Regimul produselor si substantelor toxice

Publicat: 18 Iunie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

DECRET Nr.466 din 28 decembrie 1979 privind regimul produselor si substantelor toxiceEMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 3 ianuarie 1980

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ARTICOLUL 1

Producerea, detinerea sau orice activitate privind circulatia produselor si substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, precum si experimentarea produselor sau substantelor toxice, sunt supuse regimului stabilit prin prezentul decret.
Prin producerea, detinerea sau orice activitate privind circulatia produselor sau substantelor toxice se intelege, dupa caz: fabricarea, prepararea, experimentarea, conditionarea, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, importul si exportul acestor produse sau substante.

ARTICOLUL 2

Lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice se stabileste de Ministerul Sanatatii, cu acordul Ministerului Industriei Chimice, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale interesate si se aduce la cunostinta generala prin publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
Produsele si substantele toxice folosite in scop medical sunt cele prevazute in tabelele "Venena" si "Separanda" din Farmacopeea romana in vigoare, cu exceptia substantelor si produselor stupefiante si a pesticidelor, care au un regim legal propriu.

ARTICOLUL 3

Activitatea cu produse si substante toxice este permisa unitatilor in scop medical, sanitar-veterinar, industrial, agricol, silvic, de invatamant, de cercetare stiintifica si comercial, pe baza autorizatiei de functionare eliberata de centrele sanitaro-antiepidemice si inspectoratele judetene de protectie a muncii sau al municipiului Bucuresti.
Pentru unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne autorizatia se emite de organele sanitaro-antiepidemice din reteaua sanitara a acestor ministere.
Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se elibereaza de Ministerul Sanatatii, la cererea Trustului "Plafar" din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare in calitate de principal beneficiar al culturilor si florei spontane.

ARTICOLUL 4

Unitatile autorizate potrivit ARTICOLUL 3, cu exceptia unitatilor Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, sunt obligate sa se inregistreze, in termen de 10 zile de la data eliberarii autorizatiei, la militia judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi au sediul. Autorizatia pentru cultivarea plantelor care contin substante toxice se inregistreaza de Trustul "Plafar" la Inspectoratul General al Politiei.
La incetarea activitatii cu produse si substante toxice, unitatea este obligata sa depuna, in termen de 30 de zile, autorizatia la organele de la care a obtinut-o si sa instiinteze despre aceasta si militia la care a fost inregistrata. Totodata, unitatea va preda cantitatea de toxice ramasa nefolosita in stoc la data incetarii activitatii, in conditiile stabilite de organul ierarhic superior.
Autorizatia poate fi retrasa in situatia in care se constata ca unitatea nu mai indeplineste conditiile de functionare corespunzatoare prevenirii intoxicatiilor ori a incalcat dispozitiile legale privind regimul produselor si substantelor toxice.

ARTICOLUL 5

Persoanele fizice pot detine si folosi numai produse sau substante toxice prescrise in scopuri medicale, precum si cele autorizate a fi desfacute prin reteaua comerciala catre populatie.

ARTICOLUL 6

Unitatile socialiste care fabrica produse si substante toxice sunt obligate sa intocmeasca, pentru fiecare produs, norme tehnice specifice privind ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestuia, precum si antidotul in caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sanatatii.

ARTICOLUL 7

Unitatile socialiste care produc, prepara sau conditioneaza substante toxice sunt obligate sa le livreze in ambalaje confectionate din materiale adecvate, in raport cu gradul de toxicitate si inflamabilitate, potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 2.

ARTICOLUL 8

Unitatile socialiste care desfasoara activitate cu produse si substante toxice sau cu plante care contin substante toxice sunt obligate:
a. sa tina evidenta intrarii si livrarii produselor si substantelor toxice, in registre speciale, potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 1; se excepteaza unitatile comerciale de desfacere a produselor si substantelor toxice, conditionate si autorizate pentru folosinta publica;
b. sa aplice si sa respecte normele tehnice, prevazute in anexa nr. 2, privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice, precum si a normelor tehnice privind distrugerea acestora, prevazute in anexa nr. 3;
c. sa asigure utilaje si instalatii corespunzatoare, echipament de protectie necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum si pentru prevenirea poluarii ori reducerea poluantilor la limitele admise potrivit legii;
d. sa manipuleze produsele si substantele toxice numai in incaperile sau locurile destinate acestui scop;
e. sa asigure, potrivit dispozitiilor legale, securitatea locurilor in care se desfasoara activitate cu produse si substante toxice;
f. sa aplice masurile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare si sa asigure instruirea personalului cu privire la masurile ce trebuie luate pentru protectia muncii si interventii antidot de urgenta;
g. sa ambaleze si sa transporte produsele si substantele toxice in astfel de conditii incat sa se inlature posibilitatea de sustragere sau imprastiere, in vederea prevenirii intoxicatiilor la om si animale si poluarii mediului inconjurator;
h. sa ia masurile corespunzatoare pe terenurile de cultivare a plantelor care contin substante toxice, pe terenurile agricole sau forestiere si in locurile unde se desfasoara activitate cu produse si substante toxice, pentru prevenirea intoxicatiilor la om si animale si a contaminarii bazinelor naturale de apa;
i. sa retina, sa neutralizeze sau sa depoziteze reziduurile nerecuperabile, in conditiile stabilite prin normele legale de protectie a calitatii mediului inconjurator.

ARTICOLUL 9

Unitatile socialiste sunt obligate ca, la proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor de fabricatie a produselor si substantelor toxice, sa prevada si sa ia, potrivit legii, masuri pentru protejarea oamenilor, animalelor si a mediului inconjurator.

ARTICOLUL 10

Transportul produselor si substantelor toxice, precum si al plantelor care contin substante toxice, se poate efectua numai in baza unui ordin de transport emis de conducerea unitatii sau de persoanele imputernicite de aceasta pentru fiecare transport in parte. Ordinul de transport cuprinde datele inscrise la pct. 21 din anexa nr. 2. Transportul plantelor care contin substante toxice se poate efectua, fara ordin de transport, de la producator la contractantul de culturi.

ARTICOLUL 11

Transportul produselor si substantelor toxice se efectueaza cu insotitor desemnat de conducerea unitatii, de regula din randul chimistilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, proprietatilor nocive ale produselor si substantelor respective, precum si asupra masurilor ce trebuie luate in caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspindire a produselor si substantelor toxice. Transportul de plante care contin toxice se efectueaza cu insotitor instruit in acest scop.
Conditiile de efectuare a transportului sunt prevazute la pct. 22 si 23 din anexa nr. 2.

