Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin

Actualizat: 12 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Proiect de ORDIN pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin


Avand in vedere prevederile:

....................................................

In temeiul
- ARTICOLUL 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;
- ARTICOLUL 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ARTICOLUL 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. ......................... si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. .........................,

ministrul Sanatatii Publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul

ORDIN

ARTICOLUL 1

Se aproba Normele metodologice pentru organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, autoritatile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRU

EUGEN NICOLAESCU

Anexa - NORME METODOLOGICE privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin se realizeaza in scopul reducerii incidentei si mortalitatii cancerului invaziv al cancerului de col uterin prin depistarea precoce, in stadii vindecabile, a leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin si tratarea acestora inaintea transformarii lor in cancere invazive.

(2) Desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin se realizeaza in cadrul Programului national de oncologie, program multianual finantat de catre Ministerul Sanatatii Publice.

ARTICOLUL 2

Strategia de screening in cancerul de col uterin, adoptata in conformitate cu standardele europene, vizeaza testarea continua, la un interval de 3 ani, a populatiei feminine eligibile, prin intermediul frotiului cito-vaginal Babes-Papanicolaou si / sau a testelor HPV.

ARTICOLUL 3

Pentru participarea la screening-ul in cancerul de col uterin sunt eligibile toate femeile din grupa de varsta 25 - 64 ani, asimptomatice sau fara antecedente sugestive pentru patologia colului uterin, netestate citologic in ultimii 3 ani.

ARTICOLUL 4

Obiectivele specifice in organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) dezvoltarea capacitatii institutionale pentru desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin;
b) asigurarea ratei de acoperire de minimum 80% a femeilor din populatia tinta eligibila asigurata si neasigurata;
c) asigurarea calitatii recoltarii frotiurilor cito-vaginale;
d) asigurarea calitatii interpretarii frotiurilor cito-vaginale;
e) asigurarea calitatii diagnosticului colposcopic, a triajului HPV si a confirmarii biopsice a leziunilor depistate;
f) asigurarea continuitatii si calitatii tratamentului, precum si a urmaririi in timp a leziunilor depistate;

ARTICOLUL 5

Activitati in cadrul desfasurarii screening-ului in cancerul de col uterin:
a) activitati de management
- Constituirea Comisiei consultative de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin (CCS)
- Organizarea unitatii nationale si a 8 unitati regionale pentru managementul screening-ului in cancerul de col uterin, numite in continuare Unitate nationala pentru management (UNM), respectiv Unitati regionale pentru management (URM);
- Organizarea a 8 retele regionale specifice de screening in cancerul de col uterin;
- Informarea si instruirea personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin;
- Dezvoltarea sistemului informational unitar de suport pentru urmarirea si inregistrarea datelor;
- Monitorizarea si evaluarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin
b) Servicii medicale:
- Identificarea, invitarea si informarea populatiei feminine eligibile;
- Efectuarea testelor de depistare precoce (recoltare si citire a frotiurilor cito-vaginale);
- Diagnosticul, tratamentul si urmarirea in timp a leziunilor depistate;

CAPITOLUL 2 - Constituirea Comisiei consultative de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 6

(1) In termen de 5 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin se constituie, prin ordin al ministrului sanatatii publice, Comisia consultativa pentru coordonarea screening-ului in cancerului de col uterin, cu urmatoarea componenta:
a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice
b) 1 reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
c) 2 reprezentanti ai Comisiei de oncologie medicala, radioterapie si chirurgie oncologica a Ministerului Sanatatii Publice
d) 2 reprezentanti ai Comisiei de anatomie patologica si medicina legala a Ministerului Sanatatii Publice
e) 2 reprezentanti ai Comisiei de obstetrica – ginecologie
f) 2 reprezentanti ai Comisiei de sanatate publica, epidemiologie si promovarea sanatatii epidemiologie
g) 2 reprezentanti ai Comisiei de medicina de familie

(2) La intalnirile CCS pot fi invitati sa participe experti si reprezentanti ai altor institutii /organizatii nonguvernamentale, asociatii de pacienti care au roluri in promovarea activitatii de screening organizat in cancerul de col uterin.

(3) Secretariatul tehnic al CCS este asigurat de personalul Unitatii nationale pentru management (UNM).

(4) Cheltuielile de deplasare, prilejuite de participarea membrilor CCS la intilniri sunt suportate din bugetul alocat Programului national de oncologie.

(5) Atributiile CCS sunt urmatoarele:
1. asigura abordarea integrata si interdisciplinara a activitatilor de screening in cancerul de col uterin;
2. asigura comunicarea intre diferitii actori institutionali (Ministerul Sanatatii Publice, Colegiul Medicilor, Societati medicale, Ministerul Educatiei si Cercetarii), catalizand un proces de mediere prin care sa se ajunga la un consens asupra protocoalelor de asigurare a calitatii in screening - ul cancerului de col uterin;
3. valideaza protocoalele de asigurare a calitatii recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, precum si a diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate;
4. analizeaza raportarile generate de catre UNM privind modalitatea de desfasurare a activitatilor de screening in cancerul de col uterin si realizarea indicatorilor de performanta, cu informarea periodica a conducerii Ministerului Sanatatii Publice;
5. formuleaza propuneri, pregateste si fundamenteaza masuri de crestere a eficientei activitatilor de screening in cancerul de col uterin, pe care le inainteaza conducerii Ministerului Sanatatii Publice;

CAPITOLUL 3 - Organizarea unitatii nationale si a 8 unitati regionale pentru managementul screening-ului in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 7

(1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin se infiinteaza Unitatea nationala de management, entitate functionala fara personalitate juridica in structura Institutului Oncologic Cluj Napoca.

(2) Atributiile UNM sunt urmatoarele:
a) coordoneaza organizarea si functionarea Unitatilor regionale de management (evaluarea institutionala, elaborarea planurilor de dezvoltare institutionala, asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacitatii pe toate componentele programului);
b) asigura personalul pentru secretariatul tehnic al CCS;
c) elaboreaza proceduri de selectie a unitatilor de specialitate implicate in derularea activitatilor de screening in cancerul de col uterin;
d) elaboreaza campania de promovare care insoteste screening-ul in cancerul de col uterin;
e) analizeaza trimestrial raportarile primite de la URM, evalueaza performanta unitatilor de specialitate implicate in derularea screening-ului in cancerul de col uterin si propune CCS masuri pentru sustinerea/ cresterea calitatii in ceea ce priveste acoperirea populatiei, acuratetea recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, acuratetea in stabilirea diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate;
f) elaboreaza, actualizeaza si supune validarii CCS protocoalele de asigurare a calitatii recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, precum si a diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate;
g) disemineaza protocoalele de asigurare a calitatii in screening-ul cancerului de col uterin;
h) monitorizeaza implementarea protocoalele de asigurare a calitatii in screening-ul cancerului de col uterin prin URM;
i) elaboreaza si actualizeaza sistemul informational necesar desfasurarii screening-ului in cancerul de col uterin (formulare tip, circuite de raportare, stabilirea de interfete intre baza de date, inclusiv intre registrele populationale, registrele regionale de cancer si cele de displazii, incorporarea indicatorilor de evaluare in sistemul informatinal);
j) coordoneaza constituirea Registrelor Regionale de Displazii si conectarea lor la Registrele Regionale de Cancer;
k) coordoneaza integrarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin in reteaua de oncologie;
l) asigura agregarea la nivel national a indicatorilor de performanta ai screening-ului in cancerul de col uterin realizati la nivel regional;
m) genereaza rapoarte, sinteze, recomandari privind desfasurarea si imbunatatirea activitatilor de screening in cancerul de col uterin pe care le inainteaza CCS;
n) planifica, la nivel national, alocarea resurselor financiare pe activitatile screening-ului in cancerul de col uterin;
o) planifica si coordoneaza programele de formare a personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin.

(3) Structura UNM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea statului de functii al Institutului Oncologic Cluj Napoca.

(4) Personalul UNM este reprezentat de:
a) Un coordonator, cu studii superioare;
b) Un medic de specialitate sanatate publica sau epidemiologie;
c) Un sociolog/ psiholog;
d) Un medic de specialitate anatomopatologie;
e) Un medic de specialitate obstetrica ginecologie;
f) Un medic de medicina de familie;
g) Un medic de specialitate oncologie;
h) Un data manager;
i) Un informatician;
j) Un registrator medical
k) Personal administrativ;

(5) Cheltuielile aferente functionarii UNM se asigura din bugetul Programului national de oncologie.

ARTICOLUL 8

(1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivel regional se infiinteaza 8 unitati regionale de management (URM), ca entitati functionale fara personalitate juridica in cadrul institutelor sau centrelor de sanatate publica, autoritatilor de sanatate publica sau unitatilor sanitare publice, dupa caz.

(2) URM vor asigura coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivelul urmatoarelor regiuni:
a) regiunea Bucuresti - Ilfov - pentru populatia feminina eligibila din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov;
a) regiunea nord - est (Iasi) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui
b) regiunea sud - est (Constanta) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea
c) regiunea sud - Muntenia– pentru populatia feminina eligibila din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman
d) regiunea sud-vest Oltenia (Craiova) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea
e) regiunea vest (Timisoara) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis.
f) regiunea nord - vest (Cluj Napoca) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare si Maramures.
g) regiunea centru (Mures) - pentru populatia feminina eligibila din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

(3) Structura URM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea statului de functii al institutiilor prevazute la alin. (2).

(4) URM vor functiona cu urmatoarea structura de personal:
a) un coordonator cu studii superioare
b) un medic de specialitate epidemiologie / sanatate publica si management;
c) un medic de specialitate obstetrica – ginecologie;
d) un medic de specialitate anatomie patologica;
e) un medic de specialitate oncologie medicala;
f) un medic de specialitate medicina de familie;
g) un manager de date;
h) un sociolog/psiholog
i) personal administrativ

(5) Conditiile de identificare a structurilor institutionale prevazute la alin (1) in cadrul carora se vor infiinta URM sunt urmatoarele:
- conectare la registrul regional de cancer;
- capacitatea de a realiza registrul regional cu catagrafia populatiei
- capacitatea de a intocmi si intretine registrul de displazii, colposcopii, diagnostic HPV
- dotare cu tehnica IT si soft necesare derularii programului
- dovedirea capacitatii pentru controlul calitatii
- citologie si / sau anatomopatologie care corespunde standardelor europene, cu scoala de citologie cervico-vaginala,
- centru de diagnostic, tratament si urmarire in timp a cancerelor de de col
- colaborarea cu o retea de mobilizare

(5) Metodologia de selectie a strucuturilor institutionale in cadrul carora se vor infiinta URM se va aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(6) Institutiile in cadrul carora se vor infiinta URM vor fi desemnate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(7) Atributiile URM sunt urmatoarele:
a) asigura evaluarea resurselor regionale necesare organizarii retelei regionale specifice de screening in cancerul de col uterin cu identificarea tipurilor de unitati de specialitate care indeplinesc conditiile de evaluare ca furnizor de servicii medicale prevazute de legislatia in vigoare, dar si criteriile de eligibilitate specifice fiecarui tip de unitate de specialitate;
b) organizeaza retelei regionale de screening in cancerul de col uterin;
c) selecteaza unitatile de specialitate care vor participa la derularea screening-ului in cancerul de col uterin pe baza dosarelor de candidatura ale acestora;
d) notifica unitatilor de specialitate selectate aprobarea candidaturii pentru participarea la screening-ul in cancerul de col uterin. Candidatilor neselectati li se comunica motivele respingerii candidaturii
e) asigura promovarea regionala a activitatilor de screening in cancerul de col uterin;
f) realizeaza informarea si mobilizarea populatiei pentru participarea la screening-ul in cancerul de col uterin;
g) coordoneaza medicii de familie care vor avea rolul de a mobiliza controlat, spre centrele de recoltare si finalizare femeile din grupele eligibile;
h) organizeaza sistemul informational al screening-ului in cancerul de col uterin la nivelul regiunii arondate;
i) organizeaza Registrul Regional de Displazii si asigura conectarea lui la Registrul Regional de Cancer
j) organizeaza programe de formare ale personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivelul regiunii arondate, in coordonarea UNM;
k) implementeaza si monitorizeaza controlul de calitate a activitatilor de recoltare si citire frotiuri cito-vaginale, diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate din cadrul screening-ului in cancerul de col uterin, cu informarea trimestriala sau semestriala, dupa caz, a caselor de asigurari de sanatate asupra performantei unitatilor de specialitate in atingerea indicatorilor de calitate a serviciilor;
l) monitorizarea, evaluarea si raportarea trimestriala catre UNM a activitatilor realizate in screening-ul cancerului de col uterin

(8) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin (8) URM pot contracta servicii.

(9) Cheltuielile aferente functionarii URM se asigura din bugetul Programului national de oncologie

ARTICOLUL 9

(1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivel judetean se infiinteaza unitati judetene de management (UJM), ca structuri fara personalitate juridica in cadrul autoritatilor de sanatate publica.

(2) UJM este constituita din:
a) coordonatorul Programului national de oncologie de la nivelul autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat prin act administrativ al directorului executiv, care este si coordonatorul unitatii judetene de implementare a programului;
b) persoana desemnata din partea casei de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti si, dupa caz, a Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, numita prin act administrativ al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
c) 3 reprezentanti ai medicilor de familie selectionati dupa urmatoarele criterii: indeplinire exemplara a bazei de date in PNES, abilitati bune de comunicare, dorinta de implicare in controlul calitatii programului de screening organizat;
d) personal tehnic, dupa cum urmeaza:
- Un medic de specialitate sanatate publica sau epidemiologie;
- Un sociolog/ psiholog;
- Un registrator medical;
- un data manager;

(3) Structura UJM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea statului de functii prevazute la alin. (2) lit. c) si d).

(4) Atributiile UJM sunt urmatoarele:
a) sprijina URM in procesul de identificare si monitorizare a unitatilor de specialitate care vor fi implicate in derularea screening-ului in cancerul de col uterin;
b) intocmeste lista cu personal medical care doreste sa dobandeasca calitatea de recoltor in cadrul screening-ului pentru cancerul de col uterin si asigura participarea acestuia la programele de formare profesionala organizate in acest sens de catre URM;
c) organizeaza sesiuni de informare a medicilor de familie asupra descrierii activitatilor screening-ului in cancerul de col uterin si a rolului lor, modalitatii de utilizare a sistemului infromational in program, modalitatii de raportare;
d) intocmeste lista centrelor de recoltare participante la screening-ul in cancerul de col uterin, cu mentionarea datelor de contact ale acestora: denumire, sediul, numerele de telefon si fax;
e) transmite medicilor de familie lista prevazuta la lit. d)
f) controleaza prin sondaj activitatea medicilor de familie in ceea ce priveste activitatea de informare si de urmarire a participarii femeilor eligibile la screening-ul in cancerul de col uterin;
g) mediatizeaza rezultatele de etapa ale screening-ului in cancerul de col uterin si contribuie la campania media de sprijin pentru participarea femeilor eligibile la aceste activitati.

(5) Cheltuielile aferente functionarii UJM se asigura din bugetul Programului national de oncologie

CAPITOLUL 4 - Organizarea a 8 retele regionale specifice de screening in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 10

(1) Pentru fiecare regiune prevazuta la ARTICOLUL 8 alin. (2) se constituie o retea regionala specifica de screening in cancerul de col uterin la care participa urmatoarele tipuri de unitati de specialitate:
a) cabinete medicale de asistenta medicala primara destinate identificarii, invitarii si informarii populatiei feminine eligibile
b) centre de recoltare a frotiurilor cito-vaginale;
c) laboratoare de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
d) centre de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin;

(2) Selectia unitatilor de specialitate care participa la screening-ul in cancerul de col uterin se realizeaza
in baza dosarelor de candidatura depuse la UJM care cuprind documente care fac dovada:
-detinerii calitatii de furnizor de servicii medicale in cadul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
- indeplinirii criteriilor de eligibilitate specifice fiecarui tip de unitate de specialitate.

ARTICOLUL 11

Sunt eligibile pentru a participa la screening-ul in cancerul de col uterin toate cabinetele medicale de asistenta medicala care au participat la PNESS.

ARTICOLUL 12

Atributiile cabinetelor de asistenta medicala primara destinate identificarii, invitarii si informarii populatiei feminine constau in asigurarea managementului cazurilor participante la screening prin:
a) realizarea catagrafiei populatiei feminine eligibile pentru participarea la screening-ul cancerului
b) programarea populatiei feminine eligibile in vederea participarii la screening-ul cancerului de col uterin
c) trimititerea catre femeile din populatia tinta a scrisorilor recomandate pentru a le invita:
- sa participe la screening atunci cand sunt programate;
- sa le recheme atunci cand frotiul cito-vaginal nesatisfacator pentru procesare si / sau evaluare;
- sa le reprogrameze in cazul neprezentarii la recoltare;
- sa le reprogrameze dupa trei ani, in cazul rezultatului negativ;
d) informarea femeilor eligibile asupra beneficiului participarii la screening-ul cancerului de col uterin;
e) completarea datelor generale din formularul tip pentru screening-ul cancerului de col uterin si inmanarea acestuia femeii care se prezinta la cabinetul medical
f) inmanarea femeilor care isi exprima dorinta de a participa la screening a listei recoltorilor participanti la programul de screening in cancerul de col uterin;
g) inregistrarea datelor de screening comunicate de laboratoare;
h) comunicarea rezultatului cito-patologic femeilor participante la screening, precum si a conduitei de urmat pentru fiecare caz in parte;
i) identificarea femeilor pentru care este recomandata o actiune consecutiva si indrumarea acestora catre centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate
j) monitorizarea efectuarii actiunilor consecutive recomandate;
k) asigurarea urmaririi pe termen lung a femeilor care au urmat un tratament;
l) adoptarea unei conduite diferentiate in functie de rezultatul interpretarii frotiurilor cito-patologice dupa cum urmeaza:
- retrimitere pentru recoltare in cazul recoltarilor gresite (~10% din cazuri)
- retrimitere (rapel) in cazul neprezentarii la recoltare
- reprogramare in trei ani in cazul testului negativ;
- reprogramare la 6 luni in cazul displaziei usoare si medii
- trimitere la ginecolog in cazul unei displazii severe
- trimitere la oncolog in cazul unui cancer in situ sau a unui cancer invaziv.

ARTICOLUL 13

Criteriile de eligibilitate specifice centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt urmatoarele:

(1) centrele de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt reprezentate, dupa caz, de:
a) cabinete medicale de asistenta medicala primara;
b) cabinete medicale de specialitate obstetrica-ginecologie;
c) cabinete medicale de planificare familiala;
d) unitati mobile de recoltare.

