Legislatie medicala Legislatia pacientului

Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei

Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei are ca scopuri cunoasterea ponderii in populatie a factorilor determinanti pentru bolile cu impact major asupra starii de...

Prestatii medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plata Prestatii medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plata

Se aproba tarifele maxime pentru prestatiile medicale acordate cu plata, la cerere, de catre policlinicile cu plata, potrivit anexelor nr. 1*) si 2*) care fac parte integranta din prezentul ordin....

Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice

Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ si neglijenta, imprudenta sau cunostinte medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, prin acte...

Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in farmacie. Profesia de farmacist...

Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania

Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Profesia de medic are ca...

Asigurarile voluntare de sanatate si Finantarea unor cheltuieli de sanatate Asigurarile voluntare de sanatate si Finantarea unor cheltuieli de sanatate

Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati...

Spitalele – extras din legea privind reforma in domeniul sanatatii Spitalele – extras din legea privind reforma in domeniul sanatatii

Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. Spitalul poate fi public, public cu sectii private sau privat. Spitalele...

Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic

Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic, in conditiile prezentului titlu. Coordonarea, supravegherea, aprobarea si implementarea oricaror...

Asistenta medicala comunitara Asistenta medicala comunitara

Dispozitiile prezentului titlu reglementeaza serviciile si activitatile din domeniul asistentei medicale comunitare. Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de activitati si servicii de...

Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

Sistemul national de servicii medicale de urgenta si prim ajutor calificat este ansamblul de structuri, forte, mecanisme si relatii, organizate dupa aceleasi principii si reguli, care utilizeaza...

Asistenta medicala primara Asistenta medicala primara

Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale primare, asigurata prin serviciile de medicina de familie. Termenul asistenta medicala primara defineste...

Formularul E 120 Formularul E 120

Formularul E 120 se foloseste in cazul lucratorilor salariati si independenti care nu au dreptul la prestatii conform leglatiei ultimului stat competent, ca urmare a activitatii precedent...

Formularul E 118 Formularul E 118

Acest formular este utilizat pentru a aduce la cunostinta institutiei de la locul de sedere, resedinta si a celei competente sa notifice lucratorului sau somerului decizia referitoare la...

Formularul E 116 Formularul E 116

Forumlarul E 116 este un raport medical in caz de incapacitate de munca (boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala). Acest raport va fi realizat de catre medicul care consulta...

Formularul E 107 Formularul E 107

Formularul E 107 este utilizat de institutia catre care a fost prezentata o cerere de acordare a unor prestatii de asigurari de boala, maternitate sau accidente de munca pentru a solicita...

Pag 2 din 3