Programul national de diabet zaharat

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

ORDIN privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat


MINISTERUL SANATATII PUBLICE Ordinul Nr. 1061/31.08.2006 / CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Ordinul Nr. 425/04.09.2006

In temeiul prevederilor:
Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
ARTICOLUL 362, Titlul XI (Finantarea unor cheltuieli de sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
ARTICOLUL 50, Titlul II (Programele Nationale de Sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Titlul VIII (Asigurarile sociale de sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Hotararii Guvernului pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala
Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;

Ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul

ORDIN

ARTICOLUL 1

(1) Programul national de diabet zaharat are ca scop imbunatatirea starii de sanatate, cresterea sperantei de viata a bolnavilor de diabet zaharat, precum si asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, cuprinsi in program.

(2) Programul national de diabet zaharat cuprinde trei componente si anume: “Preventia si controlul in diabet si alte boli de nutritie”, “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”.

(3) Programul national de diabet zaharat se finanteaza integral din bugetul Ministerului Sanatatii Publice prin transfer de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din venituri proprii, de la data intrarii in vigoare a actului normativ emis in acest sens in conditiile legii pentru componentele “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale a bolnavilor cu diabet zaharat”. Componenta “Preventia si controlul in diabet si alte boli de nutritie”, se va finanta direct din bugetul Ministerului Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 2

(1) Coordonarea activitatii de specialitate se realizeaza la nivel national prin Agentia Nationala de Programe.

(2) Coordonarea activitatii de specialitate se realizeaza la nivelul fiecarui judet prin unitatea judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti de implementare a programului, de diabet zaharat, structura fara personalitate juridica in cadrul serviciului programe de sanatate judetean, numita in continuare “unitatea judeteana” care se infiinteaza in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I a prezentului ordin.

(3) Pe langa rolul de coordonator, unitatea judeteana implementeaza, valideaza, gestioneaza si raspunde la nivel judetean si a Municipiului Bucuresti de derulare a programului de diabet zaharat.

(4) Unitatea judeteana este formata din:
-medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice din unitati sanitare publice sau private aflati in relatie contractuala directa sau prin unitatile sanitare, cu casele de asigurari de sanatate
-responsabilul judetean si al Municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica
-responsabilul programului de la nivelul casei de asigurari de sanatate.

(5) Activitatea unitatii judetene este coordonata de responsabilul judetean si al Municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica.

ARTICOLUL 3

(1) Pentru cresterea accesului la ingrijiri, monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat se asigura de catre medicii de familie, medicii specialisti desemnati si medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

(2) Medicii specialisti desemnati aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, sunt nominalizati de Autoritatea de sanatate publica la propunerea unitatii judetene, in conditiile in care exista un deficit de medici de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

(3) Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate asigura monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orala, conform recomandarilor medicului specialist sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

(4) Medicii specialisti desemnati asigura monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati conform recomandarilor medicului specialist sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

(5) Medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice asigura monitorizarea tuturor bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi in program, fac evaluarea initiala, stabilesc schema terapeutica si planul de monitorizare si asigura reevaluarea bolnavilor cu diabet zaharat.

(6) Transmiterea schemelor terapeutice si a planului de monitorizare individual, prin scrisoare medicala, de la medicii specialisti sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice la medicii de familie si la medicii specialisti desemnati, se face prin intermediul bolnavului.

(7) Modul de acordare a consultatiilor, prescrierea tratamentului si responsabilitatile medicilor sunt prevazute in anexa 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 4

(1) Monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orala specifica, face parte din serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza pentru asistenta primara.

(2) Monitorizarea bolnavilor insulinotratati, face parte din serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate.

(3) Decontarea serviciilor mentionate la alin. (1) si (2) se realizeaza conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a Normelor metodologice de aplicare

ARTICOLUL 5

(1) Medicamentele specifice diabetului zaharat se acorda pe baza prescriptiilor medicale eliberate de catre medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, de catre medicii specialisti desemnati si de catre medicii de familie (conform schemei terapeutice stabilita in scrisoarea medicala de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice), conform dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Medicamentele antidiabetice pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se prescriu pentru o perioada de pana la 90 zile.

ARTICOLUL 6

Pentru cresterea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi in program, eliberarea medicamentelor antidiabetice orale se face prin farmaciile de circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate incepand cu data de 1 octombrie 2006.

ARTICOLUL 7

(1) Eliberarea medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizeaza prin farmaciile cu circuit inchis apartinand unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii Publice sau ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

(2) Unitatile sanitare, inclusiv cele ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, prin ale caror farmacii se elibereaza medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor se propun de catre autoritatea de sanatate publica si directiile medicale ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, se aproba de catre ministrul Sanatatii Publice si sunt comunicate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(3) Achizitia medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizeaza prin licitatie deschisa organizata la nivel national de Ministerul Sanatatii Publice impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Modul de achizitie, contractare si eliberare a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se efectueaza potrivit procedurilor cuprinse in Ordinului ministrului sanatatii publice si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 671/253 din 12 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

ARTICOLUL 8

Ministerul Sanatatii Publice va pune la dispozitia celor cu responsabilitati in derularea programului softul certificat, iar medicilor de familie le va asigura si testele si glucometrele necesare monitorizarii bolnavilor cu diabet zaharat pe care ii au in evidenta potrivit prezentului ordin.

ARTICOLUL 9

(1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica si unitatilor sanitare apartinand ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu 1 octombrie 2006.

ARTICOLUL 10

Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Autoritatile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate si institutiile, structurile nominalizate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice aduc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 11

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRUL SANATATII PUBLICE
EUGEN NICOLAESCU
PRESEDINTE CNAS
CRISTIAN VLADESCU

Anexa 1 - NORME TEHNICE privind modul de acordare a consultatiilor si prescrierea tratamentului in cadrul programului national de diabet zaharat si responsabilitatile participantilor la program

I. Modul de acordare a consultatiilor si prescrierea tratamentului

1) Consultatia de includere in program sau excluderea din program. Includerea ca si excluderea se vor asigura exclusiv de catre medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, indiferent daca lucreaza in unitati sanitare publice sau private, aflati in relatie contractuala directa sau prin unitatile sanitare, cu casele de asigurari de sanatate. Responsabilitatea stabilirii schemei terapeutice, a includerii sau excluderii in/din program apartine exclusiv medicului specialist sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si se face conform protocolului aprobat.

2) Consultatia de control se efectueaza de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, de catre medicul de familie sau medicul specialist desemnat, pe baza de scrisoare medicala trimisa de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, cu exceptia copiilor si a gravidelor cu diabet zaharat pentru care consultatia de control se face exclusiv de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

a. Colaborarea medicului de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice cu medicii de familie precum si cu medicii specialisti desemnati trebuie sa fie bazata permanent pe scrisoarea medicala, ceea ce permite si obliga inregistrarea in fisa bolnavului a tuturor modificarilor survenite.

b. Prescrierea medicatiei va fi facuta de medicul de familie numai pentru beneficiarii noninsulinotratati ai programului, conform schemei terapeutice initiate de medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si planului de monitorizare.

c. Prescrierea medicatiei va fi facuta de medicii specialisti desemnati, pentru beneficiarii insulinotratati ai programului, conform schemei terapeutice initiate de medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si planului de monitorizare.

d. Necesitatea modificarii schemei de tratament indreptateste si obliga medicul de familie si medicii specialisti desemnati sa trimita bolnavul medicului de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice care va elabora noua schema terapeutica.

e. Pacientilor cu terapie mixta tratamentul cu antidiabetice orale le va fi prescris de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice sau de catre medicul desemnat.

f. La pacientii care nu ating tintele terapeutice, obiective care trebuie cunoscute in amanuntime si consemnate in fisa bolnavului, sau in cazul aparitiei complicatiilor cronice (oftalmologice, renale, neurologice, cardio-vasculare, etc.) se impun controale mai frecvente din partea medicului de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, conform planului de monitorizare din scrisoarea medicala.

g. Ingrijirea copiilor cu diabet zaharat se va face in exclusivitate de catre medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

h. Ingrijirea gravidelor cu diabet zaharat (preexistent sarcinii sau gestational) se va face in exclusivitate de catre medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

i. Medicii de familie si medicii specialisti desemnati in derularea programului au obligatia de a trimite pacientii cu diabet zaharat la cel putin 2 consultatii de control pe an la medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, conform schemei terapeutice initiate si calendarului planului de monitorizare precizat de catre acesta.

j. Medicul de familie si medicii specialisti desemnati au obligatia sa urmeze cursuri de instruire in diabet, nutritie si boli metabolice organizate prin Ministerul Sanatatii Publice.

3) Consultatia anuala de bilant se efectueaza de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si trebuie sa contina evaluarea planului terapeutic si de recuperare, precum si a examenelor paraclinice dictate de starea bolnavului, obligatoriu hemoglobina glicozilata (HbA1C).

II. Responsabilitatile participantilor la program

1. Medicul de familie are urmatoarele responsabilitati:
a. Sa asigure efectuarea depistarii diabetul zaharat, prin efectuarea glicemiei à jeun la urmatoarele categorii de persoane asigurate:
Diabetul zaharat tip 2 la persoanele cu risc
- Varsta peste 45 ani, la fiecare 3 ani
- Varsta sub 45 ani cu unul din urmatorii factori de risc:
* obezitate (IMC ? 30 kg/m2)
* ruda de gradul I cu diabet zaharat
* nasterea unui copil > 4 kg sau diagnostic de diabet gestational
* HTA (? 140/90 mm Hg)
* HDL colesterol ? 0.9 mmol/l (? 35 mg/dl) si/sau TG ? 2,2 mmol/l (? 200 mg/dl)
* diagnostic anterior de STG (scaderea tolerantei la glucoza) sau GBM (glicemie bazala modificata)
* boala cardiovasculara
* simptome sugestive de diabet

Gravidelor cu risc crescut li se recomanda testul de diagnostic in momentul luarii in evidenta;
Gravidelor cu risc moderat, li se recomanda testul de diagnostic in saptamanile 24 – 28 de sarcina;
Gravidelor cu risc scazut de a dezvolta diabet gestational nu le este necesara testarea. In aceasta categorie sunt incluse gravidele care intrunesc toate criteriile de mai jos:

- Varsta sub 25 ani
- Greutate normala inainte de sarcina
- Membra a unei etnii cu risc scazut de diabet gestational
- Fara istoric familial de diabet zaharat
- Fara istorie personala de intoleranta la glucoza
- Fara istorie personala de probleme obstetricale

b. Sa indrume bolnavul, in cazul unei valori patologice a glicemiei cu bilet de trimitere la medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice pentru stabilirea diagnosticului si eventuala includere in program.

c. Sa consemneze in fisa de medicala, la primirea confirmarii diagnosticului prin scrisoare medicala, diagnosticul complet, regimul igieno-dietetic si de activitate, termenele (calendarul) la care se vor efectua examenele medicale de control clinic si paraclinic, schema terapeutica – planul de monitorizare.
- parametrii antropometrici: greutate, inaltime, circumferinta abdominala
- tensiune arteriala
- glicemie à jeun
- reactii adverse
- stil de viata – alimentatie, activitate fizica, consum de alcool, fumat, stres
- aderenta la tratament
- conditii de viata.

d. Sa constituie evidente distincte pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viata si pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viata si medicatie orala specifica.

e. Sa ia bolnavul in evidenta pentru tratament si monitorizare continua, completand toate datele necesare Registrului National de Diabet Zaharat transmise prin intermediul Registrului Judetean de Diabet Zaharat in ordine cronologica prin softul certificat si dedicat acestuia.

f. Sa intretina baza de date printr-un soft dedicat numai dupa ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care va raporta activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

g. Sa prescrie medicatia conform schemei terapeutice stabilita in scrisoarea medicala de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si sa o consemneaza in fisa bolnavului.

h. Sa supravegheze bolnavul in respectarea regimului igieno-dietetic si de activitate prescris si sa urmareasca ca acesta sa se prezinte la examenele medicale de control potrivit calendarului stabilit.

i. Sa trimita bolnavul cu scrisoare medicala la medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice, la cel putin doua consultatii de control pe an sau ori de cate ori apare necesitatea modificarii schemei de tratament.

j. In cazul in care se infirma diagnosticul de diabet zaharat, sa completeze in fisa de consultatii diagnosticul si indicatiile prescrise, fara evidenta speciala.

k. Sa efectueze consultatiile de control si sa faca prescrierile conform scrisorii medicale adresate lui de catre medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

l. Sa transmita medicului de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice pentru consultatia de control si bilant scrisoarea medicala care va cuprinde datele solicitate de specialist la initierea tratamentului, clinice si paraclinice, date despre stilul si conditiile de viata, aderenta la tratament, posibile bariere.

2. Medicul de specialitate desemnat are urmatoarele responsabilitati:

a. La suspiciunea de diabet zaharat, sa indrume bolnavul cu bilet de trimitere la medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice pentru stabilirea diagnosticului si eventuala includere in program.

b. La primirea confirmarii diagnosticului, prin scrisoare medicala, sa consemneze in fisa de consultatie diagnosticul complet, regimul igieno-dietetic si de activitate, termenele (calendarul) la care se vor efectua examenele medicale de control clinic si paraclinic, schema terapeutica – planul de monitorizare.

c. La bolnavii insulinotratati, sa efectueze consultatiile de control si sa prescrie medicatia conform schemei terapeutice stabilita in scrisoarea medicala de catre medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si sa le consemneze in fisa medicala.

d. Sa intretina baza de date printr-un soft dedicat numai dupa ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care sa raporteze activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

3. Medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice are urmatoarele responsabilitati:

a) Sa precizeze diagnosticul de certitudine si sa includa bolnavul in program.

b) Sa stabileasca scheme terapeutice si calendarul planului de monitorizare pentru fiecare bolnav cu diabet zaharat in conformitate cu protocolul terapeutic. Initierea tratamentului cu analogi de insulina si/sau tiazolidindione (glitazone) se aproba de comitetul de conducere al Unitatii judetene.

c) Sa efectueze consultatiile de includere in program, de control, de bilant si sa prescrie medicatie specifica atat beneficiarilor insulinotratati cat si celor tratati cu antidiabetice orale la care considera necesara supravegherea stricta si directa a bolnavului.

d) Sa gestioneze derularea programului prin intermediul componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat prin softul dedicat numai dupa ce acesta va fi certificat, instalat si functional

e) Sa transmita datele la componenta judeteana a Registrului National de Diabet Zaharat, sa realizeze evidenta bolnavului aflat in tratament si sa planifice evaluarea periodica, in functie de evolutia bolii.

f) Sa emita scrisori medicale catre medicii de familie pe lista carora este inscris bolnavul cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viata sau diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viata si medicatie orala specifica.

g) Sa emita scrisori medicale catre medicii specialisti desemnati pentru bolnavii insulinotratati, dupa caz.

h) Scrisorile medicale vor preciza in conformitate cu protocolul terapeutic, recomandari de dieta, schemele terapeutice, medicatie specifica (forma comerciala, doza, ritm etc.), medicatie pentru complicatii si/sau patologie asociata, alte examinari, data urmatorului control si calendarul planului de monitorizare a pacientilor cu diabet zaharat, inclusiv data urmatorului control.

i) Sa valideze semestrial, cu ocazia consultatiei de control, schemele terapeutice pentru bolnavii aflati in evidenta medicilor de familie si a medicilor specialisti desemnati.

j) Sa prelucreze, centralizeze si inainteze lunar catre comitetul de conducere al Unitatii judetene datele inregistrate la nivel de bolnav si sa faca raportarile in format electronic, pentru intretinerea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

k) Sa propuna comitetului de conducere al Unitatii judetene bolnavi pentru instituirea terapiei intensive prin pompe de insulina conform criteriilor aprobate.

l) Sa propuna comitetului de conducere al Unitatii judetene bolnavi pentru instituirea automonitorizarii prin program conform criteriilor aprobate.

m) Sa raporteze caselor de asigurari de sanatate CNP –urile beneficiarilor programului pentru componentele “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale a bolnavilor cu diabet zaharat”. Raportarea se face pe liste separate, pentru fiecare categorie de tratament ( cu insulina, cu ADO si mixt).

n) Sa asigure transmiterea prin scrisoare medicala schemele terapeutice si planul de monitorizare individual catre medicii de familie si catre medicii specialisti desemnati, prin scrisoare medicala, prin intermediul pacientului.

