Norme de preluare a praxisului

Actualizat: 17 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 16 noiembrie 2006

Avand in vedere prevederile ARTICOLUL 69 alin. (2) din titlul III "Asistenta medicala primara" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii in sanatate nr. E.N. 6.149 din 2 noiembrie 2006,

Ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1

Praxisul de medicina de familie, denumit in continuare praxis, reuneste patrimoniul de afectatiune profesionala, infrastructura cabinetului si clientela reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet.

ARTICOLUL 2

In cazul unitatilor sanitare cu profil de medicina de familie, indiferent de forma de organizare, denumite in continuare cabinete, infrastructura praxisului este reprezentata de spatiile/imobilele in care se desfasoara activitatea cabinetului/cabinetelor si a punctului/punctelor de lucru, cu anexele si terenul aferent.

ARTICOLUL 3

Infrastructura praxisului poate fi detinuta in proprietate de catre medic sau de cabinetul sau ori se poate afla in folosinta medicului in una dintre formele prevazute de lege.

ARTICOLUL 4

Incetarea activitatii unui medic care practica independent intr-un cabinet poate avea loc in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) pensionare;
b) deces;
c) incetarea activitatii inainte de pensionare (boala, handicap, interdictia de a exercita profesia, propria decizie);
d) schimbarea domiciliului.

ARTICOLUL 5

Obiectul preluarii activitatii unui praxis il reprezinta patrimoniul de afectatiune profesionala. Modalitatile de preluare a activitatii unui praxis pot fi:

a) vanzarea cu indeplinirea conditiilor prevazute la titlul III din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

b) schimbul;

c) donatia, legatul, facute in conditiile Codului civil (ARTICOLUL 800 si urmatoarele);

d) locatiunea (ARTICOLUL 1410 - 1490 din Codul civil), comodatul (ARTICOLUL 1560 - 1575 din Codul civil), uzufructul (ARTICOLUL 517 - 564 din Codul civil);

e) aportul la capitalul social.

ARTICOLUL 6

Preluarea activitatii poate fi realizata de catre un medic specialist de medicina de familie, persoana fizica, ori de o unitate sanitara cu profil de medicina de familie, in formele de organizare prevazute de lege, prin reprezentantul legal, in care cel putin un medic este confirmat in specialitatea medicina de familie.

ARTICOLUL 7

Medicii persoane fizice si unitatile sanitare prevazute la ARTICOLUL 6 trebuie sa faca dovada dreptului de exercitare a profesiei, respectiv a inregistrarii la Registrul unic al cabinetelor medicale la autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 8

In functie de modul de detinere si/sau de folosinta a infrastructurii, se pot aplica urmatoarele proceduri:

a) daca infrastructura se afla in proprietatea privata a medicului care isi inceteaza activitatea ori daca infrastructura se afla in proprietatea privata a unitatii sanitare organizate de catre medic, aceasta poate fi transmisa in una dintre formele de transmitere prevazute de lege; se poate transmite si doar folosinta infrastructurii, in una dintre formele prevazute de lege;

b) daca infrastructura se afla in folosinta medicului care isi inceteaza activitatea si daca in contractul in baza caruia este detinuta aceasta folosinta este prevazuta o clauza in acest sens, se transmite folosinta infrastructurii.

ARTICOLUL 9

Alte elemente ale fondului comercial care excedeaza infrastructurii pot face obiectul unei modalitati legale de transmitere.

ARTICOLUL 10

Medicul care isi inceteaza activitatea va opta pentru una dintre modalitatile de transmitere a activitatii prevazute la ARTICOLUL 5.

ARTICOLUL 11

Intentia/oferta de cesionare, in functie de forma de organizare a unitatii sanitare cu profil de medicina de familie, va fi comunicata, dupa caz, de catre medicul care isi inceteaza activitatea, dupa cum urmeaza:

a) medicilor angajati ai cabinetului medical, indiferent de forma de organizare a acestuia;

b) medicilor membri ai asocierii/gruparii din cabinetele medicale asociate/grupate;

c) medicilor membri ai societatii civile medicale;

d) medicilor asociati/actionari ai cabinetelor cu personalitate juridica organizate ca societati comerciale;

e) medicului de familie care, in conditiile decesului titularului, a preluat temporar activitatea cabinetului;

f) medicilor persoane fizice/cabinetelor cu personalitate juridica aflate in aceeasi cladire si/sau cu spatii comune in indiviziune.

ARTICOLUL 12

Intentia/oferta de cesionare se notifica in mod obligatoriu Colegiului Medicilor din Romania, care are obligatia sa o afiseze atat la sediul propriu, cat si la sediile colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.

ARTICOLUL 13

Intentia/oferta de cesionare se poate publica in presa medicala si nemedicala centrala si locala sau poate fi facuta cunoscuta prin orice alt mijloc de comunicare considerat oportun.

ARTICOLUL 14

La intocmirea actelor se vor respecta prevederile legale in vigoare care reglementeaza aceste situatii, cu indeplinirea conditiilor prevazute la ARTICOLUL 6.

ARTICOLUL 15

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, numai medicii confirmati in specialitatea medicina de familie pot prelua activitatea unui praxis de medicina de familie, in formele de organizare prevazute de lege.

ARTICOLUL 16

Pentru a nu produce perturbari in activitatea de asistenta medicala primara, persoana fizica sau juridica prevazuta la ARTICOLUL 6 va prelua contractele in derulare care fac parte din patrimoniul de afectatiune profesionala, care au ca obiect angajatii, clientela, furnizorii de servicii si utilitati.

ARTICOLUL 17

In cazul decesului titularului cabinetului cu un singur medic, preluarea activitatii se face in urmatoarele conditii:

a) daca mostenitorii legali indeplinesc conditiile prevazute la ARTICOLUL 6, acestia pot prelua activitatea cabinetului;

b) daca mostenitorii legali nu indeplinesc conditiile prevazute la ARTICOLUL 6, acestia pot decide in conformitate cu ARTICOLUL 5 asupra modalitatii de preluare a activitatii de catre un medic de familie care indeplineste conditiile prevazute la ARTICOLUL 6 sau pot decide, cel putin, angajarea unui medic de familie inlocuitor pentru o perioada determinata. Termenul maxim pentru definitivarea preluarii activitatii cabinetului de catre un nou medic este de un an de la decesul fostului titular. Daca in aceasta perioada situatia nu se reglementeaza, autoritatile locale, in colaborare cu autoritatile de sanatate publica la care este inregistrat cabinetul, vor intreprinde toate demersurile prevazute de lege privind infiintarea unui nou cabinet de medicina de familie de catre un nou titular;

c) daca nu exista mostenitori legali, autoritatile locale, in colaborare cu autoritatile de sanatate publica la care este inregistrat cabinetul, vor intreprinde toate demersurile prevazute de lege privind infiintarea unui nou cabinet de medicina de familie de catre un nou titular. Pentru o perioada de maximum un an activitatea poate fi preluata de catre un medic de familie inlocuitor;

d) daca nu exista mostenitori legali si infrastructura, precum si alte elemente ale fondului comercial al cabinetului s-au aflat in proprietatea medicului defunct, situatia acestora se reglementeaza in conformitate cu legea.

ARTICOLUL 18

In cazul decesului titularului unui cabinet component al unei structuri de organizare asociative, daca nu sunt prevederi exprese in statutele unitatilor sanitare cu personalitate juridica, respectiv in contractele de asociere, se aplica prevederile ARTICOLUL 17.

ARTICOLUL 19

Directia generala politici, strategii si managementul calitatii in sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si medicii de familie/cabinetele de medicina de familie interesati vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 20

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu


Citeste si despre:

Modificarea Legii privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universitar de doctorat Normele privind suplimentele alimentare - ordin 1069/2007 Norme de prescriere a retetelor medicale Piata farmaceutica din Romania in continua evolutie Dezvaluirea secretelor celor care fac miscare menoTEST, evaluarea personala pentru menopauza Terapia adjuvanta in cancer Tatal dupa divort Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala (2008) Intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor Organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar