Modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordinul MMFES nr. 590 din 2008 - aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca


Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare a fost Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24.09.2008.

Avand in vedere:
- Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba Procedura privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2.

Prezentul ordin se aplica de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, angajatori, precum si de catre detinatorii arhivelor.

ARTICOLUL 3.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Procedura din 15.09.2008 privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca

potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24/09/2008

1. Cererile prin care persoanele interesate solicita eliberarea adeverintelor prin care se atesta faptul ca in anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, si-au desfasurat activitatea in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca se depun la angajatori sau la detinatorii arhivelor acestora, dupa caz.

2. Adeverintele prevazute la pct. 1 se intocmesc si se elibereaza, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate in evidentele angajatorilor sau ale detinatorilor de arhive.

3. La eliberarea adeverintelor angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt obligati sa respecte prevederile ARTICOLUL 160 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 44/2006.

4. Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor inscrise in adeverintele pe are le intocmesc si le elibereaza.

5. In intelesul prezentului ordin, prin detinator de arhiva se intelege persoana juridica in a carei pastrare se afla documente in baza carora se poate intocmi si elibera adeverinta prevazuta in anexa.

6. Adeverintele nevalorificate la stabilirea si/sau recalcularea pensiilor, intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, se utilizeaza la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar daca nu sunt conforme cu modelul din anexa.

7. Pentru a putea fi valorificata, adeverinta prevazuta in anexa se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

ANEXA la procedura

UNITATEA .........................................................
C.U.I. .........................../Cod fiscal ....................
Adresa ................................. Telefon .................
Nr. ......................./Data .................................

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnul ..............................., nascuta/nascut la data de .............. in localitatea ......................., judetul ........................................., sectorul ......, avand C.N.P. ................................., a fost angajata/angajat cu contract individual de munca la societatea *..................................., in perioada de la .......................... pana la ............................ .
In perioada de la ................... pana la ................., avand meseria/functia de ...................., a fost incadrata/incadrat in grupa**................ de munca, in procent de ...............%, conform nominalizarii efectuate prin ..............................***
Temeiul juridic al incadrarii in grupa** ..... de munca il reprezinta ................****

OBSERVATII:
. ............................................................................
Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile ARTICOLUL 288 si 289 din Codul penal, referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducatorul unitatii,
..........................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila) Directia/Serviciul cu atributii salarizare personal
...................................
(nume, prenume, semnatura)
Intocmit
...................................
(nume, prenume, semnatura)

___________
* Se completeaza denumirea societatii sau, dupa caz, eventualele denumiri anterioare.
** Se completeaza I sau II.
*** Se completeaza actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea, pensionarii (proces-verbal, decizie, tabel, hotatarea consiliului de administratie si a sindicatului privind nominalizarea persoanelor incadrate in grupe superioare de munca, pontajele lunare, registrul de evidenta a intrarilor in subteran etc.).
**** Se completeaza actul normativ (nr., data, pozitie, anexa etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru incadrarea in grupa superioara de munca:

- pentru perioada anterioara datei de 18 martie 1969 incadrarea in grupa I sau II de munca s-a facut cu respectarea Instructiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca;

- pentru perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupe superioare de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a inlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977;
- pentru perioada lucrata dupa data de 1 martie 1990 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupele I si II de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 125/1990;

- conform altor acte normative in vigoare la data respectiva.

OBSERVATII: Se va completa cu precizari suplimentare, dupa caz, in situatia persoanelor care au lucrat in aceleasi conditii cu muncitorii.
Campurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.


Facilitati de tratament

Clinici si cabinete medicale

CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Tel: 0756788218
Craiova, Str.Batranilor Nr.4, Bl.21-25,in Apropiere De Gara Craiova, Langa...

Medici

dr AURA FLORINCESCU-GHEORGHE
Alergologie si imunologie clinica - CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Craiova, 0756788218

Citeste si despre:

O digestie mai buna in mod natural Vitaminele sustin un mod de viata sanatos Reguli pentru ingrijirea in mod natural a pielii Aerobicul, un mod eficient de a arde grasimea Cum sa faceti cumparaturi in mod sanatos Cum sa va satisfaceti pofta de dulciuri in mod sanatos Dictonul “nicio masa fara peste”- mai actual ca niciodata Cum putem preveni obezitatea? Iata ce dieta putem adopta pentru beneficii pe termen lung 9 schimbari minore in modul de viata care aduc beneficii majore sanatatii Stresat? Iata ce trebuie sa stii despre stres si cum il poti combate in mod natural! Vizualizarea - un alt mod de a combate celulita Terapia cu vacuum, un mod rapid de a scapa de celulita Ce spune modul in care aratati despre sanatate Administrarea medicatiei antihipertensive in mod corect
Cere sfatul medicului ×