4. Unitatea sanitara publica sau privata are urmatoarele responsabilitati:

a) In situatia depistarii unui caz nou de diabet zaharat va instiinta medicul de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice si unitatea judeteana in vederea includerii in program.b) Unitatile sanitare prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (2) din ordin, prin ale caror farmacii cu circuit inchis se vor elibera insuline, sunt obligate sa inregistreze setul de date existente la nivel de bolnav in programul informatic pus la dispozitie de casele de asigurari de sanatate.

c) Sa dispuna masurile necesare in vederea asigurarii realizarii obiectivelor programului.

d) Raspund de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul programului de sanatate.

e) Sa elaboreze necesarul lunar de insuline, tinand cont de numarul de bolnavi de diabet zaharat aflati in tratament cu insuline si de stocurile de medicamente la data intocmirii acestuia. Necesarul lunar, va fi transmis Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul prealabil al unitatii judetene, in intervalul 20 – 25 din luna in curs pentru luna urmatoare, atat in format electronic, cat si prin fax prin Unitatea judeteana.

f) Raspund de raportarea corecta si la timp a datelor catre autoritatile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate.

g) Raspund de modul de organizare a contabilitatii, a evidentelor tehnico-operative, de exactitatea si realitatea datelor raportate autoritatilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate precum si altor institutii abilitate de lege.

h) Raspund aplicarea prevederilor din ordinul pentru aprobarea derularii programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora precum si in ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

5. Unitatea judeteana de implementarea a programului national de diabet zaharat:

a) Va avea un comitet de conducere format din: coordonator, respectiv responsabilul judetean si al Municipiului Bucuresti al programului de la nivelul Autoritatii de sanatate publica, coordonator medical, respectiv coordonatorul centrului de judetean de diabet si boli de nutritie, iar in cazul Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" de directorul medical al institutului, responsabil al programului din partea casei de asigurari de sanatate si dupa caz, 2 pana la 4 membri alesi in sedinta de constituire a unitatii judetene precum si membri ai Comisiei de Specialitate a Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz.

b) Functioneaza folosind structura si resursele tehnice ale „Centrului judetean de diabet si boli de nutritie” respectiv Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" pentru Bucuresti si va fi coordonata de responsabilul programului de la nivelul autoritatii de sanatate publica, numit coordonator de program.

c) Implementeaza, coordoneaza, valideaza, gestioneaza si raspunde de derularea programului printr-un soft dedicat numai dupa ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care va raporta activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

d) Va intretine baza de date si va transmite datele necesare privind.
* Includerea sau excluderea bolnavilor in program
* Desemnarea medicilor care deruleaza programul
* Stabilirea schemelor terapeutice individuale in functie de protocolul terapeutic si fondurile aprobate
* Aproba initierea schemei terapeutice pentru analogi de insulina si/sau tiazolidindione (glitazone)

e) Stabileste limitele de cheltuieli pe fiecare unitate sanitara prevazuta la ARTICOLUL 7 alin. (2) din ordin , prin a caror farmacii de circuit inchis se distribuie insuline cu incadrarea in bugetul aprobat pe judet.

f) La nivelul Unitatii judetene functioneaza Secretariatul tehnic, sustinut financiar prin program din fonduri de la bugetul de stat, componenta “Preventia si controlul in diabet si alte boli de nutritie”. Acest secretariat va avea cel putin un operator / programator analist / statistician, angajat pentru gestionarea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

g) Coordoneaza, asigura si raspunde de functionarea Registrului National de Diabet Zaharat – componenta judeteana – (colectarea de date, transmiterea datelor, mentinerea si intretinerea sistemului informatizat).

h) Semestrial Unitatea judeteana analizeaza datele la nivel de pacient din componenta judeteana a Registrului National de Diabet Zaharat si valideaza prin coordonatorul medical lista bolnavilor aflati in tratament si monitorizare la medicii de familie, medicii desemnati sau medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice.

i) Pana in data de 10 a fiecarei luni comitetul de conducere al Unitatii judetene analizeaza si valideaza prin coordonatorul medical necesarul pentru medicamente antidiabetice (orale si insulina) in baza schemelor terapeutice si in limita de cheltuiala.

j) Secretariatul tehnic realizeaza evidenta bolnavilor cuprinsi in program, pe medic de familie, schema terapeutica si distributie teritoriala in 45 de zile de la publicarea Ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

k) Secretariatul tehnic va constitui in format electronic baza de date a judetului. Datele solicitate de Unitatea centrala de implementare a programului national de diabet zaharat se transmit, cu avizul coordonatorului unitatii judetene, trimestrial pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.

l) In data de 10 a fiecarei luni va transmite prin e-mail si posta, Unitatii centrale de implementare a programului national de diabet zaharat, modificarile si actualizarile survenite in cursul lunii precedente precum si trimestrial, raportul privind derularea programului cu indicatorii fizici si de eficienta ai programului.

m) In intervalul 20 – 25 din luna in curs, pentru luna urmatoare, comitetul de conducere al unitatii judetene va transmite Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, atat in format electronic cat si prin fax, necesarul de insuline avizat, pentru fiecare din unitatile sanitare prevazute la ARTICOLUL 7 alin. (2) din ordin.

n) In data de 25 a fiecarei luni comitetul de conducere al Unitatii judetene, dupa analiza schemelor terapeutice, transmite prin e-mail si posta, Unitatii centrale de implementare a programului national de diabet zaharat, necesarul estimat de medicamente antidiabetice orale conform raportarilor din componenta judeteana a Registrului National de Diabet Zaharat avizat de casa de asigurari de sanatate pentru incadrarea in limita de cheltuieli pentru luna urmatoare.

o) Raspunde, prin comitetul de conducere, de incadrarea in fondurile aprobate.

p) Analizeaza, aproba si organizeaza, in limita bugetului, propunerile medicilor de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice privind automonitorizarea beneficiarilor de program (cantitate, durata), si constituie o evidenta separata a acestora.

q) Propune Unitatii centrale de implementarea a programului national de diabet zaharat bolnavi pentru instituirea terapiei intensive prin pompe de insulina conform criteriilor aprobate si asigura consumabilele in urma aprobarii Unitatii centrale de implementarea a programului national de diabet zaharat dupa instalarea dispozitivului, in centrul desemnat.

r) Organizeaza si coordoneaza programele de instruire a medicilor de familie, in cadrul educatiei medicale continue, EMC, (strategii, curricula, personal).

s) Pentru activitatea desfasurata la nivelul Unitatii judetene, medicii de specialitate sau cu competenta in diabet, nutritie si boli metabolice pot primi o remuneratie proportionala cu numarul de bolnavi la nivel de program national cu finantare de la bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii Publice.

6. Unitatea centrala de implementare a programului national de diabet zaharat

a) Coordoneaza, asigura si raspunde de functionarea Registrului National de Diabet Zaharat (colectarea de date, transmiterea datelor, mentinerea si intretinerea sistemului informatizat).

b) Aproba propunerile Unitatii judetene de instituire a terapiei intensive prin pompe de insulina pentru bolnavii care au primit avizul unitatii judetene conform criteriilor aprobate de Comisia de diabet si endocrinologie a Ministerului Sanatatii Publice.

c) Comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate farmaciile cu circuit inchis desemnate sa elibereze tratamentul cu insulina in vederea distributiei comenzilor lunare.

d) Solicita trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, indicatorii specifici de program de la unitatea judeteana, conform metodologiei stabilite prin Ordinul privind aprobarea programelor de sanatate.

e) Analizeaza datele specifice pe program, primite din teritoriu si elaboreaza rapoartele de evaluare a programului, pe baza indicatorilor specifici si a altor date statistice relevante.

f) Primeste anual, trimestrial si ori de cate ori este nevoie de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, consumurile de medicamente antidiabetice pentru componentele “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale a bolnavilor cu diabet zaharat”.

g) Solicita ori de cate ori este nevoie, date suplimentare de raportare privind cele trei componente “Preventia si controlul in diabet si alte boli de nutritie”, “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale a bolnavilor cu diabet zaharat”.

h) Pe baza datelor primite elaboreaza strategii, sinteze si propuneri de reorganizare si prioritizare a interventiilor specifice din cadrul programului pe care le inainteaza Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

i) Propune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, alocarea fondurilor pe componente de program si repartitia pe judete pe baza analizei propunerilor primite de la Unitatile judetene de implementare.

j) Ajuta Agentia in prevenirea si gestionarea situatiilor de criza posibile;

k) Monitorizeaza si evalueaza trimestrial modul de implementare si realizarea obiectivelor programului si propune Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate masuri de imbunatatire.

l) Are rol consultativ pentru Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate in ceea ce priveste management-ul programului.

m) Colaboreaza cu alte institutii si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale pentru asigurarea continuitatii si corelarii cu alte programe in domeniu, finantate din alte surse.

n) Raspunde de incadrarea in bugetul aprobat la nivel national.

7. Casele de asigurari de sanatate au urmatoarele responsabilitati:

a. In cadrul comitetului director al Unitatii judetene, prin responsabilul desemnat de casa de asigurari de sanatate, colaboreaza la realizarea evidentei beneficiarilor cuprinsi in program pe medic de familie, schema terapeutica, distributie teritoriala precum si incadrarea in bugetul alocat.

b. Pune la dispozitia Unitatii judetene datele si informatiile solicitate, existente la nivelul casei de asigurari de sanatate privind derularea programului, prin intermediul responsabilului programului din partea casei de asigurari.

c. Contracteaza cu farmaciile cu circuit deschis conform Normelor de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in limita fondurilor prevazute distinct.

d. Deconteaza lunar contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale eliberate, pe baza facturilor, borderourile distincte, insotite prescriptiile medicale eliberate.

e. Asigura redistribuirea trimestriala a fondurilor disponibile in functie de adresabilitate la farmaciile contractante, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.

f. Trimestrial transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru a fi comunicate Ministerului Sanatatii Publice cantitatea si valoarea medicamentelor eliberate de farmacii in vederea reintregirii fondurilor necesare pentru medicamente antidiabetice orale si insuline de catre Ministerul Sanatatii Publice.

8. Autoritatea de Sanatate Publica are urmatoarele responsabilitati:

a. Implementeaza strategiile si propune structurile implicate in preventia si terapia diabetului zaharat si a complicatiilor sale cronice (depistare, monitorizare, automonitorizare, pompe de insulina, scheme terapeutice, etc.).

b. Asigura si evalueaza calitatea ingrijirii conform protocoalelor terapeutice.

c. Asigura activitatea de coordonare, indrumare si control a calitatii ingrijirii.

d. Asigura si verifica activitatea Unitatii judetene si ia masurile ce se impun.

e. Nominalizeaza, la propunerea Unitatii judetene, medicii specialisti care vor monitoriza si prescrie tratamentul antidiabetic.

f. Propune spre aprobare si nominalizare Ministerului Sanatatii Publice la recomandarea Unitatii judetene, unitatile sanitare cu farmacii de circuit inchis inclusiv cele ale ministerelor cu retea proprie prin care se va derula componenta “Tratamentul cu insulina a bolnavilor cu diabet zaharat” a programului.

g. Supravegheaza derularea programului controland activ, atat terapia asigurata prin acest program, cat si preventia.

h. Raspunde de incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie.

i. Gestioneaza produsele si alocarea resurselor necesare automonitorizarii si tratamentului prin perfuzie continua (pompe de insulina).

j. Verifica indeplinirea angajamentelor tuturor participantilor si in cazul neindeplinirii sarcinilor sau responsabilitatilor va institui un plan de masuri de remediere sau va face propuneri de sanctionare conform legii.

k. Verifica si coordoneaza componenta judeteana a Registrul National de Diabet Zaharat.

l. Ministerul Sanatatii Publice, prin Autoritatile de sanatate publica, organizeaza cursuri de instruire in diabet, nutritie si boli metabolice pentru medicii de familie si medicii specialisti desemnati.

9. Unitatile farmaceutice au urmatoarele responsabilitati:

a. Farmaciile cu circuit deschis asigura aprovizionarea continua cu medicamentele antidiabetice orale, stabilite in cadrul programului, cu asigurarea unui stoc minim echivalent medicamentelor antidiabetice orale eliberate in cursul lunii precedente.

b. Farmaciile cu circuit inchis, nominalizate de Ministerul Sanatatii Publice, asigura aprovizionarea continua cu medicamentele specifice diabetului zaharat de tipul insulinelor, de la furnizorii desemnati castigatori ai licitatiilor organizate de catre Ministerul Sanatatii Publice, in conditiile legii si cu preturile adjudecate.

c. Farmaciile vor raporta lunar, utilizand un program dedicat si acreditat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, datele referitoare la consumul de medicamente specifice tratamentului diabetului zaharat.

Ordinul Nr. 1061/31.08.2006 / Ordinul Nr. 425/04.09.2006


Citeste si despre:

Lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Dezvaluirea secretelor celor care fac miscare Care sunt serviciile medicale de care beneficiez? Copiii si obezitatea – cum ii invatam sa manance sanatos? Indicatii dupa inserarea unui implant dentar Turele de noapte si impactul lor negativ asupra metabolismului Norme de prescriere a retetelor medicale Contract cadru 2009 Vaccinul antituberculoza (BCG) Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012