Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Decizia ANSPDCP nr. 101/2008


Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, in conditiile ARTICOLUL 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 19.01.2009.

Vazand Referatul de aprobare nr. 14 din 21 noiembrie 2008 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, privind necesitatea emiterii unei decizii referitoare la procedura de autorizare a prelucrarilor de date cu caracter personal privind starea de sanatate, in lipsa consimtamantului scris si neechivoc al persoanei vizate,
in aplicarea prevederilor ARTICOLUL 21 alin. (3) lit. c), raportate la ARTICOLUL 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, potrivit carora statele membre pot deroga de la interdictia de a prelucra categorii speciale de date, atunci cand aceasta se justifica din motive de interes public important in domenii cum ar fi sanatatea publica sau asigurarile de sanatate,
avand in vedere ca in anumite circumstante persoana vizata se afla in imposibilitatea de a-si da consimtamantul sau refuza acordarea acestuia in vederea prelucrarii datelor sale personale, in special a celor privind starea de sanatate,
tinand cont de faptul ca dreptul fundamental la viata intima, familiala si privata poate fi restrans in scopul realizarii unor interese publice, precum protejarea sanatatii publice, sau in scopul protejarii vietii, integritatii fizice ori sanatatii altei persoane decat persoana vizata,
vazand exceptia prevazuta la ARTICOLUL 7 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia prelucrarea datelor privind starea de sanatate poate fi efectuata cand legea prevede in mod expres, in scopul protejarii unui interes public important, cu conditia ca prelucrarea sa se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate si a celorlalte garantii prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand garantiile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in special cele referitoare la conditia ca prelucrarea datelor privind starea de sanatate sa fie efectuata numai de catre ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de catre ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente in ceea ce priveste secretul,
avand in vedere principiile instituite de ARTICOLUL 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu buna-credinta si in conformitate cu legea, iar colectarea datelor trebuie sa se faca pentru scopuri determinate, explicite si legitime,
luand in considerare faptul ca ARTICOLUL 22 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, impune obligatia operatorului de a notifica Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, inainte de efectuarea oricarei prelucrari ori a oricarui ansamblu de prelucrari, avand acelasi scop sau scopuri corelate,
in temeiul dispozitiilor ARTICOLUL 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, precum si ale ARTICOLUL 6 alin. (2) lit.

b) si ARTICOLUL 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

Presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

ARTICOLUL 1.

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate in scopul protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii altor persoane decat persoana vizata sau a publicului in general, in conditiile in care persoana vizata nu si-a dat consimtamantul in scris si in mod neechivoc, poate fi efectuata de catre operator numai dupa obtinerea autorizatiei Autoritatii nationale de supraveghere.

(2) Modelul autorizatiei prevazute la alin. (1) este stabilit in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ARTICOLUL 2.

(1) In cadrul procedurii de emitere a autorizatiei prevazute la ARTICOLUL 1 este necesara respectarea urmatoarelor conditii:
a) notificarea Autoritatii nationale de supraveghere in conditiile ARTICOLUL 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, sau completarea/modificarea unei notificari anterior inregistrate, dupa caz;
b) depunerea unei cereri, insotita de documente justificative, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: scopul prelucrarii; categoria sau categoriile de persoane vizate; datele cu caracter personal prelucrate; data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare; sursa de colectare a datelor cu caracter personal; descrierea conditiilor de prelucrare a datelor si, dupa caz, a motivelor care justifica urgenta.

(2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) lit. b) este incompleta, Autoritatea nationala de supraveghere poate solicita informatii si documente suplimentare.

ARTICOLUL 3.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile stabilite la ARTICOLUL 1 si 2, Autoritatea nationala de supraveghere va instiinta in scris solicitantul in acest sens.

ARTICOLUL 4.

(1) In vederea emiterii autorizatiei Autoritatea nationala de supraveghere solicita avizul consultativ al Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul existentei unor motive de urgenta justificate potrivit ARTICOLUL 2.

ARTICOLUL 5.

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2009.

Presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

Bucuresti, 29 decembrie 2008.

ANEXA

AUTORIZATIA
nr. .................... din .................

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de anatate, in conditiile ARTICOLUL 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor u caracter personal si libera circulatie a acestor date

In temeiul ARTICOLUL 21 alin. (3) lit. c), raportat la ARTICOLUL 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere:

Cererea nr. .................... din ......................................., depusa de .................................................,
scopul prelucrarii:
. ..............................................................................................................................
categoria sau categoriile de persoane vizate:
. ..............................................................................................................................
datele cu caracter personal prelucrate:
. ..............................................................................................................................
data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare:
. ..............................................................................................................................
sursa de colectare a datelor cu caracter personal:
. ..............................................................................................................................
conditiile de prelucrare a datelor:
. ..............................................................................................................................
motivele care justifica urgenta:
. ..............................................................................................................................
solicitarea avizului consultativ al Colegiului Medicilor din Romania1),
presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

AUTORIZEAZA

prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, efectuata de ................................................................2), prelucrare notificata cu .....................................3).
Prelucrarea datelor cu caracter personal in afara limitelor stabilite in autorizatie este interzisa.
Prezenta autorizatie nu exonereaza operatorul de indeplinirea celorlalte obligatii care ii revin potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv de obligatia de a se supune controlului efectuat de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
In conditiile legii, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate dispune orice masuri, in cazul in care constata incalcarea obligatiilor asumate de catre operator.
___________
1) Cu exceptia motivelor de urgenta.
2) Numele/Denumirea operatorului.
3) Numarul de inregistrare a notificarii din registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu


Citeste si despre:

Contractul cadru 2008 PROIECT HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru 2009 Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin Contract cadru 2009 Intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor Protocol de practica in artrita idiopatica juvenila Protocol de practica in artropatia psoriazica Produse cosmetice pentru a reduce comportamentul neplacut al pielii sensibile In urma preluarii activitatii de cardiologie a Spitalului Monza, Grupul ARES devine MONZA ARES, cea mai extinsa retea privata de servicii integrate de cardiologie din Romania Protocol de practica in poliartrita reumatoida Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor Malformatiile congenitale Tulburarile anxioase - terapie si sfaturi utile Lege privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii
Cere sfatul medicului ×