Publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Publicat: 15 Octombrie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutunPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1067 din 17/11/2004

ARTICOLUL 1.

Prezenta lege stabileste masuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum si cu privire la promovarea acestora in presa si in alte publicatii tiparite, in emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societatii informationale si prin sponsorizarea in domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuita a produselor din tutun, in vederea prevenirii consumului produselor din tutun.

ARTICOLUL 2.

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori partial din tutun, modificat genetic sau nu;
b) publicitate pentru produse din tutun - orice forma de comunicare comerciala care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;
c) sponsorizare pentru produse din tutun - orice forma de contributie publica sau privata pentru orice eveniment, activitate ori persoana, cu scopul sau avand ca efect direct ori indirect promovarea marcilor produselor din tutun;
d) servicii ale societatii informationale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la ARTICOLUL 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 3.

(1) Se interzice publicitatea produselor din tutun:
a) in presa scrisa si in alte publicatii tiparite, cu exceptia anunturilor prevazute expres de lege;
b) transmisa de posturile de radiodifuziune si de televiziune publice sau private;
c) in cinematografe;
d) pe panouri publicitare, pe copertine sau structuri de afisaj pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
e) prin serviciile societatii informationale;
f) prin folosirea marcilor de tutun pe produse sau servicii care nu au legatura cu produsele din tutun;
g) prin vanzarea de dulciuri sau de jucarii destinate copiilor si fabricate cu intentia evidenta de a da produsului si/sau ambalajului sau asemanarea cu un tip de produs din tutun.
(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisa numai in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor din domeniul industriei tutunului si in publicatiile care nu au fost editate ori tiparite in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene si nici nu sunt destinate in principal pietei romanesti sau celei comunitare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii informationale, in conditiile prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 4.

(1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activitatilor care au efecte transfrontiere sau care implica ori au loc in cel putin doua state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este Romania.
(2) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun in contextul sponsorizarii evenimentelor prevazute la alin. (1), avand ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun.

ARTICOLUL 5.

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 3 alin. (1) si ale ARTICOLUL 4 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei.
(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 4 alin. (2) si se sanctioneaza astfel:
a) firmele distribuitoare, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) contravenientii majori, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
c) contravenientii minori, precum si persoanele care sunt elevi sau studenti, cu amenda contraventionala de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(3) A doua abatere de la prevederile ARTICOLUL 4 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) si cu suspendarea temporara a activitatii de catre institutiile competente.

ARTICOLUL 6.

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la ARTICOLUL 5, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 5 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 7.

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 31 decembrie 2006.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga ARTICOLUL 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 8.

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispozitiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, si unele dispozitii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului si la initiativele de imbunatatire a controlului asupra tutunului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.

Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, ordonanta nr. 6/2008


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2008

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 1 pct. III.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL I

Legea nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) publicitate pentru produsele din tutun - orice forma de comunicare comerciala care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;
c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice forma de contributie publica sau privata pentru orice eveniment, activitate ori persoana, cu scopul sau avand ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;".
2. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) profesionisti in comertul cu produse din tutun - persoane a caror profesie sau ocupatie este schimbul cu produse din tutun prin vanzare si cumparare."
3. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c), d), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in presa scrisa si in orice alte publicatii si materiale tiparite, cu exceptia anunturilor prevazute expres de lege si a prevederilor alin. (2);
.....................................................................................................................
c) in salile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de sali de proiectie a materialelor vizuale destinate publicului;
d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de prezentare, indiferent de natura materialului din care sunt produse, de locul in care sunt amplasate ori de tipul taxelor datorate, cu exceptia celor instalate in raioane dedicate exclusiv comercializarii de produse din tutun, din incinta unitatilor economice;
.....................................................................................................................
f) prin folosirea marcilor produselor din tutun pe alte produse decat cele de tutun sau pe servicii care nu au legatura cu comertul cu produse din tutun, cu exceptia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete si chibrituri;
g) prin vanzarea sau oferirea gratuita de produse alimentare ori jucarii fabricate cu intentia evidenta de a da produsului si/sau ambalajului sau asemanarea cu un produs din tutun."
4. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
"h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuita de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizarii pe calculator, ori jucarii care promoveaza fumatul sau in care este utilizata o marca de produs din tutun;
i) prin folosirea marcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promoveaza fumatul, inscriptionate ori amplasate pe partea exterioara a oricarui mijloc de transport, precum si pe partea interioara si exterioara a mijloacelor de transport in comun."
5. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisa numai in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor in comertul cu produse din tutun si in publicatiile care nu au fost editate ori tiparite in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene si nici nu sunt destinate in principal pietei romanesti ori celei comunitare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii informationale doar in conditiile prevazute la alin. (2)."
6. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(3) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun tinerilor cu varsta sub 18 ani.
(4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor si activitatilor destinate tinerilor cu varsta sub 18 ani.
(5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricaror evenimente sau activitati care se desfasoara in unitatile medicale ori in unitatile de invatamant medico-farmaceutic."
7. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 41. - Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune si pentru sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplica prevederile ARTICOLUL 30, respectiv ARTICOLUL 34 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 3 alin. (1) si ale ARTICOLUL 4 alin. (1), (4) si (5) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 4 alin. (2) si (3) si se sanctioneaza astfel:
a) persoanele juridice, cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) persoanele fizice, cu amenda contraventionala de la 500 lei la 1.000 lei.
(3) A doua abatere de la prevederile ARTICOLUL 4 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) si cu suspendarea temporara a activitatii de catre institutiile competente."

ARTICOLUL II

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitatii produselor din tutun in salile de spectacol si interzicerea vanzarii produselor din tutun minorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 21 septembrie 2000, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL III

Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2009.


Citeste si despre:

Medicamentul - extras din Legea privind reforma in domeniul sanatatii Lege privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar SaFrina s-a intalnit cu publicul clujean! Modificarea si completarea OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Raportarea cazurilor si a evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta Sanatatea publica Cum evitam infectiile urinare vara? Cum protejam intestinul de agresiuni, in timpul tratamentului cu antibiotice Pericolele frecventarii piscinelor publice Completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - OUG nr. 100/2008 Terorismul si alte amenintari asupra sanatatii publice Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar Inotul in piscina publica: ce boli putem contracta? Cancerul de col uterin – posibilitati de diagnostic Celulele stem si incontinenta urinara