Legislatia impotriva discriminarii

Publicat: 03 Iulie 2008
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Ordonanta nr. 137 din 31.august.2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminareIn temeiul prevederilor ARTICOLUL 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale ARTICOLUL 1 lit.S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


CAPITOLUL 1 - Principii si definitii

ARTICOLUL 1

(1) In Romania, ca stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional;
b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului impotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie;
c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publica si de a avea acces la functii publice;
d) alte drepturi civile, in special:
(i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;
(ii) dreptul de a parasi tara si de a se intoarce in tara;
(iii) dreptul de a obtine cetatenia romana;
(iv) dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul de mostenire;
(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie si de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica;
e) drepturile economice, sociale si culturale, in special:
(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare;
(ii) dreptul de a infiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate;
(iii) dreptul la locuinta;
(iv) dreptul la sanatate, la ingrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale;
(v) dreptul la educatie si la pregatire profesionala;
(vi) dreptul de a lua parte, in conditii de egalitate, la activitati culturale;
f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.
(3) Orice persoana juridica sau fizica are obligatia sa respecte principiile egalitatii si nediscriminarii.

ARTICOLUL 2

(1) In prezenta ordonanta, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex sau orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
(2) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.
(3) Dispozitiile sau, dupa caz, reglementarile unei persoane fizice sau juridice, care genereaza efectele enuntate in alin. (2), antreneaza raspunderea contraventionala a persoanei fizice sau juridice, daca nu intra sub incidenta legii penale.
(4) Masurile luate de autoritatile publice sau de persoanele juridice de drept privat in favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizand asigurarea dezvoltarii lor firesti si realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora in raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum si masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare in sensul prezentei ordonante.
(5) In intelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaza prin:
a) instituirea unor actiuni afirmative sau a unor masuri speciale pentru persoanele si grupurile de persoane apartinand minoritatilor nationale, pentru comunitatile minoritatilor nationale, respectiv in vederea protectiei grupurilor defavorizate, atunci cand acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevazut in dispozitiile alin. (2) si (3).

ARTICOLUL 3

Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si institutiilor publice cu atributii in ceea ce priveste:
a) conditiile de incadrare in munca, criteriile si conditiile de recrutare si selectare, criteriile pentru realizarea promovarii, accesul la toate formele si nivelurile de orientare profesionala, de formare profesionala si de perfectionare profesionala;
b) protectia sociala si securitatea sociala;
c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri si facilitati;
d) sistemul educational;
e) asigurarea libertatii de circulatie;
f) asigurarea linistii si ordinii publice.

ARTICOLUL 4

In intelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare datorita unor cauze specifice cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.


CAPITOLUL 2 - Dispozitii speciale

Sectiunea I - Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie

ARTICOLUL 5

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea participarii la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii de apartenenta acesteia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, sexul sau orientarea sexuala, de varsta sau de apartenenta acesteia la o categorie defavorizata.

ARTICOLUL 6

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pe motiv ca apartine unei rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, intr-un raport de munca si protectie sociala, manifestata in urmatoarele domenii:
a) incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca;
b) stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;
c) acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul;
d) formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;
e) aplicarea masurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
g) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 7

(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja in munca o persoana pe motiv ca aceasta apartine unei rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia.
(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea ocuparii unui post, prin anunt sau concurs lansat de angajator sau de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, de varsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiei prevazute la ARTICOLUL 2 alin. (4).
(3) Persoanele fizice si juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca si de obtinere a unei calificari, si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatorilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

ARTICOLUL 8

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de catre angajatori in raport cu prestatiile sociale pe care le acorda acestora, datorita apartenentei angajatilor la o rasa, nationalitate, comunitati lingvistice, origine etnica, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata ori datorata varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor acestora.

ARTICOLUL 9

Prevederile ARTICOLUL 5 - 8 nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor si standardelor uzuale in domeniul respectiv, atata timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare in sensul prezentei ordonante.

Sectiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri si facilitati

ARTICOLUL 10

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea asigurarii serviciilor publice administrative si juridice, pentru o persoana fizica, un grup de persoane sau o persoana juridica, datorita apartenentei acesteia/acestuia ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale.

ARTICOLUL 11

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile de sanatate publica - alegerea medicului de familie, asistenta medicala, asigurarile de sanatate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sanatate -, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

ARTICOLUL 12

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul de a vinde sau de a inchiria un teren sau un imobil cu destinatie de locuinta, de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract cu o persoana sau un grup de persoane, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

ARTICOLUL 13

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la serviciile oferite de hoteluri, teatre, cinematografe, biblioteci, magazine, restaurante, baruri, discoteci sau orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata sau publica, ori de companiile de transport in comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

ARTICOLUL 14

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea acordarii pentru o persoana sau pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilitati, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

Sectiunea a III-a - Accesul la educatie


ARTICOLUL 15

(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice forma, grad si nivel, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.
(2) Prevederile alineatului precedent se aplica tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educational, inclusiv la admiterea sau la inscrierea in unitatile ori institutiile de invatamant si la evaluarea ori examinarea cunostintelor.
(3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la etnia respectiva, care sa conditioneze accesul unei persoane sau al unui grup de persoane la educatie in limba materna. Exceptie face situatia in care in invatamantul liceal si universitar candidatii concureaza pe locuri special acordate pentru o anumita minoritate si se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizatii legal constituite a minoritatii respective, a apartenentei la aceasta minoritate.
(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului unitatii ori institutiei de invatamant de a refuza inscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunostinte si/sau rezultate anterioare nu corespund standardelor sau conditiilor de inscriere cerute pentru accesul in institutia respectiva, atat timp cat refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei in cauza la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia.
(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului unitatii ori institutiei de invatamant pentru pregatirea personalului de cult de a refuza inscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde conditiilor stabilite pentru accesul in institutia respectiva.
(6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice ingradiri pe criterii de apartenenta la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata in procesul de infiintare si de acreditare a institutiilor de invatamant infiintate in cadrul legislativ in vigoare.

Sectiunea a IV-a - Libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului si accesul in locurile publice

ARTICOLUL 16

(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice actiuni constand in amenintari, constrangeri, folosirea fortei sau orice alte mijloace de asimilare, stramutare sau colonizare de persoane, in scopul modificarii compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localitati.
(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constand in determinarea parasirii domiciliului, in deportare sau in ingreunarea conditiilor de viata si de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane apartinand unei rase, nationalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunitati, fara acordul acestora. Constituie o incalcare a prevederilor prezentei ordonante atat obligarea unui grup de persoane apartinand unei minoritati nationale de a parasi localitatea, aria sau zonele in care locuieste, cat si obligarea unui grup de persoane apartinand majoritatii de a se stabili in localitati, arii sau zone locuite de o populatie apartinand minoritatilor nationale.

ARTICOLUL 17

(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.
(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretata in sensul restrangerii dreptului autoritatilor de punere in aplicare a planurilor de sistematizare si amenajare a teritoriului, atat timp cat mutarea se face in conditiile legii, iar masura luata nu este determinata de apartenenta persoanei sau grupului de persoane in cauza la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia/acestora.

ARTICOLUL 18

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane in locurile publice, datorita apartenentei acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o alta categorie defavorizata, respectiv datorita convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.

Sectiunea a V-a - Dreptul la demnitatea personala

ARTICOLUL 19

Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acesteia/acestuia la o rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau categorie defavorizata, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia/acesteia.

CAPITOLUL 3 - Sanctiuni

ARTICOLUL 20

(1) Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 5 - 8, 10 - 14, ARTICOLUL 15 alin. (1), (2), (3), (6), ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17 alin. (1), ARTICOLUL 18 si 19 din prezenta ordonanta se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 10.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda intre 1.000.000 lei si 20.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate.
(2) Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice.
(3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la CAPITOLUL II din prezenta ordonanta se fac de catre membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevazute in prezenta ordonanta se va face in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 7^1 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 21

(1) In toate cazurile de discriminare prevazute in prezenta ordonanta persoanele discriminate au dreptul sa pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.
(2) Cererea de despagubire este scutita de taxa judiciara de timbru.
(3) La cerere, instanta poate dispune retragerea, de catre autoritatile emitente, a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, incalca in mod repetat prevederile prezentei ordonante.

ARTICOLUL 22

(1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului au calitate procesuala activa in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane.
(2) Organizatiile prevazute la alin. (1) au calitate procesuala activa si in cazul in care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, daca aceasta din urma mandateaza organizatia in acest sens.

CAPITOLUL 4 - Dispozitii finale

ARTICOLUL 23

(1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se constituie Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului.
(2) Structura organizatorica si celelalte atributii ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 24

Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru pentru minoritatile nationale,
Eckstein Kovacs Peter

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Ministru de stat, ministrul sanatatii,
Hajdu Gabor
p. Ministrul educatiei nationale
Adrian Miroiu,
ecretar de stat

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 2 septembrie 2000

Hotararea de Guvern nr. 1194 din 27.noiembrie.2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru combaterea discriminarii


In temeiul prevederilor ARTICOLUL 107 din Constitutia Romaniei si ale ARTICOLUL 23 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

(1) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, denumit in continuare Consiliul, constituit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalitatii intre cetateni, prevazut in Constitutia Romaniei, in legislatia interna in vigoare si in documentele internationale la care Romania este parte.
(3) In exercitarea atributiilor sale Consiliul isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii sau autoritati publice.

ARTICOLUL 2

(1) Pentru indeplinirea rolului prevazut la ARTICOLUL 1 Consiliul exercita urmatoarele atributii:
a) propune instituirea, in conditiile legii, a unor actiuni sau a unor masuri speciale pentru protectia persoanelor si categoriilor defavorizate care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare atunci cand acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) propune Guvernului proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
c) avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor si a libertatilor, in conditii de egalitate si nediscriminare;
d) colaboreaza cu autoritatile publice competente in vederea armonizarii legislatiei interne cu normele internationale in materia nediscriminarii;
e) colaboreaza cu autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare;
f) urmareste aplicarea si respectarea, de catre autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice, a dispozitiilor normative ce privesc prevenirea, sanctionarea si eliminarea tuturor formelor de discriminare;
g) primeste petitii si sesizari privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii si nediscriminarii, de la persoane fizice, organizatii neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului, alte persoane juridice, institutii publice, le analizeaza, adopta masurile corespunzatoare si comunica raspunsul in termenul prevazut de lege;
h) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului;
i) elaboreaza studii si cercetari privind respectarea principiului egalitatii si nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului si le da publicitatii;
j) editeaza publicatii in materie;
k) constata si sanctioneaza contraventiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000;
l) colaboreaza cu organizatiile similare si cu organizatii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum si cu organizatiile internationale in materie.
(2) Consiliul exercita orice alte atributii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, in vederea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare.

ARTICOLUL 3

(1) Consiliul este condus de Colegiul director, organ deliberativ.
(2) Colegiul director este compus din presedinte si 6 membri.

ARTICOLUL 4

(1) Presedintele este numit si eliberat din functie prin decizia primului-ministru, din randul membrilor Colegiului director, propusi conform ARTICOLUL 5 alin. (2), (3) si (4). Presedintele Colegiului director are rang de secretar de stat si este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
(2) Presedintele Colegiului director reprezinta Consiliul in relatiile cu tertii.
(3) Presedintele Colegiului director este ordonator principal de credite.
(4) In cazul absentei sau imposibilitatii temporare de a exercita atributiile, presedintele Colegiului director desemneaza un membru in calitate de inlocuitor.

ARTICOLUL 5

(1) Membrii Colegiului director sunt numiti si eliberati din functie prin decizia primului-ministru si sunt asimilati, din punct de vedere al salarizarii, directorului general din ministere.
(2) In vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne prezinta primului-ministru cate trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(3) Primul-ministru va numi cate un membru din randul celor trei propusi de catre fiecare dintre autoritatile publice prevazute la alin. (2).
(4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este numai cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate de exercitiu a drepturilor;
b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana.
(5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea in vedere si prezenta unor persoane apartinand minoritatilor nationale sau categoriilor defavorizate.
(6) Dupa numire membrii Colegiului director nu mai reprezinta autoritatile publice care au formulat propunerile privind numirea lor in functie.
(7) Membrii Colegiului director sunt numiti pentru un mandat de 7 ani, care poate fi innoit o singura data.
(8) Atributiile membrilor Colegiului director sunt stabilite prin regulament adoptat de Colegiul director.

