomal (indice 4)
82 Atovaquona (indice 4)
83 Flucytosinum (indice 4)
84 Mefloquine (indice 4)
85 Mupirocinum (indice 4)
86 Paromomycinum (indice 4)
87 Pentamidinum (indice 4)
88 Primaquinum (indice 4)
89 Pyrimerthaminum (indice 4)
90 Pyrimethaminum+sulfadiazinum (indice 4)
91 Trimethoprim (indice 4)
------------------------------------------------------------------------------
P 1:Programul national de boli transmisibile
------------------------------------------------------------------------------
B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza
------------------------------------------------------------------------------
1 Pyridoxinum A 11 HA 02
2 Prednisonum H 02 AB 07
3 Clarithromycinum J 01 FA 09
4 Streptomycinum J 01 GA 01
5 Kanamycinum J 01 GB 04
6 Amikacinum (TBC multirezistent) J 01 GB 06
7 Ofloxacinum J 01 MA 01
8 Ciprofloxacinum J 01 MA 02
9 Moxifloxacinum J 01 MA 14

10 Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent ) (indice 4) J 04 AA 01
11 Cicloserinum J 04 AB 01
12 Rifampicinum J 04 AB 02
13 Rifabutinum J 04 AB 04
14 Capreomicinum (TBC multirezistent) (indice 4) J 04 AB 30
15 Isoniazidum J 04 AC 01
16 Protionamidum J 04 AD 01
17 Pyrazinamidum J 04 AK 01
18 Ethambutolum J 04 AK 02
19 Combinatii (rifampicinum + isoniazidum) J 04 AM 02
------------------------------------------------------------------------------
P 3: Programul national de oncologie
------------------------------------------------------------------------------
1 Cyproteronum G 03 HA 01
2 Cyclophosphamidum L 01 AA 01
3 Chlorambucilum L 01 AA 02
4 Melphalanum L 01 AA 03
5 Ifosfamidum L 01 AA 06
6 Busulfanum L 01 AB 01
7 Lomustinum (indice 4) L 01 AD 02
8 Temozolomidum** L 01 AX 03
9 Dacarbazinum L 01 AX 04
10 Methotrexatum L 01 BA 01

11 Pemetrexedum**** L 01 BA 04
12 Mercaptopurinum L 01 BB 02
13 Tioguaninum L 01 BB 03
14 Cladribinum L 01 BB 04
15 Fludarabinum (forma orala****) L 01 BB 05
16 Cytarabinum L 01 BC 01
17 Fluorouracilum L 01 BC 02
18 Gemcitabinum** L 01 BC 05
19 Capecitabinum L 01 BC 06
20 Combinatii (tegafur+uracil) L 01 BC 53

21 Vinblastinum (indice 4) L 01 CA 01
22 Vincristinum L 01 CA 02
23 Vinorelbinum L 01 CA 04
24 Etoposidum L 01 CB 01
25 Paclitaxelum** L 01 CD 01
26 Docetaxelum** L 01 CD 02
27 Dactinomicinum (indice 4) L 01 DA 04
28 Doxorubicinum L 01 DB 01
29 Epirubicinum L 01 DB 03
30 Idarubicinum L 01 DB 06

31 Mitoxantronum** L 01 DB 07
32 Bleomycinum sulfas L 01 DC 01
33 Mitomicinum (indice 4) L 01 DC 03
34 Cisplatinum L 01 XA 01
35 Carboplatinum L 01 XA 02
36 Oxaliplatinum L 01 XA 03
37 Procarbazinum (indice 4) L 01 XB 01
38 Rituximabum**** L 01 XC 02
39 Trastuzumabum**** L 01 XC 03
40 Alemtuzumabum**** L 01 XC 04

41 Cetuximabum**** L 01 XC 06
42 Bevacizumabum**** L 01 XC 07
43 Imatinibum**** L 01 XE 01
44 Erlotinibum **** L 01 XE 03
45 Sunitinibum **** L 01 XE 04
46 Sorafenibum**** L 01 XE 05
47 Dasatinibum**** L 01 XE 06
48 Asparaginazum L 01 XX 02
49 Hydroxycarbamidum L 01 XX 05
50 Estramustinum L 01 XX 11