(2) recoltarea frotiurilor cito-vaginale in cadrul centrelor de recoltare se realizeaza de catre recoltori de material celular din colul uterin care, in curricula de formare profesionala, detin competentele necesare recoltarii frotiurilor cito-vaginale sau au beneficiat de dobandirea acestei competente ca urmare a instruirii efectuate in cadrul unui program de formare profesionala;

(3) recoltorii de material celular din colul uterin pot fi reprezentati de urmatoarele categorii de personal:
urmatoarele categorii de personal medical:
a) medic de specialitate obstetrica-ginecologie;
b) medic de familie;
c) asistent medical;

(4) centrul de recoltare indeplineste urmatoarele standarde minime privind dotarea:
a) masa ginecologica;
b) lampa;
c) instrumentar medical: specul vaginal,valve ginecologice, pense de col
d) sterilizator;
e) consumabile de laborator: spatule Ayre, periute endocervicale, periute Cervex-Brush, lame;
f) fixator

ARTICOLUL 14

Atributiile centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt urmatoarele:
a) asigura recoltarea materialului celular din colul uterin in conformitate cu protocolul de calitate;
b) inregistreaza datele aferente recoltarii frotiurilor cito-vaginale in baza formularului tip prevazut in anexa nr. 1;
c) contracteaza servicii de recoltare a frotiurilor cito-vaginale cu laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;

ARTICOLUL 15

Criteriile de eligibilitate specifice laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:

(1) laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului citologic sunt reprezentate de orice laborator de analize medicale indiferent de forma de organizare a acestuia, inclusiv laboratoarele din structurile de specialitate apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, aflat in contract direct sau prin reprezentantul legal cu casa de asigurari de sanatate;

(2) se defineste drept laborator de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin, laboratorul care indeplineste urmatoarele criterii:
a) are in structura organizatorica un compartiment de anatomie patologica sau citologie;
b) in cadrul compartimentului prevazut la lit. a) isi desfasoara activitatea minimum un medic de specialitate anatomo-patologie sau un medic de specialitate medicina de laborator care detine ,,competenta’’ / ,,atestat de studii complementare’’ in citologie, cu experienta minima de 5 ani si peste 5.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;
c) dotare cu citologie conventionala monostrat cu recoltare –fixare in mediul lichid;
d) are capacitatea de a efectua citirea a minimum 7.000 frotiuri cito-vaginale anual;
e) are capacitatea de a realiza examinarea microscopica a frotiurilor cito-vaginale de catre citotehnicieni, in regim de pre-screening; diagnosticul microscopic al frotiurilor cito-vaginale patologice va fi pus numai de catre medicii anatomopatologi, medici de laborator si biologi cu minim 5 ani vechime si peste 5.000 de frotiuri interpretate.
f) are control intern al calitatii in domeniul citologiei; dovedind laboratorului central ca minimum 10% din lamele citite de un cititor junior (min 1.000 lame citite in ultimul an) sunt verificate, prin esantionaj de un cititor senior (min 5.000 lame BP citite in ultimul an);
g) dispune de un sistem informational computerizat de inregistrare, pastrare si raportare a datelor
h) participa in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei; in sensul prezentului ordin, controlul extern de calitate de poate efectua si de catre laboratoarele centrale

(3) se defineste drept laborator de analize centrale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin laboratorul care indeplineste urmatoarele criterii:

a) laboratorul organizat la nivel regional care are in structura organizatorica un compartiment de anatomie patologica sau citologie;

b) in cadrul compartimentului prevazut la lit. a) isi desfasoara activitatea minimum 2 medici de specialitate anatomo-patologie sau medici de specialitate medicina de laborator care detin ,,competenta’’ / ,,atestat de studii complementare’’ in citologie cu experienta minima de 5 ani si peste 7.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;

c) dotare cu citologie conventionala monostrat cu recoltare –fixare in mediul lichid;

d) are capacitatea de a efectua citirea a minimum 15.000 lame anual;

e) are control intern al calitatii in domeniul citologiei;

f) participa in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;

g) dispune de un sistem informational computerizat de inregistrare, pastrare si raportare a datelor;

h) are capacitatea de a realiza controlul extern de calitate in domeniul citologiei efectuate in cadrul laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 16

Atributiile laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:

a) contracteaza servicii de recoltare a frotiurilor cito-vaginale cu centrele de recoltare;

b) deconteaza centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale serviciile efectuate cu respectarea calitatii recoltarii;

c) asigura centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale a consumabilele de laborator si fixatorii necesare;

d) realizeaza colectarea frotiurilor cito-vaginale de la centrele de recoltare si transportul acestora la laborator;

e) realizeaza citirea frotiurilor cito-vaginale;

f) realizeaza inregistrarea datelor in sistemul informational al screening-ului pentru cancerul de col uterin si completeaza formularele tip prevazut in anexa 1;

g) arhiveaza lamele;

h) transmite medicilor de familie a femeilor eligibile rezultatele frotiurilor cito-vaginale in termen de maximum 4 saptamani de la recoltarea acestora;

i) controleaza calitatea recoltarii si dau feed back centrului de recoltare asupra acesteia;

j) trimestrial, pune la dispozitia laboratorului central de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin un esantion de 2% din frotiurile cito-vaginale citite in vederea monitorizarii calitatii, precum si rezultatelor acestora;

k) raporteaza laboratorului central de analize medicale rezultatele inregistrate in screening-ul cancerului de col uterin

l) realizeaza, impreuna cu laboratorul central de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin, planul de mentinere sau de imbunatatire a calitatii citirii frotiurilor cito-vaginale.

m) asigura participarea personalului la programe de formare profesionala continua.

ARTICOLUL 17

Atributiile laboratoarelor centrale de analize medicale destinate efectuarii de screening citologic sunt urmatoarele:
a) asigura coordonarea metodologica a laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;

b) certifica periodic controlul intern de calitate al laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;

c) realizeaza controlul extern de calitate a laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin, prin recitirea a 2% din totalul frotiurilor cito-vaginale efectuate trimestrial de catre acestea;

d) realizeaza colectarea frotiurilor cito-vaginale de la laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului si transportul acestora la laborator

e) raporteaza catre URM indicatorii de conformitate; in functie de indicatorii de conformitate, laboratorul central va clasifica laboratoarele in trei categorii:
d) 1. Laboratoare de nivel I care realizeaza indice conformitate sub 69%,
d) 2. Laboratoare de nivel II care realizeaza indice de conformitate 70-94%
d) 3. Laboratoare de nivel III care realizeaza indice de conformitate peste 95%.
Pentru cazurile inscrise la punctele d) 1. si d) 2., laboratorul central va sprijini echipele sa elaboreze si sa implementeze planuri de ameliorare a calitatii.
In situatia in care la un control extern de calitate, laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin nu indeplinesc minimum indicatorii de conformitate specifici laboratorului de nivel II, se suspenda contractul incheiat pentru furnizarea de servicii in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin.
Laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin care la doua controale externe de calitate realizeaza indici de conformitate >95% pot fi apoi evaluate ulterior la un interval de 6 luni.

f) asigura formarea profesionala initiala si continua a personalului cititor de frotiuri cito-vaginale din cadrul retelei regionale, precum si participarea personalului propriu la programe de formare profesionala.

ARTICOLUL 18

Criteriile de eligibilitate specifice centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin sunt urmatoarele:

(1) centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin sunt reprezentate de - cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie organizate in sistem public sau privat care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin resurse standard de diagnostic colposcopic (aparatura si personal calificat, registru de colposcopie si protocoale de diagnostic colposcopic, evaluare, rezultat, indicatie de tratament-urmarire in timp);
b) detin resurse de tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate (cauter bipolar cu ansa, criocauter si/sau laser, resurse de biopsie incizionala sau excizionala-conizatie cu bisturiu rece)
c) sunt in relatie de colaborare cu:
- laboratoare de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
- laboratoare de determinare a infectiilor cu HPV
- spitale care au in structura sectii / compartimente de ginecologie sau ginecologie oncologica
d) respecta criteriile de control de calitate din screening-ul cancerului de col uterin, raportarile la registrele de citologie-displazii, colposcopii, bazele de date clinice, registrul judetean de cancer
- cabinete medicale de specialitate oncologie medicala organizate in sistem public sau privat care indeplinesc urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 19

Atributiile centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin sunt urmatoarele:
- efectueaza servicii medicale de colposcopie, biopsie, recoltare pentru testare HPV, tratamentul leziunilor displazice (crioterapie, electrocauterizare, vaporizare laser CO2, rezectii cu ansa, conizatie)

CAPITOLUL 5 - Informarea si instruirea personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin uterin

ARTICOLUL 20

Informarea si instruirea personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin uterin se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii Publice, prin comisiile de specialitate, autoritatile de sanatate publica si reprezentantii corpului profesional organizati in societatile medicale in cadrul unor sesiuni organizate periodic si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie.

CAPITOLUL 6 - Dezvoltarea sistemului informational unitar de suport pentru urmarirea si inregistrarea datelor

ARTICOLUL 21

(1) Urmarirea si inregistrarea datelor referitoare la screening-ul in cancerul de col uterin se efectueaza cu ajutorul urmatoarelor formulare tip:
- formular pentru screening-ul cancerului de col uterin;
- formular de urmarire a pacientei cu displazie in cadrul screening-ului cancerului de col uterin;
- formular pentru colposcopie in cadrul screening-ului cancerului de col uterin.

(2) Implementarea formularelor prevazute la alin. (1) se realizeaza atat pe suport de hartie, cat si in format electronic.

(3) Tiparirea si distribuirea formularelor tip utilizate in screening-ul cancerului de col uterin si distribuirea lor se realizeaza de catre UNM si URM.

CAPITOLUL 7 - Identificarea, invitarea si informarea populatiei feminine eligibile

ARTICOLUL 22

(1) Medicul de familie realizeaza catagrafia populatiei feminine eligibile pentru screenig in cancerul de col uterin.

(2) Catagrafia se realizeaza prin identificarea femeilor cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani atat din lista proprie de asigurati, cat si din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii pe care le are in evidenta in urma derularii PNESS si excluderea celor care prezinta:
- absenta congenitala a colului uterin;
- histerectomie totala pentru afectiuni benigne
- femei carora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin

(3) In situatia femeilor gravide, efectuarea screening-ului in cancerul de col uterin se amana pana la cel putin 12 saptamani dupa nastere.

ARTICOLUL 23

Covocarea femeilor eligibile pentru screening in cancerul de col uterin se realizeaza prin invitarea acestora de catre mediul de familie.

ARTICOLUL 24

Se recomanda programarea femeilor eligibile in mai multe etape dupa cum urmeaza:
- etapa I - in primul an vor fi invitate femeile cu varsta cuprinsa intre 45-55 ani, participante la PNESS care au declarat, cu prilejul intocmirii riscogramei individuale, ca nu au efectuat un test citologic Babes Papanicolau in ultimii 3 ani si prezinta urmatorii factori de risc pentru cancerul de col:
- numar de sarcini la termen > 2;
- parteneri sexuali multipli;
- debutul activitatii sexuale < 16 ani;
- fumatoare;
- contraceptive orale;
- antecedente patologice de boli imune sau boli cu transmitere sexuala
- etapa a II-a - in al doilea an vor fi invitate celelalte femei eligibile participante la PNESS care au declarat, cu prilejul intocmirii riscogramei individuale, ca nu au efectuat testare citopatologic Babes Papanicolau in ultimii 3 ani;
- etapa a III-a - in al treilea an vor fi invitate femeile eligibile care nu au dat curs invitatiei in etapa I si II, precum si cele care au efectuat testul citologic Babes Papanicolau in ultimii 3 ani.

CAPITOLUL 8 - Efectuarea testelor de depistare precoce (recoltare si citire a frotiurilor cito-vaginale)

ARTICOLUL 25

Efectuarea recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale se realizeaza in conformitate cu protocoalele de asigurare a calitatii, elaborate de UNM si validate de catre Comisie consultativa de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin.

CAPITOLUL 9 - Diagnosticul, tratamentul si urmarirea in timp a leziunilor depistate

ARTICOLUL 26

Efectuarea diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate se realizeaza in conformitate cu protocoalele de asigurare a calitatii, elaborate de UNM si validate de catre Comisie consultativa de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin.

CAPITOLUL 10 - Monitorizarea si evaluarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 27

(1) Monitorizarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin se realizeaza la nivel regional de catre URM.

(2) Monitorizarea se realizeaza lunar si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie si cuprinde:
a) analiza indeplinirii activitatilor propriu-zise ale screening-ului in cancerul de col uterin;
b) modul de indeplinire a atributiilor unitatilor de specialitate implicate in derularea screening-ului in cancerul de col uterin;
c) urmarirea calitatii recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, diagnosticului, tratamentui si urmaririi in timp a leziunilor depistate din cadrul screening-ului in cancerul de col uterin
d) identificarea, analiza si solutionarea problemelor aparute la nivel regional in desfasurarea screening-ului
e) propunerea unor masuri de imbunatatire pe parcursul derularii screening-ului in cancerul de col uterin, pe care le inainteaza UNM
f) intocmirea unui raport trimestrial de monitorizare pe care il transmite UNM.

(3) Monitorizarea calitatii citirii lamelor se realizeaza de catre laboratoarele centrale de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin prin recitirea a 2% din frotiurile cito-vaginale efectuate de laboratoarele din reteaua regionala specifica de screening in cancerul de col uterin.

(4) Pentru monitorizarea calitatii dignosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate URM, impreuna cu echipe de specialisti vor facilita implementarea in practica unitatilor de specialitate a protocoalelor de diagnostic si tratament ginecologic si, dupa caz, oncologic.

ARTICOLUL 28

Evaluarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin se realizeaza la nivel regional de catre URM in baza urmatorilor indicatori:

a) Indicatori fizici – se raporteaza lunar
1. indicatori raportati de cabinetele medicale de asistenta medicala primara
- numar de cazuri cu management complet, din care:
- numar de persoane invitate lunar
- numar de cazuri cu test screening negativ (repetare dupa 3 ani)
- numar de cazuri cu test screening pozitiv, cu diagnostic si tratament
2. indicatori raportati de laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin:
- numar de frotiuri cito-vaginale evaluate
3. indicatori raportati de centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate:
- numar de cazuri cu test pozitiv testate HPV
- numar de colposcopii efectuate
- numar de biopsii efectuate
- numar de cazuri cu test screening pozitiv diagnosticate cu leziuni precanceroase
- numar de cazuri cu test screening pozitiv tratate pentru leziuni precanceroase
4. numar de personal medical format (medici de familie, recoltori, cititori, medici de specialitate obstetrica-ginecologie si oncologie, sanatate publica , management de program).

b) Indicatori de rezultat – se raporteaza trimestrial
- Tratamentul si managementul adecvat al femeilor testate pozitiv-factor critic in performanta prin evaluarea statusului fiecarei paciente din program:
Grup A: Femei cu test screening negativ
Grup B: Femei cu test screening pozitiv, care au efectuat diagnostic si tratament (management clinic complet)
Grup C: Femei cu test screening pozitiv netratate sau tratate dar pierdute din urmarirea post-terapeutica (management clinic incomplet)
- Rata femeilor cu test pozitiv diagnosticate cu leziuni precanceroase
- Rata femeilor cu test pozitiv tratate pentru leziuni precanceroase:
- Rata de acoperire a populatiei feminine eligibile: Rata de acoperire 80% a femeilor din populatia tinta de pe listele MF (numitor = femei eligibile de pe lista pentru anul de program; la numarator: femei care au un rezultat , pozitiv sau negativ, certificat de laboratoare / ! se considera numai frotiurile recoltate satisfacator

c) Indicatori de impact – se raporteaza anual
- Incidenta cancerului de col uterin
- Mortalitatea prin cancer de col uterin

d) Indicatori de calitate – se raporteaza trimestrial:
- Calitatea recoltarii: % frotiuri satisfacatoare/ total frotiuri (sursa: laborator- de raportat de catre laborator pe recoltator individual)
- Calitatea citirii: rata de concordanta diagnostica – pentru verificarea calitatii se face examinarea unui esantion de 2% din lamele citite.
- Calitatea interventiilor diagnostice si terapeutice: raport de evaluare elaborat de specialistii contractati de URM
- Calitatea urmaririi rezultatelor anormale, pe categorii diagnostice

• Displazie usoara/ medie: % femei ce reven la control in 6 luni/ total femei cu displazii usoare sau medii ; sau % femei testate HPV/ total femei cu displazii usoare sau medii

• Displazie severa: numar colposcopii (sursa= formular) / nr femei cu displazie severa + cele cu displazie medie/ usoara insotite de TIPAJ POZITIV pentru tulpini HPV cu risc crescut de malignitate (sursa= laborator)

• Cancer in situ (CIS): procent de proceduri conform protocolului / total rezultate CIS identificate de laborator

• Cancer invaziv (CI): procent de proceduri conform protocolului / total rezultate CI identificate de laborator

CAPITOLUL 11 - Finantarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 29

MSP finanteaza activitatile de screening in cancerul de col uterin din bugetul de stat si din venituri proprii.
Din bugetul alocat Programului National de Cancer, prin transfer catre:
a) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru:
- identificarea, informarea si convocarea populatiei feminine eligibile pentru screening-ul in cancerul de col uterin, precum si pentru managementul de caz;
- activitatile de recoltare si citire frotiuri cito-vaginale,
- activitatile diagnostice, terapeutice si de urmarire in timp pentru leziunile depistate (colposcopii, tipaj HPV, tratamente ginecologice);
b) UNM pentru activitatile de management, informare si instruire a personalului medical, tiparire formulare pentru screening, controlul calitatii,
c) URM pentru activitatile de management, controlul calitatii. .
Din venituri proprii pentru:
a) investitii de capital (tehnica de calcul, program informatic, servicii de comunicatii necesare unitatilor de management in vederea derularii screening-ului in cancerul de col uterin, precum si a aplicatiilor necesare colectarii, validarii, raportarii si preluarii raportarilor).

ARTICOLUL 30

Natura cheltuielilor:
a) bunuri si servicii, cheltuieli materiale, prestari servicii cu caracter functional
b) cheltuieli de capital - tehnica de calcul, programul informatic si servicii de comunicatii, precum si aplicatiile necesare colectarii, validarii, raportarii si preluarii raportarilor privind serviciile acordate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin

CAPITOLUL 12 - Responsabilitati in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin

ARTICOLUL 31

(1) Responsabilitatile MSP in desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) asigura coordonarea derularii screening-ului in cancerul de col uterin prin ANP;
b) asigura, prin Directia generala buget si credite externe, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, finantarea programului potrivit bugetului aprobat, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza cererilor fundamentale ale CNAS pentru decontarea contravalorii serviciilor prestate in baza contractelor incheiate cu cabinetele medicale de medicina de familie si cu laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin, pe baza situatiilor prezentate de casele de asigurari de sanatate;
c) asigura, prin Directia generala buget si credite externe, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate sumele necesare pentru desfasurarea activitatii UNM, URM si UJM
d) asigura, prin comisiile de specialitate ale MSP, autoritatile de sanatate publica si reprezentantii corpului profesional organizati in societatile medicale, informarea si instruirea personalului medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin cu privire la modul de desfasurare a acestuia;
e) asigura, prin UNM, controlul calitatii activitatilor defasurate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin, precum si a datelor inregistrate si raportate in cadrul screening-ul in cancerul de col uterin

(2) Responsabilitatile CNAS in desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) elaboreaza modelul formularelor de raportare a activitatilor contractate pentru derularea screening-lui in cancerul de col uterin, in vederea decontarii acestora
b) vireaza, in contul MSP, sumele neutilizate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin la sfarsitul fiecarui an.

(3) Responsabilitatile caselor de asigurari de sanatate in desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) incheie contracte cu unitati de specialitate selectate de URM pentru derularea screening-ului in cancerul de col uterin, conform modelelor prevazute in anexa 2, in baza urmatoarelor documente:
1. pentru cabinetele medicale de asistenta medicala primara:
- cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
- autorizatie sanitara de functionare;
- programul de lucru al unitatii de specialitate pentru derularea activitatii de screening;
2. pentru laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin:
- cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
- autorizatie sanitara de functionare;
- programul de lucru al laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
- notificarea URM privind aprobarea candidaturii laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin
- copii ale contractelor pentru recoltarea materialului celular de la nivelul colului uterin, incheiate cu centrele de recoltare notificate de URM
- declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la indeplinirea criteriilor de transport in conditii de siguranta a probelor biologice recoltate in cadrul centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale;
3. centre de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor despistate in cadrul screening-ului in canecrul de col uterin
- cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
- autorizatie sanitara de functionare;
- programul de lucru al unitatii de specialitate pentru derularea activitatii de screening
- notificarea URM privind aprobarea candidaturii unitatii de specialitate destinat efectuarii diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp
b) deconteaza, in termen de 20 de zile de la data depunerii documentelor, contravaloarea serviciilor medicale contractate, dupa cum urmeaza:
- suma de 10 lei, reprezentand tariful pe fiecare caz cu management complet in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin. Prin caz cu management complet se intelege cazul al carui rezultat permite incadrarea intr-una din urmatoarele situatii:
- caz reprogramt pentru screening dupa 3 ani
- caz inscris in registrul de displazii
- caz inscris in registrul de cancer
- suma de 50 lei, reprezentand tariful pe fiecare frotiu cito-vaginal evaluat
c) verifica, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii, concordanta CNP-urilor cuprinse in borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevazute in Formularele pentru screeningul cancerului de col uterin, inaintate de catre laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
d) efectueaza controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea screening-ului in cancerul de col uterin, in conditiile stabilite de Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin;
e) controleaza actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor medicale furnizate conform contractelor si documentele justificative privind sumele decontate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin;
f ) inmaneaza la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, comunica furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii;

(4) Responsabilitatile medicilor de familie in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii medicale specifice managementului de caz, in baza documentelor prevazute la alin. (3);
b) intocmesc baza de date cuprinzand persoanele catagrafiate pentru screening-ul in cancerul de col uterin pe care transmit casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale , precum si UJM
c) stabilesc un program de activitate corespunzator pentru derularea screening-ului in cancerul de col uterin, in functie de numarul de persoane care urmeaza a fi invitate si programate, luand in considerare recomandarea de a examina in medie 3 persoane pe ora, pentru asigurarea calitatii actului medical
d) afiseaza la loc vizibil programul cabinetului
e) prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente, in vederea decontarii:
1. factura cuprinzand contravaloarea aferenta cazurilor finalizate
2. borderoul centralizator, in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand cazurilor finalizate in luna pentru care se face raportarea
f) raporteaza casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii prevazuti la ARTICOLUL 28 lit. a) potrivit dispozitiilor prezentului ordin;
g) respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de MSP

(5) Responsabilitatile laboratoarelor de analize medicale implicate in efectuarea screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
a) incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea urmatoarelor servicii medicale:
- efectuarea testelor citologice Babes-Papanicolau asupra materialului celular recoltat in cadrul centrelor de recoltare cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a incheiat contracte pentru servicii de recoltare;
- transmiterea rezultatelor investigatiilor medicale paraclinice inscrise in Formularului pentru screeningul cancerului de col uterin catre medicii de familie;
- transmiterea rezultatelor investigatiilor medicale paraclinice catre paciente prin intermediul unui buletin de analize medicale
Incheierea contractelor intre parti se realizeaza in baza documnetelor prevazute la alin. (3)
b) sa indeplineasca pe toata perioada de valabilitate a contractului conditiile obligatorii pentru incheierea acestuia, stabilite de Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin;
c) sa prezinte caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente necesare in vederea decontarii:
- factura cuprinzand contravaloarea testelor citologice Babes Papanicolau efectuate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin;
- borderoul-centralizator, atat in format electronic, cat si pe suport hartie, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand persoanelor carora li s-a efectuat testul citologic Babes- Papanicolau in luna pentru care se face raportarea;
- exemplarele .... ale Formularelor pentru screening in cancerul de col uterin, pentru fiecare CNP raportat, cu semnatura si parafa si stampila cabinetului medicului de familie manager de caz si ale medicului recoltor;
d) sa intocmeasca evidente distincte pentru testele citologice Babes- Papanicolau efectuate in cadrul screening-ului in cancerul de col uterin;
e) sa transmita rezultatele testelor citologice Babes Papanicolau inscrise in Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin cu semnatura si parafa medicului de laborator / anatomo-patolog catre medicii de familie care sunt manageri de caz, in termen 4 saptamani de la recoltarea acestora;
f) sa transmita pacientelor buletinul de analize ce contine rezultatul testelor citologice Babes Papanicolau, in termen de 4 saptamani de la recoltarea acestuia;
g) sa respecte legislatia privind confidentialitatea actului medical si prelucrarea datelor cu caracter personal;
h) sa raporteze casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii prevazuti la ARTICOLUL 28 lit. a), potrivit dispozitiilor prezentului ordin;
i) sa incheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu centrele de recoltare notificate de URM;
j) sa asigure transportul in conditii de siguranta a probelor recoltate si fixate in cadrul centrelor de recoltare in termen de maximum 24 de ore de la momentul recoltarii;

(6) Responsabilitatile centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate sunt urmatoarele:
a) incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea urmatoarelor servicii medicale:
- colposcopie,
- biopsie,
- recoltare pentru testare HPV,
- tratamentul leziunilor displazice (crioterapie, electrocauterizare, vaporizare laser CO2, rezectii cu ansa, conizatie
Incheierea contractelor intre parti se realizeaza in baza documnetelor prevazute la alin. (3)

Anexa nr. 1

Formular pentru screeningul cancerului de col uterin

Serie formular_______________ COD NUMERIC PERSONAL
Nume________________________________ Prenume_____________________________
Judet_________________________Localitate

Adresa ___________________________________
Telefon___________ Medic de familie________________ Medic mobilizator___________
Antecedente personale (bifati in casutele corespunzatoare)
... Chimioterapie Daca da: .... in curs .... in ultimele 6 luni …… mai mult de 6 luni
... Radioterapie Daca da: .... in curs ..... in ultimele 6 luni …… mai mult de 6 luni
... Hormonoterapie Daca da: ....contraceptive hormonale .... tratament substitutie .... alte
... Terapie chirurgicala col-uter Daca da: ....histerectomie totala …. histerectomie subtotala .... conizatie ... alte
Status hormonal .... Ciclica ... Sarcina ... Menopauza … Lauzie (12 sapt.) ... Alaptare
Data ultimei menstruatii_ _/_ _/_ _ _ _ ... IUD
Centru recoltare____________________Medic recoltor____________________________
Data recoltarii_ _/_ _/_ _ _ _ Originea esantionului .... cervicala .... vaginala
Aspectul colului ... cu leziuni vizibile .... fara leziuni vizibile
Laborator________________________ Medic citopatolog___________________________
Data interpretarii_ _/_ _/_ _ _ _ Tip frotiu ....clasic Numar lama__________
....citologie mediu lichid
Calitate frotiu: ... satisfacator pt. evaluare celule endocervicale .... prezente .... absente
....nesatisfacator pt. evaluare .... nesatisfacator pt. procesare (lama neidentificata etc.)
.... procesat si examinat, dar nesatisfacator pentru evaluare
.... fixare deficitara
.... intindere pe lama
.... frotiu poluat cu hematii, leucocite, etc.
.... alte

Rezultat .... Negativ pentru leziuni intraepiteliale sau malignitate
.... Infectii …. Tricomonas Alte modificari non neoplazice ... inflamatorii
.... Candida ... post radio/ chimioterapie
... Cocobacili ... IUD
... Actinomyces .... celule glandulare post histerectomie ... Virusuri herpes simplex ... atrofie
... Gardnerella
... alte _________
... alte ... celule endometriale pt. femei >= 40 ani
... Anomalii ale celulelor epiteliale ... Anomalii ale celulelor glandulare
... ASC-US .... AGC NOS
... ASC-H ... Atipiicelulare endocervicale NOS
... LSIL ... cu atipii HPV ... Atipii celulare glandulare NOS
... HSIL ... cu suspiciune de invazie ... Atipii celulare endocervicale FN
... Carcinom cu celule scuamoase ... Atipii celulare glandulare FN
... AIS
... Adenocarcinom ... endocervical
... endometrial
.. extrauterin
... NOS
... Alte neoplasme
Indicatii ... repetare imediata ... testare HPV
... repetare dupa tratament antiinflamator ... biopsie/ colposcopie
... repetare la 3-6 luni ... chiuretaj bioptic
... repetare de rutina (ritm de screening obisnuit)
Observatii_________________________________________________________________________________

Formular pentru colposcopie in cadrul screeningul cancerului de col uterin

Centru col____________________Medic examinator____________________________
(semnatura si parafa)
Data examinarii_ _/_ _/_ _ _ _ COD NUMERIC PERSONAL
Nume________________________________ Prenume_____________________________
Judet_________________________Localitate____________________________________
Adresa

Telefon___________

Observatii_________________________________________________________________________________

Vizualizare integrala a jonctiunii scuamocilindrice ... DA ... NU
Daca nu chiuretajul endocervical trebuie luat in considerare
Colposcopie nesatisfacatoare ...
... nu se vizualizeaza intreaga jonctiune scuamocilindrica
... nu se vizualizeaza intreaga leziune

Leziuni colposcopice evidentiate la nivelul zonei de tranformare
(desenati jonctiunea scuamocilindrica, zone acetoalbe, punctatie, mozaic, vase atipice si alte leziuni)
... epiteliu acetoalb neted
... epiteliu acetoalb micropapilar
... leucoplazie
... punctatii
... mozaic
... vase atipice
... epiteliu iod negativ
... altele, specificati care

Leziuni situate in afara zonei de transformare

Suspiciune colposcopica de cancer invaziv ... DA ... NU

Aspecte colposcopice neclasificabile

Diagnostic colposcopic :
... nesatisfacator, specificati
... aspect colposcopic normal
... infectie/inflamatie, specificati
... leucoplazie
... condiloame
.. LSIL
... HSIL
... cancer invaziv, specificati localizarea
... altele, specificati _____________________________

Numarul biopsiilor prelevate
(marcati pe diagrama cu un X unde sunt localizate zonele biopsiate)
Chiuretaj endocervical efectuat ... DA ... NU
Alte aspecte colposcopice
... leziuni care se extind spre endocervix
... mucoasa usor sangeranda la atingere
... cervicita purulenta
... leucoree opaca
... leucoree de aspect galbui
... alte aspecte, specificati____________________________________________

Daca au fost efectuate alte teste cu ocazia colposcopiei
Rezultatul colposcopiei Rezulatul chiuretajul endocervical Rezultatul biopsiei
negativ
atipie/CIN 1
CIN 2
CIN 3
cancer invaziv Negativ
CIN 1
CIN 2
CIN 3
cancer microinvaziv scuamos
cancer scuamos invaziv
adenocarcinom
displazie glandulara
nu s-a efectuat Negativ
CIN 1
CIN 2
CIN 3
cancer microinvaziv scuamos
cancer scuamos invaziv
adenocarcinom in situ
adenocarcinom

Fisa de urmarire a pacientei cu displazie in cadrul screeningul cancerului de col uterin

COD NUMERIC PERSONAL
Nume________________________________ Prenume_____________________________
Judet_________________________Localitate____________________________________
Adresa

Telefon___________

DATA_________________________ SI REZULTATUL TESTULUI ANTERIOR
... Anomalii ale celulelor epiteliale ... Anomalii ale celulelor glandulare
... ASC-US ... Atipiicelulare endocervicale NOS
... ASC-H ... Atipiicelulare endometriale NOS
... LSIL 0 cu atipii HPV 0 Atipii celulare glandulare NOS
... HSIL 0 cu suspiciune de invazie ... Atipii celulare endocervicale FN
... Carcinom cu celule scuamoase ... Atipii celulare glandulare FN
... AIS
... Adenocarcinom ... endocervical
... endometrial
... extrauterin
... NOS
... Alte neoplasme

Testare HPV ... Da ... Nu
Laborator________________________________ Medic ____________________________
Rezultat Data_________________________
... HPV Negativ
... HPV Pozitiv
... HPV Pozitiv dar nedecelabil
... HPV Pozitiv pentru subtipul 16
... HPV Pozitiv pentru subtipul 18
... HPV Pozitiv pentru subtipul 16 si 18
... HPV Pozitiv pentru alt subtipuri decat subtipul 16 si 18
... HPV Pozitiv pentru supozitie subtipul 18
... HPV Pozitiv subtipul HPV 16 si un alt suptip
... HPV Pozitiv pentru subtipul 18 si alt suptip nedecelabil
... Suspiciune HPV
... HPV neconcludent; supozitie de un alt tip de HPV decat cele de risc crescut HPV 16 si HPV 18
... HPV pozitiv -subtipul HPV 18 si o supozitie de un alt subtip nedecelabil
... HPV pozitiv -subtipul HPV 16 si o supozitie de un alt subtip nedecelabil
... HPV nedecelabil

Centru col____________________Medic ____________________________
(semnatura si parafa)
Colposcopie ... Da ... Nu
Rezultat Diagnostic colposcopic :
... nesatisfacator, specificati
... aspect colposcopic normal
... infectie/inflamatie, specificati
... leucoplazie
... condiloame
... LSIL
... HSIL
... cancer invaziv, specificati localizarea
... altele, specificati _____________________________
Data____________________

Biopsie ... Da ... Nu Data____________________
Rezultat Negativ
... CIN 1
... CIN 2
... CIN 3
... cancer microinvaziv scuamos
... cancer scuamos invaziv
... adenocarcinom in situ
... adenocarcinom
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________

Centru col____________________Medic ____________________________
(semnatura si parafa)

Conizatie ... Da Data____________________ ... Nu
Rezultat____________________________________________________________
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________

Centru col____________________Medic ____________________________
(semnatura si parafa)

Histerectomie ... Da Data____________________ ... Nu
Rezultat____________________________________________________________
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________

Cauterizare ... Da Data____________________ ... Nu
Medic ____________________

Alte________________________________
Medic ____________________ Data____________________

Observatii

Controale ulterioare
Centru col____________________Medic ____________________________
(semnatura si parafa)
Concluzia________________________________
Data____________________

Anexa nr. 2

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale in asistenta medicala primara in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie

I. Partile contractante

Casa de Asigurari de Sanatate .............................., cu sediul in municipiul/orasul ......................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul ......................, telefon/fax ........................., reprezentata prin presedinte - director general .............................,
si
Cabinetul medical de asistenta medicala primara ........................., organizat astfel:
- cabinet individual ................................, cu sau fara punct secundar de lucru ......................, reprezentat prin medicul titular .......................................;
- cabinet asociat sau grupat ....................., cu sau fara punct secundar de lucru ......................, reprezentat prin medicul delegat .......................................;
- societate civila medicala ............................, cu sau fara punct secundar de lucru ......................, reprezentata prin administratorul .......................................;
- unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .........................., reprezentata prin .......................................;
- cabinet care functioneaza in structura sau coordonarea unei unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie .........................., cu sau fara punct secundar de lucru ............................., reprezentat prin ............................., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/comuna ..................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, telefon ........, si sediul punctului secundar de lucru in comuna ...................., str. ......................... nr. ...., telefon ......................, cont nr. ........................................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca .........................., cod numeric personal al reprezentantului legal ........................... sau cod unic de inregistrare ...................................., cu Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ............, Contract de furnizare servicii medicale in asistenta primara in cadrul Programului National de Evaluare a Starii de Sanatate nr. ……, Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului/punctului de lucru nr. ....................., Cerere nr. .................., semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale specifice managementului de caz in asistenta medicala primara, in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie, conform prevederile Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate in anul 2008 si Ordinul MSP/CNAS nr. ............... pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningu-lui in cancerul de col uterin;

III. Servicii medicale furnizate

ARTICOLUL 2

Serviciile medicale furnizate in cadrul programului sunt cele prevazute in Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv managementul de caz, care cuprinde:
a) identificarea populatiei feminine eligibile pentru participarea la screening-ul cancerului de col uterin, atat din lista proprie de asigurati, cat si din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minim de servicii pe care le are in evidenta in urma derularii PNESS si intocmirea unei baze de date ;

b) programarea populatiei feminine eligibile in vederea participarii la screening-ul cancerului de col uterin, in functie de riscul individual identificat in urma aplicarii riscogramei in cadrul PNESS;

c) invitarea femeilor din populatia tinta, pentru:
- prezentarea initiala la cabinetul medicului de familie pentru includerea in programul de screening, conform programarii;
- repetarea recoltarii atunci cand frotiul cito-vaginal este necorespunzator pentru citire;
- reprogramarea in cazul neprezentarii la recoltare;
- reprogramarea dupa trei ani, in cazul rezultatului negativ:

d) completarea datelor generale din Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin si inmanarea acestuia femeii care se prezinta la cabinetul medical;

e) informarea femeii care accepta participarea la programul de screening cu privire la lista recoltorilor participanti la program;

f) inregistrarea rezultatelor screening-ului, communicate de catre laboratoare, in baza de date;

g) comunicarea rezultatelor examenelor cito-patologice femeilor participante la screening si recomandarea conduitei de urmat pentru fiecare caz in parte;

h) identificarea femeilor pentru care este recomandata o actiune consecutiva;

i) monitorizarea efectuarii actiunii consecutive;

j) monitorizarea pe termen lung a femeilor care au urmat un tratament.

k) raportarea indicatorilor fizici si de rezultat ctre UJMP si CAS, la termenele stabilite prin Norme.

ARTICOLUL 3

Furnizarea serviciilor medicale se realizeaza pentru persoanele asigurate inscrise pe lista proprie si pentru persoanele care beneficiaza de serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale aflate in evidenta, inscrise pe lista proprie in urma derularii Programului National de Evaluare a Starii de Sanatate, de catre urmatorii medici de familie:
1. ......................., avand un numar de ........ asigurati si un numar de ........ persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrisi pe lista proprie;
2. ......................., avand un numar de ........ asigurati si un numar de ........ persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrisi pe lista proprie;
3. ......................., avand un numar de ........ asigurati si un numar de ........ persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, inscrisi pe lista proprie.

IV. Durata contractului si programul de lucru

ARTICOLUL 4

Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, pana la incheierea contractului pentru anul contractual urmator, in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, potrivit urmatorului program de lucru:
................................................................................
...............................................................................
..............................................................................

V. Obligatiile partilor

A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

ARTICOLUL 5

Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa transmita cabinetelor de medicina de familie lista actualizata a laboratoarelor de analize medicale cu care acestea sunt in relatie contractuala in pentru serviciile specifice desfasurarii activitatilor de screening in cancerul de col uterin, in cadrul Programului national de oncologie,

b) sa deconteze medicului de familie, in termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare in vederea decontarii, contravaloarea activitatilor desfasurate in cadrul programului, luand in considerare ca se pot acorda in medie consultatii la 4 paciente pe ora . Neprezentarea acestor documente in termenul anterior mentionat atrage prelungirea termenului de decontare, pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

c) sa verifice, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii, concordanta CNP-urilor cuprinse in borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevazute in Formularele pentru screeningul cancerului de col uterin, inaintate de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice;

d) sa efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea programului, in conditiile stabilite de Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin;

e) sa controleze actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor medicale furnizate conform contractelor si documentele justificative privind sumele decontate in cadrul programului;

f ) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, sa comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii;

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

ARTICOLUL 6

Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
a) sa identifice populatia feminina eligibila pentru participarea la screening-ul cancerului de col uterin, atat din lista proprie de asigurati, cat si din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minim de servicii pe care le are in evidenta in urma derularii PNESS;

b) sa intocmeasca baza de date cuprinzand persoanele identificate la pct. a) pe care sa o transmita casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale , precum si Unitatii Judetene de Management de la nivelul autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti
c) sa programeze populatia feminina eligibila in vederea participarii la screening-ul cancerului de col uterin, in functie de riscul individual identificat in urma aplicarii riscogramei in cadrul PNESS;

d) sa isi stabileasca un program de activitate corespunzator pentru derularea activitatilor specifice programului, in functie de numarul de persoane care urmeaza a fi invitate si programate, luand in considerare recomandarea de a examina in medie 4 persoane pe ora, pentru asigurarea calitatii actului medical;

e) sa invite femeile din populatia tinta, prin scrisori recomandate, pentru:
- prezentarea initiala la cabinetul medicului de familie pentru includerea in programul de screening, conform programarii;
- repetarea recoltarii atunci cand frotiul cito-vaginal este necorespunzator pentru citire;
- reprogramarea in cazul neprezentarii la recoltare;
- reprogramarea dupa trei ani, in cazul rezultatului negativ:

f) sa completeze datele generale din Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin prevazut in Anexa ..... a Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin si sa-l inmaneze femeii care se prezinta la cabinetul medical;

g) sa afiseze la loc vizibil programul cabinetului si lista persoanelor invitate si programate de comun acord cu acestea, pentru luna in curs;

h) sa informeze femeile care accepta participarea la programul de screening cu privire la lista recoltorilor participanti la program;

i) sa inregistreze rezultatele screening-ului, communicate de catre laboratoare, in baza de date;

j) sa comunice rezultatele examenelor cito-patologice femeilor participante la screening si recomandarea conduitei de urmat pentru fiecare caz in parte;

k) sa identifice femeile pentru care este recomandata o actiune consecutiva;

l) sa monitorizeze efectuarea actiunilor consecutive;

m) sa monitorizeze pe termen lung a femeile care au urmat un tratament;

n) sa raporteze casei de asigurari de sanatate si UJMP, la termenele stabilite, indicatorii pentru asistenta medicala primara prevazuti Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin, in cadrul Programului national de oncologie;

o) sa prezinte caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente in vederea decontarii:
1. factura cuprinzand contravaloarea serviciilor desfasurate in cadrul programului;
2. borderoul centralizator in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand persoanelor care au beneficiat de serviciile specifice in cadrul screeningului pentru cancerul de col uterin, in luna pentru care se face raportarea;
p) sa respecte legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de Ministerul Sanatatii Publice;asistenta medicala primara;

VI. Modalitati de plata

ARTICOLUL 7

(1) Modalitatea de plata a serviciilor medicale furnizate in cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara este pe baza tarifului / persoana pentru care s-a realizat managementul cazului in cadrul programului = 10 lei;

(2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ................

(3) Contravaloarea serviciilor medicale se diminueaza in luna in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea. Diminuarea se aplica astfel:
- la prima constatare 10%;
- la a doua constatare 15%;
- la a treia constatare 20%.

VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a indicatorilor prevazuti in program

ARTICOLUL 8

(1) Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului va fi efectuat trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre casele de asigurari de sanatate, autoritatile de sanatate publica, precum si de catre URM, prin sondaj.
(2) Controlul prevazut la alin. (1) se desfasoara conform prevederilor Ordinului MSP/CNAS nr. ............ ........................... si va urmari, in principal, urmatoarele:
a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul programului;
b) realizarea indicatorilor specifici, fizici si de eficienta, prevazuti in program;
c) concordanta intre indicatorii raportati si evidentele primare ale furnizorilor;
d) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea programului.

VIII. Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 9

In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale dupa incetarea contractului, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

IX. Clauza speciala

ARTICOLUL 10

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

X. Incetarea si suspendarea contractului

ARTICOLUL 11

Contractul de furnizare de servicii medicale specifice, in asistenta medicala prmara, pentru organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin in cadrul Programului national de oncologie inceteaza cu data la care inceteaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

ARTICOLUL 12

Contractul de furnizare de servicii medicale specifice, in asistenta medicala prmara, pentru organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin in cadrul Programului national de oncologie se suspenda cu data la care se suspenda contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

XI. Corespondenta

ARTICOLUL 13

Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XII. Modificarea contractului

ARTICOLUL 14

In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

ARTICOLUL 15

Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

ARTICOLUL 16

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de arbitraj care va solutiona cauza potrivit legii sau, dupa caz, a instantelor de judecata.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale pentru derularea Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara a fost incheiat astazi, ............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

XIV. Alte clauze*)
..........................................................................
..........................................................................

Casa de Asigurari de Sanatate Furnizor de servicii medicale
Presedinte-director general, Reprezentant legal,
......................................... .............................

Director executiv al Directiei economice,
.........................................

Director executiv al Directiei relatii cu
furnizorii, planificare si prognoza,
.........................................

Vizat
Compartiment juridic si contencios

------------
*) In cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prevederilor legale in vigoare.

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national de oncologie

I. Partile contractante

Casa de Asigurari de Sanatate ..........................................., cu sediul in municipiul/orasul ....................., str. ................... nr. ....., judetul/sectorul ..............., telefon/fax ...................., reprezentata prin presedinte-director general ...............................,
si
Laboratorul de investigatii medicale paraclinice organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
- laborator individual ......................., reprezentat prin medicul titular ...................................;
- laborator asociat sau grupat .................., reprezentat prin medicul delegat ...................................;
- societate civila medicala ..........................., reprezentata prin administrator ................................;
Unitatea medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentata prin ..............................................;
Unitatea sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie ............................, reprezentata prin ...........................................;
Ambulatoriul de specialitate din structura spitalului ..................., inclusiv ale celor din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ..............., reprezentat prin ................................, in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;
Centrul de diagnostic si tratament/Centrul medical - unitati medicale cu personalitate juridica ....................................., reprezentat prin .............................; avand sediul in municipiul/orasul .................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ...................... deschis la Banca ....................., cod unic de inregistrare ....................... sau codul numeric personal al reprezentantului legal ............................., Autorizatie sanitara de functionare nr. ...../................;
- contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice nr. .......;
- notificarea URM privind aprobarea candidaturii laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin ,
- contracte pentru recoltarea materialului celular de la nivelul colului uterin, incheiate cu cabinetele medicale de medicina de familie, cabinete de planning familial din structura unitatilor sanitare sau cabinete de specialitate obstetrica - ginecologie, care indeplinesc criteriile prevazute in Ordinul MSP/CNAS nr..... .......... pentru activitatea de recoltare, care se ataseaza in copie la prezentul contract;
- declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la indeplinirea criteriilor de transport in conditii de siguranta a probelor biologice prevazute la CAPITOLUL .....pct....... Normele metodologice privind desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin de la nivelul cabinetelor medicale cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a incheiat contracte pentru recoltarea materialului celular;
- cerere nr. ............ semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale paraclinice, respectiv servicii de citologie Babes- Papanicolau, in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie, conform prevederile Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate in anul 2008 si Ordinul MSP/CNAS nr. ............... pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningu-lui in cancerul de col uterin;

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

ARTICOLUL 2

Serviciile medicale paraclinice efectuate in cadrul programului de catre furnizorul de servicii medicale paraclinice,, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr................./ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru privind organizarea si desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin.sunt:
a) efectuarea examenului citologic Babes-Papanicolau asupra materialului celular recoltat in cabinetele medicale cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a incheiat contracte pentru servicii de recoltare;
b) transmiterea rezultatelor investigatiilor medicale paraclinice inscrise in Formularului pentru screeningul cancerului de col uterin catre medicii de familie care sunt manageri de caz;
c) transmiterea rezultatelor investigatiilor medicale paraclinice catre paciente prin intermediul unui buletin ce contine rezultatele analizelor;

ARTICOLUL 3

Furnizarea serviciilor medicale in cadrul programului se face de catre urmatorii medici:
a) Medic
Nume ............................. Prenume ...............................
Specialitatea ............................................................
Cod numeric personal .....................................................
Codul de parafa al medicului .............................................
Program zilnic de activitate .............................................

b) Medic
Nume ............................. Prenume ...............................
Specialitatea ............................................................
Cod numeric personal .....................................................
Codul de parafa al medicului .............................................
Program zilnic de activitate .............................................
c) .......................................................................

IV. Durata contractului

ARTICOLUL 4

Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii prin acte aditionale, in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice.

V. Obligatiile partilor

A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

ARTICOLUL 5

Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt in relatii contractuale pentru derularea programului, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare in vederea decontarii, in limita sumei maxime de 50.00 lei pentru fiecare examen citologic Babes- Papanicolau, contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice efectuate in perioada pentru care se face raportarea. Neprezentarea acestor documente in termenul anterior mentionat atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

b) sa verifice, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii, concordanta CNP-urilor cuprinse in borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevazute in Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin care insotesc borderoul;

c) sa evalueze trimestrial respectarea indicatorilor de calitate privind citirea lamelor, pe baza rezultatelor monitorizarii realizate de catre Unitatea Regionala de Management prin intermediul laboratoarelor de referinta;

d) sa efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au incheiat contracte pentru derularea programului, in conditiile stabilite de Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr............. / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningu-lui in cancerul de col uterin;

e) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, sa comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii acestora;

f) sa aduca la cunostinta furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se afla in relatie contractuala numele si codul de parafa ale medicilor de familie care nu mai sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru derularea programului;

g) sa puna la dispozitia furnizorilor de servicii medicale paraclinice lista cabinetelor de medicina de familie, si a furnizorilor de servicii medicale care indeplinesc criteriile prevazute in Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin pentru activitatea de recoltare, precum si adresele lor de corespondenta;

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

ARTICOLUL 6

Furnizorul de servicii medicale paraclinice are urmatoarele obligatii:

a) sa indeplineasca pe toata perioada de valabilitate a contractului conditiile obligatorii pentru incheierea acestuia, stabilite de Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin;

b) sa prezinte caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente necesare in vederea decontarii:

c) factura cuprinzand contravaloarea investigatiilor paraclinice efectuate in cadrul programului;

d) borderoul-centralizator, atat in format electronic, cat si pe suport hartie, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal, cuprinzand lista CNP-urilor apartinand persoanelor carora li s-a efectuat examenul citologic Babes- Papanicolau in luna pentru care se face raportarea;

e) pentru fiecare CNP raportat, sa transmita Formularul pentru screeningul in cancerul de col uterin, cu semnatura si parafa si stampila cabinetului medicului de familie manager de caz si ale medicului recoltor;

f) sa intocmeasca evidente distincte pentru examenele citologice Babes- Papanicolau efectuate in cadrul programului;

g) sa transmita rezultatele investigatiilor medicale paraclinice inscrise in Formularului pentru screeningul cancerului de col uterin cu semnatura si parafa medicului de laborator / anatomo-patolog, catre medicii de familie care sunt manageri de caz, in termen 48 de ore de la citirea lamelor ;

h) sa transmita pacientelor buletinul de analize ce contine rezultatul examenului citologic, in termen de 48 de ore de la citirea lamelor;

i) sa respecte legislatia privind confidentialitatea actului medical si prelucrarea datelor cu caracter personal;

j) sa raporteze casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii prevazuti in program;

k )sa incheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu cabinetele medicale care au autorizatie pentru activitatea de recoltare de probe biologice;

l) sa asigure transportul in conditii de siguranta si prelucrarea probelor biologice recoltate si fixate la nivelul cabinetului medical unde s-a efectuat recoltarea, in maximum 24 de ore de la momentul recoltarii;

VI. Modalitati de plata

ARTICOLUL 7

(1) Modalitatea de plata a serviciilor medicale paraclinice furnizate in cadrul Programului este prin tarif pe examen citologic Babes – Papanicolau, exprimat in lei Tariful este cel prevazut in Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea screeningului in cancerul de col uterin, in valoare de 50,00 lei / test.

(2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ............. .

(3) Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice se diminueaza in luna in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15% sau 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea. Diminuarea se aplica astfel:
- la prima constatare 10%;
- la a doua constatare 15%;
- la a treia constatare 20%.

VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a indicatorilor prevazuti in program

ARTICOLUL 8

(1) Controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiate contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului va fi efectuat trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre casele de asigurari de sanatate, autoritatile de sanatate publica, precum si de catre Unitatea Regionala de Management al Programului, prin sondaj.

(2) Controalel prevazute la alin. (1) si (2) se desfasoara conform unei metodologii elaborate de Ministerul Sanatatii Publice si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si va urmari, in principal, urmatoarele:
a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul programului;
b) realizarea indicatorilor specifici, fizici si de eficienta, prevazuti in program;
c) concordanta dintre indicatorii raportati si evidentele primare ale furnizorilor;
d) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea programului

(3) Controlul extern de calitate al citirii lamelor se realizeaza trimestrial sau ori de cate ori este necesar, de catre laboratorul/laboratoarele de referinta nominalizate de catre Unitatea Regionala de Management al Programului si va cuprinde 5.% din numarul total de teste realizate in cadrul programului, prin sondaj.

VIII. Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 9

In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale, dupa rezilierea contractului sau dupa incetarea acestuia, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

IX. Clauza speciala

ARTICOLUL 10

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

X. Incetarea, rezilierea si suspendarea contractului

ARTICOLUL 11

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie examenul citologic Babes – Papanicolau se reziliaza de plin drept la data producerii urmatoarelor situatii:
a) se reziliaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice;
b) nerespectarea obligatiei prevazute la ARTICOLUL 6 pct. a) din prezentul contract.

(2) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de maximum 10 zile calendaristice la a patra constatare a nerespectarii obligatiilor contractuale.

ARTICOLUL 12

Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie inceteaza cu data la care inceteaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice.

ARTICOLUL 13

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie se suspenda in urmatoarele situatii :
a) cu data la care se suspenda contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice;
b) cu data la care URMP notifica furnizorul si CAS cu privire la neindeplinirea criteriilor de calitate privind citirea lamelor, dupa controlul extern realizat de catre laboratorul / laboratoarele de referinta, pe o durata de maximum trei luni.

(2) Contractul de furnizare servicii paraclinice poate fi suspendat pe o durata de maximum trei luni. In acest interval de timp, furnizorul de servicii va intreprinde masurile necesare remedierii deficientelor privind calitatea citirii lamelor.

(3) Suspendarea contractului poate inceta la data la care URMP notifica furnizorul de servicii si CAS cu privire la remedierea deficientelor privind calitatea serviciilor, constatate in urma controlului extern realizat de catre laboratorul de referinta.

(4) In situatia in care, in intervalul de trei luni, furnizorul de servicii medicale paraclinice nu reuseste sa remedieze deficientele privind calitatea citirii lamelor, contractul de furizare a serviciilor paraclinice in cadrul Programului se reziliaza.

XI. Corespondenta

ARTICOLUL 14

Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XII. Modificarea contractului

ARTICOLUL 15

In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

ARTICOLUL 16

Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

ARTICOLUL 17

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii, sau, dupa caz, a instantelor de judecata.

XIV. Alte clauze*)
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale paraclinice de servicii medicale paraclinice in vederea realizarii activitatilor privind organizarea si desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin din cadrul Programului national oncologie a fost incheiat astazi ............, in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Casa de Asigurari de Sanatate Furnizor de servicii medicale
Presedinte-director general, Reprezentant legal,
......................................... .............................

Director executiv al Directiei economice,
.........................................

Director executiv al Directiei relatii cu
furnizorii, planificare si prognoza,
.........................................

Vizat
Compartiment juridic si contencios

------------
*) In cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prevederilor legale in vigoare.


Citeste si despre:

Screeningul cancerului gastric Screening pentru cancerul de vezica urinara Screeningul cancerului de col uterin Principalele teste screening de care au nevoie barbatii Screeningul cancerului de san – Informarea pacientului Aerul poluat, pericol pentru sanatatea familiei tale! De ce este important sa ai un purificator aer Screeningul in cancerul colorectal Screeningul cancerului hepatocelular Riscurile asociate cu testele screening pentru cancer Importanta screeningului auditiv la nou-nascuti Cancerul de col uterin – posibilitati de diagnostic