Masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 08/11/2002

ARTICOLUL 1

(1) Pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si combaterea eficienta a bolii SIDA, precum si pentru protectia speciala a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementeaza directiile principale de actiune si stabileste masurile necesare ce se impun.

(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei nationale a Guvernului in acest domeniu si prin aplicarea programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania.

(3) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutiile de sanatate publica si unitatile de stat sau private cu atributii si responsabilitati in domeniu sunt cuprinse in reteaua nationala de prevenire, supraveghere si control al infectarii cu HIV si al bolii SIDA.

(4) In toate unitatile de invatamant, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare in masa de programe de educatie si informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si comportamentul adecvat fata de persoanele afectate de boala SIDA.

ARTICOLUL 2

Activitatea de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania cuprinde un plan de masuri, instituite la nivel national si regional in cadrul asistentei de sanatate publica, pentru prevenirea infectarii si a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil si a tratamentului specific antiretroviral si al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, in spital si in ambulatoriu, educarea individului, familiei si colectivitatilor, pregatirea profesionala de calitate si continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA, precum si pentru dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu.

ARTICOLUL 3

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de protectie sociala, de tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectia sociala a muncii si la promovarea profesionala, iar starea sanatatii lor nu poate constitui criteriu de concediere.

ARTICOLUL 4

Pentru fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea conventiilor, a tratatelor si a celorlalte acte internationale la care Romania este parte si pentru monitorizarea intregii activitati in domeniu, se constituie Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fara personalitate juridica, sub autoritatea primului-ministru, pe langa Secretariatul General al Guvernului, condusa de catre consilierul primului-ministru cu atributii in domeniul asigurarii sanatatii populatiei.

ARTICOLUL 5

Fondurile necesare aplicarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurari sociale de sanatate, din venituri extrabugetare si din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", in baza Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2001, aprobata prin Legea nr. 616/2001.

Capitolul I - Dispozitii generale

Legea nr. 584/2002 privindmasurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si deprotectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 08/11/2002

ARTICOLUL 1

(1) Pentru prevenireatransmiterii infectiei cu HIV si combaterea eficienta a bolii SIDA, precum si pentru protectia speciala a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementeaza directiile principale de actiune sistabileste masurile necesare ce se impun.

(2) Obiectivele prevazutela alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei nationale a Guvernului in acest domeniu si prin aplicarea programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu Handicap, cu avizul Casei Nationale de Asigurari deSanatate, al Colegiului Medicilor din Romania si al ColegiuluiFarmacistilor din Romania.

(3) Directiile despecialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiilede sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutiile de sanatate publica si unitatile de stat sau private cu atributii si responsabilitati in domeniu sunt cuprinse in reteaua nationala de prevenire, supraveghere si control al infectarii cu HIV si al bolii SIDA.

(4) In toate unitatile deinvatamant, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare in masa de programe de educatie si informative privind prevenirea transmiterii infectiei cu HIV si comportamentul adecvat fatade persoanele afectate de boala SIDA.

ARTICOLUL 2

Activitatea de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania cuprinde un plan de masuri,instituite la nivel national si regional in cadrul asistentei de sanatate publica, pentru prevenirea infectarii si a transmiterii virusului HIV, asigurarea ingrijirilor medicale de profil si atratamentului specific antiretroviral si al bolilor asociate infectiei HIV/SIDA, in spital si in ambulatoriu, educarea individului, familiei si colectivitatilor, pregatirea profesionala de calitate si continua a personalului medico-sanitar care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA, precum si pentru dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu.

ARTICOLUL 3

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de protectie sociala, de tratamentne discriminatoriu in ceea ce priveste dreptul la invatatura, dreptul la munca si protectia sociala a muncii si la promovarea profesionala, iar starea sanatatii lor nu poate constitui criteriu de concediere.

ARTICOLUL 4

Pentru fundamentarea, elaborareasi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei nationale pentrusupravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cuHIV/SIDA, pentru respectarea conventiilor, a tratatelor si a celorlalte acte internationale la care Romania este parte si pentru monitorizarea intregii activitati in domeniu, se constituie Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fara personalitate juridica, sub autoritatea primului-ministru, pe langa Secretariatul General alGuvernului, condusa de catre consilierul primului-ministru cu atributiiin domeniul asigurarii sanatatii populatiei.

ARTICOLUL 5

Fondurile necesare aplicarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurari sociale de sanatate, din venituri extrabugetare si din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", in bazaMemorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si ComisiaEuropeana, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000 si ratificat prinOrdonanta Guvernului nr. 47/2001, aprobata prin Legea nr. 616/2001.

Capitolul II - Masuri de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV

ARTICOLUL 6

Masurile de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV constau in:

a) educarea populatiei privind modul de transmitere a infectiei cu HIV;

b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infectie HIV/SIDA si aplicarea masurilor de prevenire stabilite in programele nationale prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (2);

c) stabilirea unui pachet de informatii utile despre infectia HIV/SIDA si asigurarea accesului gratuit si neconditionat la acestea pentru populatia din toate categoriile sociale;

d) conlucrarea permanenta a Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA cu organisme romane guvernamentale si neguvernamentale si cu asociatiile internationale de profil;

e) aplicarea obligatorie a precautiilor universale si asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unitatilor sanitare, cu sau fara paturi;

f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mama la fat a infectiei HIV;

g) obligatia tuturor mijloacelor de informare in masa de a promova, in mod gratuit si trimestrial, utilizarea prezervativului, in vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuala a infectiei cu HIV;

h) asigurarea in mod gratuit de catre angajator a profilaxiei postexpunere profesionala, conform metodologiei stabilite de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

Capitolul III - Masuri de protectie sociala a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

ARTICOLUL 7

(1) Masurile de protectie sociala sunt urmatoarele:
a) asigurarea neingradita si neconditionata a dreptului la munca al bolnavilor HIV/SIDA;
b) promovarea profesionala nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
c) respectarea dreptului la invatamant in cazul copiilor si tinerilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si integrarea acestora in formele de invatamant.

(2) In functie de stadiul infectiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiaza de orientare sau reorientare profesionala ori de pensionare, stabilita prin expertiza medicala de specialitate, dupa caz.

(3) Testarea HIV se efectueaza conform normelor si metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

(4) Pentru o alimentatie corespunzatoare atat pentru bolnavii internati si institutionalizati, cat si pentru cei din ambulatoriu, care sa asigure eficienta in tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acorda indemnizatii lunare de hrana, in cuantum aprobat prin hotarare a Guvernului.

Capitolul IV - Confidentialitatea si tratamentul adecvat

ARTICOLUL 8

(1) Pastrarea confidentialitatii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:

a) angajatii retelei sanitare;
b) angajatorii acestor persoane;
c) functionarii publici care au acces la aceste date.

(2) In cazul medicilor informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie sa fie comunicate intre specialisti, pentru a se asigura acuratetea diagnosticelor si conduitelor terapeutice chirurgicale si nechirurgicale in diferitele faze evolutive ale infectiei HIV/SIDA.

(3) Pacientul este obligat sa informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV, atunci cand il cunoaste.

(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care isi cunosc statusul de HIV pozitiv raspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara a infectiei, daca aceasta s-a produs din motive imputabile lor.

(5) Persoanele infectate cu HIV care nu isi cunosc statusul de HIV pozitiv nu raspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.

ARTICOLUL 9

Unitatile sanitare si medicii, indiferent de specialitate, sunt obligati sa interneze si sa asigure ingrijirile medicale de profil in specialitatea pe care o reprezinta, in conformitate cu patologia prezentata de pacient.

ARTICOLUL 10

Medicatia specifica antiretrovirala si a bolilor asociate infectiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic in infectia HIV al Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, in regim de gratuitate pe toata perioada necesara.

ARTICOLUL 11

Activitatea de diagnosticare, tratament si monitorizare a terapiei in spital si in ambulatoriu se realizeaza sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

Capitolul V - Pregatirea profesionala de specialitate si dezvoltarea cercetarii medicale in domeniu

ARTICOLUL 12

(1) Un element de baza al Strategiei nationale a Guvernului in domeniul reglementat prin prezenta lege este pregatirea profesionala de calitate a celor care asigura servicii de asistenta medicala pacientilor HIV/SIDA.

(2) Pregatirea continua a personalului medico-sanitar in domeniul infectiei HIV/SIDA se realizeaza la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.

ARTICOLUL 13

Cercetarea medicala in domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonata de Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" Bucuresti si de Centrul pentru studiul retrovirusilor umani "Victor Babes" Bucuresti, in colaborare cu centrele medicale nationale si internationale.

ARTICOLUL 14

Cercetarea epidemiologica se realizeaza de catre directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.

ARTICOLUL 15

Alte cercetari in domeniu, inclusiv cercetarea sociologica, se efectueaza prin departamentele de specialitate ale fiecarui minister.

Capitolul VI - Finantarea activitatilor de prevenire a transmiterii HIV si de tratament al bolii SIDA, precum si a masurilor de protectie sociala a persoanelor afectate

ARTICOLUL 16

(1) Finantarea activitatilor de prevenire, educatie si protectie sociala este asigurata de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecarui minister si departament reprezentat in Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA.

(2) Finantarea activitatilor terapeutice si de ingrijiri medicale se realizeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit legii.

(3) Activitatea desfasurata in domeniu de organizatiile neguvernamentale este sprijinita de Guvern.

Capitolul VII - Aplicarea eficienta a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA

ARTICOLUL 17

In vederea aplicarii eficiente a programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotarare a Guvernului organizarea si functionarea Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va stabili atributiile principale, componenta si modul de intrunire ale acesteia.

ARTICOLUL 18

Ministrul sanatatii si familiei va informa periodic comisiile de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor cu privire la activitatea desfasurata si la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infectiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protectie sociala a persoanelor infectate si de monitorizare a rezultatelor.

ARTICOLUL 19

Cei vinovati de intreruperea nejustificata a aplicarii programelor nationale prevazute de prezenta lege sau a asigurarii resurselor financiare aferente, precum si de aplicarea defectuoasa a prevederilor acestor programe vor raspunde potrivit reglementarilor privind raspunderea ministeriala.

Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 20

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va elabora si se va supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.

ARTICOLUL 21

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi presedintele Comisiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA va propune aprobarea, in cadrul primei sedinte a acesteia, a regulamentului de functionare a acesteia.

Modificarile aduse prin OUG nr. 25/2007

ARTICOLUL 32. din OUG nr. 25/2007

Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.814 din 8 noiembrie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza Strategiei nationale a Guvernului in acest domeniu si prin aplicarea programelor nationale de prevenire, supraveghere, control si reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sanatatii Publice impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Agentia Nationala pentru Sport, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania."

2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea si supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea conventiilor, a tratatelor si a celorlalte acte internationale la care Romania este parte si pentru monitorizarea intregii activitati in domeniu, se constituie Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fara personalitate juridica, pe langa Ministerul Sanatatii Publice, care ii asigura si secretariatul tehnic."


Citeste si despre:

Masurarea carbohidratilor la persoanele cu diabet zaharat insulino-dependent (DZ tip 1) Masurarea carbohidratilor la persoanele cu diabet zaharat non-insulino-dependent (DZ tip 2) Masuri esentiale de prevenire a imbatranirii pielii Infectia cu COVID-19: masuri de urmat atunci cand mergi la spital Modificarile sexuale si fizice aparute pe masura inaintarii in varsta Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si alte masuri financiar-bugetare Masuri de precautie pentru diminuarea consecintelor dizabilitatilor Masuri pentru plimbarile pe jos pe timp de iarna Supradoza de medicamente la copii. Masuri de prim ajutor Prevenirea si tratarea tenului acneic la adolescenti
Cere sfatul medicului ×