Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului prescolar

Actualizat: 15 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

PARTEA I - DISPOZITII GENERALE


O.M. nr. 4464/7.09.2000

CAPITOLUL I – Prevederi generale

ARTICOLUL 1

In Romania, invatamantul prescolar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar.

ARTICOLUL 2

Invatamantul prescolar este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 3

Invatamantul prescolar se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995 si a completarilor ulterioare.

ARTICOLUL 4

Invatamantul prescolar se realizeaza in baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educatie si la protectie, indiferent de conditia sociala, materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa a parintilor.

ARTICOLUL 5

In Romania, invatamantul prescolar de stat este gratuit.

ARTICOLUL 6

Organizarea si functionarea invatamantului prescolar se realizeaza in conformitate cu standardele cuprinse in documente nationale si internationale: pacte, tratate, conventiisi protocoale cu privire la drepturile si educatia copilului, la care Romania a aderat.

ARTICOLUL 7

Prin toate demersurile care se intreprind in invatamantul prescolar, atat pentru copii, cat si pentru parinti, se respecta prevederile Constitutiei Romaniei.

ARTICOLUL 8

Unitatea de invatamant prescolar este GRADINITA DE COPII, care poate avea personalitate juridica, in conformitate cu prevederile in vigoare.

CAPITOLUL II – Obiectivele generale si particulare ale invatamantului prescolar

Principii generale

ARTICOLUL 9

Invatamantul prescolar asigura dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copilului potrivit ritmului propriu si trebuintelor sale, sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia.

ARTICOLUL 10

Educatia prescolara asigura stimularea diferentiata a copilului in vederea dezvoltarii sale in plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinand cont de particularitatile specifice de varsta ale acestuia.

ARTICOLUL 11

Invatamantul prescolar asigura sanse egale de pregatire pentru scoala tuturor copiilor care frecventeaza gradinita sau cel putin grupa pregatitoare pentru scoala, potrivit legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 12

Prin Ordinul ministrului nr. 4321/31.08.1999, privind adoptarea programului educational ,,Organizarea invatamantului preprimar’’, gradinita este considerata treapta de pregatire preprimara.

ARTICOLUL 13

Pregatirea pentru scoala a copiilor se realizeaza ca proces global, armonios si unitar constituit, care vizeaza nu numai volumul de cunostinte ci, in egala masura, toate capacitatile care definesc dezvoltarea integrala a personalitatii copilului.

ARTICOLUL 14

Educatia prescolara se adreseaza tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinte speciale care au nevoie de recuperare/reabilitare si de integrare. Pentru copiii cu cerinte educative speciale, integrati in invatamantul prescolar, se respecta in totalitate legislatia in vigoare, precum si principiile care fundamenteaza protectia si educatia acestei categorii de copii.

ARTICOLUL 15

Principiile generale care stau la baza organizarii si functionarii invatamantului prescolar sunt: principiul educatiei globale si individualizate, principiul asigurarii integrale a drepturilor copilului, principiul asigurarii serviciilor sociale pentru copiii aflati in situatii speciale, principiul cooperarii cu familia si cu comunitatea locala si principiul asigurarii respectului fata de copil.
Principiul educatiei globale si individualizate se refera la valorificarea intregului potential al copiilor, a tuturor dimensiunilor personalitatii acestora.
Principiul asigurarii integrale a drepturilor copilului ofera sanse egale tuturor fara a se face interpretari conexe.

Principiul asigurarii serviciilor sociale pentru copiii aflati in situatii speciale se refera la asigurarea serviciilor sociale in gradinitele cu program prelungit si/sau saptamanal pentru copiii proveniti din medii defavorizate, din familii monoparentale, dezmembrate sau din familii in care parintii sau sustinatorii legali au probleme de sanatate etc.

Prncipiul cooperarii xu familia si cu comunitatea locala, ca parteneri egali in educatia copilului, se refera la asigurarea unui sprijin real pentru dezvoltarea armonioasa a acestuia.

Principiul asigurarii respecutlui fata de copil. Ca fiinta umana care are nevoie de ocrotire, de instructie si de educatie, de supraveghere, de dragoste si de sensibilitate din partea adultilor defineste un drept al acestia.

ARTICOLUL 16

In toata activitatea desfasurata in invatamantul prescolar se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale.

PARTEA a II-a ORGANIZAREA INVATAMANTULUI PRESCOLAR

CAPITOLUL I – Structura, tipurile, formele si modalitatile de organizare si de integrare a copiilor in invatamantul prescolar

ARTICOLUL 17

Invatamantul prescolar cuprnde institutii de stat si particulare de profil.

ARTICOLUL 18

Institutiile de invatamant prescolar se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, cu completarile ulterioare, ale Regulamentului Invatamantului particular, precum si ale celorlalte prevederi in vigoare.

ARTICOLUL 19

Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite de copii si cuprinde prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani. Gradinitele de copii sunt infiintate de inspectoratele scolare judetene; Agentii economici, persoanele juridice, precum si persoanele fizice pot infiinta gradinite in conditiile prevazute de lege, cu acordul inspectoratelor scolare. Ca urmare a solicitarii parintilor, a agentilor economici, a persoanelor fizice sau juridice, se pot infiinta gradinite de copii cu efective minime de prescolari, cu respectarea prevederilor legale. Desfiintarea gradinitelor de copii se face de catre inspectoratele scolare.

ARTICOLUL 20

Planul de cuprindere a copiilor in unitatile prescolare de stat se stabileste de catre inspectoratele scolare judetene si se aproba de Ministerul Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 21

Invatamantul prescolar se organizeaza, de regula, pe grupe constituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora.

Pentru asigurarea continuitatii intre invatamantului prescolar si cel primar, se organizeaza si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala. In situatii specifice, se pot organiza grupe combinate cuprinzand copii de niveluri diferite de varsta si de dezvoltare.
In gradinitele de copii se pot organiza si grupe sau sectii integrate cuprinzand copii cu cerinte educative speciale. Acestea functioneaza in baza prevederilor in vigoare, iar modul de organizare este satbilit de prevederile Regulamentului invatamantului special.
In gradinite se pot infiinta grupe cu profil artistic, sportiv, limbi moderne etc. cu respectarea prevederilor legale.

ARTICOLUL 22

Formele de organizare in invatamantul prescolar si structura dupa care acestea functioneaza sunt:
- gradinite cu program normal (5 ore pe zi), care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala.
- gradinite cu program prelungit (10 ore pe zi), care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala, precum si protectia sociala a acestora (hrana, supraveghere si odihna).
- gradinite cu program saptamanal, care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala, precum si protectia, hrana, supravegherea si odihna celor proveniti din medii sociale si familii defavorizate, pe durata unei saptamani.

ARTICOLUL 23

In situatii deosebite, gradinita de copii poate functiona cu grupe integrate (orar normal cu orar prelungit si/sau orar saptamanal) indiferent de programul solicitat de parinti, respectandu-se prevederile legale in vigoare.
Organizarea acestora se face in functie de solicitarile parintilor, de conditiile materiale de functionare si de nivelul de protectie si educatie pe care le necesita copiii.
Functionarea gradinitei cu o asemenea structura asigura, in mod deosebit, coerenta procesului instructiv-educativ, protectia copiilor proveniti din medii defavorizate si dezvoltarea relatiilor socio-afective intre copii.

ARTICOLUL 24

Grupa de prescolari se constituie si cuprinde, in medie, 15 copii, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 20.
In situatii deosebite, grupa pregatitoare pentru scoala poate functiona cu efective minime de copii, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si la propunerea inspectoratelor scolare judetene.
In situatia grupelor sau sectiilor constituite din copii cu cerinte educative speciale, care se organizeaza in gradinite, se respecta normativele in vigoare referitoare la aceasta categorie.

ARTICOLUL 25

La organizarea gradinitelor si a grupelor de prescolari se respecta prevederile in vigoare referitoare la spatiul aferent salilor de grupa, la terenurile destinate jocurilor si activitatilor in aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurarii conditiilor de funcsionare, igienico-sanitare si de securitatepentru viata si sanatatea copiilor.

ARTICOLUL 26

Este interzisa functionarea gradinitei sau grupelor de copii prescolari in subsoluri insalubre, in spatii care prin destinatia anterioara sau prezenta pot dauna sanatatii si protectiei copiilor.

ARTICOLUL 27

In situatii deosebite, gradinita poate functiona in spatii destinate scolilor sau in alte cladiri amenajate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 28

Gradinitele de copii pot functiona, in conditiile legii, independent sau impreuna cu alte unitati de invatamant.
Unitatile prescolare functioneaza separat de casele de copii si de gradinitele sau scolile speciale, care apartin Invatamantului special.
In conditii speciale, gradinita de copii poate functiona impreuna cu cresa, respectandu-se prevederil;e legale in vigoare. In aceasta situatie, conducerea unitatii este asigurata de catre institutia de invatamant.
In raport de conditiile existente si, mai ales de spatii, gradini]a de copii poate asigura protectie pentru elevi sau alte categorii de copii respectandu-se prevederile legale in vigoare hrana, odihna, conditii de semiinternat etc.)

ARTICOLUL 29

Inspectoratele scolare, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, in cooperare cu autoritatile administratiei locale, cu comunitatea, cu participarea parintilor, a agentilor economici, a societatilor umaniatre, a organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane fizice sau juridice asigura conditiile necesare organizarii si functionarii gradinitelor de copii, serviciile destinate hranei si odihnei, transportului, protectiei vietii si sanatatii prescolarilor, respectandu-se legalitatea si drepturile copilului.

ARTICOLUL 30

In cadrul invatamantului prescolar se pot organiza unitati-pilot, experimentale si de aplicatie, cu aprobarea inisterului Eductiei Nationale.

ARTICOLUL 31

Pentru copiii apartinad minoritatilor nationale, organizarea gradinitelor, grupelor, sectiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, cap. XII, precum si a altor acte normative legale aflate in vigoare.

ARTICOLUL 32

Inscrierea copiilor in gradinite se face, de regula, la inceputul anului scolar sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in limita locurilor disponibile. La inscrierea copiilor in gradinitele de stat nu se percep taxe de inscriere. La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice fel de criteriu.

ARTICOLUL 33

Pentru asigurarea hranei copiilor aflati in gradinitele cu program prelungit sau saptamanal parintii sau sustinatorii legali platesc o contributie stabilita de legislatia in vigoare.

ARTICOLUL 34

Actele necesare inscrierii copiilor in gradinite sunt:
- Cerere de inscriere;
- Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru gradinitele cu program prelungit si saptamanal);
- Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificata de directoare)
- Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor in vigoare;
- Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 35

Datele personale extrase din actele cuprinse in dosarul de inscriere, se consemneaza in Registrul de evidenta a inscrierii copiilor.

ARTICOLUL 36

Transferarea copilului de la o gradinita la alta se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul celor doua unitati, in limita locurilor planificate.

ARTICOLUL 37

Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face in urmatoarele situatii:
- In caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului.
- In cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv, fara motivare.

ARTICOLUL 38

Pentru mentinerea frecventei copiilor, conducerea gradinitei va lua masurile necesare care vor fi aduse din timp la cunostinta parintilor si a cadrelor didactice, direct raspunzatoare de aceasta.
La insceierea copilului, mentiunile prevazute la ARTICOLUL 35 si 36 vor fi aduse la cunostinta parintilor.
Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor in gradinitele cu orar prelungit si saptamanal, determinata de absenta copilului din unitate, se face potrivit reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL II – Planurile de invatamant, programele, metodologiile didactice.

Structura anului scolar

ARTICOLUL 39

In invatamantul prescolar se respecta structura anului scolar stabilita pentru invatamantul preuniversitar.
Gradinitele cu program prelungit si saptamanal functioneaza continuu, asigurand protectia sociala a copiilor.
Acestea pot fi inchise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu atentionarea parintilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.

In perioada inchiderii acestor unitati, inspectoratul scolar ti conducerea gradinitei vor lua masuri de asigurare a protectiei copiilor contactand unitati prescolare apropiate care functioneaza in perioada respectiva si pot prelua acesti copii.
In situatii cu totul exceptionale, inspectoratele scolare pot schimba structura anului scolar la propunerea autoritatilor locale, a agentilor economici care organiizeaza gradinita sau a parintilor, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 40

Schimbarea structurii anului scolar nu trebuie sa impiedice desfasurarea procesului instructiv-educativ, realizarea planului de invatamant, a prevedeilor programei, pregatirea corespunzatoare a copiilor, protectia acestora si activitatea didactica a educatoarelor.

ARTICOLUL 41

Continutul procesului instructiv-educativ care se realizeaza in invatamantul prescolar este structurat in planuri de invasamant, pentru fiecare grupa in parte, si in programe avizate de Comisia Nationala de Specialitate si aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
Planurile de invatamant si programele pentru alternativele educationale se avizeaza de Comisia Nationala de Specialitate pentru Invatamantul Alternativ si se aproba de Ministerul Educatiei Nationale.

Planurile de invatamant si programele sunt obligatorii pentru toate gradinitele de copii.
Programele nationale si alternativele acestora aprobate reprezinta documente juridice ale caror obiectiove, continuturi si mijloace de evaluare sunt obligatoriu de realizat, constituind si un punct de reper in evaluarea activitatii ddactice a educatoarei.

ARTICOLUL 42

Metodologiile didactice utilizate in invatamantul prescolar, strategiile aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul, il diferentiaza si il individualizeaza in vederea sprijinirii dezvoltarii sale potrivit ritmului propriu.

ARTICOLUL 43

In demersul educational este interzisa discriminarea copilului dupa criterii care vin in contradictie cu drepturile sale.

ARTICOLUL 44

In demersul educational al educatoarei, jocul reprezinta activitatea, forma fundamentala de invatare, mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuintelor proprii.

ARTICOLUL 45

Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Comisia Nationala de Evaluare, elaboreaza standarde specifice pentru evaluarea progresului copiilor.

ARTICOLUL 46

Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar.

ARTICOLUL 47

Activitatea instructiv-educativa in gradinita de copii se desfasoara pe baza unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. Acesta respecta prevederile planului de invatamant pentru grupa respectiva si poate fi flexibil.

ARTICOLUL 48

In invatamantul prescolar, in procesul instructiv-educativ desfasurat cu copiii la grupa, se utilizeaza numai auxiliare didactice care sunt avizate de Ministerul Educatiei Nationale.

CAPITOLUL III – Organizarea interna a activitatii din invatamantul prescolar

ARTICOLUL 49

Activitatea instructiv-educativa, in insitut]iile de invatamant prescolar, se organizeaza in conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea invatamantului pe niveluri si tipuri.

ARTICOLUL 50

Activitatea interna din fiecare unitate prescolara se organizeaza in baza prevederilor Regulamentului de ordine interioara, aprobat de Consiliul de administratie al unitatii prescolare respective.

Regulamentul de ordine interioara respecta cadrul legislativ general si particularizeaza aspectele specifice unitatii prescolarte in cauza:
Regulamentul de ordine interioara se elaboreaza in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
Regulamentul de ordine interioara stabileste norme cu caracter de obligativitate pentru intregul personal din unitatea respectiva, precum si norme pe compartimente si domenii de activitate.

ARTICOLUL 51

Organizarea si coordonarea activitatii institutiei de invatamant prescolar se asigura de catre directorul unitatii in cooperare cu membrii consiliului de administratie.
In situatia in care gradinita functioneaza impreuna cu o alta unitate de invatamant sau o cresa, conducerea acesteia se realizeaza prin formele manageriale prevazute de legislatia in vigoare.

ARTICOLUL 52

Structura, componenta si competentele consiliului de administratie respecta prevederile legale in vigoare.

ARTICOLUL 53

Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa individuala a postului atat pentru personalul didactic cat si pentru personalul nedidactic, in functie de necesitatile fiecarei unitati prescolare.

ARTICOLUL 54

Organizarea si coordonarea activitatilor care vizeaza probleme de continut se asigura de catre Consiliul profesoral (al educatoarelor). Consiliul profesoral se subordoneaza consiliului de administratie si colaboreaza cu acesta sprijinindu-l in luarea si aplicarea deciziilor referitoare la invatamantul prescolar.

ARTICOLUL 55

Personalul didactic, nedidactic, sanitar sau din alta categorie, care isi realizeaza norma de activitate in unitatea prescolara, are obligatia de a respecta ordinea, disciplina, programul de munca, regulamentul de ordine interioara, sarcinile specifice si obligatorii din fisa individuala a postului, precum si normele in vigoare prevazute de legislatia muncii, din domeniul sanitar etc.

Drepturile si obligatiile fiecarui salariat din unitatea prescolara se respecta in mod obligatoriu.
Indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta, personalul angajat in gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii, sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolara.

ARTICOLUL 56

Directorul raspunde de organizarea si coordonarea intregii activitati din gradinita, de procesul instructiv-educativ, de activitatea intregului personal angajat in unitatea respectiva, de ceadesfasurata cu parintii, de problemele financiare ale unitatii, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea, gestionarea si imbogatirea patrimoniului.
Directorul colaboreaza permanent cu consiliul de administratie, cu fiecare categorie de personal si cu fiecare salariat, astfel incat deciziile luate de consiliu sau director sa reflecte obiectivitate, fermitate, permisivitate si sa resoecte lefislatia in vigoare.
In proiectarea si realizarea activitatilor instructiv-educative cu copiii, la nivelul fiecarei grupe, directorul urmareste modul in care se realizeaza cerintele programei in vigoare, strategiile, metodele, mijloacele si resursele specifice folosite in scopul formarii si dezvoltarii personalitatii copilului.

ARTICOLUL 57

Directoarea gradinitei reprezinta unitatea de invatamant in relatia cu inspectoratul scolar, cu comunitatea locala si cu alti factori interesati in educatia copiilor prescolari.

ARTICOLUL 58

Programul de activitate al gradinitei se dezbate cu personalul unitatii si se aproba de consiliul de administratie.

ARTICOLUL 59

Gradnitele de copii au firma si stampila proprie, potrivit reglementarii in vigoare. Directoarea gradinitei este direct raspunzatoare de pastrarea si utilizarea legala a sigiliului.

NOTA: In cazul comasarii gradinitei cu o scoala se respecta Precizarile nr. 35.927/10.07.2000 cu privire la gradinitele cuplate cu alte unitati de invatamant.


Citeste si despre:

Cresterile salariale ce se vor acorda personalului din invatamant Metodologia de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului Alocatia de stat pentru copii - Modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 Suferi de alergii sau intolerante alimentare? Afla cum poti face cozonac fara faina, oua, lapte sau unt! Metodologia pentru aplicarea OG nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului Alocatia de stat pentru copii – modificari si completari Calendarul si Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - 2009 Asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor Masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA