Trusoul nou-nascutului

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Salveaza articolul pentru mai tarziu
Poti accesa articolul oricand, de pe orice dispozitiv, din contul tau sfatulmedicului.ro sau din aplicatia de mobil SfatulMedicului (iOS, Android)
Sterge articolul
Elimina articolul din lista celor salvate

LEGE Nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL 1

(1) Prin prezenta lege se acorda gratuit, pentru fiecare copil nou-nascut, un trusou care sa cuprinda haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in cuantum de 150 lei.

(2) Trusoul pentru nou-nascuti se acorda o singura data de catre autoritatile administratiei publice locale, la iesirea copilului din maternitate sau la eliberarea
certificatului de nastere.

(3) Valoarea in lei a trusoului prevazuta la alin. (1) se actualizeaza si se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

ARTICOLUL 2

Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevazute de prezenta lege se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

ARTICOLUL 3

(1) Produsele, transportul si distributia acestora se contracteaza de catre autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.

(2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizeaza si evalueaza aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) Primarii au obligatia sa comunice, semestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, Autoritatii Nationale pentru protectia Drepturilor

ARTICOLUL 4

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, dupa caz.

ARTICOLUL 5

In aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme, aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 6

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 27 decembrie 2006

Ordonanta nr. 3 din 17.ianuarie.2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL 1

Articolul 2 din Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 2 - Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevazute de prezenta lege se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

ARTICOLUL 2

Pentru asigurarea in anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii Legii nr. 482/2006, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2007.

ARTICOLUL 3

(1) Pentru copiii nascuti in perioada ianuarie - mai 2007, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, denumite in continuare autoritatile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea in lei a trusoului pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006.

(2) Contravaloarea trusoului pentru nou-nascuti se acorda la cererea scrisa a oricaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, in cazul in care acestia nu sunt in masura sa solicite acest drept, prin imputernicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat in conditiile legii.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) se intocmeste de oricare dintre parintii firesti, de imputernicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este insotita de copia certificatului de nastere ori, dupa caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria raspundere a persoanei care semneaza cererea ca nu a solicitat acest drept in alta localitate.

(4) Cererea de acordare a sumelor prevazute la alin. (1) se depune si se inregistreaza la autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala domiciliaza parintele sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului, pana cel tarziu la data de 15 iunie 2007.

(5) Aprobarea acordarii sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin dispozitie scrisa a autoritatii administratiei publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii.

(6) In termenul prevazut la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale comunica beneficiarilor aprobarea dreptului, precum si modalitatea de plata a acestuia.

(7) Sumele reprezentand contravaloarea trusoului se platesc de autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de catre solicitant.

(8) Pe baza dispozitiei prevazute la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale intocmesc situatii centralizatoare care se transmit directiei de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prima zi a saptamanii urmatoare pentru saptamana precedenta.

(9) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (8), in termen de doua zile de la primirea acesteia, directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, pe baza caruia solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare in vederea platii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(10) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (8) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma ori de fond.

ARTICOLUL 4

In anul 2007, autoritatile administratiei publice locale vor finaliza pana la 31 mai procedurile prevazute de lege pentru achizitionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006.

ARTICOLUL 5

(1) Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta de legislatia in vigoare.

(2) Cota de 2% prevazuta de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezinta cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, diminuata conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, si nu include cota contributiei de 0,25% datorata de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

(3) In anul 2007, contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatorii care nu beneficiaza de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 2,25% .

ARTICOLUL 6

In aplicarea prezentei ordonante, pot fi elaborate instructiuni care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.

ARTICOLUL 7

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 29 ianuarie 2007

Ordonanta nr.3 din 17 ianuarie 2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ARTICOLUL 1

Articolul 2 din Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 2 - Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevazute de prezenta lege se asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

ARTICOLUL 2

Pentru asigurarea in anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii Legii nr. 482/2006, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2007.

ARTICOLUL 3

(1) Pentru copiii nascuti in perioada ianuarie - mai 2007, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, denumite in continuare autoritatile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea in lei a trusoului pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006.

(2) Contravaloarea trusoului pentru nou-nascuti se acorda la cererea scrisa a oricaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, in cazul in care acestia nu sunt in masura sa solicite acest drept, prin imputernicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat in conditiile legii.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) se intocmeste de oricare dintre parintii firesti, de imputernicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este insotita de copia certificatului de nastere ori, dupa caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria raspundere a persoanei care semneaza cererea ca nu a solicitat acest drept in alta localitate.

(4) Cererea de acordare a sumelor prevazute la alin. (1) se depune si se inregistreaza la autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala domiciliaza parintele sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului, pana cel tarziu la data de 15 iunie 2007.

(5) Aprobarea acordarii sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin dispozitie scrisa a autoritatii administratiei publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii.

(6) In termenul prevazut la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale comunica beneficiarilor aprobarea dreptului, precum si modalitatea de plata a acestuia.

(7) Sumele reprezentand contravaloarea trusoului se platesc de autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (4) in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de catre solicitant.

(8) Pe baza dispozitiei prevazute la alin. (5), autoritatile administratiei publice locale intocmesc situatii centralizatoare care se transmit directiei de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prima zi a saptamanii urmatoare pentru saptamana precedenta.

(9) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (8), in termen de doua zile de la primirea acesteia, directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, pe baza caruia solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare in vederea platii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(10) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (8) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma ori de fond.

ARTICOLUL 4

In anul 2007, autoritatile administratiei publice locale vor finaliza pana la 31 mai procedurile prevazute de lege pentru achizitionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. 482/2006.

ARTICOLUL 5

(1) Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta de legislatia in vigoare.

(2) Cota de 2% prevazuta de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezinta cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, diminuata conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, si nu include cota contributiei de 0,25% datorata de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

(3) In anul 2007, contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajatorii care nu beneficiaza de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 2,25% .

ARTICOLUL 6

In aplicarea prezentei ordonante, pot fi elaborate instructiuni care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.

ARTICOLUL 7

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 29 ianuarie 2007

Ordinul nr. 83 din 01 februarie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanta Guvernului nr. 3 din 2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

ORDIN nr.83/01/02.2007/154/19.02.2007

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor, numiti in functie in temeiul Decretului nr.1178 din 29 decembrie 2004 pentru numirea Guvernului Romaniei,

Avand in vedere prevederile:
- art.16 din Hotararea Guvernului nr.412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 9 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul:
- art. VI din Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar – fiscale din domeniul protectiei sociale,

emit urmatorul ORDIN

ARTICOLUL 1

Se aproba Instructiunile de aplicare a prevederilor art. I – IV din Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar – fiscale din domeniul protectiei sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 2

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliile locale si primarii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe BARBU

Ministrul administratiei si Internelor,
Vasile BLAGA

ANEXA - INSTRUCTIUNI DE APLICARE a prevederilor art. I – IV din Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar – fiscale din domeniul protectiei sociale

ARTICOLUL 1

(1) Trusoul pentru nou-nascuti prevazut de Legea nr. nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, denumit in continuare trusou, se acorda gratuit, pentru fiecare copil nou-nascut si cuprinde haine, lenjerie si produse de ingrijire necesare nou-nascutului.

(2) Cuantumul produselor care fac parte din trusou este 150 lei si se acorda o singura data.

ARTICOLUL 2

(1) In baza prevederilor art. III alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar – fiscale din domeniul protectiei sociale, denumita in continuare ordonanta, pentru copiii nascuti in perioada ianuarie – mai 2007, autoritatile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, denumite in continuare autoritatile administratiei publice locale, acorda beneficiarilor contravaloarea in lei a trusoului.

(2) Contravaloarea trusoului se acorda la cererea scrisa a oricaruia dintre parintii firesti ai copilului, sau in cazul in care acestia nu sunt in masura sa solicite acest drept, prin imputernicit sau la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat in conditiile legii.

(3) Cererea prevazuta la alin.(2) se intocmeste de catre oricare dintre parintii firesti, de imputernicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este insotita de copia certificatului de nastere sau, dupa caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria raspundere a persoanei care semneaza cererea ca nu a solicitat acest drept in alta localitate.

(4) Modelul cererii si al declaratiei pe proprie raspundere privind acordarea trusoului pentru nou-nascuti este prevazut in anexa nr.1.

ARTICOLUL 3

(1) Contravaloarea trusoului se acorda unuia dintre parintii firesti ai copilului pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare.

(2) In situatia in care parintii firesti ai copilului nu sunt in masura sa solicite acest drept, contravaloarea trusoului se acorda imputernicitului acestora sau reprezentantului legal al copilului.

(3) Prin reprezentant legal al copilului se intelege parintele sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil. De asemenea, in situatia constatarii riscului de abandon al copilului in maternitate, reprezentantul legal al acestuia se instituie prin decizie a directorului executiv sau, dupa caz, directorul general al directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului judetene, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(4) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.

(5) Prin imputernicit se intelege persoana desemnata de parintii firesti ai copilului in vederea solicitarii si primirii contravalorii trusoului pentru nou-nascuti. Imputernicirea se autentifica prin notariat, in conditiile legii.

ARTICOLUL 4

(1) In aplicarea prevederilor art. III alin.(5) din Ordonanta, autoritatile administratiei publice locale aproba acordarea sumelor reprezentand contravaloarea trusoului, precum si modalitatea de plata a acestuia prin dispozitie scrisa, in termen de maxim 5 zile de la depunerea cererii.

(2) Pe baza dispozitiei prevazute la alin.(1), autoritatile administratiei publice locale intocmesc o situatie centralizatoare care se transmite directiei de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, in prima zi a saptamanii urmatoare pentru saptamana precedenta. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in anexa nr.2.

(3) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin.(2), in termen de 2 zile de la primirea acesteia, directia teritoriala intocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza caruia solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare in vederea platii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru acordarea contravalorii trusoului sunt transferate de directiile teritoriale in conturile deschise cu aceasta destinatie la trezoreria statului de catre primari, din care acestia vor dispune plata dreptului.

(5) Situatia centralizatoare prevazuta la alin.(2) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma sau de fond.

(6) Sumele reprezentand contravaloarea trusoului se platesc de autoritatile administratiei publice locale, in termen de maxim 30 de zile de la depunerea cererii de catre solicitant.

ARTICOLUL 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele instructiuni

Anexa 1 - CERERE si DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

Anexa 2 - SITUATIA CENTRALIZATOARE privind dispozitiile primarului si beneficiarii trusoului pentru nou-nascuti


Citeste si despre:

Aspecte privind etape diferite in cresterea si dezvoltarea nou-nascutului Importanta screeningului auditiv la nou-nascuti Somnul nou-nascutului: cand este cazul sa te ingrijorezi? Uscarea pielii fetei in cazul nou-nascutilor si al sugarilor: prevenire si tratament Hipoglicemia la nou-nascuti: cum o recunosti si ce trebuie facut menoTEST, evaluarea personala pentru menopauza Hipocalcemia la nou-nascut Cele mai intalnite afectiuni ale nou-nascutilor Sindromul de abstinenta al nou-nascutului Anemia nou-nascutului Bagajul de maternitate