Realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului privind evaluarea starii de sanatate a populatiei

Actualizat: 05 Iulie 2009
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate


Ordinul Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate nr. 680/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 673 din 30.09.2008.
Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Vazand Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate nr. E.N. 9.951 din 23 septembrie 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 2.469 din 25 septembrie 2008,

avand in vedere prevederile:
- ARTICOLUL 95 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul ARTICOLUL 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al ARTICOLUL 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ARTICOLUL I.

Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul V "Derularea programului", paragraful al doilea de la punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Termenul de valabilitate a contractelor incheiate este pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 31 decembrie 2008, cu conditia ca furnizorii de servicii medicale sa se afle in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate."
2. La capitolul V "Derularea programului", la punctul 4, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) Etapa a VI-a: in perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2008 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:
- persoanele neasigurate care nu au fost evaluate in etapele anterioare si care au optat sa fie evaluate de catre medicul de familie la care s-au prezentat;
- persoanele asigurate care nu au fost evaluate in etapele anterioare si pentru care medicul de familie nu va efectua in anul 2008 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate."
3. La anexa nr. 7 a) la normele metodologice, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 31 martie 2009, si in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, potrivit urmatorului program de lucru:
.............................................................................................................................."
4. La anexa nr. 7 b) la normele metodologice, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 31 martie 2009, si in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice."

ARTICOLUL II.

(1) Termenul-limita pana la care medicii de familie si furnizorii de servicii medicale paraclinice pot efectua evaluarea persoanelor, respectiv investigatiile paraclinice recomandate, in cadrul programului, este 31 decembrie 2008.
(2) In perioada 1 ianuarie 2009 - 31 martie 2009 casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile acordate in cadrul programului de furnizorii de servicii medicale.

ARTICOLUL III.

Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate, directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si celelalte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL IV.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea


Citeste si despre:

EMC - medici de familie in Programul de diabet Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar Legea privind dispozitivele medicale Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin Procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Preventie pentru infarctul miocardic acut. In luna august, la ARES pacientii beneficiaza gratuit de diagnosticul minim invaziv al arterelor inimii, in baza biletului de trimitere Cum evitam infectiile urinare vara? Contract cadru 2009 Contractul cadru 2008 Legea invatamantului Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 Program de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012 Adaptarea - in cazul unei slujbe cu program de noapte