51 Tretinoinum (indice 4) L 01 XX 14
52 Topotecamum L 01 XX 17
53 Irinotecanum L 01 XX 19
54 Bortezomibum**** L 01 XX 32
55 Megestrolum L 02 AB 01
56 Leuprorelinum** L 02 AE 02
57 Goserelinum** L 02 AE 03
58 Triptorelinum** L 02 AE 04
59 Tamoxifenum L 02 BA 01
60 Fulvestrantum** L 02 BA 03

61 Flutamidum L 02 BB 01
62 Bicalutamidum L 02 BB 03
63 Aminoglutethimidum L 02 BG 01
64 Anastrozolum L 02 BG 03
65 Letrozolum L 02 BG 04
66 Exemestanum L 02 BG 06
67 Filgrastimum (G-CSF)** L 03 AA 02
68 Pegfilgrastimum*** L 03 AA 13
69 Interferonum alfa 2 a *** L 03 AB 04
70 Interferonum alfa 2 b *** L 03 AB 05

71 Acidum clodronicum** M 05 BA 02
72 Acidum pamidronicum** M 05 BA 03
73 Acidum ibandronicum** M 05 BA 06
74 Acidum zoledronicum** M 05 BA 08
75 Mesnum V 03 AF 01
76 Calcii folinas V 03 AF 03
77 Amifostinum** V 03 AF 05
------------------------------------------------------------------------------
P 4: Programul national de boli neurologice
------------------------------------------------------------------------------
Subprogramul de tratament al sclerozei multiple
------------------------------------------------------------------------------
1 Interferonum beta 1 a**** L 03 AB 07
2 Interferonum beta 1 b**** L 03 AB 08

3 Glatiramer acetat**** L 03 AX 13
4 Natalizumabum**** L 04 AA 23
5 Azathioprinum* L 04 AX 01
------------------------------------------------------------------------------
P 5: Programul national de diabet zaharat
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat
------------------------------------------------------------------------------
1 Insulinum umane A 10 AB 01
2 Insulinum lispro** A 10 AB 04
3 Insulinum aspart** A 10 AB 05
4 Insulinum glulizina** A 10 AB 06
5 Insuline umane A 10 AC 01
6 Insulinum lispro** A 10 AC 04
7 Insuline umane A 10 AD 01
8 Insulinum lispro** A 10 AD 04
9 Insulinum aspart** A 10 AD 05
10 Insulinum glargine** A 10 AE 04

11 Insulinum detemir** A 10 AE 05
12 Metforminum A 10 BA 02
13 Buforminum A 10 BA 03
14 Glibenclamidum A 10 BB 01
15 Tolbutamidum A 10 BB 03
16 Glipizidum A 10 BB 07
17 Gliquidonum A 10 BB 08
18 Gliclazidum A 10 BB 09
19 Glimepiridum A 10 BB 12
20 Combinatii (glibenclamidum+metforminum) A 10 BD 02

21 Combinatii (rosiglitazonum+metforminum)*** A 10 BD 03
22 Combinatii (rosiglitazonum + glimepiridum)*** A 10 BD 04
23 Combinatii (pioglitazonum + metforminum)*** A 10 BD 05
24 Acarbosum A 10 BF 01
25 Rosiglitazonum*** A 10 BG 02
26 Pioglitazonum*** A 10 BG 03
27 Sitagliptinum*** A 10 BH 01
28 Repaglinidum A 10 BX 02
29 Exenatidum*** A 10 BX 04
30 Benfotiaminum A 11 DA 03
31 Combinatii** A 11 DBN 1
32 Glucagonum H 04 AA 01
------------------------------------------------------------------------------
P 6: Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare
------------------------------------------------------------------------------
P 6.1: Hemofilie si talasemie
------------------------------------------------------------------------------
1 Moroctocog alfa** B 02 BD 02
2 Octocog alfa** B 02 BD 02
3 Complex de antiinhibitori
ai coagularii** B 02 BD 03
4 Factor IX de coagulare** B 02 BD 04
5 Factor VIII de coagulare si
Factor Von Willebrand** B 02 BD 06
6 Eptacog alfa activatum** B 02 BD 08
7 Deferoxaminum** (indice 3) V 03 AC 01
8 Deferasiroxum**** V 03 AC 03
------------------------------------------------------------------------------
P 6.2: Epidermoliza buloasa
------------------------------------------------------------------------------
1 Acitretinum D 05 BB 02
2 Tetracyclinum D 06 AA 04
3 Acidum fusidicum D 06 AX 01
4 Sulfadiazinum D 06 BA 01
5 Combinatii (acidum fusidicum + hydrocortisonum) D 07 CA 01

6 Combinatii D 07 CC 01
7 Tetracyclinum J 01 AA 07
8 Acidum fusidicum J 01 XC 01
9 Phenytoinum N 03 AB 02
------------------------------------------------------------------------------
P 6.3: Hipertensiunea pulmonara
------------------------------------------------------------------------------
1 Bosentanum** C 02 KX 01
2 Sildenafilum** G 04 BE 03
------------------------------------------------------------------------------
P 6.4: Mucoviscidoza
1 Clarithromycinum J 01 FA 09
2 Tobramycinum** J 01 GB 01
3 Dornaza alfa** R 05 CB 13
------------------------------------------------------------------------------
P 6.5: Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrita primitiva, polineuropatie inflamatoriecronica demielinizanta, scleroza laterala amiotrofica) si miastenia gravis
------------------------------------------------------------------------------
1 Imunoglobulina normala pentru administrare intravasculara** J 06 BA 02
2 Riluzolum** N 07 XX 02
------------------------------------------------------------------------------
P 6.6: Osteogeneza imperfecta
------------------------------------------------------------------------------
1 Acidum pamidronicum M 05 BA 03
------------------------------------------------------------------------------
P 6.7: Sindrom Prader Willi
------------------------------------------------------------------------------
1 Somatropinum** H 01 AC 01
------------------------------------------------------------------------------
P 6.8: Boala Fabry
------------------------------------------------------------------------------
1 Agalsidasum beta** A 16 AB 04
------------------------------------------------------------------------------
P 6.9: Boala Pompe
------------------------------------------------------------------------------
1 Aglucosidasum alfa** A 16 AB 07
------------------------------------------------------------------------------
P 7: Programul national de boli endocrine
------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoza, gusa datorata carentei de iod si proliferarii maligne
------------------------------------------------------------------------------
1 Dihydrotachysterolum A 11 CC 02
2 Alfacalcidolum A 11 CC 03
3 Calcitriolum A 11 CC 04
4 Estradiolum G 03 CA 03
5 Tibolonum G 03 DC 05
6 Estradiolumvalerat + dienogest G 03 FA 15
7 Raloxifenum G 03 XC 01
8 Tireotropinum alfa H 01 AB 01
9 Methylprednisolonum H 02 AB 04
10 Levothyroxinum H 03 AA 01

11 Levothyroxinum + Kalii Iodidum H 03 AAN 1
12 Carbimazolum H 03 BB 01
13 Thiamazolum H 03 BB 02
14 Kalii Iodidum H 03 CA 01
15 Teriparatidum** H 05 AA 02
16 Calcitoninum (somon) H 05 BA 01
17 Acidum alendronicum** M 05 BA 04
18 Acidum ibandronicum** M 05 BA 06
19 Acidum risedronicum** M 05 BA 07

20 Acidum zolendronicum** M 05 BA 08
21 Combinatii (acidum alendronicum ++colecalciferolum)** M 05 BB 03
22 Strontium ranelatum M 05 BX 03
23 Natriiiodidum (131 I) V 09 FX 03
24 Natriiiodidum (131 I) V 10 XA 01
------------------------------------------------------------------------------
P 9 : Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
------------------------------------------------------------------------------
P 9.1: Transplant medular
------------------------------------------------------------------------------
1 Ondansetronum** A 04 AA 01
2 Acidum ursodeoxycholicum A 05 AA 02
3 Reviparinum B 01 AB 08
4 Acidum tranexamicum (indice 4) B 02 AA 02
5 Eptacog alfa activatum** B 02 BD 08
6 Epoetinum alfa B 03 XA 01
7 Epoetinum beta B 03 XA 01

8 Ticarcillinum + acidum clavulanicum J 01 CR 03
9 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05
10 Meropenemum J 01 DH 02
11 Imipenemum + cilastatinum J 01 DH 51
12 Vancomycinum J 01 XA 01
13 Teicoplaninum J 01 XA 02
14 Acidum fusidicum J 01 XC 01
15 Linezolidum J 01 XX 08
16 Fluconazolum J 02 AC 01
17 Voriconazolum** J 02 AC 03

