Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice

Publicat: 12 Octombrie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Publicat in M.Of., Partea I, nr. 608 din 15/08/2008

Ministerul Sanatatii Publice

Avand in vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 8.115 din 25 iulie 2008, in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 3 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii publice emite prezentul ordin.

ARTICOLUL 1


(1) Unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice, denumite in continuare spitale, sunt obligate sa isi asigure serviciul de paza, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului ordin.
(2) Raspunderea pentru modul de organizare si desfasurare a serviciului de paza la nivelul spitalului revine managerului spitalului.

ARTICOLUL 2

(1) Paza spitalului se asigura prin serviciul de paza proprie sau de catre societati specializate de paza si protectie, conform legii; cheltuielile ocazionate de aceasta activitate, indiferent de modul de organizare, se prevad in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare respective.
(2) Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al spitalului, conform legii.
(3) Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea spitalului, bunurilor si valorilor incredintate spre paza, conform consemnelor postului, documentelor specifice executarii si evidentei serviciului de paza si fisei postului.

ARTICOLUL 3

(1) Paza spitalului se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza propriu, intocmit de managerul spitalului, cu avizul de specialitate al politiei, conform legii.
(2) In cazul in care paza se asigura prin societati specializate de paza si protectie, planul de paza se intocmeste de managerul spitalului impreuna cu conducerea acestor structuri, cu avizul de specialitate al politiei.
(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor, precum si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile obligatorii de acces si circulatie in interiorul obiectivului pazit, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

ARTICOLUL 4

Serviciul de paza are ca scop stabilirea unor reguli unitare de acces in incinta spitalului si in anumite spatii cu grad ridicat de securitate, prevenirea si limitarea furturilor de orice natura, a distrugerilor, incendiilor si a altor actiuni producatoare de pagube materiale, precum si protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se afla in incinta spitalului si a personalului angajat al spitalului.

ARTICOLUL 5

Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu, a ecusonului sau a cardului de acces.

ARTICOLUL 6

(1) Accesul in spital al vizitatorilor este permis in intervalul orar 13,00-20,00, numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) accesul se face in baza documentului de identitate si inscrierii in registrul special al vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;
c) accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;
d) accesul se permite numai in grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul apartinatorilor vor astepta intr-o zona bine delimitata, daca spatiul spitalului o permite;
e) pe toata perioada prezentei in incinta spitalului, vizitatorii trebuie sa poarte la vedere ecusonul care ii atesta aceasta calitate.
(2) Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora in spital este permanent.
(3) In afara programului prevazut pentru vizitarea bolnavilor, accesul in spital se face numai pe baza "biletului de liber acces in sectia...", eliberat de medicul curant si vizat de seful de sectie sau de medicul de garda.
(4) In intervalul orar 8,00-13,00, pacientii au acces, insotiti sau nu, cu bilet de internare.
(5) Dupa ora 20,00, seful de obiectiv/tura va efectua un control in incinta unitatii, pentru a se asigura ca apartinatorii au parasit spitalul, exceptie facand apartinatorii care au bilet de liber acces cu mentiunea "si dupa ora 20,00".

ARTICOLUL 7

(1) Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc nasteri, sectie nou-nascuti, sterilizare centralizata, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen, precum si in orice alta zona stabilita de managerul spitalului.
(2) Exceptie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de managerul spitalului.
(3) In unele zone cu risc in care accesul vizitatorilor este interzis, in functie de fondurile disponibile si cu aprobarea sefului sectiei, vizualizarea pacientilor se poate face prin televiziune cu circuit inchis sau prin internet.

ARTICOLUL 8

Accesul vizitatorilor in spitale la bolnavii cu afectiuni psihice aflati in tratament se face cu respectarea prevederilor Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu completarile ulterioare.

ARTICOLUL 9

La iesirea din spital, persoanele care insotesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au in raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie si legitimitatea parasirii spitalului de catre copil.

ARTICOLUL 10

Incaperile in care nu au acces persoanele straine au la intrare anunturi de avertizare in acest sens.

ARTICOLUL 11

(1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces in zonele precizate la ARTICOLUL 7 alin. (1), a regulilor de acces si circulatie in spital, precum si a normelor de conduita civilizata.
(2) In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de paza.

ARTICOLUL 12

Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor autoritatii de sanatate publica judetene, in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.

ARTICOLUL 13

Accesul in ambulatoriu al pacientilor, insotiti sau nu, este permis in functie de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de catre medicii specialisti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacientilor cu afectiuni care, dupa confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.

ARTICOLUL 14

Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai pe baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.

ARTICOLUL 15

(1) Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.
(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.
(3) Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.

ARTICOLUL 16

Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.

ARTICOLUL 17

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

ARTICOLUL 18

(1) Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitatii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care se afla in timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.

ARTICOLUL 19

(1) Accesul autovehiculelor se reglementeaza de managerul spitalului, urmarindu-se asigurarea evidentei intrarilor si iesirilor in Registrul de evidenta a accesului autovehiculelor, intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotararea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la ARTICOLUL 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(2) Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent in spital.
(3) La morga spitalului accesul se face numai in timpul programului de lucru si cu notificare prealabila, comunicata serviciului de paza.
(4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) numai in timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilita de managerul spitalului;
b) in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta;
c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.
(5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces in curtea sau parcarea spitalului numai daca sunt autorizate de managerul spitalului, pe baza de permis de acces, afisat la vedere, eliberat de unitatea spitaliceasca si aprobat de manager.

ARTICOLUL 20

Masurile prevazute la ARTICOLUL 5-18 sunt cuprinse in planul de paza propriu al spitalului si in fisele de post ale persoanelor implicate in realizarea acestora, sunt afisate la avizier si sunt aduse la cunostinta intregului personal al spitalului.

ARTICOLUL 21

Managerul spitalului cu paza proprie raspunde pentru selectia, angajarea, pregatirea, dotarea si echiparea personalului de paza, conform legii.

ARTICOLUL 22

(1) Managerul spitalului asigura dotarea personalului propriu de paza cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai in timpul executarii serviciului.
(2) In timpul serviciului, personalul de paza poarta un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea spitalului.
(3) In functie de importanta si specificul spitalului se pot asigura personalului de paza si alte dotari, precum si mijloace de protectie si alarmare, conform legii.
(4) In functie de bugetul alocat, portile de acces in spital pentru autovehiculele destinate urgentelor medicale si cele de acces al personalului propriu si al bolnavilor vor fi dotate cu sisteme tehnice de supraveghere si sisteme automate de inchidere-deschidere.

ARTICOLUL 23

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, managerul spitalului elaboreaza planul de paza propriu al spitalului, pe care il aduce la cunostinta intregului personal, dupa avizarea acestuia de catre politie.

ARTICOLUL 24

Managerii de spitale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 25


Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Citeste si despre:

Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin Procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie Modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Alocatia de stat pentru copii – modificari si completari Programele nationale de sanatate Dieta cu supa de varza 5 Sfaturi de prim ajutor pentru urgentele copiilor Cum ajuta acidul hialuronic in tratarea bolilor respiratorii Mituri si dezinformari privind igiena Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului Raportarea si colectarea datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile Programul national de diabet zaharat Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (Ordin nr. 1636/2004) Organizarea si functionarea Centrului National de Sanatate Mintala Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar