Modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.1803/29 octombrie 2008

Actualizat: 16 Octombrie 2018
Autor: SfatulMedicului

ORDIN Nr. 74/30.01.2009


pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Sanatatii nr.1803/29 octombrie 2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

MINISTRUL SANATATII

Vazand Referatul de aprobare comun al Directiei Generale Strategii si Politica Medicamentului si al Directiei Generale de Sanatate Publica, Asistenta Medicala si Programe nr.I.B.959/30.01.2009,
avand in vedere prevederile:
- ARTICOLUL 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
- ARTICOLUL 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare

emite urmatorul ORDIN

ARTICOLUL I.

Ordinul ministrului sanatatii nr.1803 din 29 octombrie 2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 737 si 737 bis din 30 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. ARTICOLUL6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 6. Cursurile de schimb valutare utilizate in calcularea preturilor de desfacere angros si en detail, precum si in metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate, sunt cele comunicate de Comisia Nationala de Prognoza, pentru anul 2009, si sunt prevazute in anexa nr. 6.”

2. ARTICOLUL7 se abroga.

3. La Anexa nr. 1 „Metodologia de calcul al preturilor de desfacere angro si en detail pentru produsele medicamentoase de uz uman corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate”, lit.A „Modalitatea de calcul al pretului cu ridicata maximal” dupa teza „Adaosul de distributie va fi unic, in procent de 14%” se introduce o noua teza cu urmatorul cuprins:

Modalitatea de calcul al preturilor cu ridicata maximale pentru medicamentele romanesti

Preturile cu ridicata pentru medicamentele de uz uman, corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, se determina pe baza urmatoarei formule:

in care:
- PRmax - pretul cu ridicata maximal actualizat;
- PRant. - pretul cu ridicata maximal anterior;
- Cv - curs de schimb valutar actualizat;
- CvP - curs de schimb valutar anterior;

Adaosul de distributie va fi unic, in procent de 7,5% si este cuprins in pretul cu ridicata maximal.”

4. La Anexa nr. 1 „Metodologia de calcul al preturilor de desfacere angro si en detail pentru produsele medicamentoase de uz uman corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate”, lit.B „Modalitatea de calcul al pretului cu amanuntul maximal” se abroga teza:
„Cursul de schimb valutar utilizat este de 3,6388 lei/euro si a fost stabilit in baza negocierii dintre Mnisterul Sanatatii Publice, producatorii internationali de medicamente si distribuitorii si importatorii de medicamente. Cursurile de schimb valutar utilizate sunt cele comunicate de Autoritatea Nationala a Vamilor, valabile pentru perioada in care cursul de schimb leu – euro a fost de 3,6388 (conform anexei nr.6).”

5. Anexa nr. 1 „Metodologia de calcul al preturilor de desfacere angro si en detail pentru produsele medicamentoase de uz uman corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate”, lit.B „Modalitatea de calcul al pretului cu amanuntul maximal” se completeaza cu urmatorul cuprins:
„Preturile cu amanuntul maximale se rotunjesc pe unitati comerciale la moneda divizionara existenta in derulare pe piata, in favoarea sau in defavoarea pretului cu ridicata in conformitate cu Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Preturile cu ridicata maximale se calculeaza prin exonerarea TVA-ului deductibil si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amanuntul maximal rotunjit”.

6. La Anexa nr. 2 „Metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare”, lit.A „Modalitatea de calcul al pretului cu ridicata maximal”, dupa pct.1 se introduce un nou punct, pct.11 cu urmatorul cuprins:
„11Modalitatea de calcul a preturilor cu ridicata maximale pentru medicamentele romanesti

Preturile cu ridicata pentru medicamentele de uz uman, corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C1 si C3 de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, se determina pe baza urmatoarei formule:

in care:
- PRmax - pretul cu ridicata maximal actualizat;
- PRant. - pretul cu ridicata maximal anterior;
- Cv - curs de schimb valutar actualizat;
- CvP - curs de schimb valutar anterior;

Adaosul de distributie va fi unic, in procent de 7,5% si este cuprins in pretul cu ridicata maximal.”

7. Anexa nr.2 „Metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare”, lit.B „Modalitatea de calcul al pretului cu amanuntul maximal”, se completeaza cu urmatorul cuprins:
„Preturile cu amanuntul maximale se rotunjesc pe unitati comerciale la moneda divizionara existenta in derulare pe piata, in favoarea sau in defavoarea pretului cu ridicata in conformitate cu Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Preturile cu ridicata maximale se calculeaza prin exonerarea TVA-ului deductibil si a cotei de adaos de farmacie din pretul cu amanuntul maximal rotunjit”.

8. Anexa nr.3 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 ale anexei la Hotararea de Guvern nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate”, se inlocuieste cu anexa nr.1 care face parte integranta din prezentul ordin si cuprinde si preturile medicamentelor nou autorizate de punere pe piata corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 a anexei la Hotararea de Guvern nr.720/2008, avizate pana la 31 decembrie 2008.

9. Anexa nr.4 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate, corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse in sublista C2 a anexei la Hotararea de Guvern nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia medicamentelor derivate din sange si plasma umana, se inlocuieste cu anexa nr.2 care face parte integranta din prezentul ordin si cuprinde si preturile medicamentelor nou autorizate de punere pe piata corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse in sublista C2 a anexei la Hotararea de Guvern nr.720/2008, avizate pana la 31 decembrie 2008.

10. Anexa nr.5 „Lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare pentru medicamentele derivate din sange si plasma umana, corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublista C2 a anexei la Hotararea de Guvern nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate” , se inlocuieste cu anexa nr.3 care face parte integranta din prezentul ordin

11. Anexa nr .6 „Cursul de schimb valutar utilizat in metodologia de calcul al preturilor de desfacere en-gros si en detail pentru produsele medicamentoase de uz uman, precum si in metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate”, se inlocuieste cu anexa nr.4 care face parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL II.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 februarie 2009.

ARTICOLUL III.

Ordinul ministrului Sanatatii nr.1803 din 29 octombrie 2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezentul ordin, se aplica pana la data de 31 martie 2009.

ARTICOLUL IV.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRUL SANATATII,

Dr. ION BAZAC

ANEXA Nr. 1

Anexe

ANEXA Nr. 2

Anexe

ANEXA Nr. 3

Anexe

ANEXA Nr. 4

(Anexa 6 la Ordinul 1803/2008)

CURSUL DE SCHIMB VALUTAR

utilizat in metodologia de calcul al preturilor de desfacere angros si en detail pentru produsele medicamentoase de uz uman, precum si in metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate

Valuta Lei / valuta
EUR 4,00
USD 2,90
CHF 2,52
DKK 0,54
GBP 5,02
100 JPY 2,82
PLN 1,14


Facilitati de tratament

Clinici si cabinete medicale

CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Tel: 0756788218
Craiova, Str.Batranilor Nr.4, Bl.21-25,in Apropiere De Gara Craiova, Langa...

Medici

dr AURA FLORINCESCU-GHEORGHE
Alergologie si imunologie clinica - CENTRU MEDICAL DE ALERGOLOGIE SI STOMATOLOGIE
Craiova, 0756788218
Email
Clinici
recomandate
Medici
recomandati

Citeste si despre:

MedLife anunta concluziile primei etape in studiul privind raspunsul imun al organismului dupa vaccinarea anti-COVID-19 La cat timp se face rapelul daca ne-am infectat cu COVID-19 intre doze? Oficial: Romania va continua vaccinarea cu AstraZeneca, pentru toate categoriile de varsta! Oxford intrerupe testele clinice cu vaccinul AstraZeneca pe copii si adolescenti MedLife a identificat alte 92 de cazuri cu tulpina britanica din 92 de probe noi secventiate Lupta cu kilogramele dupa nastere - ce medicamente de slabit sunt recomandate Mentine-ti ficatul sanatos! Ce anticorpi apar in urma infectiei cu SARS-CoV-2 si cand se dezvolta? Explicatiile specialistilor MedLife Testarea pentru COVID in farmacii ar putea incepe intr-o saptamana Ce ar trebui sa stii despre variantele si mutatiile SARS-CoV-2? Care este calea cea mai usoara prin care se transmite coronavirusul? Ce poti face pentru a nu te infecta? Persoanele imunizate complet ar putea renunta la masca in spatii inchise? Ce spune Valeriu Gheorghita Vaccinarea anti-COVID la copiii intre 12 si 15 ani ar putea incepe in aceasta vara