Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


HOTARARE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta hotarare are ca obiectiv stabilirea masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile care decurg sau este posibil sa decurga din expunerea la azbest in timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

(2) Prezenta hotarare stabileste valorile limita si alte dispozitii specifice.

ARTICOLUL 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica fara a prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protectie mai mare, in special cele referitoare la inlocuirea azbestului cu produse mai putin periculoase.

ARTICOLUL 3

In sensul prezentei hotarari, termenul azbest desemneaza urmatorii silicati fibrosi:
a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*);
b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*);
c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*);
d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*);
e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*);
f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).
*) Numarul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).

ARTICOLUL 4

Prezenta hotarare se aplica activitatilor in care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, in timpul desfasurarii activitatii, la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

ARTICOLUL 5

Angajatorii trebuie sa ia masuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentratie de azbest in suspensie in aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, masurata in raport cu o medie ponderata in timp pe o perioada de 8 ore (TWA).

ARTICOLUL 6

Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum si activitatile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate (< 1g/cmc) cu continut de azbest.

ARTICOLUL 7

(1) Fara a aduce prejudicii aplicarii altor dispozitii privind comercializarea si folosirea azbestului, se interzic activitatile care expun lucratorii la fibre de azbest in timpul:
a) extractiei azbestului;
b) fabricarii si prelucrarii produselor din azbest;
c) fabricarii si prelucrarii produselor cu continut de azbest adaugat in mod deliberat.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile de tratare si eliminare a produselor provenite din demolarea si indepartarea azbestului.

CAPITOLUL II - Evaluarea riscurilor

ARTICOLUL 8

Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte risc de expunere la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea evaluarii acestui risc, astfel incat sa se determine natura expunerii, respectiv varietatea mineralogica de azbest si dimensiunile fibrelor, si gradul de expunere a lucratorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.

ARTICOLUL 9

(1) Daca expunerea lucratorului este sporadica si de mica intensitate si daca din rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 8, rezulta in mod clar ca limita expunerii la azbest nu va fi depasita in aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 si ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, in cazul in care procesul de munca implica:
a) activitati de intretinere de scurta durata si discontinue, in care se manipuleaza numai materiale nefriabile;
b) indepartarea fara deteriorare a unor materiale nedegradate in care fibrele de azbest sunt legate strans intr-o matrice;
c) incapsularea sau acoperirea cu invelis protector a unor materiale cu continut de azbest care se afla in stare buna;
d) monitorizarea si controlul aerului, pecum si prelevarea de esantioane pentru a se determina daca un anumit material contine azbest.

(2) Definirea expunerilor sporadice si a expunerilor de mica intensitate, prevazute la alin. (1), se va face de catre institutele de sanatate publica ale Ministerului Sanatatii, pe baza studiilor epidemiologice.

ARTICOLUL 10

Evaluarea prevazuta la art. 8 trebuie sa faca obiectul consultarii cu lucratorii si/sau cu reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate si trebuie revizuita atunci cand exista motive pentru a se crede ca este incorecta sau intervine o modificare materiala in procesul de munca.

CAPITOLUL III - Notificarea

ARTICOLUL 11

(1) Activitatile prevazute la art. 4 trebuie sa faca obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspectia Muncii si de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Situatiile prevazute la art. 9 fac exceptie de la prevederile alin. (1).

ARTICOLUL 12

Inainte de inceperea lucrarilor, angajatorul trebuie sa transmita o notificare inspectoratului teritorial de munca.

ARTICOLUL 13

Notificarea prevazuta la art. 12 trebuie sa contina cel putin:
a) o descriere succinta a amplasamentului santierului;
b) o descriere succinta a tipului si a cantitatilor de azbest utilizate sau manipulate;
c) o descriere succinta a activitatilor si a procedeelor aplicate;
d) numarul de lucratori implicati;
e) data de incepere a lucrarilor si durata activitatii;
f) o descriere succinta a masurilor luate pentru a se limita expunerea lucratorilor la azbest.

ARTICOLUL 14

Lucratorii si/sau reprezentantii acestora in intreprindere/unitate trebuie sa aiba acces la documentul de notificare referitor la intreprinderea/unitatea in care isi desfasoara activitatea.

ARTICOLUL 15

Angajatorul trebuie sa transmita o noua notificare ori de cate ori o modificare a conditiilor de munca este susceptibila sa conduca la o crestere semnificativa a expunerii la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

CAPITOLUL IV - Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest

ARTICOLUL 16

(1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4, expunerea lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, la locul de munca, trebuie redusa la minim si, in orice caz, sub valoarea limita prevazuta la art. 5, in special prin luarea urmatoarelor masuri:
a) numarul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil;
b) procesele de munca trebuie concepute astfel incat sa nu produca pulbere de azbest sau, daca acest lucru se dovedeste imposibil, sa nu se produca degajare de pulbere de azbest in aer;
c) toate constructiile si echipamentele implicate in tratarea azbestului trebuie sa poata fi curatate si intretinute cu regularitate si eficacitate;
d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau contin azbest trebuie depozitate si transportate in ambalaje etanse adecvate;
e) deseurile trebuie colectate si indepartate de la locul de munca in cel mai scurt timp posibil, in ambalaje etanse adecvate, prevazute cu etichete care sa indice ca acestea contin azbest.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) lit. e) nu se aplica activitatilor miniere.

(3) Deseurile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, in conformitate cu prevederile legale referitoare la deseurile periculoase.

CAPITOLUL V - Masurarea concentratiei de fibre de azbest in aer

ARTICOLUL 17

In functie de rezultatele evaluarii initiale a riscului si pentru a asigura respectarea valorii limita prevazute la art. 5, angajatorul trebuie sa asigure efectuarea cu regularitate a masuratorilor concentratiei de fibre de azbest in aer la locul de munca.

ARTICOLUL 18

Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

ARTICOLUL 19

Prelevarea probelor se realizeaza dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din intreprindere.

ARTICOLUL 20

Prelevarea probelor trebuie sa se realizeze numai de catre personalul avand calificarea necesara. Probele prelevate trebuie sa fie ulterior analizate, in conformitate cu art. 22, in laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii, dotate cu echipamente de numarare a fibrelor.

ARTICOLUL 21

Durata prelevarii probelor trebuie sa fie astfel incat sa se poata stabili expunerea reprezentativa pentru o perioada de referinta de 8 ore, respectiv un schimb de munca, prin masurari sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.

ARTICOLUL 22

Numararea fibrelor trebuie sa se realizeze, de preferinta, cu microscop cu contrast de faza PCM, in conformitate cu metoda recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii in 1997, respectiv "Determinarea concentratiei fibrelor in suspensie in aer. Metoda recomandata: microscopia optica in contrast de faza, masurare pe membrana filtranta. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice alta metoda cu rezultate echivalente.

ARTICOLUL 23

In scopul masurarii concentratiei de azbest in aer, prevazuta la art. 17, se iau in considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, latimea mai mica de 3 micrometri si raportul lungime/latime mai mare de 3:1.

CAPITOLUL VI - Reducerea sau evitarea riscurilor

ARTICOLUL 24

(1) Atunci cand se depaseste valoarea limita prevazuta la art. 5, angajatorul trebuie sa ia masuri pentru identificarea cauzelor acestei depasiri si masuri adecvate pentru remedierea situatiei, in cel mai scurt timp posibil.

(2) Este interzisa continuarea lucrului in zona afectata potrivit alin. (1) pana la luarea masurilor adecvate pentru protectia lucratorilor.

ARTICOLUL 25

Pentru a se verifica eficienta masurilor prevazute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinari a concentratiei de azbest in aer.

ARTICOLUL 26

(1) Daca expunerea nu poate fi redusa prin alte mijloace si respectarea valorii limita impune utilizarea echipamentului individual de protectie respiratorie pentru fiecare lucrator, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie sa se limiteze la minimul strict necesar.

