Educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

Capitolul I - Dispozitii generale si definitii


ARTICOLUL 1

Prezenta lege creeaza cadrul juridic de functionare si organizare a Centrului National de Instruire Diferentiata, precum si organizarea institutionala a programelor de educatie diferentiata pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta.

ARTICOLUL 2

De dispozitiile prezentei legi beneficiaza tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

ARTICOLUL 3

In conformitate cu reglementarile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege urmareste sa promoveze si sa garanteze dreptul la o educatie diferentiata, creand un cadru legislativ si tehnico-logistic pentru formarea de elite profesionale in toate domeniile de activitate, prin intermediul:

a) educatiei diferentiate, ca ansamblu de programe educationale formale, nonformale si informale, adecvate dezvoltarii segmentului de populatie reprezentat de tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, caracterizat prin nevoi particulare;

b) educarii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vara si al programelor de invatamant la distanta sau prin alte forme;

c) curriculumului diferentiat, ca modalitatea de adaptare a obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, invatare si evaluare la posibilitatile aptitudinale, la nivelul posibilitatilor cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de invatare ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

d) parteneriatelor public-private intre institutiile publice si organizatiile care au competenta in domeniul educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

ARTICOLUL 4

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

1. supradotare - un grad superior mediei conventionale de dezvoltare a aptitudinilor generale sau/si specifice, care necesita experiente de invatare diferentiate prin volum si profunzime in raport cu experientele obisnuite furnizate de scoala;

2. tineri capabili de performanta inalta - tinerii identificati prin metode stiintifice ca avand realizari si/sau aptitudini potentiale in oricare dintre urmatoarele domenii, izolate sau in combinatie: capacitatea intelectuala generala, aptitudini academice specifice, gandire productiva si creativa, abilitate in leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

3. nevoi particulare - nevoile de informare, socializare, integrare in colectivitati, utilizare a potentialului nativ si format, exprimare creativa si recunoastere a valorilor personale;

4. curriculum specializat - ansamblul coerent de continuturi, metode de invatare si metode de evaluare a performantelor scolare, organizat in vederea imbogatirii si aprofundarii competentelor, exersarii abilitatilor inalte si formarii comportamentelor specifice determinarii performantelor in domenii de studiu bine definite;

5. trasee curriculare diferentiate - traseele de instruire individualizata, cu dreptul de selectare a materiilor de studiu din pachete de curricula oferite pe mai multe directii de studiu;

6. programe de mentoring - programele de directionare a eforturilor in relatia maestru-discipol;

7. programe de tutoring - programele de imbunatatire a performantelor personale prin lectii suplimentare individualizate sub supravegherea si monitorizarea unei persoane cu competenta in domeniul selectat.

Capitolul II - Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta

ARTICOLUL 5

Identificarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa reprezinte o parte integranta a procesului educativ si se va face conform procedurilor definite de supradotare, validate de programe internationale.

ARTICOLUL 6

Procesul de identificare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, trebuie sa fie realizat de echipe formate din specialisti in domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si trebuie sa satisfaca exigente de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.

ARTICOLUL 7

Identificarea va utiliza urmatoarele instrumente si procedee:

a) profiluri psihocomportamentale;

b) autoapreciere;

c) nominalizari efectuate de profesori si/sau de grupul de prieteni;

d) studii de caz;

e) ghiduri de nominalizare;

f) chestionare;

g) teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligenta, de creativitate, de aptitudini speciale;

h) analiza activitatii scolare;

i) interviuri care acopera definitia supradotarii.

ARTICOLUL 8

Procedurile de identificare a elevilor cu abilitati inalte proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adapteaza specificului lor.

ARTICOLUL 9

Orice masurare, diagnosticare si evaluare a nivelului abilitatilor are o valoare de predictie limitata in timp.

Capitolul III - Trasee curriculare diferentiate

ARTICOLUL 10

Traseele curriculare se intocmesc in conformitate cu standardele de performanta specifice tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

ARTICOLUL 11

Traseele curriculare diferentiate se structureaza in conformitate cu principiile generale ale curriculumului national si cu normele de elaborare specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, validate la nivel international, si au principii educationale specifice.

ARTICOLUL 12

Continuturile traseelor curriculare sunt concepute diferit, in functie de domeniul de manifestare a abilitatii, urmarind obiective specifice.

ARTICOLUL 13

Adaptarea continuturilor traseelor curriculare la categoria tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se realizeaza atat sub aspect cantitativ - volumul informatiei, cat si sub aspect calitativ - ritm, stil de invatare, interdisciplinaritati.

ARTICOLUL 14

Continuturile curriculare trebuie selectate in functie de interesele tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si de nevoile societatii.

ARTICOLUL 15

Profesorii din unitatile de invatamant pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, beneficiaza de cursuri de formare metodologica, care sa le permita sa raspunda nevoilor de informare-indrumare ale tinerilor pe traseele alese din oferta diferentiata pe arii curriculare.

ARTICOLUL 16

Strategiile didactice si metodele de predare se adapteaza formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ necesar tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, prin accelerarea studiilor de specialitate in multiple forme, infiintarea de grupe sau clase speciale si a unor module diferentiate si individualizate de studii.

ARTICOLUL 17

Metodologia didactica specifica se adapteaza la profilul de personalitate si la gradul de maturitate psihologica ale tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, precum si la contextul sociocultural.

ARTICOLUL 18

Obiectivele specifice in evaluarea procesului instructiv-educativ in cadrul invatamantului diferentiat se stabilesc prin standarde curriculare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la intocmirea carora vor fi consultate organizatiile nonguvernamentale si/sau institutiile cu experienta, competenta si capacitate de expertiza in acest domeniu.

Capitolul IV - Pregatirea personalului autorizat

ARTICOLUL 19

Formarea cadrelor didactice necesare instruirii tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, se face pe baza unor programe de pregatire care vor cuprinde curriculumul si metodologiile didactice optime pentru educarea si instruirea acestora, tinand cont de natura si nevoile lor.

ARTICOLUL 20

Durata pregatirii cadrelor didactice va fi de minimum 60 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in centre specializate, si de minimum 30 de ore pe an, pentru profesorii care lucreaza in scoli cu clase specializate si care au aderat la programele de pregatire in educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

ARTICOLUL 21

Formarea continua certificata a cadrelor didactice se realizeaza prin programe de perfectionare in domeniul psihopedagogiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, acreditate conform normativelor in vigoare si metodologiilor validate pe plan international de catre organizatiile de profil.

ARTICOLUL 22

Formarea altor categorii de specialisti, psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi, se realizeaza prin cursuri specializate in domeniile identificarii, consilierii si psihoterapiei, managementului personal si institutional si marketingului educational.

ARTICOLUL 23

Diseminarea si aprofundarea metodologiilor si tehnologiilor educationale specifice pentru educarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, si pentru intelegerea psihologiei specifice acestui profil se vor face prin programe nationale de formare de formatori. Aceste programe vor fi gestionate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si vor utiliza atat specialisti in domeniu din tara, cat si specialisti din centrele internationale.

Capitolul V - Centrul National de Instruire Diferentiata

ARTICOLUL 24

In subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii se infiinteaza Centrul National de Instruire Diferentiata, ca organ de specialitate, institutie publica cu personalitate juridica.

ARTICOLUL 25

Centrul National de Instruire Diferentiata va avea urmatoarele atributii:

a) realizarea de programe scolare-pilot si trasee curriculare diferentiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;

b) organizarea unui centru de cercetare-pilot si a unor clase experimentale, unde sa se valorifice tehnologiile didactice si curriculare specifice sistemului educational al excelentei;

c) adaptarea normelor, standardelor curriculare si metodologiilor psihopedagogice internationale la specificul problematicii nationale;

d) formarea de specialisti in metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelentei;

e) diseminarea informatiei si problematicii psihopedagogiei excelentei la nivel de cadre didactice si asociatii ale parintilor;

f) pregatirea si promovarea unui suport informational privind cercetarea stiintifica si consilierea in domeniul psihopedagogiei excelentei;

g) distribuirea prin retelele scolare a materialelor informative privind domeniul psihopedagogiei excelentei;

h) organizarea in cadrul caselor corpului didactic si al palatelor copiilor, precum si in cadrul scolilor, liceelor si facultatilor a unor actiuni comune de informare cu privire la cercetarile specifice psihopedagogiei excelentei;

i) integrarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in cadrul programelor specifice psihopedagogiei excelentei.

ARTICOLUL 26

(1) Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Instruire Diferentiata se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Conducerea Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurata de un coordonator al programului educational specific, ca personal didactic de indrumare si control, care ofera asistenta de specialitate in planificarea, dezvoltarea, evaluarea si coordonarea programului educational pentru tinerii supradotati.

(3) Personalul de specialitate al Centrului National de Instruire Diferentiata este asigurat de un consilier specialist in psihopedagogia excelentei si de un consilier in probleme psihopedagogice generale.

(4) Salarizarea personalului Centrului National de Instruire Diferentiata se va face in conformitate cu sistemul de salarizare aplicat in sectorul bugetar.

(5) Personalul didactic din cadrul Centrului National de Instruire Diferentiata se incadreaza si este salarizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Centrul National de Instruire Diferentiata poate utiliza colaboratori externi in conditiile legii, in functie de cerintele programelor elaborate.

ARTICOLUL 27

(1) Finantarea Centrului National de Instruire Diferentiata se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Centrul National de Instruire Diferentiata poate primi donatii si sponsorizari, care vor fi utilizate in conditiile legii.

Capitolul VI - Centrele locale de instruire diferentiata

ARTICOLUL 28

In subordonarea Centrului National de Instruire Diferentiata se pot infiinta centre locale de instruire diferentiata.

ARTICOLUL 29

Centrele locale de instruire diferentiata au urmatoarele atributii:

a) selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, in functie de aptitudini, nivel de dezvoltare a abilitatilor particulare, potential de dezvoltare a personalitatii si creativitate;
b) calificarea continua, la standarde internationale, a cadrelor didactice implicate in sistemul de educare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
c) implementarea strategiilor optime pentru tinerii supradotati, capabili de performanta inalta, in programele de instruire a profesorilor;
d) oferirea de arii curriculare alternative care respecta nucleul curricular national, dar permit extinderea zonelor de studiu specific;
e) sprijinirea scolilor, cu scopul imbunatatirii capacitatii acestora in identificarea si selectarea tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
f) oferirea de asistenta, indrumare si orientare a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta;
g) atragerea de fonduri pentru programele de educatie a tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta.

ARTICOLUL 30

Centrelor locale de instruire diferentiata li se aplica prevederile ARTICOLUL 26 alin. (2)-(6).

ARTICOLUL 31

Activitatea centrelor locale de instruire diferentiata va fi evaluata anual de o comisie de evaluatori, stabilita de Centrul National de Instruire Diferentiata.

ARTICOLUL 32

Centrele locale de instruire diferentiata pot desfasura activitati in baza parteneriatelor public-privat cu organizatii nonguvernamentale si cu institutiile de profil specializate in programele educatiei excelentei la nivel national si international.

ARTICOLUL 33

Urmatoarele activitati ale centrelor locale de instruire diferentiata pot fi finantate din donatii, sponsorizari, granturi, fonduri mixte, bugetare si private, conform legii:

a) activitati de perfectionare profesionala si instruire a personalului didactic;
b) activitati de cercetare fundamentala, aplicata si/sau de creativitate;
c) programe de tutoring;
d) programe pentru selectarea tinerilor;
e) selectarea personalului didactic;
f) cercetarea si dezvoltarea de programe educative;
g) cheltuieli pentru intretinere si dotare.

ARTICOLUL 34

Ministerul Educatiei si Cercetarii va distribui fondurile publice alocate programelor de excelenta pentru dezvoltarea de programe ale centrelor locale de instruire diferentiata, in urma propunerilor Centrului National de Instruire Diferentiata.

ARTICOLUL 35

Centrele locale de instruire diferentiata vor raporta trimestrial Centrului National de Instruire Diferentiata asupra activitatilor desfasurate, conform regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

ARTICOLUL 36

Centrele locale de instruire diferentiata colaboreaza cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu organizatii nonguvernamentale de profil din tara si/sau din strainatate, cu alte centre de cercetare internationale, cu universitati din tara si/sau din strainatate si cu oameni de stiinta si de cultura din tara si/sau din strainatate.

ARTICOLUL 37

Evaluarea centrelor de instruire diferentiata se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006.

Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 38

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 39

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a legii se abroga orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza regulamentele care decurg din aplicarea acesteia si stabileste masuri tranzitorii.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Citeste si despre:

Ficatul Miopia Cancerul de prostata De ce platim mai mult pe tratamentele dentare? Educatia medicala continua Ce reprezinta eticheta UV400 pe ochelarii de soare? Organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti Eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti Educatia sexuala Educatia pacientului cu diabet zaharat Vaccinarea este ca educatia, adica indispensabila