Modificarea isi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Actualizat: 30 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 05.09.2008.

Avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 369/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, prin care au fost declarate neconstitutionale prevederile ARTICOLUL 35 alin. (2) lit. i) teza intai si ARTICOLUL 63 alin. (3) si (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, tinand cont de faptul ca, potrivit ARTICOLUL 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, dispozitiile declarate neconstitutionale sunt suspendate de drept pe o durata de maximum 45 de zile de la data declararii neconstitutionalitatii lor, data dupa care isi inceteaza efectele juridice, luand in considerare faptul ca incetarea aplicarii dispozitiilor speciale prevazute in ARTICOLUL 63 alin. (3) si (4) din Legea nr. 273/2004, cu modificarile ulterioare, cu privire la citarea separata a parintilor firesti in procedura de deschidere a adoptiei si, respectiv, a viitorilor adoptatori in procedurile de incredintare in vederea adoptiei si de incuviintare a adoptiei, a condus in practica instantelor judecatoresti, prin aplicarea normelor procedurale de drept comun, la citarea in acelasi dosar a parintilor firesti si a adoptatorilor, cu consecinta cunoasterii reciproce a identitatii acestora si a unor date de natura strict personala, avand in vedere ca acest fapt este de natura sa afecteze atat interesul superior al copilului, cat si dreptul celor doua categorii de parti la ocrotirea vietii private si a datelor cu caracter personal, conducand totodata la incalcarea ARTICOLUL 20 din Conventia europeana in materia adoptiei de copii, incheiata la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care Romania a aderat prin Legea nr. 15/1993

se impune adoptarea de urgenta a unei reglementari care sa asigure desfasurarea procedurilor de adoptie, in toate etapele sale, cu asigurarea tuturor garantiilor, inclusiv a celor procedurale, pentru respectarea interesului copilului si a dreptului la viata intima, familiala si privata, precum si pentru protectia datelor cu caracter personal.

In temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL I.

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) principiul garantarii confidentialitatii in ceea ce priveste datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum si in ceea ce priveste identitatea parintilor firesti.”

2. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sau, consimtamantul parintelui firesc se da in fata instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.
(3) Odata cu solicitarea consimtamantului prevazut la alin. (1) si (2), instanta solicita directiei raportul de consiliere si informare care confirma indeplinirea obligatiei prevazute la ARTICOLUL 14.”

3. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.”

4. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) In cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, in dispozitivul hotararii judecatoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtamantului ambilor parinti, al unui singur parinte, al tutorelui sau, dupa caz, despre suplinirea consimtamantului in conditiile ARTICOLUL 13 si se va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.

5. Dupa articolul 23 se introduc cinci noi articole, articolele 231 — 235, cu urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 231. — (1) Daca, ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care, potrivit ARTICOLUL 12 alin. (3), a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.

(2) Cererea de revizuire se poate introduce pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei de oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de catre directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne.

(3) Cererea de revizuire se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea parintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si, daca este cazul, a directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.

ARTICOLUL 232. — (1) Cererea de revizuire suspenda solutionarea cererii de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, daca vreuna dintre acestea se afla pe rolul instantei judecatoresti.

(2) Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a informa de indata instanta prevazuta la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.

(3) Masura de protectie a copilului sau, dupa caz, incredintarea in vederea adoptiei se prelungeste de drept pe perioada solutionarii revizuirii. Dispozitiile ARTICOLUL 32 sunt aplicabile
in mod corespunzator.

(4) Daca instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, va hotari, la propunerea directiei generale in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul copilului, o masura provizorie de protectie a copilului, pana la solutionarea revizuirii.

ARTICOLUL 233. — (1) In cazul in care incuviinteaza cererea derevizuire, instanta va solicita consimtamantul parintelui care nu si l-a dat anterior, numai dupa depunerea de catre directia in a
carei raza teritoriala locuieste acesta a unui raport de consiliere si informare in conformitate cu prevederile ARTICOLUL 14.
(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care sa vizeze situatia actuala a parintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului in familia biologica/extinsa este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale si intocmirea raportului sunt de competenta directiei in a carei raza administrativteritoriala locuieste parintele firesc.
(3) Dispozitiile ARTICOLUL 13 sunt aplicabile in mod corespunzator.

ARTICOLUL 234. — In cazul in care, dupa suspendarea prevazuta de ARTICOLUL 232 , parintele care s-a aflat in imposibilitate de a-si exprima consimtamantul se opune adoptiei si nu sunt motive pentru aplicarea ARTICOLUL 13, cererea de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei se repune pe rol la solicitarea directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul copilului si se respinge.

ARTICOLUL 235 . — Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a formula de indata cerere de revizuire sau, dupa caz, de a solicita suspendarea oricarei proceduri judiciare, precum si a oricarui alt demers privind adoptia, daca ia cunostinta, pana la data pronuntarii hotararii de incuviintare a adoptiei, despre incetarea cauzei care a determinat imposibilitatea parintelui de a-si exprima vointa cu privire la adoptie.”

6. La articolul 28, inaintea alineatului unic, care devine alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 28. — (1) Judecarea cererilor de incredintare a copilului in vederea adoptiei interne se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei ori familiei adoptatoare.”

7. La articolul 35 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„i) hotararea judecatoreasca irevocabila de deschidere a procedurii adoptiei interne a copilului.”

8. La articolul 36, inaintea alineatului unic, care devine alineatul (3), se introduc doua noi alineate, alineatele (1) si (2), cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 36. — (1) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei e face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei ori familiei adoptatoare.

(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei prevazute la ARTICOLUL 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.”

9. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 361. — (1) Instanta poate solicita din nou consimtamantul la adoptie al parintilor firesti, daca exista indicii ca dupa data la care consimtamantul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natura sa determine revenirea asupra consimtamantului initial. Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia sa aduca la cunostinta instantei, prin intermediul directiei in a carei raza administrativ-teritoriala se afla domiciliul adoptatorului/familiei
adoptatoare, daca este cazul, existenta oricaror elemente noi cu privire la situatia parintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalitatii planului individualizat de
protectie.

(2) Chemarea parintilor firesti in fata instantei competente sa incuviinteze adoptia se face prin invitatie adresata acestora, in camera de consiliu, fara a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, in orice fel, divulgarea identitatii sau a altor informatii cu privire la persoana ori familia adoptatoare.

(3) Instanta poate invita la aceeasi data directia competenta potrivit ARTICOLUL 22 alin. (3) si directia competenta potrivit ARTICOLUL 35 alin. (1).

(4) In cazul in care parintii se prezinta personal in fata instantei si isi exprima refuzul de a mai consimti la adoptie, instanta suspenda solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.

Declaratia parintilor firesti impreuna cu incheierea de suspendare se comunica directiei competente potrivit ARTICOLUL 22 alin. (3), care va formula cerere de revizuire a hotararii de deschidere a procedurii adoptiei. Dispozitiile ARTICOLUL 231 si 232 se aplica in mod corespunzator.”

10. La articolul 46, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.”

11. La articolul 63, alineatele (2)—(5) se abroga.

ARTICOLUL II.

Cererile de incuviintare a adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza potrivit prevederilor
acesteia.

ARTICOLUL III.

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul justitiei,
Theodor Catalin Nicolescu,
secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,
Gabriel Berca

Secretarul general al Oficiului Roman pentru Adoptii,
Gabriela Elena Petrescu

Bucuresti, 3 septembrie 2008.


Citeste si despre:

Regimul alimentar in cancer Regim pentru cresterea masei musculare Cum sa urmati corect un regim alimentar vegetarian Cum sa va personalizati regimul alimentar zilnic Cel mai bun regim alimentar pentru intrarea la menopauza dm sprijina femeile din Romania Protejati-va pielea pe timp de iarna cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat Regimul puterea proteinelor Relatia dintre regimul alimentar si diverse boli Boala Crohn: regim alimentar Securitatea sociala a lucratorilor migranti