(2) In timpul activitatilor care necesita purtarea unui echipament individual de protectie respiratorie, trebuie sa se prevada pauze de lucru, in functie de conditiile fizice si climatologice, in acord cu lucratorii si/sau cu reprezentantii acestora.

ARTICOLUL 27

(1) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare sau de intretinere, angajatorii trebuie sa ia toate masurile adecvate de securitate si sanatate in munca.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii pot solicita informatii de la proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele care pot contine azbest.

(3) Daca exista cea mai mica indoiala privind prezenta azbestului intr-un material sau intr-o constructie, trebuie sa se respecte prevederile prezentei hotarari.

ARTICOLUL 28

In cazul anumitor activitati, cum ar fi lucrarile de demolare, indepartate a azbestului, de reparare si intretinere, pentru care se estimeaza ca, in pofida utilizarii masurilor tehnice preventive de limitare a continutului de azbest in aer, valoarea limita prevazuta la art. 5 va fi depasita, angajatorul trebuie sa stabileasca urmatoarele masuri pentru asigurarea protectiei lucratorilor pe durata acestor activitati:
a) dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie respiratorie adecvat si cu alte echipamente individuale de protectie;
b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica ca se estimeaza depasirea valorii limita prevazute la art. 5;
c) impiedicarea raspandirii pulberii de azbest sau de materiale cu continut de azbest in afara constructiei sau a zonei de lucru.

ARTICOLUL 29

Lucratorii au obligatia sa utilizeze echipamentele prevazute la art. 28 lit. a).

ARTICOLUL 30

Lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate trebuie sa fie consultati asupra masurilor prevazute la art. 28, inainte ca activitatile respective sa se desfasoare.

ARTICOLUL 31

(1) Angajatorul trebuie sa stabileasca un plan de lucru inaintea inceperii lucrarilor de demolare ori de indepartare a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri, structuri, aparate, instalatii si vapoare.

(2) Planul prevazut la alin. (1) trebuie sa prevada urmatoarele masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca:
a) eliminarea azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest inainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu exceptia cazului in care aceasta eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucratori decat daca azbestul si/sau materialele cu continut de azbest ar fi lasate acolo unde se afla;
b) asigurarea, daca este necesar, a echipamentului individual de protectie prevazut la art. 28 lit. a);
c) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de munca, dupa terminarea lucrarilor de indepartare a azbestului sau de demolare.

(3) Planul de lucru trebuie sa cuprinda informatii privind:
a) natura si durata probabila a lucrarilor;
b) locul unde se efectueaza lucrarile;
c) metodele aplicate atunci cand lucrarile presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest;
d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si decontaminarea celor care efectueaza lucrarile;
e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectueaza lucrarile sau in apropierea acestora.

(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca si a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, angajatorul trebuie sa transmita planul prevazut la alin. (1) inainte de inceperea lucrarilor, cu exceptia cazurilor de urgenta.

ARTICOLUL 32

(1) Angajatorii au obligatia sa asigure o instruire adecvata pentru toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere care contine azbest.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie efectuata periodic.

(3) Toate cheltuielile necesare efectuarii instruirii prevazute la alin. (1) se suporta de catre angajator.

(4) Continutul instruirii trebuie sa fie usor de inteles pentru lucratori si trebuie sa le permita acestora sa dobandeasca pregatirea si sa-si insuseasca cunostintele necesare in materie de prevenire si de securitate, in special in ceea ce priveste:
a) proprietatile azbestului si efectele lui asupra sanatatii, inclusiv efectul sinergic al fumatului;
b) tipurile de produse si materiale care pot contine azbest;
c) operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;
d) practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele de protectie;
e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitarile si utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de respiratie;
f) procedurile de urgenta;
g) procedurile de decontaminare;
h) eliminarea deseurilor;
i) cerintele in materie de supraveghere medicala.

ARTICOLUL 33

(1) Inainte de a executa lucrari de demolare sau de indepartare a azbestului, intreprinderile trebuie sa faca dovada capacitatii lor in acest domeniu.

(2) Dovada se face potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 34

Pentru locurile de munca in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masurile adecvate pentru ca acestea:
a) sa fie clar delimitate si marcate cu semne de avertizare;
b) sa fie accesibile numai lucratorilor care au sarcini de munca in aceste zone;
c) sa constituie zone in care fumatul este interzis.

ARTICOLUL 35

Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru a amenaja:
a) zone in care lucratorii sa manance si sa bea, fara a exista riscul contaminarii cu pulbere de azbest;
b) instalatii sanitare adecvate, inclusiv dusuri in cazul in care se efectueaza operatii in care se degaja pulbere de azbest.

ARTICOLUL 36

(1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa asigure lucratorilor imbracaminte de lucru si/sau echipament individual de protectie adecvat.

(2) Este interzisa scoaterea imbracamintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), in afara intreprinderii, pentru a fi purtate, spalate sau pentru alte operatii de intretinere.

(3) Este permisa spalarea imbracamintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), in spalatorii dotate pentru acest tip de operatii, situate in afara intreprinderii, numai daca in intreprinderea respectiva nu se poate efectua curatarea.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), imbracamintea de lucru si/sau echipamentele individuale de protectie trebuie transportate in containere inchise.

(5) Angajatorul trebuie sa asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protectie si/sau imbracamintea de lucru, prevazute la alin. (1), si pentru imbracamintea personala.

(6) Echipamentele individuale de protectie prevazute la alin. (1) trebuie sa fie plasate intr-un loc bine definit si trebuie verificate si curatate dupa fiecare utilizare.

(7) Angajatorul trebuie sa ia masurile adecvate pentru repararea sau inlocuirea, inainte de reutilizare, a echipamentelor prevazute la alin. (1) care sunt defecte.

ARTICOLUL 37

Costul masurilor luate in aplicarea prevederilor art. 34, 35 si 36 nu se suporta de catre lucratori.

CAPITOLUL VII - Informarea lucratorilor

ARTICOLUL 38

(1) In cazul oricarei activitati prevazute la art. 4, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate sa primeasca toate informatiile adecvate referitoare la:
a) riscurile potentiale pentru sanatate datorate expunerii la pulberea provenita din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest;
b) existenta valorilor limita de expunere reglementate si necesitatea supravegherii atmosferei;
c) masurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat;
d) masurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protectie;
e) masurile preventive speciale destinate minimizarii expunerii la azbest.

(2) Angajatorul ia masuri, in afara celor prevazute la alin. (1) si sub rezerva art. 9, pentru ca:
a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate sa aiba acces la rezultatele determinarilor continutului de azbest in aer si sa primeasca explicatii referitoare la semnificatia acestor rezultate;
b) lucratorii implicati si reprezentantii lor in cadrul intreprinderii sau al unitatii sa fie informati, cat mai curand posibil, daca rezultatele depasesc valoarea limita stabilita la art. 5, despre aceste depasiri si cauzele lor si sa fie consultati cu privire la masurile care trebuie sa fie luate sau, in situatii de urgenta, sa fie informati cu privire la masurile adoptate.

CAPITOLUL VIII - Supravegherea sanatatii

ARTICOLUL 39

(1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9, evaluarea starii de sanatate pentru fiecare lucrator inaintea expunerii la pulberi de azbest si/sau de materiale cu continut de azbest.

(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) O noua evaluare a starii de sanatate, pentru fiecare lucrator, trebuie sa se realizeze cel putin o data la fiecare 3 ani, pe toata perioada in care are loc expunerea.

(4) Medicul de medicina a muncii trebuie sa intocmeasca un dosar medical pentru fiecare lucrator, potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 40

(1) In urma supravegherii medicale prevazute la art. 39, medicul de medicina a muncii trebuie sa recomande angajatorului sau sa determine eventualele masuri individuale de protectie ori de prevenire care trebuie luate.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include, daca este cazul, retragerea lucratorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest.

ARTICOLUL 41

(1) Medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze lucratorilor vizati informatii si recomandari cu privire la evaluarea starii lor de sanatate la care pot fi supusi dupa incetarea expunerii la azbest si/sau la materiale cu continut de azbest.

(2) Medicul de medicina a muncii care raspunde de supravegherea medicala a lucratorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale dupa incetarea expunerii, pe durata pe care o considera necesara pentru a proteja sanatatea persoanei in cauza.

(3) Continuarea supravegherii sanatatii prevazuta la alin. (2) se face potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 42

Lucratorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluarilor starii de sanatate prevazute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 43

(1) Angajatorul tine evidenta lucratorilor desemnati sa efectueze activitatile prevazute la art. 4 intr-un registru in care trebuie sa indice natura si durata activitatii acestora, precum si a expunerii la care acestia sunt supusi, sub rezerva art. 9.

(2) Medicul de medicina a muncii responsabil cu supravegherea starii de sanatate poate avea acces la registrul prevazut la alin. (1).

(3) Fiecare lucrator interesat poate avea acces la propriile lui rezultate continute in registrul prevazut la alin. (1).

(4) Lucratorii si/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate pot avea acces la informatiile colective anonime cuprinse in registrul prevazut la alin. (1).

ARTICOLUL 44

(1) Registrul prevazut la art. 43 alin. (1) si dosarele medicale individuale prevazute la art. 39 trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii, potrivit reglementarilor in vigoare.

(2) In cazul in care intreprinderea isi inceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor in vigoare.

ARTICOLUL 45

Registrul operativ al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest este constituit la nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti.

CAPITOLUL IX - Sanctiuni

ARTICOLUL 46

(1) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legislatiei nationale care transpune Directiva 89/391/CEE.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii.

CAPITOLUL X - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 47

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu exceptia art. 7 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

ARTICOLUL 48

Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, impreuna cu toate modificarile sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicata in JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicata in JOCE nr. L 131/1998, si Directiva 2003/18/CE, publicata in JOCE nr. L 97/2003.

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

ANEXA

RECOMANDARI PRACTICE
pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest

1. Conform stadiului actual al cunostintelor, expunerea la fibre de azbest poate sa provoace urmatoarele afectiuni:
- azbestoza;
- mezoteliom;
- cancer pulmonar;
- cancer gastrointestinal.

2. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la azbest, trebuie sa cunoasca conditiile sau circumstantele in care fiecare lucrator a fost expus.

3. Examinarea sanatatii lucratorilor expusi la azbest trebuie sa cuprinda:

- examenul medical la angajare, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) intocmirea dosarului medical individual;
b) anamneza profesionala;
c) examenul clinic general si pe aparate (in special aparatul respirator);
d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
e) radiografie pulmonara standard;

- examenul medical periodic anual, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) examen clinic general pe aparate (in special aparatul respirator);
b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
c) determinarea de corpi azbestozici in sputa;

- examinari suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonara standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunostinte in materie de medicina a muncii) pentru grupurile de angajati cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicina a muncii.

4. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta in medicina de intreprindere, care raspunde de supravegherea sanatatii, trebuie sa hotarasca cu privire la examinari suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracica sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunostinte in materie de medicina a muncii.


Citeste si despre:

8 moduri simple si naturale de purificare a aerului din interior 5 cauze ale aparitiei cancerului pulmonar la nefumatori Bolile determinate de mediu Mezoteliomul benign Ingrijirea pielii bebelusului: esentialul despre creme, pudre, sapunuri Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer Utilizarea tampoanelor: mit si realitate Mezoteliomul malign Factori de risc in dezvoltarea cancerului Investigatii ale functiei pulmonare Expunerea la soare: mit si adevar