18 Posaconazolum** J 02 AC 04
19 Caspofunginum** J 02 AX 04
20 Aciclovirum J 05 AB 01
21 Valacyclovirum J 05 AB 11
22 Valganciclovirum** J 05 AB 14
23 Imunoglobulina normala pentru administrare intravasculara** J 06 BA 02
24 Cyclophosphamidum L 01 AA 01
25 Melphalanum L 01 AA 03

26 Ifosfamidum L 01 AA 06
27 Busulfanum L 01 AB 01
28 Methotrexatum L 01 BA 01
29 Fludarabinum L 01 BB 05
30 Etoposidum L 01 CB 01
31 Idarubicinum L 01 DB 06
32 Mitoxantronum** L 01 DB 07
33 Cisplatinum L 01 XA 01
34 Carboplatinum L 01 XA 02

35 Rituximabum ** L 01 XC 02
36 Alemtuzumabum ** L 01 XC 04
37 Filgrastimum (G-CSF)** L 03 AA 02
38 Ciclosporinum L 04 AA 01
39 Imunoglobulina antilimfocite umane** L 04 AA 04
40 Tacrolimusum** L 04 AA 05
41 Mycophenolatum** L 04 AA 06
42 Daclizumabum** L 04 AA 08

43 Sirolimus** L 04 AA 10
44 Etanerceptum** L 04 AA 11
45 Tramadolum N 02 AX 02
46 Dornaza alfa** R 05 CB 13
47 Desferasiroxum** V 03 AC 03
48 Mesnum V 03 AF 01
------------------------------------------------------------------------------
P 9.2: Transplant de cord
------------------------------------------------------------------------------
1 Reviparinum B 01 AB 08
2 Polygelinum B 05 AA 06
3 Epinephrinum C 01 CA 24
4 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05
5 Cefoperazonum J 01 DD 12
6 Imipenemum + cilastatinum J 01 DH 51
7 Linezolidum J 01 XX 08
8 Fluconazolum J 02 AC 01

9 Voriconazolum** J 02 AC 03
10 Valganciclovirum** J 05 AB 14
11 Ciclosporinum L 04 AA 01
12 Imunoglobulina antilimfocite umane** L 04 AA 04
13 Tacrolimusum** L 04 AA 05
14 Mycophenolatum** L 04 AA 06

P 9.3: Transplant hepatic

1 Acidum ursodeoxycholicum A 05 AA 02
2 Enoxaparinum B 01 AB 05
3 Reviparinum B 01 AB 08
4 Iloprostum** B 01 AC 11
5 Alteplasum** B 01 AD 02
6 Acidum tranexamicum (indice 4) B 02 AA 02
7 Eptacog alfa activatum** B 02 BD 08
8 Combinatii (spironolactonum+furosemidum) C 03 EB 01
9 Desmopressinum H 01 BA 02

10 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05
11 Linezolidum J 01 XX 08
12 Voriconazolum** J 02 AC 03
13 Caspofunginum** J 02 AX 04
14 Valganciclovirum** J 05 AB 14
15 Imunoglobulina antihepatitica B** J 06 BB 04

16 Filgrastimum (G-CSF) L 03 AA 02
17 Ciclosporinum L 04 AA 01
18 Tacrolimusum** L 04 AA 05
19 Mycophenolatum** L 04 AA 06
20 Sirolimus** L 04 AA 10
------------------------------------------------------------------------------
P 9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi si pancreas
------------------------------------------------------------------------------
1 Acidum ursodeoxycholicum A 05 AA 02
2 Alfacalcidolum A 11 CC 03
3 Dalteparinum B 01 AB 04
4 Enoxaparinum B 01 AB 05
5 Reviparinum B 01 AB 08
6 Epoetinum alfa B 03 XA 01
7 Epoetinum beta B 03 XA 01
8 Polygelinum B 05 AA 06

9 Octreotidum** H 01 CB 02
10 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05
11 Teicoplaninum J 01 XA 02
12 Linezolidum J 01 XX 08
13 Ketoconazolum J 02 AB 02
14 Fluconazolum J 02 AC 01
15 Itraconazolum J 02 AC 02
16 Voriconazolum** J 02 AC 03
17 Caspofunginum** J 02 AX 04

18 Aciclovirum J 05 AB 01
19 Valacyclovirum J 05 AB 11
20 Valgancilovirum** J 05 AB 14
21 Imunoglobulina normala pentru administrare intravasculara** J 06 BA 02
22 Cyclophosphamidum L 01 AA 01
23 Filgrastimum (G-CSF) L 03 AA 02
24 Ciclosporinum L 04 AA 01
25 Imunoglobulina antilimfocite umane** L 04 AA 04
26 Tacrolimusum** L 04 AA 05

27 Mycophenolatum** L 04 AA 06
28 Daclizumabum** L 04 AA 08
29 Basiliximabum** L 04 AA 09
30 Sirolimus** L 04 AA 10
31 Azathioprinum L 04 AX 01
32 Acidum alendronicum M 05 BA 04
33 Pethidinum N 02 AB 02
------------------------------------------------------------------------------
P 9.5: Transplant de celule pancreatice
------------------------------------------------------------------------------
1 Reviparinum B 01 AB 08
2 Polygelinum B 05 AA 06
3 Linezolidum J 01 XX 08

4 Voriconazolum** J 02 AC 03
5 Valganciclovirum** J 05 AB 14
------------------------------------------------------------------------------
P 9.6: Transplant pulmonar
------------------------------------------------------------------------------
1 Enoxaparinum B 01 AB 05
2 Reviparinum B 01 AB 08
3 Acidum tranexamicum (indice 4) B 02 AA 02
4 Epinephrinum C 01 CA 24
5 Piperacillinum + tazobactamum J 01 CR 05
6 Linezolidum J 01 XX 08
7 Fluconazolum J 02 AC 01
8 Voriconazolum** J 02 AC 03

9 Aciclovirum J 05 AB 01
10 Valganciclovirum** J 05 AB 14
11 Ciclosporinum L 04 AA 01
12 Imunoglobulina antilimfocite umane** L 04 AA 04
13 Mycophenolatum** L 04 AA 06
14 Basiliximabum** L 04 AA 09
15 Azathioprinum L 04 AX 01
16 Tramadolum N 02 AX 02
------------------------------------------------------------------------------
P 9.7: Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al pacientilor transplantati
------------------------------------------------------------------------------
1 Acidum ursodeoxycholicum A 05 AA 02
2 Epoetinum alfa** B 03 XA 01
3 Epoetinum beta** B 03 XA 01
4 Darbepoetinum alfa** B 03 XA 02
5 Methylprednisolonum H 02 AB 04
6 Prednisonum H 02 AB 07

7 Sulfamethoxazolum +
+ trimethoprimum J 01 EE 01
8 Fluconazolum J 02 AC 01
9 Voriconazolum** J 02 AC 03
10 Posaconazolum** J 02 AC 04
11 Aciclovirum J 05 AB 01
12 Valganciclovirum** J 05 AB 14

13 Lamivudinum J 05 AF 05
14 Ciclosporinum L 04 AA 01
15 Tacrolimusum** L 04 AA 05
16 Mycophenolatum** L 04 AA 06
17 Sirolimus** L 04 AA 10
18 Azathioprinum* L 04 AX 01
------------------------------------------------------------------------------
P 10: Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica
------------------------------------------------------------------------------
1 Alfacalcidolum A 11 CC 03
2 Calcitriolum ** A 11 CC 04
3 Paricalcitolum ** A 11 CC 07
4 Heparinum ** B 01 AB 01
5 Enoxaparinum ** B 01 AB 05
6 Nadroparinum ** B 01 AB 06

7 Reviparinum ** B 01 AB 08
8 Tinzaparinum ** B 01 AB 10
9 Complex de hidroxid de fer (III) sucroza B 03 AC 02
10 Epoetinum alfa** B 03 XA 01
11 Epoetinum beta** B 03 XA 01

12 Darbepoetinum alfa** B 03 XA 02
13 Combinatii B 05 DB
14 Cinacalcetum**** H 05 BX 01
15 Sevelamer** V 03 AE 02
------------------------------------------------------------------------------
P 11: Programul national de sanatate mintala
------------------------------------------------------------------------------
Subprogramul tratamentul toxicodependentelor
------------------------------------------------------------------------------
1 Naltrexonum N 07 BB 04
2 Methadonum N 07 BC 02

3 Combinatii
(buprenorphinum + naloxone) N 07 BC 51
------------------------------------------------------------------------------

NOTA:

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (*) se initiaza de medicul de specialitate in limita competentei si poate fi prescris in continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (***) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judetene de asigurari de sanatate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (****) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Medicamentul corespunzator DCI-ului notat cu ( indice 3) se livreaza impreuna cu solvent.

Medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu ( indice 4) se importa cu avizul Ministerului Sanatatii Publice.

Medicamentele din a ceasta sublista se elibereaza atat prin farmacii cu circuit inchis, cat si prin farmacii cu circuit deschis, pe baza de prescriptie medicala cu retinere in farmacie (P-RF).

SECTIUNEA C 3

DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza copiii pana la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi, ucenici sau studenti, daca nu realizeaza venituri, precum si gravide si lehuze, in tratamentul ambulatoriu in regim de compensare 100% din pretul de referinta

------------------------------------------------------------------------------
Nr. DCI COD ATC
------------------------------------------------------------------------------
1 Natrii fluoridum A 01 AA 01
2 Metronidazolum A 01 AB 17
3 Drotaverinum A 03 AD 02
4 Atropinum A 03 BA 01
5 Butylscopolammonii bromidum A 03 BB 01
6 Combinatii A 03 DA 02
7 Combinatii A 05 BAN 3

8 Combinatii A 06 AD 65
9 Nifuroxazidum A 07 AX 03
10 Retinolum A 11 CA 01
11 Dihydrotachysterolum A 11 CC 02
12 Calcitriolum A 11 CC 04
13 Colecalciferolum A 11 CC 05
14 Combinatii A 11 CC 20

15 Thiaminum A 11 DA 01
16 Benfotiaminum A 11 DA 03
17 Combinatii A 11 DBN 1
18 Combinatii A 11 DBN 2
19 Acidum ascorbicum A 11 GA 01
20 Pyridoxinum A 11 HA 02
21 Tocoferolum A 11 HA 03
22 Riboflavinum A 11 HA 04
23 Calcii gluconas A 12 AA 03

24 Metandienonum A 14 AA 03
25 Levocarnitinum A 16 AA 01
26 Diverse A 16 AXN 1
27 Etamsylatum B 02 BX 01
28 Carbazochromi salicylas B 02 BX 02
29 Ferrosi fumaras B 03 AA 02
30 Ferrosi gluconas B 03 AA 03
31 Ferrocholinatum B 03 ABN 1

32 Combinatii B 03 AD 02
33 Combinatii B 03 AD 03
34 Combinatii B 03 AD 04
35 Combinatii B 03 AE 01
36 Combinatii B 03 AE 10
37 Cyanocobalaminum B 03 BA 01
38 Combinatii B 03 BA 51
39 Alprostadilum (concentratie 500 mcg)** C 01 EA 01
40 Combinatii C 02 LA 51

41 Codergocrinum C 04 AE 01
42 Combinatii C 05 AA 01
43 Combinatii C 05 AA 08
44 Combinatii C 05 AD 01
45 Calcii dobesilas C 05 BX 01
46 Troxerutinum (combinatii) C 05 CA 54
47 Celiprololum C 07 AB 08
48 Combinatii C 07 NAN 1
49 Nimodipinum C 08 CA 06

50 Acidum nicotinicum C 10 AD 02
51 Isoconazolum D 01 AC 05
52 Ketoconazolum D 01 AC 08
53 Combinatii D 01 AC 52
54 Dexpanthenolum D 03 AX 03
55 Dithranolum D 05 AC 01
56 Combinatii D 05 AXN 1
57 Alclometazonum D 07 AB 10

58 Fluocinoloni acetonidum D 07 AC 04
59 Fluocortolonum D 07 AC 05
60 Combinatii D 07 CB 01
61 Combinatii D 07 CC 02
62 Combinatii D 07 XB 02
63 Combinatii D 07 XC 01
64 Combinatii D 07 XC 04
65 Combinatii D 07 XDN 1
66 Tretinoinum D 10 AD 01

67 Benzoylis peroxidum D 10 AE 01
68 Erythromycinum D 10 AF 02
69 Combinatii D 10 AF 52
70 Pimecrolimus D 11 AX 15
71 Metronidazolum G 01 AF 01
72 Ciclopiroxum G 01 AX 12
73 Combinatii G 01 AXN 1
74 Combinatii G 01 BDN 1
75 Medroxyprogesteronum G 03 AC 06

76 Nomegestrolum G 03 DB 04
77 Gonadotrophinum chorionicum G 03 GA 01
78 Menotropinum G 03 GA 02
79 Combinatii G 04 BCN 1
80 Combinatii H 03 AA 03
81 Combinatii J 01 CR 50
82 Cefazolinum J 01 DB 04

83 Cefpiromum J 01 DE 02
84 Sulfafurazolum J 01 EB 05
85 Roxithromycinum J 01 FA 06
86 Gentamicinum J 01 GB 03
87 Netilmicinum J 01 GB 07
88 Colistinum J 01 XB 01
89 Acidum fusidicum J 01 XC 01

90 Voriconazolum (forma orala)** J 02 AC 03
91 Combinatii M 01 AB 55
92 Ibuprofenum M 01 AE 01
93 Naproxenum M 01 AE 02
94 Acidum mefenamicum M 01 AG 01
95 Parecoxibum M 01 AH 04
96 Acidum niflumicum M 01 AX 02

97 Phenylbutazonum M 01 AA 01
98 Piroxicamum M 02 AA 07
99 Ibuprofenum M 02 AA 13
100 Acidum niflumicum M 02 AA 17
101 Indometacinum M 02 AA 23
102 Combinatii M 02 ACN 3
103 Chlorzoxazonum M 03 BB 03

104 Tolperisonum M 03 BX 04
105 Acidum hialuronicum M 09 AX 01
106 Combinatii N 02 AA 59
107 Combinatii N 02 BA 71
108 Metamizolum natrium N 02 BB 02
109 Clorazepas dikalii N 05 BA 05
110 Tofisopamum N 05 BA 23
111 Midazolamum N 05 CD 08

112 Cinolazepamum N 05 CD 13
113 Methylfenidatum *** N 06 BA 04
114 Atomoxetinum *** N 06 BA 09
115 Pyritinolum N 06 BX 02
116 Piracetamum N 06 BX 03
117 Cinnarizinum N 07 CA 02
118 Tenonitrozolum P 01 AX 08
119 Pyrantelum P 02 CC 01

120 Sulfur P 03 AAN 1
121 Permethrinum P 03 AC 04
122 Benzylum benzoicum P 03 AX 01
123 Tixocortolum R 01 AD 07
124 Combinatii R 01 ADN 1
125 Combinatii R 01 BA 52
126 Fusafunginum R 02 AB 03
127 Ephedrini hydrochloridum R 03 CA 02
128 Terbutalinum R 03 CC 03

129 Omalizumabum** R 03 DX 05
130 Acetylcysteinum R 05 CB 01
131 Carbocisteinum R 05 CB 03
132 Clemastinum R 06 AA 04
133 Promethazinum R 06 AD 02
134 Mequitazinum R 06 AD 07
135 Meclozinum R 06 AE 05
136 Cyproheptadinum R 06 AX 02

137 Loratadinum (sirop/suspensie orala) R 06 AX 13
138 Chloramphenicolum S 01 AA 01
139 Acidum fusidicum S 01 AA 13
140 Kanamycinum S 01 AA 24
141 Combinatii S 01 AA 30
142 Fluorometholonum S 01 BA 07
143 Desonidum S 01 BA 11
144 Indometacinum S 01 BC 01
145 Piroxicamum S 01 BC 06

146 Pilocarpinum S 01 EB 01
147 Emedastinum S 01 GX 06
148 Ketotifenum S 01 GX 08
149 Acidum hialuronicum S 01 KA 01
150 Nandrolonum S 01 XA 11
151 Dexpanthenolum S 01 XA 12
152 Combinatii S 02 CA 05
------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (**) se efectueaza pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice.

Tratamentul cu medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (***) se face pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice si cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor judetene de asigurari de sanatate.

Medicamentele din aceasta sublista corespund DCI-urilor din CANAMED, altele decat cele din sublistele A, B si C 1. Pentru categoriile de asigurati mentionate in aceasta sublista, medicamentele corespunzatoare denumirilor comune internationale din sublista A, sublista B, sectiunea C 1 a sublistei C se vor acorda in regim de compensare de 100% la pret de referinta, indiferent de indicatia pentru care sunt prevazute in aceste subliste.

MONITORUL OFICIAL Nr. 523 / Joi, 10 iulie 2008


Citeste si despre:

Contract cadru 2009 Norme de prescriere a retetelor medicale Programul national de diabet zaharat Ordin privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate Ingrijirea pacientilor muribunzi Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Depresia postpartum (dupa nastere) Cancerul de prostata Sanatatea publica Corpul tau: tot ce nu stii despre el! Documentele pentru dobandirea calitatii de asigurat respectiv de asigurat fara plata contributiei. Executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate