Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01/10/2008

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, tinand seama de prevederile ARTICOLUL 5 alin. (1) lit. e1) din Hotararea Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

(1) Se aproba Programul national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Programul prevazut la alin. (1) se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru Agentia Nationala Antidrog la titlul VII "Alte transferuri", in limita fondurilor bugetare aprobate si in functie de prioritatile stabilite de Agentia Nationala Antidrog.

(3) Subprogramele din cadrul programului prevazut la alin. (1) care nu se pot finanta pe anul 2009 vor fi reluate in anii urmatori si vor fi derulate in functie de fondurile bugetare aprobate Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

ARTICOLUL 2

Bugetul total al programului prevazut la ARTICOLUL 1 este de 15.078 mii lei.

ARTICOLUL 3

Subprogramele si proiectele componente ale Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 se elaboreaza, se implementeaza, se monitorizeaza si se evalueaza de Agentia Nationala Antidrog.

ARTICOLUL 4

Sumele economisite in cadrul unui subprogram sau proiect pot fi redistribuite altor subprograme sau proiecte din cadrul Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012, motivat, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale Antidrog.

ANEXA

Program national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012

Obiectiv general de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului national integrat de asistenta a consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri, pe 3 niveluri, in concordanta cu nevoile beneficiarilor, prin crearea unei retele nationale de resurse specializate de prevenire si asistenta, care sa garanteze disponibilitatea generala a serviciilor, conform Strategiei Nationale Antidrog in perioada 2005-2012, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 73/2005 (cap. II).

Scop

Prevenirea consumului de droguri la populatia generala, precum si atragerea si mentinerea consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri in sistemul national integrat de servicii publice de asistenta, in vederea reabilitarii medico-psihosociale a acestora.

Obiective generale

1. Dezvoltarea de servicii de prevenire universala, selectiva si indicata, in vederea evitarii debutului consumului de droguri si a transformarii consumului ocazional in consum problematic, precum si a reducerii consecintelor abuzului de droguri.
2. Realizarea unui complex integrat de servicii de asistenta medicala, psihologica si sociala pentru consumatorii si consumatorii dependenti de droguri, orientat prioritar spre zonele cu cea mai mare prevalenta a consumului, identificate in urma monitorizarii sistematice a unor indicatori-cheie.
3. Formarea initiala si continua a profesionistilor din sistemul de prevenire si asistenta, in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite beneficiarilor.
4. Realizarea de studii calitative si cantitative in vederea propunerii de modificare a actelor normative in materie, pentru adaptarea acestora la dinamica fenomenului drogurilor in Romania.
Buget necesar pentru implementare: 15.078 mii lei.

Subprogramele si proiectele componente ale programului national sunt urmatoarele:

1. Subprogramul "Prevenirea consumului experimental/recreational de droguri in populatia scolara"
Obiective specifice:
- crearea si dezvoltarea de servicii integrative de tip informare in legatura cu riscurile consumului de droguri la populatia scolara;
- crearea si dezvoltarea de servicii integrative de tip formare de abilitati individuale cu rol de factori de protectie impotriva consumului de droguri si de tip petrecere a timpului liber;
- crearea si dezvoltarea unor politici de prevenire a consumului de droguri in randul adolescentilor si tinerilor, prin stimularea creativitatii artistice si promovarea strategiilor de sensibilizare tip peer to peer education (educatie intre egali);
- crearea unui sistem integrat de prevenire a consumului de droguri, abilitat sa refere cazurile de abuz de alcool catre serviciile de asistenta integrata.

Indicatori fizici - unitate de masura:
- cresterea cu minimum 25% fata de anul 2007 a accesului populatiei scolare la programele de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri si la programele de formare de abilitati personale si sociale cu rol de factori de protectie;
- cresterea cu minimum 25% fata de anul 2007 a accesului populatiei scolare la programele de petrecere a timpului liber, ca alternativa la consumul de droguri.

Indicatori de eficienta:
- un numar de cel putin 200.000 de elevi/an beneficiari ai programelor de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri si de formare de abilitati personale si sociale cu rol de factori de protectie;
- un numar de cel putin 50.000 de elevi/an beneficiari directi ai programelor de petrecere a timpului liber, ca alternativa la consumul de droguri;
- un numar de cel putin 100 de persoane resursa-cheie din sistemul national de prevenire si 1.000 de cadre didactice (persoane resursa care asigura sustenabilitatea proiectului) ca beneficiari indirecti ai programului.

Indicatori de rezultat:
- raport de evaluare calitativa a eficientei proiectului;
- numarul beneficiarilor directi ai interventiilor cu caracter preventiv;
- numarul beneficiarilor indirecti.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 300 mii lei.

2. Subprogramul "Campanii nationale/regionale media de prevenire a consumului de droguri"
Obiective specifice:
- cresterea calitatii sistemului integrat de prevenire a consumului de droguri;
- dezvoltarea si diversificarea interventiilor preventive centrate pe substantele care au prevalenta cea mai ridicata in randul populatiei generale si grupelor de varsta cu risc;
- informarea si sensibilizarea adolescentilor si tinerilor din categoria de varsta mentionata in legatura cu riscurile asociate consumului de canabis;
- informarea si sensibilizarea opiniei publice in legatura cu riscurile asociate consumului de canabis;
- cresterea influentei factorilor individuali de protectie impotriva consumului de droguri, prin informarea corecta a populatiei-tinta;
- sensibilizarea decidentilor din institutiile publice-cheie din sistemul national de prevenire in legatura cu ariile de interventie prioritare.
Indicatori fizici - unitate de masura:
- cresterea cu minimum 25% a populatiei din categoria de varsta mentionata informate asupra riscurilor asociate consumului de canabis;
- mentinerea la acelasi nivel sau scaderea cu minimum 0,5% a prevalentei consumului de canabis in categoria de varsta mentionata (evaluarea de impact este posibila la un interval de 4 ani, prin studiile de prevalenta la populatia generala).

Indicatori de eficienta:
- un numar de cel putin 200.000 de adolescenti si tineri din grupa de varsta 15-25 ani beneficiari ai programelor de informare asupra riscurilor asociate consumului de canabis;
- un numar de cel putin 1.000.000 de beneficiari indirecti ai campaniei media de informare;
- un numar de cel putin 100 de persoane resursa-cheie din sistemul national de prevenire (persoane resursa care asigura sustenabilitatea proiectului) ca beneficiari indirecti ai programului.

Indicatori de rezultat:
- raport de evaluare calitativa a eficientei proiectului;
- numarul beneficiarilor directi ai interventiilor cu caracter preventiv;
- numarul beneficiarilor indirecti.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 1.600 mii lei.

3. Subprogramul "Dezvoltarea unor strategii de prevenire a consumului de droguri la locul de munca, in special in cazul profesiilor identificate ca avand risc crescut de consum"

Obiective specifice:
a) elaborarea unor propuneri legislative in acord cu rezultatele studiilor calitative, care sa fundamenteze noi politici de prevenire indicata adresate profesiilor cu risc crescut de consum de droguri;
b) implementarea unei campanii de constientizare a riscului consumului de droguri la locul de munca si de informare privind serviciile dezvoltate conform noilor modificari legislative.
Indicatori fizici - unitate de masura:
- modificarea cadrului legislativ in ceea ce priveste populatia angajata in munca si expusa riscului consumului de droguri, prin promovarea a cel putin unei modificari legislative;
- modificarea politicilor de prevenire selectiva si indicata in domeniu prin Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog 2009-2012;
- implementarea unei campanii de prevenire indicata la nivel national.

Indicatori de eficienta:
- un numar de cel putin 300.000 de persoane angajate in munca care vor beneficia de modificarile legislative;
- un numar de cel putin 100.000 de persoane angajate in munca care vor beneficia de politicile de prevenire indicata;
- un numar de cel putin 1.000.000 de persoane angajate in munca care vor beneficia de informare privind drepturile lor si serviciile dezvoltate in urma modificarii legislative.

Indicatori de rezultat:
- numarul de studii calitative care vor fundamenta politicile in domeniu;
- numarul de acte normative supuse modificarii;
- numarul anual de campanii nationale si locale de prevenire la locul de munca;
- numarul anual de rapoarte statistice facute public.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 400 mii lei.

4. Subprogramul "Operationalizarea software ERP (Enterprise Resources Planning) - prevenire si asistenta - preluate in cadrul conventiei de infratire cu Spania"
Obiective specifice:
Imbunatatirea sistemului national de culegere a datelor, monitorizare si evaluare a sistemului national de prevenire si asistenta in adictii, in vederea planificarii strategice adecvate a politicilor antidrog.

Indicatori fizici - unitate de masura:
- numarul de baze de date existente;
- numarul de rapoarte de monitorizare si evaluare.

Indicatori de eficienta:
- raport cost/beneficiu echivalent standardelor europene.

Indicatori de rezultat:
- implementarea a doua software-uri (unul de prevenire si unul de asistenta) de monitorizare a sistemului integrat de prevenire si asistenta in adictii.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 50 mii lei. 5. Subprogramul "Prevenire si asistenta integrata in aresturi si penitenciare

Obiective specifice:
Dezvoltarea unor programe integrate de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala, care sa ofere o retea de resurse si care sa garanteze accesul persoanelor private de libertate consumatoare de droguri, din sistemul penitenciar si aresturi, in zonele de risc identificate

Indicatori de rezultat:
- numarul de campanii de prevenire;
- numarul de echipamente sterile de injectare distribuite;
- numarul de beneficiari aflati in programele de mentinere cu substituti de opiacee;
- numarul de beneficiari aflati in alte tipuri de servicii de asistenta.

Indicatori de eficienta:
- raportul cost/beneficiar echivalent cu standardul european in domeniu.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 100 mii lei. 6. Subprogramul "Servicii de asistenta de nivel 1"

Obiective specifice:
Reducerea riscurilor asociate consumului in randul consumatorilor si al consumatorilor dependenti de droguri prin oferirea unor servicii medicale, psihologice si sociale de baza.
Servicii principale:
- asigurarea tratamentului de substitutie cu metadona si buprenorphina + naloxona;
- testare rapida HIV si hepatita;
- distribuirea de prezervative;
- consiliere pre- si post-testare;
- vaccinare hepatita A si B;
- servicii de asistenta medicala medie;
- asigurarea medicatiei conexe;
- marketing servicii de nivel 1 (campanie de promovare a serviciilor de reducere a riscurilor asociate).

Indicatori de eficienta:
- indicator admitere la tratament (numarul anual de cazuri care initiaza tratamentul);
- volumul de asistenta (numarul anual de consumatori diferiti asistati);
- indicator de permanenta (timpul in care beneficiarii stau in procesul de asistenta);
- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);
- indicator de abstinenta (numarul de teste de detectare a drogurilor in lichide biologice pozitive/negative);
- indicator de asistenta (numarul de zile de asistenta/beneficiar aflat in sistem);
- indicator de activitate (numarul de interventii realizate pentru beneficiar);
- indice de asistenta - relationeaza indicatorul de asistenta cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de asistenta/indicatorul de permanenta;
- indice de activitate - relationeaza indicatorul de activitate cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanenta;
- indicator de incarcatura de servicii de asistenta (numarul de pacienti asistati sau numarul de interventii realizate, in functie de tipologia profesionistului).
Bugetul aferent acestui subprogram este de 500 mii lei.

Obiective specifice:
- dezvoltarea si consolidarea serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de asistenta - element central al sistemului public de asistenta medicala, psihologica si sociala), prin consolidarea functionarii celor 15 CAIA.

Servicii principale:
- asigurarea tratamentului de substitutie cu metadona si buprenorphina + naloxona;
- asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexona;
- asigurarea tratamentului de dezintoxicare ambulatorie;
- testarea prezentei drogurilor in lichide biologice;
- testare rapida HIV si hepatita;
- distribuirea de prezervative;
- consiliere pre- si post-testare;
- vaccinare hepatita A si B;
- servicii de asistenta medicala medie;
- servicii de terapie ocupationala (ergoterapie);
- servicii de asistenta medicala psihiatrica;
- servicii de psihoterapie individuala, de grup si familiala;
- asigurarea testarii standardizate in vederea evaluarii psihologice (achizitionarea de teste psihologice standardizate si validate);
- marketing servicii de nivel 2 (campanie de promovare a serviciilor oferite de CAIA)

Indicatori de eficienta:
- indicator admitere la tratament (numarul anual de cazuri care initiaza tratamentul);
- volumul de asistenta (numarul anual de consumatori diferiti asistati);
- indicator de permanenta (timpul in care beneficiarii stau in procesul de asistenta);
- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);
- indicator de abstinenta (numarul de teste de detectare a drogurilor in lichide biologice pozitive/negative);
- indicator de asistenta (numarul de zile de asistenta/beneficiar aflat in sistem);
- indicator de activitate (numarul de interventii realizate pentru beneficiar);
- indice de asistenta - relationeaza indicatorul de asistenta cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de asistenta/indicatorul de permanenta;
- indice de activitate - relationeaza indicatorul de activitate cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanenta;
- indicator de incarcatura de servicii de asistenta (numarul de pacienti asistati sau numarul de interventii realizate, in functie de tipologia profesionistului).
Indicatori de rezultat:
- 15 CAIA operationale
Bugetul aferent acestui subprogram este de 2.000 mii lei.

Obiective specifice:
Dezvoltarea resurselor nivelului 3 ca parte integranta si esentiala a sistemului public de asistenta medicala, psihologica si sociala, in vederea reabilitarii si reinsertiei sociale a consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri.
Servicii principale:

1. asigurarea functionarii Comunitatii Terapeutice Balan (capacitate - 30 de locuri)
a) asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexona;
b) testarea prezentei drogurilor in lichide biologice;
c) servicii de asistenta medicala medie;

2. amenajarea partiala a Comunitatii Terapeutice Mica (50 de locuri):
a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;

3. amenajarea completa a Comunitatii Terapeutice Moroieni (25 de locuri):
a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;

4. asigurarea functionarii a doua centre de zi in Bucuresti:
a) asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexona;
b) testarea prezentei drogurilor in lichide biologice;
c) servicii de asistenta medicala medie;
a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;
b) testarea prezentei drogurilor in lichide biologice;
c) servicii de asistenta medicala medie;

Indicatori de eficienta:
- indicator de admitere la tratament (numarul anual de cazuri care initiaza tratamentul);
- volumul de asistenta (numarul anual de consumatori diferiti asistati);
- indicator de permanenta (timpul in care beneficiarii stau in procesul de asistenta);
- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);
- indicator de abstinenta (numarul de teste de detectare a drogurilor in lichide biologice pozitive/negative);
- indicator de asistenta (numarul de zile de asistenta/beneficiar aflat in sistem);
- indicator de activitate (nr. de interventii realizate pentru beneficiar);
- indice de asistenta - relationeaza indicatorul de asistenta cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de asistenta/indicatorul de permanenta;
- indice de activitate - relationeaza indicatorul de activitate cu cel de permanenta, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanenta;
- indicator de incarcatura de servicii de asistenta (numarul de pacienti asistati sau numarul de interventii realizate in functie de tipologia profesionistului).

Indicatori de rezultat:
- Comunitatea Terapeutica Balan - functionala, cu 30 de locuri;
- Comunitatea Terapeutica Mica - partial amenajata;
- Comunitatea Terapeutica Moroieni - complet amenajata (25 de locuri);
- doua centre de zi in Bucuresti, cu o capacitate de 30, respectiv 10 locuri;
- un centru de zi pentru minori in Bucuresti, cu o capacitate de 30 de locuri.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 9.600 mii lei.
Bugetul aferent acestui proiect este de 2.100 mii lei.
Bugetul aferent acestui proiect este de 4.000 mii lei.
Bugetul aferent acestui proiect este de 2.800 mii lei.
Bugetul aferent acestui proiect este de 700 mii lei.
Bugetul aferent acestui subprogram este de 528 mii lei.

Obiective specifice:
Dezvoltarea si imbunatatirea cadrului de formare profesionala de baza, specializata si continua a profesionistilor care lucreaza in domeniul asistentei medicale, psihologice si sociale acordate consumatorilor de droguri.

Servicii principale:
- formarea profesionala initiala si continua de specialitate (medicala, psihologica si sociala);
- servicii de supervizare si intervizare a profesionistilor care lucreaza cu consumatorii de droguri;
- dezvoltarea de ghiduri clinice de tratament.

Indicatori de rezultat:
- 100 de profesionisti formati;
- 180 de sedinte de supervizare;
- 60 de sedinte de intervizare.
Bugetul aferent acestui proiect este de 300 mii lei.

Obiective specifice:
- dezvoltarea si perfectionarea cadrului de formare de baza, specializata si continua a profesionistilor care lucreaza in domeniul prevenirii consumului de droguri;
- cresterea calitatii sistemului national de prevenire a consumului ilicit de droguri;
- dezvoltarea curriculei de formare in domeniul metodelor si tehnicilor de prevenire a consumului de droguri;
- formarea de baza si specifica in domeniul prevenirii a specialistilor Agentiei Nationale Antidrog.

Indicatori fizici - unitate de masura:
- realizarea si implementarea unui program complet (cu 5 module) de formare in domeniul prevenirii consumului de droguri;
- formarea unui numar de 45 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog care sa initieze si sa implementeze programe de formare in mod stiintific;
- realizarea a minimum un program de prevenire locala (adaptat nevoilor identificate la nivel local) la nivelul fiecarui judet;
- cresterea cu minimum 10% a accesului adolescentilor si tinerilor la serviciile oferite de centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog.

Indicatori de eficienta:
- un numar de cel putin 50 de beneficiari ai programelor de formare in domeniul prevenirii consumului;
- un numar de minimum 300.000 de beneficiari directi ai unor servicii de prevenire universala, selectiva si indicata de o mai buna calitate.

Indicatori de rezultat:
- numarul beneficiarilor directi ai programelor de formare in domeniu;
- numarul beneficiarilor directi ai programelor de prevenire de mai buna calitate;
- numarul beneficiarilor indirecti ai programelor de prevenire de mai buna calitate;
- numarul de programe de formare;
- numarul programelor de prevenire selectiva, universala si indicata implementate.
Bugetul aferent acestui proiect este de 175 mii lei.

Obiective specifice:
Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a instrumentului de autoevaluare institutionala PROFIL, specific sistemului de management al calitatii EFQM, pentru 75 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog.
Indicatori de eficienta:
- raportul cost/beneficiar al serviciului de formare in EFQM compatibil cu standardul european.
Indicatori de rezultat:
- 75 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog pregatiti pentru utilizarea instrumentului de autoevaluare institutionala PROFIL.
Bugetul aferent acestui proiect este de 30 mii lei.

Obiective specifice:
Dezvoltarea abilitatilor de gestiune eficienta a programelor, proiectelor si serviciilor publice antidrog pentru 80 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog.
Indicatori de eficienta:
- raportul cost/beneficiar al serviciului de formare compatibil cu standardul european.
Indicatori de rezultat:
- 80 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog formati/acreditati in managementul proiectelor si serviciilor publice antidrog.
Bugetul aferent acestui proiect este de 23 mii lei.


Citeste si despre:

EMC - medici de familie in Programul de diabet Procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie Program de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012 Care sunt serviciile medicale de care beneficiez? Catalogul national de programe de studii complementare Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer A XV- A CONFERINTA NATIONALA DE MEDICINA DE URGENTA 'Medicina de Urgenta: Summum de specializari sau supraspecializare?' A XVI- A Conferinta Nationala de Medicina de Urgenta Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006 Expunerea medicala in radiologia pediatrica Adaptarea - in cazul unei slujbe cu program de noapte