ARTICOLUL 12

Este interzis transportul produselor si substantelor toxice cu vehiculele cu care se transporta persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate.
De asemenea, este interzisa stationarea vehiculelor care transporta substante toxice ce emana gaze ori prezinta pericol de explozie, in centrele populate.

ARTICOLUL 13

Controlul respectarii dispozitiilor prezentului decret in unitatile socialiste care desfasoara activitate cu produse si substante toxice se exercita, potrivit atributiilor ce le revin in domeniile lor de activitate, de catre Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Consiliul National al Apelor.
De asemenea, celelalte ministere, organe si organizatii centrale, precum si comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, sunt obligate sa exercite controlul privind activitatea cu produse si substante toxice in unitatile ce le sunt subordonate.
Organele Ministerului de Interne pot efectua control la aceste unitati, insotite de un specialist din partea organului ierarhic superior al unitatii.
In unitatile subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, controlul se exercita de catre organele de specialitate ale acestora.

ARTICOLUL 14

Producerea, detinerea sau orice operatie privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, toate acestea fara drept, constituie infractiune si se pedepsesc potrivit ARTICOLUL 312 alin. 1 din Codul penal.

ARTICOLUL 15

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a. cu amenda de la 500 la 1.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 4 alin. 1, ARTICOLUL 6 si ARTICOLUL 11 din prezentul decret, precum si ale pct. 1 si 39 din anexa nr. 2;
b. cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 7 din prezentul decret, ale pct. 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 26 alin. 1 lit. a)-f) din anexa nr. 2, precum si ale pct. 7 din anexa nr. 3;
c. cu amenda de la 2.000 la 3.000 lei, incalcarea prevederilor ARTICOLUL 12 din prezentul decret, precum si ale pct. 7, 17 si 26 alin. 1 lit. g) din anexa nr. 2.

ARTICOLUL 16

Constatarea contraventiilor la regimul produselor si substantelor toxice se face de catre:
a. personalul de specialitate din Ministerul Sanatatii, din directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din oficiile farmaceutice, imputernicit in acest scop de catre conducerile acestora;
b. personalul de specialitate din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, imputernicit de conducerile acestora, pentru unitatile din subordine;
c. inspectorii sanitari, medicii igienisti, medicii dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi, medicii veterinari de circumscriptie;
d. personalul de specialitate din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, inspectoratele sanitare-veterinare judetene si Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, precum si personalul de specialitate din reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, imputernicit de conducerile acestora;
e. personalul Ministerului Industriei Chimice imputernicit de conducerea acestuia;
f. ofiterii si subofiterii de militie;
g. inspectorii pentru protectia muncii.
Agentii consumatori, cu exceptia medicilor dispensarelor medicale urbane, comunale si de intreprinderi si a medicilor veterinari de circumscriptie, aplica sanctiunea odata cu intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei.
Procesele-verbale de constatare incheiate de persoanele exceptate potrivit alineatului precedent se trimit, dupa caz, centrului sanitaro-antiepidemic judetean sau al municipiului Bucuresti, respectiv Inspectoratului sanitar-veterinar judetean ori Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului Bucuresti, pentru aplicarea sanctiunii de catre conducatorii acestor unitati.

ARTICOLUL 17

Impotriva procesului-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.

ARTICOLUL 18

Contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 15 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ARTICOLUL 19

Prevederile prezentului decret nu se aplica substantelor si produselor stupefiante si pesticidelor, al caror regim este stabilit prin reglementare speciala.

ARTICOLUL 20

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul decret.

ARTICOLUL 21

Prezentul decret intra in vigoare dupa 60 de zile de la publicare. Pe aceeasi data, Decretul nr. 496/1952 pentru reglementarea regimului substantelor si produselor toxice, publicat in Buletinul Oficial nr. 33 din 21 septembrie 1953, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

Anexa nr. 1


I. REGISTRU pentru evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in fabrici, laboratoare, depozite, subdepozite

Denumirea toxicului........................................ U/M = (grame, fiole, cutii etc.)
Data
Numarul documentului de intrare sau iesire
U/M
Cantitatea intrata
Cantitatea iesita
Sold
Loc pentru verificari sau observatii


II. REGISTRU pentru evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in unitatile sanitare si farmaceutice umane si veterinare de toate categoriile

Denumirea toxicului........................................ U/M = (grame, fiole, cutii etc.)
Data
Numarul documentului de intrare sau iesire
U/M
Cantitatea intrata
Cantitatea iesita
Sold
Loc pentru verificari sau observatii


III. EVIDENTA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR
1. Fabricile, laboratoarele, depozitele si subdepozitele, precum si unitatile sanitare si farmaceutice umane si veterinare de toate categoriile, sunt obligate sa pastreze evidenta miscarii produselor si substantelor toxice in registre speciale, conform modelelor prevazute la pct. I si II din prezenta anexa.
Registrele vor fi numerotate, parafate, snuruite si sigilate de unitate si apoi vizate anual de organele de militie competente.
In unitatile prevazute la alin. 1 se va delega de catre conducere un chimist, farmacist sau tehnician pentru pastrarea evidentei produselor si substantelor toxice.
2. Evidenta produselor si substantelor toxice folosite in farmacii se va tine de catre un farmacist, iar in unitatile sanitare umane si veterinare care nu au farmacie, de catre un medic desemnat in acest scop.
3. Evidenta produselor si substantelor toxice in farmacii, in depozitele de medicamente, in laboratoarele pentru controlul medicamentelor, laboratoarele de criminalistica, laboratoarele de cercetare stiintifica si cele uzinale, precum si laboratoarele din institutiile de invatamant primar, gimnazial, liceal si de invatamant superior, se va tine pentru anhidrida arsenioasa, anhidrida arsenica si sarurile lor, oxicianura de mercur, stricnina si sarurile sale, atropina si sarurile sale, sublimatul corosiv, acidul cianhidric si sarurile lui, indiferent de forma sub care se prezinta (prescriptii magistrale, preparate galenice sau specialitati).
4. Se excepteaza de la obligatia tinerii evidentei specialitatile farmaceutice ce contin in formula, pe langa substante toxice in doze terapeutice, si alte ingrediente, precum si stricnina fiole si atropina fiole.
5. Prescriptiile medicale in care sunt prevazute toxice a caror evidenta este obligatorie vor fi retinute si pastrate de farmacie, eliberindu-se, la cerere, o copie.
Repetarea lor nu se poate efectua decat pe baza unei noi prescriptii.
Prescriptiile medicale in care se prevad formule magistrale, specialitati farmaceutice sau preparate galenice tipizate care contin substante toxice in doze terapeutice, altele decat cele mentionate la pct. 3, nu se vor retine de farmacie si se pot repeta. Exceptie fac prescriptiile medicale in care se prevad stricnina fiole si atropina fiole, acestea retinandu-se de catre unitate.
6. Pentru produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie, unitatile farmaceutice de toate categoriile vor tine evidenta intr-un registru special intocmit potrivit modelului prevazut la pct. II, iar depozitele si subdepozitele de medicamente, in registrul intocmit potrivit modelului prevazut la pct. I din prezenta anexa.
7. In registrul de copiere a prescriptiilor medicale si in condicile de prescriptii medicale si de aparat se vor sublinia cu creion colorat (albastru) produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie.

Anexa nr. 2


NORME TEHNICE privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice

Cultivarea
1. Terenurile pe care se cultiva, in scop de prelucrare, plante ce contin substante toxice vor fi marcate la loc vizibil cu tablite indicatoare care sa prevada caracterul toxic al plantelor: semnul "cap de mort" si inscriptia "plante toxice" (otravitoare).
2. Insamantarea, intretinerea si recoltarea (manuala sau mecanica) se vor efectua cu cea mai mare atentie, luandu-se masurile necesare de protectie a muncitorilor pentru prevenirea intoxicatiilor.
Pentru operatiunile prevazute la alineatul precedent se vor folosi in mod obligatoriu, de catre muncitori, manusi de protectie. Cand recoltarea se executa cu mijloace mecanizate, muncitorii sunt obligati sa poarte masti contra prafului.
3. Manipularea si conditionarea plantelor uscate care contin substante toxice se vor efectua numai de muncitori instruiti si echipati cu halate de protectie si masti contra prafului pentru evitarea intoxicarii lor.
4. Muncitorii repartizati la culturile de plante care contin substante toxice vor fi supusi la instructaje speciale de protectie a muncii, care cuprind: prezentarea caracterului toxic al culturii, norme de protectie generala (marcarea culturilor cu indicatoare speciale), norme de protectie individuala (spalarea miinilor dupa terminarea lucrului, precum si atentionarea pericolului ce-l prezinta alimentatia si fumatul in timpul acestor operatii).

Fabricarea si conditionarea
5. Efectuarea operatiilor de productie (fabricatie prin extractie sau sinteza precum si conditionare) a produselor si substantelor toxice se executa in conformitate cu prevederile proceselor tehnologice aprobate de catre ministerele si celelalte organe sau organizatii centrale in a caror subordine se afla unitatile respective.
6. In timpul acestor operatii, obligatia luarii tuturor masurilor de protectie a muncii si raspunderea in legatura cu consecintele daunatoare ce le pot provoca produsele si substantele toxice revin conducatorului unitatii si sefilor de ateliere sau sectii.
Apele reziduale rezultate din procesele de fabricare a substantelor toxice vor fi epurate, inainte de evacuarea lor in apele de suprafata sau subterane, pana la nivelul stabilit de organele de gospodarire a apelor prin acordurile sau autorizatiile ce se emit de acestea potrivit dispozitiilor legale.
Depozitarea
7. Depozitele in care se pastreaza substante toxice care emana gaze vor fi amplasate numai in afara localitatilor si se folosesc in exclusivitate pentru acest scop, raspunderea revenind conducatorului unitatii.
8. Depozitarea produselor si substantelor toxice se va face in incaperi prevazute cu usi metalice, grile de fier la ferestre, instalatii de ventilatie. In aceste incaperi nu se vor depozita si alte materiale. In unitatile care desfasoara activitate cu stupefiante, depozitarea toxicelor se poate face in aceeasi incapere cu acestea.
In unitatile socialiste in care nu se pot realiza conditiile de depozitare prevazute la alineatul precedent, depozitarea toxicelor se va face potrivit regulilor stabilite de organele ierarhic superioare ale acestora.
Plantele care contin toxice pot fi pastrate de furnizori si beneficiari si in conditii diferite de cele prevazute la alin. 1 si anume: in magazii inchise sau in ambalaje de panza sub soproane acoperite, protejate cu foi de polietilena sau cu prelate.
9. In fabrici si depozite, responsabil cu pastrarea produselor si substantelor toxice, precum si a plantelor care contin toxice, va fi desemnat de chimist, farmacist sau tehnician chimist, instruit special in acest scop.
In depozitele unitatilor comerciale, responsabil va fi desemnat o persoana instruita in acest scop.
10. Eliberarea din depozite a produselor si substantelor toxice se face numai cu aprobarea conducerii unitatii respective si sub dovada ca unitatea primitoare este autorizata sa le procure; primitorul va semna pe copia facturii de luare la cunostinta despre pericolul de intoxicare pe care-l prezinta produsele preluate cat si despre manipularea corespunzatoare a acestora.
11. In laboratoarele de orice fel substantele toxice se vor pastra sub cheie in dulapuri speciale.
Raspunderea pentru pastrarea acestora revine unui chimist sau farmacist, desemnat in acest scop de conducerea unitatii.
12. Produsele si substantele toxice, folosite pentru analiza, precum si lucrarile in curs de efectuare pentru care se intrebuinteaza toxice cu actiune energica, se vor pastra in dulapuri inchise.
Produsele si substantele toxice trimise pentru analiza se vor pastra sub cheie; contraprobele se vor pastra in aceleasi conditii timp de 9 luni, dupa care se distrug conform normelor in vigoare, iar in cazul cand acestea sunt necesare laboratorului se vor intocmi formele legale de incarcare a gestiunii.
13. Produsele si substantele toxice folosite in farmacii se vor pastra in conformitate cu prevederile Farmacopeei romane in vigoare, in dulapuri speciale fara geam, sub cheie si vor fi prevazute cu semnul "cap de mort" si inscriptia "Separanda" sau "Venena", dupa caz.
Ustensilele ce servesc la manipularea acestora se vor pastra in aceleasi conditii.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 specialitatile farmaceutice ce contin in formula, pe langa substante toxice in doze terapeutice si alte ingrediente, cu actiune terapeutica, precum si preparate galenice oficiale elaborate in farmacie, inclusiv medicamentele sterile cu continut toxic.
Reactivii pot fi pastrati pe rafturile meselor de lucru in laborator, pentru maximum o saptamana de lucru conform specificului de munca respectiv.
14. In unitatile care lucreaza in schimburi si in care se desfasoara activitate cu toxice se va stabili un responsabil cu toxicele pentru fiecare schimb.
15. Raspunderea pastrarii medicamentelor care contin toxice in unitatile sanitare, umane si veterinare, cu exceptia farmaciilor, o are medicul, respectiv medicul veterinar desemnat in acest scop de conducerea unitatii.
Medicamentele se vor pastra in dulapuri speciale incuiate.
16. Produsele si substantele toxice vor fi pastrate in ambalaje corespunzatoare, etichete cu denumirea toxicului si cu semnul "cap de mort".
Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent medicamentele (toate formele farmaceutice) care sunt incluse in tabelul "Separanda" din Farmacopeea romana in vigoare.
17. Toate depozitele si incaperile in care se depoziteaza substante toxice, precum si perimetrele acestora stabilite de conducerea unitatii, vor fi marcate cu indicatoare avertizoare (pancarte cu semnul "cap de mort" si inscriptia "otrava"); perimetrele depozitelor vor fi stabilite in raport cu gradul de toxicitate al substantelor, vor fi considerate zone interzise si vor fi imprejmuite cu gard din sarma ghimpata sau zid inalt de cel putin 2 metri.
Ambalarea
18. Ambalarea produselor si a substantelor toxice se va face astfel incat sa se asigure o etanseitate perfecta, in recipiente de sticla sau masa plastica, inchise cu capac sau dop, sau in recipiente metalice, dupa ce in prealabil au fost introduse in pungi de hartie, captusite cu hartie cerata sau cu material plastic.
Recipientele fragile care contin substante toxice, gazoase sau lichide, vor fi inconjurate de un cadru de metal sau lemn.
Spatiul dintre recipiente si cadru se va umple cu calti, vata, rumegus sau alte asemenea, incat in cazul cand s-ar sparge ambalajul, continutul sa poata fi absorbit, fara ca sa se distruga materialul absorbant.
Fiecare ambalaj va fi prevazut cu:
a. o banderola de garantie, confectionata dintr-un material rezistent, pe care se va scrie "denumirea si adresa unitatii producatoare";
b. o eticheta purtand denumirea produsului, cantitatea bruto si neto, numarul sarjei de fabricatie, calitate, mentiunea "otrava" si semnul "cap de mort", numarul buletinului de analiza. Eticheta va fi semnata de persoana care a efectuat ambalarea si cantarirea sau va avea numarul indicativ al acesteia si care va raspunde de neconcordanta dintre datele inscrise pe eticheta si cele de pe ambalaj. Ambalajele in care se transporta plante care contin toxice vor fi stantate cu semnul "cap de mort".
Pentru toxicele in doze terapeutice (mici) ambalajul va purta mentiunea "atentie";
c. masuri de protectie in caz de deteriorare a ambalajului sau de raspindire ori evacuare a produsului sub forma de gaz;
d. pe ambalajele produselor sau substantelor toxice autorizate a fi desfacute prin reteaua comerciala catre populatie se vor inscrie extrase din Normele tehnice privind modalitatea de distrugere sau neutralizare a produsului sau substantei in caz de nefolosire, precum si masuri pentru interventii antidot de urgenta;
e. sigiliul unitatii;
f. daca ambalajul este recuperabil sau nerecuperabil, si modul de neutralizare al acestuia.
Produsele sub forma de specialitati farmaceutice vor avea o dunga albastra in diagonala atat pe eticheta produsului, cat si pe ambalajul exterior, precum si mentiunea "se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala".
19. Unitatile beneficiare vor lua masuri de neutralizare a ambalajelor recuperabile sau nerecuperabile in asa fel incat sa impiedice contaminarea mijloacelor de transport si a personalului ce le deserveste.
20. Unitatile care fac expeditia de produse si substante toxice in vederea transportului vor lua masuri de ambalare corespunzatoare si sigilare care sa asigure pastrarea acestora in timpul transportului, pentru a nu contamina mijlocul de transport sau caile publice.

Transportul
21. Ordinul de transport ce se emite de conducerea unitatii, potrivit ARTICOLUL 10, cuprinde:
a. denumirea produselor si substantelor toxice precum si a plantelor care contin toxice, care se transporta;
b. cantitatea bruto si neto;
c. locul de unde urmeaza a fi ridicate in vederea transportului;
d. destinatia;
e. mijlocul de transport;
f. perioada in care se efectueaza transportul;
g. numele delegatului care insoteste transportul.
22. Transportul produselor si substantelor toxice se va face in containere speciale care sa asigure securitatea produselor, iar transportul plantelor uscate care contin toxice se va face in saci-saltele, baloti presati sau lazi.
Plantele medicinale in stare proaspata si cele care se livreaza pentru prelucrarea industriala se vor transporta in mod separat si fara persoane pe incarcatura.
23. Mijloacele de transport contaminate cu substante toxice in timpul transportului vor fi denocivizate de catre beneficiari imediat dupa descarcare.
Manipularea
24. Manipularea si folosirea produselor si substantelor toxice se vor face in conformitate cu prevederile normelor departamentale de protectie a muncii.
25. In fabrici, depozite si laboratoare de analize si control, raspunderea pentru manipularea toxicelor revine unui farmacist sau chimist, desemnat in acest scop de conducerea unitatii.
In depozitele unitatilor comerciale, raspunderea revine unei persoane instruite si desemnate de conducere in acest scop.
26.Conducerile unitatilor care desfasoara activitate cu toxice sunt obligate sa preintimpine intoxicatia personalului, populatiei, vegetatiei, animalelor si pasarilor din interiorul in care se efectueaza aceasta activitate, prin asigurarea urmatoarelor masuri:
a. dotarea muncitorilor cu echipament de protectie adecvat (costume speciale, sorturi, manusi, cizme, masca, ochelari), care sa impiedice contactul organismului cu substantele toxice;
b. instalatii de imbaiere a muncitorilor si mijloace de prim-ajutor;
c. folosirea aparaturii in perfecta stare de functionare;
d. pastrarea aparaturii in incaperi speciale si sub cheie;
e. amenajarea locurilor de preparare a solutiilor de substante toxice in asa fel incat sa se evite pericolul de intoxicare;
f. curatirea si decontaminarea locurilor de preparare a solutiilor, aparaturii, a echipamentului de protectie si a ambalajelor;
g. protectia bazinelor naturale de apa, a solului si a aerului.
27. Eliberarea produselor si substantelor toxice din unitatile producatoare cat si din depozite se va face numai pe baza cererii scrise sau notei de comanda a beneficiarului; furnizorul va elibera produsele si substantele toxice numai pe baza de facturi intocmite separat de alte produse.
Documentele de eliberare a produselor si substantelor toxice vor fi semnate citet de insotitorul transportului, atat originalul care insoteste transportul, cat si copia care ramane in unitatea care a eliberat produsul.
In unitatile comerciale autorizate sa desfaca catre populatie produse sau substante toxice, eliberarea acestora se face pe baza documentelor de livrare a marfurilor in comert.
28. Produsele si substantele toxice detinute de unitatile farmaceutice de toate categoriile se vor elibera pe baza de prescriptii medicale emise de medici.
29. La prescrierea produselor si substantelor toxice, medicul este obligat:
a. sa completeze formularul (reteta) cu scris citet, mentionand numele si prenumele, varsta, adresa bolnavului, numarul fisei de consultatie si diagnosticul;
b. sa scrie denumirea medicamentului complet si nu prescurtat;
c. sa scrie cantitatea atat in cifre cat si in litere;
d. sa indice amanuntit modul de intrebuintare, nefiind admis a se scrie "dupa aviz" sau "dupa sfat";
e. sa confirme prin semnatura si parafa eventualele corecturi;
f. sa noteze pe prescriptia medicala "sic volo", daca doza prescrisa depaseste doza maxima admisa.
Prescriptiile vor fi scrise cu cerneala sau pix cu pasta, iar in cazul prescriptiilor care se intocmesc in mai multe exemplare, cu creion chimic sau pix si indigo si vor fi prevazute cu stampila unitatii, semnatura, parafa medicului si data eliberarii.
30. Eliberarea produselor si substantelor toxice a caror evidenta este obligatorie in farmacii (conform pct. 3, partea a III-a din anexa nr. 1) se face sub semnatura primitorului, notindu-se pe prescriptie numarul, seria, data eliberarii si organul emitent al buletinului de identitate.
31. Pentru bolnavii spitalizati, eliberarea medicamentelor care contin toxicele prevazute la partea a III-a, pct. 3, din anexa nr. 1, se va face pe baza condicii de prescriptii medicale sau de aparat. Inscrierea in condici se va face cu creion chimic sau pix cu pasta si indigo sau creion colorat, verificindu-se daca pe copie scrisul apare vizibil, notindu-se numarul patului, numele bolnavului si varsta, denumirea completa a medicamentului, cantitatea in cifre si litere, modul de intrebuintare cu mentionarea dozei si a intervalului de administrat.
Este interzis a se scrie "dupa aviz" sau "dupa sfat". Medicul este obligat sa confirme prin semnatura si parafa eventualele corecturi pe toate exemplarele.
32. In cazul bolnavilor spitalizati, medicamentele toxice specialitati si preparate in ambalaje originale, ramase neconsumate, se restituie farmaciei; restituirea se va face in baza unui proces-verbal, intocmit in 4 exemplare si semnat de catre medicul sef al sectiei, sora medicala sefa si un delegat al compartimentului de contabilitate din unitate.
Procesul-verbal va cuprinde: denumirea medicamentului, cantitatea si valoarea la pret de vanzare, aprobarea restituirii de catre medicul director, viza contabilului unitatii sanitare si numarul de inregistrare la contabilitate.
Un exemplar va ramane medicului sef de sectie, un exemplar se va depune la compartimentul de contabilitate al unitatii sanitare, un exemplar se va preda farmaciei unitatii si un exemplar se va depune la oficiul farmaceutic teritorial odata cu raportul de gestiune.
Restul medicamentelor - formule magistrale, substante ca atare sau preparate galenice in ambalaje neoriginale - nu se vor restitui farmaciei si se vor propune pentru casare, in conformitate cu normele legale in vigoare.
Procesul-verbal de casare va fi aprobat de medicul director si inregistrat la contabilitate; un exemplar se preda medicului sef de sectie, iar un exemplar contabilitatii. Casarea se va efectua de catre comisia pentru casare din unitate.
33. Medicamentele toxice pentru uz veterinar se vor elibera pe baza de prescriptii intocmite conform prevederilor pct. 29 din prezenta anexa, specificandu-se animalul pentru care sunt prescrise, numele si adresa posesorului.
34. La primirea unei prescriptii cu medicamente toxice, farmacistul este obligat sa constate daca acesta indeplineste conditiile prevazute la pct. 29 din prezenta anexa si, in caz contrar, sa refuze executarea prescriptiei.
In situatia in care dozele prescrise depasesc pe cele admise, farmacistul va lua legatura cu medicul care a prescris medicamentul, iar atunci cand nu se poate realiza legatura sau in cazuri urgente, pentru depasiri care nu au mentiunea "sic volo" prescriptia se va executa in limitele dozelor prevazute de Farmacopeea romana in vigoare.
35. Farmacistul preparator este obligat sa aplice pe fiecare prescriere, dupa executare, stampila farmaciei cu numarul si data din registrul de copiere al retetelor si sa semneze de executare.
In registrul de copiere al retetelor, in condica de prescriptii medicale, in condica pentru aparat si in extrasul zilnic se vor sublinia cu creion colorat (albastru) produsele si substantele toxice a caror evidenta este obligatorie. In condicile de prescriptii aceste medicamente vor fi subliniate, atat pe unicat cat si pe duplicat, de catre farmacistul care a executat prescriptia.
Prescriptiile medicale care contin toxicele prevazute in anexa nr. 1, partea a III-a, pct. 3, se retin de catre farmacia care a eliberat produsul, repetarea acestora nefiind permisa. La cerere se va putea elibera bolnavului o copie care va fi prevazuta cu stampila farmaciei.
Pentru prepararea medicamentului cu continut toxic raspunde farmacistul care l-a preparat, iar pentru eliberarea lui, cel care l-a eliberat.
Orice modificari facute cu ocazia executarii retetei prescrise vor fi mentionate pe prescriptie.
Produsele si substantele toxice eliberate ca atare sau in solutii concentrate vor purta o eticheta "cap de mort" si mentiunea "otrava", iar medicamentele magistrale care contin substante toxice in doze terapeutice vor fi prevazute cu mentiunea "atentie".
Solutiile de sublimat corosiv preparate in farmacie pentru operatii de dezinfectie trebuie colorate, in mod obligatoriu inainte de eliberare, cu o culoare vie (fuxina, albastru de metilen), avand grija ca atat pe eticheta, cat si in registrul de transcriere al retetelor, sa se indice substanta cu care s-a colorat solutia.
36. Raspunderea folosirii medicamentelor care contin toxice, in unitatile sanitare si veterinare, o are medicul care prescrie tratamentul. Administrarea la bolnavi se face in conformitate cu prescriptia medicului si sub supravegherea acestuia. Aceleasi masuri trebuie respectate in serviciile de consultatii cand se executa diferite tratamente (injectii intramusculare si subcutanate, aplicari de unguente, administrare de medicamente pe cale bucala).
37. Unitatile sanitare, umane si veterinare, care nu au farmacii, pot detine substante toxice sub forma de medicamente conditionate (fiole, comprimate, solutii), iar unitatile veterinare pot detine in plus si urmatoarele substante toxice ca atare:
a. anhidrida arsenioasa si arseniti;
b. cornul de secara (Secala cornutum);
c. degetel (Digitalis purpurea) si alte specii de digitala;
d. emetic (Stibium Kalium tartaricum);
e. fluoruri;
f. mercur (Hydrargyrum) si saruri;
g. oleu de croton (Oleum crotenis);
h. sulfura de carbon (Carboneum sulfuratum);
i. stricnina sulfurica pana la 20 g;
j. strigoaie (Veratrum album si alte specii de Veratrum);
k. veratrina (Veratrinum).

Eliberarea si evidenta acestora se vor face sub raspunderea unui medic desemnat in acest scop.
38. Substantelor toxice primite de catre farmacii sunt destinate numai scopurilor medicale umane si veterinare.
Este interzisa eliberarea de catre farmacii a acestor substante pentru alte scopuri.
Scolile si muzeele vor putea cumpara, din depozite, substantele toxice prevazute in programele de invatamant sau necesare pentru conservarea preparatelor de muzeu, pe baza unei cereri din partea directiei scolii sau muzeului, care va purta viza organului local de specialitate al administratiei de stat de pe langa consiliul popular judetean sau al municipiului Bucuresti si aprobarea conducerii oficiului farmaceutic teritorial.
39. In unitatile care desfasoara activitate cu toxice, manipularea acestora se va face cu cea mai mare atentie, intrebuintindu-se echipament si ustensile destinate numai acestui scop si care vor fi pastrate intr-un loc anume fixat.
Spalarea si decontaminarea acestora se vor face separat, sub controlul direct al tehnicianului care raspunde de manipularea toxicelor.

Anexa nr. 3


NORME TEHNICE privind distrugerea produselor si substantelor toxice

1. Produsele si substantele toxice ce au devenit improprii din cauza depozitarii indelungate, depasirii lor de catre progresele stiintei, modificarii in timpul conservarii si care nu mai pot fi intrebuintate, se vor casa potrivit dispozitiilor legale in vigoare, luandu-se masurile de securitate impuse de natura si proprietatile acestora.
Substantele care nu au devenit improprii, dar care nu mai pot fi valorificate datorita schimbarii profilului unitatii sau incetarii activitatii acesteia, sau nu mai pot fi folosite, nu pot fi livrate altei unitati ori restituite unitatii furnizoare, vor fi de asemenea casate.
2. Casarea produselor si substantelor toxice se va efectua de catre comisia instituita in acest scop. Din componenta comisiei va face parte si un reprezentant al organului de militie competent, cu exceptia comisiilor din unitatile din subordinea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.
3. Dupa efectuarea casarii se va incheia un proces-verbal in 3 exemplare ce va fi semnat de toti membrii comisiei. Procesul-verbal va cuprinde: data, locul si ora casarii produselor si substantelor toxice, cantitatea (greutatea neta si bruta), metoda de casare, mentiunea daca ambalajele au fost casate sau neutralizate si felul cum vor putea fi utilizate ulterior, modul de neutralizare a mijloacelor de transport, precum si masurile preventive luate la locul casarii produselor si substantelor toxice pentru inlaturarea oricaror posibilitati de intoxicare a oamenilor sau animalelor ori de poluare a aerului, solului si a bazinelor naturale de apa.
Un exemplar al procesului-verbal ramane la unitatea care a efectuat distrugerea, al doilea exemplar se trimite organului care a aprobat distrugerea, iar al treilea exemplar se trimite organului de militie competent.
4. Casarea produselor si substantelor toxice si felul cum acestea trebuie sa fie casate se stabilesc de catre conducatorul unitatii, care va anunta in scris organul ierarhic superior solicitand autorizatia de casare.
Cererea privind autorizarea casarii trebuie sa cuprinda urmatoarele date:
a. denumirea si cantitatea produselor si substantelor toxice ce urmeaza a fi casate, precum si numarul buletinului de analiza care atesta ca respectivele substante sau produse nu mai corespund conditiilor de calitate cerute;
b. motivele casarii;
c. persoana care are conducerea directa a lucrarilor de casare si responsabilitatea organizarii masurilor de securitate individuala si colectiva;
d. locul, felul distrugerii si masurile de securitate prevazute.
5. Dupa obtinerea autorizatiei de casare se va solicita organului de militie competent sa desemneze un delegat care sa ia parte la operatiunile de distrugere.
6. Conducerea directa a lucrarilor de distrugere a produselor si substantelor toxice se va incredinta unei persoane care cunoaste bine proprietatile fizico-chimice si toxice ale acestor substante sau produse, precum si procesele chimice care au loc in timpul neutralizarii sau casarii lor.
7. Intreg personalul desemnat a lua parte la lucrarile de neutralizare si distrugere a produselor si substantelor toxice trebuie sa fie instruit de catre conducatorul lucrarii asupra metodelor de lucru si asupra pericolelor ce se pot ivi, precum si asupra mijloacelor de protectie din timpul acestor lucrari.
Personalul care ia parte la lucrarile de neutralizare si distrugere a produselor si substantelor toxice va avea la dispozitie imbracamintea, echipamentul si dispozitivele de protectie necesare, care vor fi curatate si neutralizate imediat dupa executarea lucrarilor, la locul operatiei de distrugere, cu luarea masurilor de protectie.
Personalului care a luat parte la efectuarea lucrarilor de distrugere a produselor si substantelor toxice i se va asigura imbaierea imediat dupa executarea lucrarilor.
8. Sunt interzise fumatul si consumarea de alimente in timpul lucrarilor de distrugere inainte de scoaterea imbracamintei speciale de lucru sau inainte de imbaiere.

ORDIN pentru aprobarea listei substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice


Ministrul sanatatii, vazand nota comuna a Directiei farmaceutice si a aparaturii medicale si a Oficiului juridic, din 5 februarie 1980, in temeiul prevederilor ARTICOLUL 2 alin.1 din Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, vazand acordul Ministerului Industriei Chimice cu privire la lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice, in temeiul prevederilor Decretului nr. 452/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificari ulterioare, emite urmatorul ordin:
1. Se aproba lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
2. Directia farmaceutica si a aparaturii medicale si Oficiul juridic din Ministerul Sanatatii vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sanatatii,
Eugen Proca.

Bucuresti, 7 februarie 1980.


LISTA substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice

SUBSTANTE TOXICE:

1. Acetat de cortizon
2. Acetat de dezoxicortizon
3. Acetat de hidrocortizon
4. Acetat de prednison
5. Acetat de prednisolon
6. Acetilaminofluoren
7. Acetildigitoxina
8. Acetofenetidina
9. Acetonil benzil hidroxicuramina (Warfarina)
10. Acid cianhidirc si saruri
11. Acid lisergic
12. Acid picric
13. Aconitina si saruri
14. Adamsita
15. Adonidina
16. Adrenalina si derivati
17. Alcool metilic si dizolvanti pe baza de alcool metilic
18. Alfa-naftil-amina
19. Anestezina
20. Anhidrida arsenica si arseniati
21. Anhidrida arsenioasa si arseniti
22. Anilina, saruri si derivati
23. Arecolina si saruri
24. Atropina si saruri
25. Azotiperita
26. Benzaldehidcianhidrina
27. Brom si derivati organici
28. Brucina si saruri
29. Cantarida
30. Cantaridina si saruri
31. Cianamida calcica
32. Clor
33. Clorhidrat de histamina
34. Clorhidrat de izoprenalina
35. Clorhidrat de procaina
36. Clorhidrat de tolazolina
37. Clornitrobenzen
38. Cloropicrina
39. Clorura de cianuril
40. Cofeina si saruri
41. Colchicinina
42. Coniina
43. Deslanosid
44. Dietilenglicol
45. Difenilcianarsina
46. Difenilclorarsina
47. Difosgen
48. Digitalina
49. Digitoxina (Digitoxosidum)
50. Digoxina
51. Dimetilsulfat
52. Efedrina si saruri
53. Emetina si saruri
54. Ergometrina
55. Ergotamina
56. Ergotoxina
57. Eritrina
58. Eserina (Fisostigmina) si saruri
59. Extract de beladona
60. Extract de corn de secara
61. Extract de hioscam
62. Extract de nuca vomica
63. Fenilhidroxilamina
64. Fenitoina
65. Fluoruri
66. Fosfor alb
67. Fosgen (Oxiclorura de carbon)
68. Heleborina
69. Hidrocortiazida
70. Hidrogen arseniat
71. Hidrogen fosforat
72. Hidrogen stibiat
73. Hidrogen sulfurat
74. Hiosciamina si saruri
75. Homatropina si saruri
76. Iperita
77. Izotopi radioactivi
78. Lanatosid A
79. Lanatosid C
80. Leucomaine
81. Levisita
82. Lobelina
83. Mercur si saruri
84. Nichelcarbonil
85. Nitroetilbenzen
86. Nitrozodimetilamina
87. Noradrenalina
88. Oxid de etilen
89. Papaverina
90. Pentaclorura de fosfor
91. Pentoxid de fosfor
92. Pilocarpina si saruri
93. Ptomaine
94. Rodanuri
95. Saruri galvanice pe baza de cianuri
96. Saruri de beriliu
97. Scopolamina si saruri
98. Seleniu si saruri
99. Sparteina
100. Stibiu si saruri solubile
101. Stricnina si saruri
102. Stovaina
103. Strofantina G. (Ouabaina)
104. Strofantina K
105. Sulfura de carbon
106. Taliu si saruri
107. Telur si saruri
108. Tinctura de aconit
109. Tinctura de beladona
110. Tinctura de digitala
111. Tinctura de ipeca
112. Tinctura de nuca vomica
113. Toxalbumine
114. Triclorura de fosfor
115. Trinitrotoluen
116. Ulei de croton
117. Uraniu si compusi solubili
118. Veratrina si saruri
119. Vincamina
120. Yohimbina

PLANTE CARE CONTIN SUBSTANTE TOXICE

1. Aconitum tauricum - omag
2. Aconitum toxicum - omag
3. Adonis vernalis - ruscuta de primavara
4. Aristolohia clematitis - marul lupului
5. Arum maculatum - rodul pamantului
6. Atropa belladonnae - matraguna
7. Bryonia alba - imparateasa
8. Bryonia doica - mutatoare
9. Buxud sempervirens - cimisir
10. Cicuta virosa - cucuta de apa
11. Colhicum autumnale - brandusa de toamna
12. Claviceps purpurea - cornul secarei
13. Conium maculatul - cucuta
14. Convalia majalis - lacrimioara
15. Cynanchum vincetoxicum - iarba fiarelor
16. Daphne mezercum - tulichina
17. Datura innoxia - laur
18. Datura stramonium - laur
19. Datura tatula - laur violet
20. Delphinium consolida - nemtisori de camp
21. Digitalis lanata - degetel lanos
22. Digitalis purpurea - degetel rosu
23. Dryopteris filix-mas - feriga
24. Equisetum palustre - coada calului
25. Euphorbia cyparissias - alior
26. Glyceria aquatica - mana de apa
27. Gratiola officinalis - veninarita
28. Helleborus purpurascens - spanz
29. Hyoscyamus niger - maselarita
30. Juniperus sabina - cetina de negi
31. Lactuca virosa - laptuca veninoasa
32. Lycopodium clavatum - pedicuta
33. Lolium temulentum - zazanie
34. Lupinus albus - cafeluta
35. Oenanthe aquatica - mararas
36. Paris quadrifolia - dalac
37. Ranunculus sceleratus - boglari
38. Ricinus communis - ricin
39. Ruta graveolens - vinart
40. Sarothamnus scoparius - maturice
41. Scopolia carniolica - mutulica
42. Solanum dulcamara - lesnicior, zarna
43. Solanum laciniatum - zarna lacineata
44. Solanum nigrum - zarna
45. Veratrum album – stirigoaie
46. Vinca minor - saschiu

INSTRUCTIUNI METODOLOGICE privind autorizarea detinerii si utilizarii produselor si substantelor toxice de catre agentii economici privati


1. Prin Ordinul comun al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.101/10.09.1991 se extinde aplicarea prevederilor Decretului 466/28.12 1979 privind regimul produselor si substantelor toxice si la agentii economici privati.
2. In conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr. 45/1990 si a H.G.R. Nr. 201/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, fabricarea si comercializarea de produse toxice, droguri, narcotice si otravuri este interzisa micilor intreprinderi, asociatiilor familiale si persoanelor fizice independente.
3. Detinerea si utilizarea produselor si substantelor toxice de catre agentii economici privati face obiectul unei autorizatii speciale emisa de Centrele de medicina preventiva judetene si Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
Autorizatia pentru detinerea si utilizarea produselor si substantelor toxice este conditionata de autorizarea functionarii obiectivului din punct de vedere sanitar de catre Centrele de medicina preventiva si din punct de vedere al protectiei muncii de catre Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, prin care se atesta asigurarea conditiilor generale de igiena si protectie a muncii necesare desfasurarii oricarei activitati.
Autorizarea functionarii unitatii este necesara si pentru activitatile care se desfasoara la domiciliul clientului, in puncte mobile, cu produse si substante toxice.
4. Autorizarea detinerii si utilizarii produselor si substantelor toxice are drept scop prevenirea intoxicatiilor sau altor afectari ale vietii, sanatatii si capacitatii de munca a persoanelor private, a familiilor si angajatilor acestora, a populatiei, precum si prevenirea poluarii mediului ambiant.
5. Sunt supuse autorizarii activitatile cu produse si substante toxice desfasurate de micile intreprinderi, asociatiile cu scop lucrativ, asociatiile familiale, persoanele fizice independente.
6. Autorizatia se solicita de catre agentul economic interesat, prin depunerea cererii, insotita de documentatia tip, atat la Centrul de medicina preventiva judeteana cat si la Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, cu 30 zile inainte de inceperea activitatii.
7. Documentatia pentru obtinerea autorizatiei speciale de utilizare si detinere de produse si substante toxice este formata din:
a. copie de pe autorizatia de functionare a unitatii, cu specificarea obiectului activitatii;
b. lista cu substantele toxice folosite in activitatea agentului economic privat (denumirea comerciala completa si denumirea substantelor chimice pe care le contine);
c. procesul tehnologic, din care sa rezulte materiile prime, intermediare si finite dorite (utile) si nedorite (nefolositoare); natura (denumirea) si cantitatile de reziduuri gazoase, lichide si solide rezultate din procesele tehnologice, precum si modalitatea de colectare si depozitare si unitatea la care se vor preda pentru neutralizare;
d. lista mijloacelor si dotarilor pentru prevenirea accidentelor prin intoxicatii, precum si a dotarilor pentru interventie in caz de accident, asigurate la locurile de munca sau in trusele mobile;
e. lista persoanelor care manipuleaza produse si substante toxice (numele, prenumele, varsta, calificarea, functia) si fitele de examinare medicala pentru angajare in care sa fie mentionate rezultatele examenelor psihiatrice si psihologice;
f. normele tehnice specifice pentru produsele si substantele toxice respective emise de unitatea producatoare, normele speciale de prevenire a accidentelor si instructiunile specifice de interventie in caz de avarie, accident, intoxicatie, poluare a mediului;
g. chitanta de plata a taxei de autorizare.
8. Centrul de medicina preventiva si Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii studiaza documentatia si expertizeaza la fata locului impreuna sau separat activitatea cu produse si substante toxice.
Expertiza are drept scop verificarea daca sunt asigurate toate conditiile materiale si functionale pentru aplicarea si respectarea prevederilor Decretului nr. 466/1979, a normelor de protectia muncii specifice detinerii si utilizarii produselor si substantelor toxice si a normelor de igiena a mediului si a muncii.
9. Se va avea in vedere in special:
- activitatea cu produse si substante toxice sa nu se desfasoare in incaperi destinate locuintei (bucatarii, dormitoare, etc.);
- reziduurile din activitatea cu produse si substante toxice care au potential toxic sau prin descompunere, reactii chimice etc., pot deveni toxice, sa nu fie indepartate prin retele publice de canalizare sau prin mijloacele publice de colectare si indepartare a gunoiului;
- sistemele de ventilatie, spalare, curatare sa nu pericliteze sau sa deranjeze spatiile locuite sau alte unitati vecine;
- dotarea personalului cu echipament de protectie adecvat;
- dotarea cu mijloace de prim-ajutor specifice.
10. In cadrul expertizarii se vor testa in scris cunostintele personalului din lista prezentata in documentatie asupra cunostintelor de protectie a muncii specifice activitatii, de catre delegatul I.S.T.P.M. si a cunostintelor privind actiunea asupra organismului uman, antidoturi, prim-ajutor etc., de catre delegatul C.M.P. Testarea se poate face si la nivelul celor doua unitati care expertizeaza.
11. Expertiza se finalizeaza prin referat comun sau separat, dar in 2 exemplare, care merg unul la directorul C.M.P. si celalalt la inspectorul sef al I.S.T.P.M., in baza carora se emite autorizatia.
12. In cazul neasigurarii tuturor conditiilor necesare autorizarii, se incheie pe loc un proces verbal cu motivele neacordarii autorizatiei si masurile necesare. Se va mentiona ca pana la realizarea tuturor conditiilor si obtinerea autorizatiei se interzice activitatea cu produse si substante toxice.
In autorizatie se va include conditia privind obligativitatea agentului economic de a colecta si depozita in conditii de siguranta reziduurile rezultate din procesul tehnologic, precum si predarea periodica a acestora la unitati specializate de neutralizare. Evidenta predarii se va tine conform anexei 1 la Decretul nr.466/1979.
13. Termenul in care C.M.P. si I.S.T.P.M. trebuie sa expertizeze si sa emita autorizatia este de 30 zile de la data depunerii cererii si documentatiei complete.
14. Autorizatia va fi eliberata de catre I.S.T,P.M. si de catre C.M.P. pe formularul comun conform anexei.


Citeste si despre:

Influentarea sarcinii prin expunerea accidentala la substante toxice Substante cancerigene unde se gasesc si ce efecte au Cele 7 substante nutritive esentiale unei diete echilibrate Legea privind produsele cosmetice Sarcina, consumul de droguri si substante cu potential periculos Relatia dintre regimul alimentar si diverse boli Dependenta de cumparaturi Indicatii dupa inserarea unui implant dentar Importanta acizilor grasi OMEGA-3 pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor Analize biochimice (analiza zaharului din sange - glicemia si din urina - glicozuria) Vitamine si minerale esentiale pentru o piele frumoasa Alergia la cerealele pe baza de grau Dieta Perricone Patologie traumatica - plagi si contuzii Esentialul despre medicamentele eliberate fara prescriptie medicala Bolile renale cronice