ARTICOLUL 6

(1) Membrii Colegiului director pot fi eliberati din functie de catre primul-ministru numai in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) expirarea mandatului;
c) incapacitate de munca, potrivit legii;
d) daca a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala;
e) daca nu mai indeplineste conditiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (4).
(2) In situatia in care impotriva unui membru al Colegiului director se pune in miscare actiunea penala, acesta se considera suspendat de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. In acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunica de indata persoanei in cauza. Daca se constata nevinovatia membrului, suspendarea sa din functie inceteaza, acesta fiind repus in toate drepturile avute anterior suspendarii, si i se vor achita drepturile banesti de care a fost lipsit.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) calitatea de membru inceteaza de drept pe data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

ARTICOLUL 7


(1) Colegiul director lucreaza valabil in prezenta a cel putin 4 membri.
(2) Colegiul director adopta hotarari, instructiuni si regulamente cu votul favorabil a cel putin 4 membri.
(3) Presedintele Colegiului director emite ordine cu caracter individual.
(4) Instructiunile si regulamentele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 8

(1) Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50.
(3) Pentru anul 2002 numarul maxim de posturi finantat este de 30.
(4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin regulament adoptat de Colegiul director.

ARTICOLUL 9

(1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de functionar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si CAPITOLUL I din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, si indeplineste o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.
(2) Membrii Consiliului pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator si de organ care aplica sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, avand competentele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

ARTICOLUL 10

Cheltuielile curente si de capital necesare functionarii Consiliului se suporta integral de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 11

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Guvernul va asigura spatiul necesar pentru sediul Consiliului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul informatiilor publice,
Vasile Dincu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu


Legea nr. 48 din 16.ianuarie.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare


Legea nr. 48 din 16.ianuarie.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptata in temeiul ARTICOLUL 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 1
(1) In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate lege.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ jurisdictional;
b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului impotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie;
c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publica si de a avea acces la functii si demnitati publice;
d) drepturile civile, in special:
(i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;
(ii) dreptul de a parasi tara si de a se intoarce in tara;
(iii) dreptul de a obtine si de a renunta la cetatenia romana;
(iv) dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la mostenire;
(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie si de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de intrunire si de asociere;
(x) dreptul de petitionare;
e) drepturile economice, sociale si culturale, in special:
(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare;
(ii) dreptul de a infiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate;
(iii) dreptul la locuinta;
(iv) dreptul la sanatate, la ingrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale;
(v) dreptul la educatie si la pregatire profesionala;
(vi) dreptul de a lua parte, in conditii de egalitate, la activitati culturale si sportive;
f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.
(3) Exercitarea drepturilor enuntate in cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate in situatii comparabile.
(4) Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa respecte principiile enuntate la alin. (2)."
2. Alineatul (3) al articolului 2 se abroga.
3. La articolul 2 alineatul (5), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) instituirea unor masuri speciale, in vederea protectiei persoanelor aflate in minoritate, atunci cand acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevazut in dispozitiile alin. (2)."
4. La articolul 3, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) conditiile de incadrare in munca, criteriile si conditiile de recrutare, selectare si promovare, accesul la toate formele si nivelurile de orientare, formare si perfectionare profesionala;
b) protectia si securitatea sociala;"
5. La articolul 3, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
"g) alte domenii ale vietii sociale."
6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4
In intelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor din cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare generat de cauze specifice, cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant."
7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea participarii la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii de apartenenta sa la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuala, de varsta sau de apartenenta sa la o categorie defavorizata."
8. La articolul 6, partea introductiva si litera c) vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pentru motivul ca apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, intr-un raport de munca si protectie sociala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, manifestata in urmatoarele domenii:
........................................................................
c) acordarea altor drepturi sociale decat cele reprezentand salariul;"
9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 7
(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja in munca o persoana pentru motivul ca aceasta apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea ocuparii unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, de varsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiei prevazute la ARTICOLUL 2 alin. (4).
(3) Persoanele fizice si juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de munca si de obtinere a unei calificari si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca."
10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de catre angajatori, in raport cu prestatiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumita rasa, nationalitate, origine etnica, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori pe baza varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei."
11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza prin:
a) refuzarea acordarii serviciilor publice administrative si juridice;
b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sanatate publica - alegerea medicului de familie, asistenta medicala, asigurarile de sanatate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sanatate;
c) refuzul de a vinde sau de a inchiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract;
e) refuzarea accesului unei persoane sau a unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata sau publica;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport in comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;
h) refuzarea acordarii pentru o persoana sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilitati."
12. Articolele 11 - 14 se abroga.
13. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 15
(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice forma, grad si nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.
........................................................................
(3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumita etnie, care sa conditioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educatie in limba materna. Exceptie face situatia in care in invatamantul liceal si universitar candidatii concureaza pe locuri special acordate pentru o anumita minoritate si se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizatii legal constituite a minoritatii respective, a apartenentei la aceasta minoritate.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului unitatii ori institutiei de invatamant de a refuza inscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunostinte ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau conditiilor de inscriere cerute pentru accesul in institutia respectiva, atat timp cat refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei in cauza la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia.
........................................................................
(6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice ingradiri pe criterii de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata in procesul de infiintare si de acreditare a institutiilor de invatamant infiintate in cadrul legislativ in vigoare."
14. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constand in determinarea parasirii domiciliului, in deportare sau in ingreunarea conditiilor de viata si de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane apartinand unei anumite rase, nationalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunitati, fara acordul acestora. Constituie o incalcare a prevederilor prezentei ordonante atat obligarea unui grup de persoane aflate in minoritate de a parasi localitatea, aria sau zonele in care locuieste, cat si obligarea unui grup de persoane apartinand majoritatii de a se stabili in localitati, arii sau zone locuite de o populatie apartinand minoritatilor nationale."
15. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 17
(1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza.
(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretata in sensul restrangerii dreptului autoritatilor de punere in aplicare a planurilor de sistematizare si amenajare a teritoriului, atat timp cat mutarea se face in conditiile legii, iar masura luata nu este determinata de apartenenta persoanei sau a grupului de persoane in cauza la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora."
16. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 18
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane in locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la oricare alta categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor in cauza."
17. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 19
Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia."
18. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20
(1) Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 5 - 8, ARTICOLUL 10, ARTICOLUL 15 alin. (1) - (3) si alin. (6), ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17 alin. (1), ARTICOLUL 18 si 19 se sanctioneaza cu amenda intre 1.000.000 lei si 10.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda intre 2.000.000 lei si 20.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31 ianuarie 2002

Legea nr. 612 din 13.noiembrie.2002 pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de catre Romania a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale


in conformitate cu ARTICOLUL 14 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


ARTICOL UNIC

(1) Romania declara, in conformitate cu ARTICOLUL 14 paragraful 1 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, ca recunoaste competenta Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale de a primi si examina plangeri (comunicari) provenind de la persoane care se afla in jurisdictia statului roman si care sustin ca sunt victime ale incalcarii de catre Romania a vreunuia dintre drepturile prevazute in Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 345/1970.
(2) Fara a aduce atingere reglementarilor ARTICOLUL 14 paragrafele 1 si 2 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, Romania considera ca aceste prevederi nu atribuie Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale competenta de a examina plangeri (comunicari) ale unor persoane care invoca existenta si incalcarea unor drepturi colective.
(3) Organismul competent sa primeasca si sa examineze plangeri (comunicari) pe plan intern in Romania, in conformitate cu ARTICOLUL 14 paragraful 2 din Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, este Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 1.194/2001.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA


EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 26 noiembrie 2002

Hotararea de Guvern nr. 1514 din 18.decembrie.2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii


In temeiul ARTICOLUL 107 din Constitutie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Hotararea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
"(4) Consiliul raspunde de aplicarea politicii Guvernului in materia nediscriminarii.
(5) In conditiile legii, Consiliul vegheaza la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu fata de categoriile de persoane care nu au calitatea de cetatean al Romaniei."
2. La alineatul (1) al articolului 2, dupa litera h) se introduc literele h^1) si h^2) cu urmatorul cuprins:
"h^1) elaboreaza si instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de discriminare;
h^2) deruleaza programe si campanii nationale in scopul realizarii atributiilor sale."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 3
(1) Consiliul este condus de presedinte.
(2) In domeniul constatarii si sanctionarii faptelor de discriminare, presedintele Consiliului este ajutat de Colegiul director, organ deliberativ in acest domeniu."
4. Alineatul (8) al articolului 5 va avea urmatori cuprins:
"(8) Membrii Colegiului director analizeaza petitiile si sesizarile primite pe adresa Consiliului si aplica sanctiunile contraventionale prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002. Membrii Colegiului director exercita si alte atributii delegate de catre presedintele Consiliului."
5. Alineatul (1) al articolului 6 se completeaza cu litera f) cu urmatorul cuprins:
"f) la propunerea fundamentata a presedintelui Consiliului."
6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Membrii Colegiului director adopta hotarari, instructiuni si regulamente in domeniul constatarii si sanctionarii faptelor de discriminare."
7. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Consiliului emite ordine cu caracter individual."
8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 8
(1) Structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului."
9. Alineatul (4) al articolului 8 se abroga.
10. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Membrii Colegiului director pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator si de organ care aplica sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, avand competentele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."
11. Anexa se abroga.

ARTICOLUL 2

In tot cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 sintagma "presedintele Colegiului director" se inlocuieste cu sintagma "presedintele Consiliului".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Presedintele Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,
Cristian Jura

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 28 decembrie 2002

Ordonanta nr. 77 din 28.august.2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare


In temeiul ARTICOLUL 107 din Constitutie si al ARTICOLUL 1 pct. III.11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL 1

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
(1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute la alin. (1), fata de alte persoane, in afara cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.
(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.
(4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazata pe doua sau mai multe criterii prevazute la alin. (1) constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale daca una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenta legii penale.
(5) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice tratament advers venit ca reactie la o plangere cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.
(6) Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie si a dreptului la informatie.
(7) Masurile luate de autoritatile publice sau de persoanele juridice de drept privat in favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizand asigurarea dezvoltarii lor firesti si realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora in raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum si masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare in sensul prezentei ordonante.
(8) In intelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaza prin:
a) prevenirea oricaror fapte de discriminare, prin instituirea unor masuri speciale, inclusiv a unor actiuni afirmative, in vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute in urma savarsirii unor acte/fapte de discriminare;
c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevazut in dispozitiile alin. (1) - (5)."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4
In intelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare."
3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9
Prevederile ARTICOLUL 5 - 8 nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor ocupationale in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare in sensul prezentei ordonante, iar aceste masuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim si metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare."
4. Literele c), d), e), f) si g) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
"c) refuzul de a vinde sau de a inchiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata ori publica, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport in comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;"
5. La capitolul II, dupa articolul 19 se introduce sectiunea a VI-a "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii" cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 19^1
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea nationala care investigheaza si sanctioneaza contraventional faptele sau actele de discriminare prevazute in prezenta ordonanta.
ARTICOLUL 19^2
In exercitarea atributiilor sale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii ori autoritati publice.
ARTICOLUL 19^3
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este responsabil cu aplicarea si controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante in domeniul sau de activitate, precum si in ceea ce priveste armonizarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.
ARTICOLUL 19^4
In vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi exercita atributiile in urmatoarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii."
6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20
(1) Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 5 - 8, 10, ARTICOLUL 15 alin. (1), (3) si (6), ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17 alin. (1), ARTICOLUL 18 si 19 se sanctioneaza cu amenda intre 2.000.000 lei si 20.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda intre 4.000.000 lei si 40.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate."
7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002."
8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevazute in prezenta ordonanta se va face prin hotarari ale Guvernului."
9. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
"(5) La cererea agentilor constatatori, reprezentantii legali ai autoritatilor si institutiilor publice si ai agentilor economici supusi controlului, precum si persoanele fizice au obligatia, in conditiile legii:
a) sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
b) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
c) sa elibereze copiile documentelor solicitate;
d) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 2.000.000 lei si 10.000.000 lei."
10. La capitolul IV, dupa articolul 24 se introduce articolul 25 cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 25
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare."

ARTICOLUL 2

Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002 si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prezentei ordonante in Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Cristian Jura
Petru Serban Mihailescu
Gheorghe Gherghina,
Hildegard Carola Puwak


EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 30 august 2003

Hotararea nr. 1279 din 04.noiembrie.2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutie, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Literele a), i) si j) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
"a) propune instituirea, in conditiile legii, a unor actiuni afirmative sau masuri speciale pentru protectia persoanelor care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare;
...........................................................................
i) efectueaza studii, sondaje, cercetari si analize privind respectarea principiului egalitatii si nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului si le da publicitatii;
j) elaboreaza, tipareste si difuzeaza in tara si in strainatate publicatii, rapoarte si materiale de informare in materia nediscriminarii;"
2. La alineatul (1) al articolului 2, dupa litera l) se introduc literele m), n), o), p), q) si r) cu urmatorul cuprins:
"m) asigura participarea personalului propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural, la reuniuni si expozitii internationale, precum si la alte actiuni avand ca scop asigurarea egalitatii si combaterea discriminarii;
n) initiaza si organizeaza seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde si alte actiuni pe tema combaterii discriminarii;
o) organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din strainatate, in scopul cunoasterii experientei altor sisteme de combatere a discriminarii;
p) asigura pregatirea profesionala a personalului propriu si participarea acestuia la actiuni internationale care au ca tema asigurarea combaterii discriminarii;
q) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale;
r) primeste sprijin financiar din partea unor organizatii din tara si strainatate in vederea organizarii si desfasurarii unor seminarii, dezbateri, mese rotunde si campanii de informare, in domeniu."
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii,
Cristian Jura

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 14 noiembrie 2003

Legea nr. 27 din 05.martie.2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptata in temeiul ARTICOLUL 1 pct. III. 11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
(1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, care are ca scop sau efect restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice."
2. La articolul I punctul 1, dupa alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevazute la alin. (1) este considerata discriminare in intelesul prezentei ordonante."
3. La articolul I punctul 1, dupa alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Constituie hartuire si se sanctioneaza contraventional orice comportament pe criteriu de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, varsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv."
4. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Constituie victimizare si se sanctioneaza contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune in justitie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii."
5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20
(1) Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 5 - 8, ARTICOLUL 10, ARTICOLUL 15 alin. (1), (3) si (6), ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17 alin. (1), ARTICOLUL 18 si 19 se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate."
6. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
7. La articolul I punctul 8, alineatul (4) al articolului 20 se abroga.
8. La articolul I punctul 9, alineatul (6) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei."
9. La articolul I, dupa punctul 9 se introduc trei puncte noi, punctele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
"9^1. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Dovada discriminarii se poate face prin orice mijloc de proba, inclusiv inregistrari audio si video.
9^2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 22
(1) Organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care au interes legitim in combaterea discriminarii au calitate procesuala activa in cazul in care discriminarea se manifesta in domeniul lor de activitate si aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane.
(2) Organizatiile prevazute la alin. (1) au calitate procesuala activa si in cazul in care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.
9^3. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL 3 - Dispozitii procedurale si sanctiuni"
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
RADU VASILE

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 11 martie 2004


Citeste si despre:

Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Vaccinul impotriva papiloma virusului uman a depasit asteptarile Actionati preventiv impotriva calusurilor si a bataturilor Echinaceea: prim remediu naturist impotriva gripei! Topul alimentelor care lupta impotriva cancerului Lupta impotriva cancerului – reteta din 6 plante din Padurea Amazoniana pe care localnicii le folosesc de mii de ani Remediul natural impotriva gripei! Tulburarile cognitive pot fi diagnosticate si tratate din timp in primul oras medical din Romania Produse cosmetice pentru mame, recomandate inainte sau dupa nastere Cum sa iti protejezi copilul impotriva paduchilor de cap Dieta anticancer - Sfaturi alimentare pentru prevenirea si lupta impotriva cancerului Cum sa va protejati impotriva alergiilor Iaurtul - un nou aliat impotriva respiratiei urat mirositoare Strugurii ne ajuta sa luptam impotriva hipertensiunii arteriale Remedii naturale impotriva parazitilor intestinali Cum sa castigati lupta impotriva pielii uscate